Päivä: 2.3.2023

VL arvokilpailuprosessi 2023

JULKAISTU: 2.3.2023, KATEGORIAT: Yleinen

VL arvokilpailuprosessi EM ja MM WDSF:ssä Latin, Standard ja 10-tanssi:
Tarkennetun VL arvokilpailubudjetin perusteella pääsemme tänä vuonna tukemaan ranking 1 -paria saman könttäsumman kaikkiin nuoriso-, juniori- ja yleisen sarjan EM- ja MM-kilpailuihin.
Lisäksi meillä on oma budjetti nuorison ja junioreiden liiton huoltajan kuluihin.

1. Liitto kutsuu 1- parin (sekä vakio- ja latinalaistanssien arvokilpailuihin 2-parin) mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kutsussa infotaan kilpailukohtainen budjetti.
2. Liitto sopii ostaako 1-pari vai liiton huoltaja matkat ja tekee matkalaskun liittoon.
3. Matkalasku on liitteenä tässä uutisessa.
4. 1-pari/liiton huoltaja täyttää matkalaskuun myönnetyn kilpailutuen, mutta laittaa liitolle tiedoksi kaikki matkakulut liitteeksi.
5. Liitto varaa järjestäjältä parien ja liiton huoltajan majoituksen.
6. Liitto ilmoittaa järjestäjälle molempien parien ja liiton huoltajan matkatiedot.
7. 2-pari, heidän valmentaja ja vanhemmat varaavat itse matkat.
8. 2-parin valmentaja ja vanhemmat varaavat itse majoituksen.

Avoimet WDSF arvokilpailut (U21 ja seniorit, ei liiton budjettia)
1. Liitto julkaisee viralliset kutsut liiton nettisivun uutispalstalla.
2. Parit ilmoittautuvat toimiston sähköpostiin annettuun deadlinen mennessä.
3. Liitto ilmoittaa parit kilpailuun.
4. Parit hoitavat itse matkat ja majoitukset.

WDSF European- ja World Cup -kilpailut (ei liiton budjettia):
1. Liitto kutsuu parit rankingin perusteella mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
2. Liitto ilmoittaa parit kilpailuun.
3. Liitto varaa parien majoituksen, jos järjestäjä maksaa sen.
4. Parit ja valmentajat ostavat itse matkat.
5. Liitto ilmoittaa järjestäjälle matkatiedot.

Tervetuloa edustamaan Suomea!

Matkalaskupohja 2023

Tanssiurheiluliiton Tähtiseura-toiminta

JULKAISTU: 2.3.2023, KATEGORIAT: Blogi, Yleinen

Suomen Tanssiurheiluliiton Tähtiseurojen määrä suhteutettuna jäsenseurojemme kokonaismäärään on 24 %. Tämä on erinomainen suhdeluku eri lajiliittojen Tähtiseurajoukossa. Tanssiurheiluliitolla on kaikkiaan 18 Tähtiseuraa, joista yksi on aikuisten Tähtiseura, 17 on lasten ja nuorten Tähtiseuroja ja näistä 13 on myös aikuisten Tähtiseuroja. Tähtimerkkejä meillä on siis yhteensä 31. Tähtiseura-ohjelman on yleisesti koettu ja todettu olevan parhaita seurojen sisällöllistä ja operatiivista toimintaa selkeyttäviä, linjaavia ja kehittäviä työkaluja. Eikä seurojen tarvitse tehdä Tähtiseura-ohjelman mukaista kehittämistyötään yksin. Apua ja tukea saa sekä liiton että oman alueen liikunnan aluejärjestön seurakehittäjiltä. Vuonna 2022 näitä kontakteja liiton seurakehittäjällä oli yli 500. 

Tähtiseura-auditoinnin jälkeen seurat ovat säännöllisesti antaneet palautteen auditoinnista ja koko Tähtiseura-prosessista. Tähän on koottu muutamalla lauseella hyötyjä, mitä eri seurat ovat Tähtiseura-ohjelmasta saaneet ja mitkä asiat olisivat jääneet ehkä jopa huomaamatta ilman ko. kehittämisprosessia:  

”Ohjelma kirkasti ja selkeytti ajatusta seuran toiminnasta ja arvoista sekä sisäisesti että ulospäin. Tähtiseurapolun ja eri näkökulmista luotujen kriteereiden ansiosta saimme paremman ymmärryksen mitkä asiat seurassa toimii hyvin ja missä olisi parantamisen varaa. Dokumentaatiota tehdessämme huomasimme, kuinka paljon seuramme on mennyt eteenpäin ja kuinka paljon seurassa on osaamista. Uudet toiminnan kuvaukset ja dokumentaatioiden päivitys lisäävät entisestään toiminnan läpinäkyvyyttä. Tiimihenki seurassamme on vahvistunut ja ilmapiiri parantunut prosessin edetessä ja kehittämistoimien ohessa.  

Vaikka seuramme on toiminut pitkään ja on jäsenmäärältään varsin merkittävä, seurassa oli todella vähän dokumentoitu asioita ja toimintatapoja. Uutena hallituksen jäsenenä kesti vähintään vuosi saada käsitys seuran toiminnasta, miten tämä seura pyörii ja kuka tekee mitäkin. Tietoa kyllä oli, mutta hajanaisesti. Nyt kaikki on kirjattu ja toiminta on muutoinkin selkiintynyt. Katsommekin, että mitä isompi seura – sitä tärkeämpää on hallita ja ohjeistaa toimintoja ja olla läpinäkyvä. 

Seurassamme tehtiin laaja toimintaympäristöanalyysi, jonka pohjalta luotiin seuralle visio ja strategia. Seuralla oli arvot, mutta prosessin aikana myös ne avattiin kuvaamalla, mitä arvot tarkoittavat seuran arkipäivässä. Tämän tiedon ja siihen liittyvien periaatteiden kautta olemme pystyneet systemaattisesti tarkkailemaan ja arvioimaan toimintaa sekä päätöksentekoa. Systemaattinen, tavoitteellinen työskentely on äärettömän tärkeää ja uskommekin, että seuramme harppasi tässä taas suuresti eteenpäin. Merkittävä tuotos oli myös asiakaskartta sekä sidos- ja kohderyhmäanalyysi, joiden kautta tunnistettiin paremmin ja yksityiskohtaisemmin yhteistyö- ja asiakasryhmät sekä näiden toiveet ja tarpeet. Ryhmien sisältöön ja toteutukseen saatiin myös kehitystä ja uutta ideaa. 

Erityisesti seuramme hyötyi palautekyselyistä, joista saatiin ja saadaan tietoa jäsenhuoltoon, toiminnan sisältöön sekä sen sujuvoittamiseen. Seuralle luotiin viestintäsuunnitelma- ja kaavio, joka edisti seuran viestintätoimintaa sekä markkinointia. Eettiset periaatteet helpottavat päätöksentekoa ja hallintoa ja nyt meillä on myös toimintamalli, jos jotain ikävää sattuisi (tässä viitataan Epäasiallisen käyttäytymisen käsittelyyn liittyvään ohjeistukseen). 

Ilman Tähtiseura-ohjelmaa, seuralla ei olisi Työterveyshuollon sopimusta eikä siihen liittyvää riskien arviointia, päihdehaittojen ehkäisyä ja varhaisen tuen toimintamallia. Prosessin aikana seuralle laadittiin myös kriisiviestintäohjeistus. ”

Tanssiurheiluliiton seurakehittäjä Katriina Lahti

Lue lisää Tähtiseura-ohjelmasta Suomen Olympiakomitean sivuilta (linkki avautuu uudella verkkosivustolla)