Avainsana: strategia

Toiminnanjohtajan palsta 14/24

JULKAISTU: 3.4.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Tanssiurheiluliiton toimintasuunnitelmassa määritellään yhdeksi toiminnan tavoitteeksi hyvä hallinto. Hyvän hallinnon alle kuuluu paljon erilaisia asioita, mutta tällä palstalla avaan hieman hallinto-organisaatiota ja organisaation tehokuuden parantamiseen tähtääviä toimia vuosina 2023 ja 2024. Urheilu- ja liikunta-alan järjestönä Tanssiurheiluliitto on yhdistyslain ja liiton omien järjestyssääntöjen alainen. Laki ja sääntö määrittelevät reunaehdot, joiden puitteissa organisaation toimintaa voidaan tehostaa. Olympiakomitea on antanut jäsenilleen, eli meille jäsenliitoille, malleja ja ohjeita hyvän hallinnon rakentamiseen ja ylläpitämiseen.

Vuonna 2023 aloitimme organisaatiokaavion uudistuksen. Ensimmäinen versio kaaviosta esiteltiin liittohallitukselle elokuun suunnitteluviikonlopussa, missä se sai positiivisen vastaanoton ja ohjeistusta työn jatkamiseen. Marraskuussa, liiton syyskokouksessa, uusi liittohallituksen hyväksymä organisaatiokaavio esiteltiin osana strategiatyötä. Kaavio löytyy strategian viimeiseltä sivulta osoitteesta https://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2024/01/STUL-strategia-2024-2029-tiivistelma.pdf.  Vuoden 2023 loppupuoliskolla ja vuoden 2024 alussa muotoiltiin uuden organisaatiokaavion mukainen ohjesääntö, joka hyväksyttiin helmikuun liittohallituksen kokouksessa. Nyt ohjesääntö on nähtävissä liiton Hyvän hallinnon dokumenteissa osoitteessa https://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2024/04/Suomen-Tanssiurheiluliitto-ry-Ohjesaanto-2024.pdf

Tanssiurheiluliiton organisaation ylin päättävä elin on jäsenkokous, joka järjestetään johtosäännön mukaan kaksi kertaa vuodessa. Jäsenkokous valitsee liittohallituksen ja kurinpitovaliokunnan. Liittohallitus valitsee ja palkkaa toiminnanjohtajan, jonka lähin esimies on liittohallituksen puheenjohtaja. Liittohallitus nimeää johtosäännön mukaisesti Talousvaliokunnan, johon kuuluvat liittohallituksen puheenjohtajisto ja toiminnanjohtaja. Talousvaliokunnan tehtävänä on toimia toiminnanjohtajan ja liittohallituksen tukena taloushallintoon sekä kansainväliseen toimintaan liittyvissä asioissa. Uutena osana organisaatiokaavion on tullut Johtoryhmä. Liittohallitus nimeää Johtoryhmän jäsenet ja vahvistaa varajäsenet valiokuntien ja jaosten esityksestä. Johtoryhmään kuuluu jäsen jokaisesta jaoksesta, joita on seitsemän, sekä yksi toimiston edustaja. Toiminnanjohtajan toimii Johtoryhmän puheenjohtajana ja kokousten koollekutsujana.

Johtoryhmän tehtävänä on liiton alaisen toiminnan koordinointi sekä talouden ja toiminnan hallinnointi. Johtoryhmän vastuulla on jaosten ja toimiston palvelualojen yhteistyön ja toiminnan edistäminen, käytännön toiminnan johtaminen ja toiminnan kehittäminen liiton strategian ja ko. vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman pohjalta. Johtoryhmä raportoi toiminnastaan liittohallitukselle. Kun operatiivisen toiminnan suunnittelu ja toteutus tapahtuu Johtoryhmässä, jaoksissa ja työryhmissä liittohallitukselle vapautuu aikaa strategisen toiminnan kehittämiseen ja strategiseen johtamiseen. Edelleen vastuu taloudesta, toiminnasta ja toiminnan resurssoinnista on jäsenkokouksen päätösten mukaisesti liittohallituksella. Liittohallitus myös edustaa liittoa ja tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyöt, jonka merkitys on viime aikoina kasvanut roimasti.

Jatkossakin iso osa varsinaisesta työstä, eli operatiivisesta toiminnasta, tehdään jaoksissa, joita organisaatiossa on kuusi lajijaosta ja Ammattilaisjaos. Organisaatiomuutoksen myötä jaosten itsemääräämisoikeus kasvaa, mutta kuten aina, valta ja vastuu kulkevat käsi kädessä. Jatkossakin vapaaehtoinen talkootyönä tehty jaostojen ja työryhmien jäsenten työpanos tulee olemaan kullan arvoinen liiton sujuvan toiminnan ja toiminnan kehittämisen kannalta. Yksi toiminnanjohtajan palsta ei riitä avaamaan koko organisaatiokaaviota ja ohjesääntöä. Käykää tutustumassa dokumentteihin ja minä jatkan asian avaamista jollain seuraavalla palstalla.

Jos mieltäsi askarruttaa joku asia, ota rohkeasti yhteyttä

(050-4080 122 tai pirjo.koivula(a)dancesport.fi

Pirjo

Tiedote vuoden 2023 joulukuisesta yhdistysten vuosi-ilmoituksesta

JULKAISTU: 7.3.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Suomen Tanssiurheiluliitto järjesti laajan yhdistysten vuosi-ilmoituskyselyn joulukuussa 2023, mihin
vastasi yhteensä 67 yhdistystä. Liitossa yhdistyksiä/toimijoita oli vastaushetkellä yhteensä 71.
Kyselyn tietoja otettiin käyttöön saman tien. Laajempi analysointi on nyt käynnissä. Tiedosto on
kysymyksiltään ja vastauksiltaan laaja, joten analysoinnissa ja tulosten saattamisessa luettavaan
muotoon kuluu aikaa.

Kaikki vastaukset ovat olleet tärkeitä. Kyselyn avulla on saatu merkittäviä tietoja yhdistysten
toiminnasta sekä tuen tarpeesta, mitä hyödynnetään liiton strategian jalkauttamistyössä ja eri
jaoksien kehittämistyössä. Samalla analysointityössä muodostetaan vastausten pohjalta mittareita,
joilla pystytään jatkossa mittaamaan kunkin kysymyksen vastauksia suhteessa liiton toimintaan,
tavoitteisiin ja toimintastrategiaan.

Kyselyyn liittyvät tiedot ovat liitolle ensiarvoisen tärkeitä toiminnan kehittämistyössä sekä
kehittämis- ja uudistamistyön vaikuttavuuden arvioinnissa. Siksi vuosi-ilmoituskysely toistetaan joka
vuosi aina joulukuussa. Jotta kyselyyn vastaaminen yksinkertaistuu ja helpottuu, joitakin kysymyksiä
vielä selkeytetään ja ohjeistetaan tarkemmin. Tärkeää on myös, että yhdistyksissä paneudutaan
asiaan huolellisesti ja kaikkiin kysymyksiin vastataan.
Vuosi-ilmoituskyselyn vastausten analyysit esitetään liittohallitukselle, eri jaoksille ja strategian
jalkauttamistyöryhmälle. Tiedote analyysin koonnista lähetetään sen valmistuttua jäsentiedotteessa.

Liiton strategiatyö: Kysely jäsenseuroille

JULKAISTU: 15.2.2024, KATEGORIAT: Seuratiedotteet, Yleinen

StrategiatyöRYHMÄN KYSELY SEUROILLE

kuvituskuva, käsi pitelee pyöreää linssiä, joka tarkentaa kaukaisuuteen

Liittohallitus on joulukuun kokouksessaan nimennyt työryhmän suunnittelemaan liiton strategian jalkauttamista. Samalla kirkastetaan liiton missio, visio ja arvot.

Strategiatyöhön liittyen toivomme teidän vastaavan lyhyeen kyselyyn. Osallistumisenne on ensiarvoisen tärkeää. Vastaava kysely järjestettiin vuoden 2023 alussa.

Toivomme vastauksia yhdeltä avainhenkilöltä / jäsenseura, esimerkiksi puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai muu keskeinen toimihenkilö. Keräämme vastaukset anonymisoituina niin henkilön kuin seurankin osalta.

Vastaathan tähän kyselyyn (avautuu toisella verkkosivulla) mahdollisimman pian, viimeistään 1.3.2024.

Liiton jäsenseurojen vuosikysely – vastaa 20.9.2023 mennessä

JULKAISTU: 5.9.2023, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Liiton jäsenseurojen vuosikysely – vastaa 20.9.2023 mennessä

Pyydämme kaikkia jäsenseurojamme vastaamaan seuran tilannetta kartoittavaan kyselyyn tästä linkistä.
Kysely on tarkoitettu kaikille Tanssiurheiluliiton jäsenyhdistyksille, yhteistyöliitoille ja muille tanssitoimijoille. Vastausaikaa on 20.9. asti.

Lomakkeella annettuja tietoja hyödynnetään ensisijaisesti toiminnan kehittämisessä sekä kehittämistyön vaikuttavuusarvioinnissa.

Kyselyn avulla kokoamme ja päivitämme seuratietoja sekä Suomen Tanssiurheiluliiton omaa että Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Olympiakomitean raportointia varten. Raportoidun tiedon laadulla ja todennettavuudella on konkreettinen vaikutus muun muassa liikuntajärjestöille myönnettävän valtionavustuksen määrään ja sitä kautta meidänkin toimintamahdollisuuksiimme. Mitä luotettavampaa dataa saamme teiltä, sitä paremmin pystymme palvelemaan jäsenistöämme.

Tietoja voidaan hyödyntää lisäksi liiton viestinnässä sekä viestintä- ja verkostoyhteistyössä mm. median, Opetus- ja kulttuuriministeriön, kuntien, kaupunkien ja muiden tanssitoimijoiden kanssa.

Täytättehän kyselyn huolellisesti. Kyselyyn pystyy parhaiten vastaamaan sellainen seuran vastuuhenkilö, jolla on kaikki seuran perustiedot sekä tunnusluvut hallussa.

Huolehdimme luottamuksellisuudesta ja yksittäisten seurojen henkilö- tai muita tietoja ei luovuteta liiton ulkopuolisille tahoille.

Kiitos etukäteen vastauksista!