Avainsana: tähtiseurat

Uusi Tähti syttymässä Raahessa!

JULKAISTU: 2.4.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Tai itseasiassa kaksikin. Upea seura, Raahen Funky Hall on jo pitkällä Lasten ja nuorten sekä Aikuisten Tähtiseuraohjelmiensa Tähtipoluilla. Valmista tulee hurjaa vauhtia, sillä toiminnanjohtaja Heini-Marian johtamassa ja ohjelmaa rakentavassa työryhmässä on peräti kuusi aktiivista alansa ammattilaista.

Seurakäynnillä 26.3.2024 näkyi kaikesta seuran vahva yhteisällisyys, lämmin ilmapiiri sekä arvojen mukainen ja suurella sydämellä toimiminen. Seura on perustettu vuonna 2009. Jäseniä on lähes 200 ja asiat ovat kaikin puolin hyvin. Työryhmä kertoi, että vaikka seuratoiminnan kuvaaminen yhteensä lähes 90 yksityiskohtaisen kriteerin mukaisesti on haastava ja iso työ, se on jo tähän mennessä kannattanut. Nähtiin, että vaikka ohjelman rakentamisvaiheessa ylämäkeen poljetaankin, mäki maksaa velkaansa monin kerroin dokumentoituna, ohjeistettuna sekä selkeämpänä ja jäsentyneenä toimintana.

Tähtiohjelma on nostanut esille myös monta tärkeää asiaa ja näkökulmaa, joita muuten ei ehkä olisi huomattu ottaa kehittämiskohteeksi. Ja oletteko muuten käyneet joskus 1800 luvulla rakennetun Raahen Seminaarin alueella? Mikä ympäristö! Funky Hallin aivan huikeat tilat ovat linnamaisessa vanhassa ja arkkitehtuuriltaan ainutlaatuisessa seminaarin päärakennuksessa, jonka seinät, aulat ja portaikot huokuvat historiaa. Nekin ansaitsisivat ikioman erikoistähden! Fynky Hall on huippu seura, josta vielä kuullaan!

TanssiDans on maailman ensimmäinen!

JULKAISTU: 21.3.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Nyt se on totta! TanssiDans on Suomen Tanssiurheiluliiton ensimmäinen tanssiseura, joka on auditoitu Huippu-urheilun Tähtiseuraksi 19.3.2024. Onneksi Olkoon Huippu-Seura!

Seura on myös Lasten ja nuorten sekä myös Aikuisten Tähtiseura, joten tähtikranssiin tulee nyt kolmas tähtikehä. Toimintaa ohjataan ja johdetaan isolla sitoutumisella, intohimolla ja em. kolmen tähden ohjelmalla. Kaikkien auditoijien sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden mukaan seura on tähtensä ansainnut rohkealla ja kehittävällä työotteella, monitahoisella ja yli lajiliittojenkin rajojen ylimenevällä verkostoyhteistyöllä, kansainvälisellä toiminnalla sekä vahvalla seuran sisäistä yhteisöllisyyttä lisäävillä ja varmistavilla toimintatavoilla. Huippu-urheilun Tähtiohjelman keskiössä on hyvin suunniteltu, organisoitu ja johdettu asiantunteva valmennustoiminta ja sen kehittäminen sekä kiinteä vuorovaikutus ja suunnitelmallisuus harrastajien ja urheilijoiden sekä heidän huoltajien ja vanhempien kanssa. Jälleen kerran, samoin kuin edellisissäkin auditoinnissa tuli esille seuran poikkeuksellisen vahva tapa ja innostus puhaltaa yhteen hiileen sekä toteuttaa yhteisen päämäärän periaatetta. Isolla joukolla kolmetuntinen meni nopeasti. Lisävirtaa saimme Niinan ohjaamalla Peikkojumpalla, johon osallistuivat sekä paikalla että verkon kautta mukana olevat. Tauotukset ja taukojumpat ovat osa liiton omaa kampanjaa, jolla se on sitoutunut omalta osaltaan Toimintakykyinen Suomi-haasteeseen.

Tanssiurheiluliiton ensimmäinen huippu-urheilun Tähtiseura-auditointi 19.3.2024

JULKAISTU: 19.3.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Tanssiurheiluliiton ensimmäinen huippu-urheilun Tähtiseura-auditointi tehtiin tänään 19.3.2024. Auditoitavana oli TanssiDans, Kirkkonummelta.

Tanssiurheiluliitto haki huippu-urheilun Tähtiseuraohjelmaan pääsyä Olympiakomitealta vuona 2020. Hakemus hyväksyttiin vuoden 2020 lopulla ja huippu-urheilun Tähtiseuraohjelman vaatimia kriteerejä, sekä muuta dokumentointia alettiin valmistella vuoden 2021 alussa. Kriteerit saatiin valmiiksi ja Olympiakomitea hyväksyi ne seuraavan vuoden alussa. 2022 vuoden keväällä kutsuttiin ensimmäiset huippu-urheilun Tähtiseuraohjelman peruskriteerit täyttävät seurat  huippu-urheilun Tähtiseurapolulle. Näistä kolmesta seurasta ensimmäisenä pääsi auditointiin saakka TanssiDans . Kuvia ja lyhyitä videoita auditointitapahtumasta löydät liiton some-kanavilta.

 

 

Tähtiseura-ilosanomaa vuosi-ilmoitusraportista vuodelta 2023

JULKAISTU: 13.3.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Usein kysytään, mitä hyötyä seuralle on Tähtiseurastatuksesta. Jokainen seura määrittelee tietenkin loppupelissä itse, miten se hyödyn kokee ja näkee sekä miten se osaa ja haluaa Tähtistatustaan käyttää ja hyödyntää.

Tähtiseuraohjelma on vaativuudestaan huolimatta (tai ehkä juuri siksi) oivallinen ja hyödyllinen seuran toimintajärjestelmän selkiinnyttämisen, johtamisen ja kehittämisen työkalu. Tähtiseuraohjelma koskee laajasti ja moninäkökulmaisesti seuran kokonaistoimintaa, hallintoa, viestintää sekä operatiivista ja harrastus- ja urheilutoiminnan johtamista ja kolmiportaisella arvioinnilla jatkuvaa parantamista. Kun seura auditoinnin tuloksena täyttää kaikki tähtimerkkien määrästä riippuvat 42 – 57 kriteeriä, Tähtistatus ja Tähtimerkki ovat osoitus seuran laadukkaasta toiminnasta. Sitä on syytä hehkuttaa myös seuran markkinoinnissa ja jäsenhankinnassa. Kolmen vuoden välein tapahtuva uudelleen auditointi varmistaa, että seura edelleenkin täyttää laatustandardit ja laatutyö on jatkunut tuloksellisesti. Seuran tukena koko prosessin ovat sekä liiton että oman alueen liikuntatoimen seurakehittäjät. Tähtipolulla on myös runsaasti monenlaisia seuran arkipäivään sekä toiminnan arviointiin, ohjeukseen ja johtamiseen liittyviä työkaluja, jotka ovat polulla olevien seurojen ja Tähtiseurojen vapaassa käytössä. Ohjelmaan kuuluva tavoitetaulukko toimii hyvin kehittämistyön muistin tukena.

On helppo kuvitella, että kun näin vahvasti seuran toimintaan, johtamiseen, laadun varmistukseen ja riskien hallintaan panostetaan, seuralla ei voi mennä kuin hyvin. Tähtiseurat itse ovatkin oikeutetusti ylpeitä toiminnastaan. Vaikkakin Tähtiseurastatuksen ylläpito ja jatkuva kehittäminen on haaste sekä kolmen vuoden välein tapahtuva auditointi ja auditointiin valmistautumien iso ponnistus, Tähtiseuroissa on nähty ja koettu, että se kannattaa. Mäki maksaa velkaansa parempana toimintakykynä, toiminnan vaikuttavuutena, vähintään riittävänä jäsenmääränä ja jopa taloudellisena menestyksenä. Tälle tuntumalle on nyt myös tilastollista näyttöä.

Vertailumittareina käytettiin seurojen ja yhdistysten vuosi-ilmoituksessa kerrottuja jäsenmääriä, lasten osuutta jäsenistössä, seurakokoa, tilaresursseja, seuran käytettävissä olevia tuloja ja omaa arvioita seuran toimintakyvystä sekä luottamus- ja seuratoimijoiden määriä.

Vuosi-ilmoitusraportin analyysista kävi selkeästi ja yksiselitteisesti ilmi, että Tähtiseurat ovat yleisellä tasolla lähes kaikilla em. mittareilla keskiarvojen yläpuolella ja niiden elinvoimainen toimintakyky on keskimääräistä vahvempi verrattuna liiton kaikkiin jäsenseuroihin/yhdistyksiin.

Tulokset pähkinänkuoressa:

  • Vuosi-ilmoitukseen vastasi 65 seuraa, joista Tähtiseuroja on 17. Tähtiseurojen osuus vastanneista on 26 %.
  • Tähtiseurojen yhteenlaskettu jäsenmäärä kaikista STUL:n jäseniksi ilmoitetuista oli 39 %.
  • Alle 18-vuotiaiden osuus Tähtiseurojen jäsenmäärästä oli 27 % ja kaikkien seurojen alle 18-vuotiaiden määrästä 25 %.
  • Tähtiseurojen keskimääräinen koko on 253 jäsentä. Kaikkien seurojen keskiarvo on 168.
  • 82 % Tähtiseuroista toimii omissa tai omaan käyttöön ja hallintaan vuokratuissa tiloissa. 36 seuraa/yhdistystä ilmoitti toimivansa kuvatuissa olosuhteissa ja näistä Tähtiseurojen osuus oli 39 %.
  • Tähtiseurojen osuus tuloista/liikevaihdosta oli 46 %.
  • Toimintakyky asteikolla 1 – 5 (joista 1 on erinomainen ja 5 on heikko), Tähtiseurojen keskiarvo oli 2.5. Kaikkien seurojen ja yhdistysten keskiarvo oli 2.9.
  • Tähtiseurojen osuus kaikkien seurojen/yhdistysten vapaaehtoisten ja seuratoimijoiden määrä oli 35 %.
  • Lisäksi 17:sta Tähtiseurasta 14 kuuluu alueensa liikuntaorganisaatioon.

 

Katriina Lahti

TanssiDansin auditointi 8.2.2024

JULKAISTU: 14.2.2024, KATEGORIAT: Yleinen

 

Kirkkonummelainen tanssiurheiluseura TanssiDans on vahva Lasten ja nuorten sekä Aikuisten Tähtiseura. Tähtiseuruus ja laatuseuran toimintaperiaatteet näkyvät kaikessa seuran toiminnassa ja viestinnässä. Seuran valitsema ja vaalima seuratoimintaa ja sen harrastus- ja urheilutoimintaa ohjaava perusajatus kuuluu, näkyy ja hehkuu punaisena lankana haastateltiinpa sitten lapsia, nuoria, aikuistanssijoita, ohjaajia sekä omia ja ulkopuolisia valmentajia tai operatiivista toimijajoukkoa. Yhteisöllisyys sekä eri ikäisten ja kaikille taitotasoille suunnatut yhteiset harjoitukset, leirit, tapahtumat ja kilpailumatkat ovat se liima, joka sitoo joukkoa yhteen. Tuloksena on vahva näkyvä ja kuuluva yhteisöllisuus sekä  seuraylpeys ja -rakkaus. Tälle perustalle on hyvä jatkaa kehittämistyötä visioimalla seuran tulevaisuuskuvaa ja rakentamalla sille toimintastrategiaa.  Kohta taas tavataan, sillä Huippu-urheilun Tähtiohjelman auditoinnille on varattu jo auditointipäivä. Sen jälkeen seura on liiton ensimmäinen tanssiurheiluseura, jolla on kaikki kolme Tähtimerkkiä.