Avainsana: kysely

Seurakysely 2024 avattu uudelleen

JULKAISTU: 10.5.2024, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Seurakysely 2024 avattu uudelleen

  • vastatkaa 31.5. mennessä

Koska saimme kovin vähän vastauksia strategiatyön avuksi tehtyyn seurakyselyymme, on kyselylomake avattu uudelleen. Pyydämme kaikkia jäsenjärjestöjä, jotka eivät vielä ole vastanneet, vastaamaan tähän kyselyyn (linkki avautuu toisella verkkosivustolla) 31.5. mennessä.

Kiitos vastauksista!

Toiminnanjohtajan palsta 12.24

JULKAISTU: 20.3.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Nykypäivänä tuntuu, että kaikenlaisia kyselyjä ja palautepyyntöjä tulee tuutin täydeltä sähköpostiin ja puhelimeen, ja helposti, ainakin itse, skippaan nuo viestit. Myös liiton toimiston kautta jaetaan aika ajoin erilaisia ohjeita, tehtäviä, määräyksiä, kyselyitä ja muistutuksia liittyen meneillään oleviin kehittämisprojekteihin, koulutuksiin, sidosryhmiltä tuleviin suosituksiin tai määräyksiin tai omien sääntöjen täyttämiseen. Näihin reagointia odotetaan seuroilta eli seurojen hallituksilta tai toimihenkilöiltä, tai yksittäisiltä toimijoilta kuten esimerkiksi tuomareilta tai valmentajilta. Osa tulevista tehtävistä on pakollisia, liiton toiminnan tai rahoituksen kannalta tärkeitä ja osa vapaaehtoisia, mutta vahvasti suositeltavia esimerkiksi kehittämistoimien vuoksi.

Viime syksynä (2023) lähetettiin seuroille laatuaan ensimmäinen Liittohallituksen päätöksellä tehty vuosi-ilmoituskysely. Seuroja lähestyttiin kohteliaasti selittämällä, mistä on kysymys ja pyydettiin seuroja vastaamaan viimeiseen palautuspäivään mennessä. Vain osa seuroista vastasi kyselyyn. Koska kyselyn avulla haettiin tietoa, jota Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) kysyy liitolta yleisavustuspäätöksen tueksi, kaikkien seurojen vastaaminen oli erittäin tärkeää. Liittohallitus pidensi vastausaikaa ja saatekirjeen äänenpainoja kovennettiin. Vastauksia saatiin lisää niin paljon, että lopullinen vastausprosentti oli yli 90 %. Saamani palaute kentältä; ”Tällaisia vastauksia ei voi pyytää. On kerrottava heti ensimmäisessä viestissä, että vastaaminen on pakollista”. Vastaava kysely tehdään myös kuluva vuoden syksyllä, joten silloin kaikki seurat terävänä.

Liittohallitus päätti esittää vuoden 2023 syyskokoukselle tuomarilisenssin käyttöönottoa. Tuomarilisenssin saamiseksi tuomarilla täytyy olla voimassa oleva koulutus ja suoritettu Reilusti paras -koulutus. SUEK:n koulutuksiin kuuluva Reilusti paras –koulutuksen suorittaminen on linjattu kuuluvaksi toimihenkilöiden velvoitteisiin liiton omassa Reilun kilpailun ohjelmassa, samoin kuin SUEK:n kriteereissä, joiden pohjalta SUEK tekee pisteytyksen liiton eettisestä toiminnasta OKM:lle. SUEK:n pisteytys vaikuttaa 15 % painoarvolla liiton valtionavustukseen. Tällä hetkellä reilu 90 % tuomareista on suorittanut koulutukset ja hankkinut lisenssin. Kiitos siitä. Tähän lukuun pääseminen on kuitenkin vaatinut useamman uutisen toimintaohjeineen liiton kotisivulla, muistutuksia some-kanavilla, tiedottamista Jäsentiedotteilla, sähköpostiviestejä tuomareiden henkilökohtaisiin sähköposteihin postituslistan kautta, jopa henkilökohtaisia yhteydenottoja kilpailunjohtajilta tai liiton toimistolta puhelimitse. Kommentteja kentältä; ”Tuntuu ikävältä, kun liitto viestii, että Reilusti paras –koulutuksen suorittaminen on pakollista. Voisiko asioita pyytää.” ”Tämä asia on kyllä todella huonosti informoitu, miten kukaan voi tietää mitä kuuluu tehdä.” Mutta myös viestejä kuten, ”Olin todella positiivisesti yllättynyt Reilusti paras -koulutuksen sisällöstä. Tuli uutta hyödyllistä tietoa.” Mikäli tuomari haluaa säilyttää tuomarioikeutensa, hänen on täytettävä kriteerit ja hankittava lisenssi Suomisportista.

Viimeisin, vapaaehtoinen, seuroille tehty kysely koski liiton strategiatyötä. Kysely järjestettiin ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2023, kun strategiatyö alkoi ja uudestaan noin kuukausi sitten. Vastauksia saatiin edelliseen vuoteen verrattuna vähän, kiitos kaikille kymmenelle vastanneelle seuralle. Kyselyn vastaukset ovat kuitenkin tärkeitä strategiatyön etenemisen kannalta. Kysely avataan lähipäivinä uudestaan ja seuroilta toivotaan aktiivista vastaamista kyselyyn.

Valmentajalisenssin uudistustyö on käynnistynyt tänä vuonna. Tavoitteena on, että uudistus valmistuu syyskokoukseen mennessä ja lisenssit otetaan käyttöön ensi vuoden alusta. Uudistustyötä tekevään työryhmään kuuluu toiminnanjohtajan lisäksi Harri Antikainen, Sergey Belyaev, Toni Tuominen ja Petri Rasanen. Tällä hetkellä työ on vielä alussa ja nähtäväksi jää tarvitaanko esimerkiksi kysely valmentajille ja/tai seuroille työn loppuun saattamiseksi. Uudistetusta lisenssijärjestelmästä tullaan tiedottamaan sekä seuroja että valmentajia. Ensi vuoden alusta valmentajilta odotetaan toimia lisenssien hankintaan liittyen.

Olkaa aktiivisia kyselyihin vastaamisessa ja velvoitteiden hoitamisessa, jokainen vastaus ja pyydetty toimi on tavalla tai toisella tärkeä ja vie liiton toimintaa, eli meidän kaikkien asiaa, eteenpäin.

Mukavaa Pääsiäisen aikaa toivotellen

Pirjo

Jos mieltäsi askarruttaa joku asia, ota rohkeasti yhteyttä

(050-4080 122 tai pirjo.koivula(a)dancesport.fi)

Liiton strategiatyö: Kysely jäsenseuroille

JULKAISTU: 15.2.2024, KATEGORIAT: Seuratiedotteet, Yleinen

StrategiatyöRYHMÄN KYSELY SEUROILLE

kuvituskuva, käsi pitelee pyöreää linssiä, joka tarkentaa kaukaisuuteen

Liittohallitus on joulukuun kokouksessaan nimennyt työryhmän suunnittelemaan liiton strategian jalkauttamista. Samalla kirkastetaan liiton missio, visio ja arvot.

Strategiatyöhön liittyen toivomme teidän vastaavan lyhyeen kyselyyn. Osallistumisenne on ensiarvoisen tärkeää. Vastaava kysely järjestettiin vuoden 2023 alussa.

Toivomme vastauksia yhdeltä avainhenkilöltä / jäsenseura, esimerkiksi puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai muu keskeinen toimihenkilö. Keräämme vastaukset anonymisoituina niin henkilön kuin seurankin osalta.

Vastaathan tähän kyselyyn (avautuu toisella verkkosivulla) mahdollisimman pian, viimeistään 1.3.2024.

Seuroille suunnatun viestintäkyselyn tulokset ja jatkotoimet

JULKAISTU: 17.8.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Seuroille suunnatun viestintäkyselyn tulokset ja jatkotoimet

Tanssiurheiluliitto toteutti kesän aikana kyselyn jäsenseuroilleen viestintään liittyen. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa, millaista viestinnällistä tukea seurat kaipaavat liitolta ja samalla saada palautetta liiton viestinnästä. Kyselyn vastausaika oli kesäkuun puolesta välistä elokuun alkuun ja sitä nostettiin esille liiton somessa, nettisivuilla sekä jäsentiedotteessa. Vastauksia saimme yhteensä 24, ja valtaosa vastanneista edusti vakio- ja latinalaistansseja. Suuri kiitos kaikista vastauksista!

Seurat toivovat koulutusta ja yhteisiä kampanjoita tanssin harrastamiseen

Seurat toivovat liitolta enemmän koulutusta eri sosiaalisen median kanavien käyttöön. Erityisesti nostettiin esiin, että haluttiin apua siihen, mitä somessa kannattaa julkaista ja kuinka viestintää kohdennetaan, jotta se tavoittaa oikeita ihmisryhmiä. Lisäksi esiin nousi toive siitä, että erityisesti nuorille harrastajille olisi hyvä korostaa joitakin sosiaalisen median pelisääntöjä, kuten tietosuoja-asioita.

Monissa vastauksissa toivottiin konkreettisena toimena liitolta yhteisiä kampanjoita ja valmiita markkinointimateriaaleja seurojen käyttöön. Lisäksi toivottiin, että tanssin hyviä puolia tuotaisiin enemmän esiin, jotta laji saa näkyvyyttä lisää. Ylipäätään keinot uusien harrastajien ja jäsenten hankintaan viestinnän avulla nousivat esille useissa vastauksissa.

Liiton viestintä on parantunut, mutta nettisivut kaipaisivat selkeytystä

Vastaajien mukaan liiton viestintään ollaan oltu pääasiassa tyytyväisiä ja mm. lisääntynyt tiedotus liiton toiminnasta sai kiitosta. Huolta herätti kuitenkin se, kuinka tiedotettavat asiat saavuttavat sellaiset ihmiset, jotka eivät ole somessa. Tähän yhtenä vastauksena on, että jäsenseurojen kannattaa tilata itselleen Tanssiurheiluliiton jäsentiedotetta, joka tulee sähköpostiin pari kertaa kuukaudessa. Mikäli epäilet, ettet ole jäsentiedotteiden vastaanottajalistalla tai yhteystietojasi tarvitsee päivittää, ole yhteydessä tiedotus(a)tanssiurheilu.fi.

Toinen parannusta kaipaava asia kyselyn perusteella oli liiton nettisivut. Sivuilta ei löydetä haettua sisältöä tai sisältö on sekavaa. Myös liiton somessa julkaistava sisältö oli joidenkin mielestä sekavaa, kun eri lajeja ja kilpailuja viestitään yhtäaikaisesti. Vastaajat antoivat myös monia toteuttamiskelpoisia sisältöideoita liiton viestintään, suuri kiitos niistä! 

Tulevat toimenpiteet vastausten pohjalta

Kyselyn vastauksia ja liiton viestinnän painopistealueita käsiteltiin liittohallituksen suunnitteluviikonlopussa 5.8.2023 liiton viestintäkumppanin Askel Sportsin kanssa. 

Ajankohtaisena asiana liittohallitus linjasi uusia käytäntöjä tanssiurheilun eri lajien kilpailuista viestimiseen liiton kanavilla. Aiempaa tarkempi rajaus viestittäviin kilpailuihin selkeyttää ja vähentää päällekkäisyyttä viestinnässä, mutta myös vapauttaa työaikaresurssia käytettäväksi muun viestinnän ja sisällöntuotannon toteuttamiseen. Liiton kanavilla viestitään silti edelleen runsaslukuisesti erityisesti syksyn kansainvälisistä arvokilpailuista, tuottaen sisältöä myös medialle. Toimittajille luodaan myös opas tanssiurheilusta kirjoittamisen helpottamiseksi, joka avaa eri tanssilajien ominaisuuksia ja kilpailujärjestelmiä.

Syksyn mittaan Tanssiurheiluliiton viestinnässä tullaan nostamaan esille tarinoita tanssin harrastajista erilaisilla taustoilla, kertoen kuinka monipuolinen ja kaikille sopiva harrastus tanssi on. Osallistumme myös Suomen Olympiakomitean aloittamaan Harrastamisen kipinä -kampanjointiin ja kannustamme seuroja lisäämään omat tapahtumansa valtakunnalliseen Sporttihakuun, jonka kautta uudet harrastajat voivat etsiä itselleen liikuntaharrastuksia. Seurojen oman viestinnän tukemiseksi alamme keräämään kuvapankkia seurojen käyttöön sekä suunnittelemaan helposti hyödynnettäviä materiaaleja tanssin harrastamisen markkinoimiseksi. Suunnittelemme myös tulevia koulutuksia, ja niitä odotellessa seurojen kannattaa huomioida esimerkiksi liikunnan aluejärjestöjen toteuttamat koulutukset viestintään ja markkinointiin liittyen.

Kiitämme suuresti kaikkia viestintäkyselyyn vastanneita!