Seurat

Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminta on kaikille avointa ja Tanssiurheiluliiton seura- ja järjestötoimintaan voi osallistua eri rooleissa koko elämänkaaren ajan. Liiton tavoitteena on kasvattaa lajin harrastajakuntaa ja innostaa toiminnasta kiinnostuneita mukaan eri rooleissa: vapaaehtoistoimijoiksi, valmentajiksi, luottamushenkilöiksi, talkooavuksi jne. Liiton seuratoiminnan tavoitteena on, että valtakunnallisesti joka puolella Suomea olevissa seuroissa olevat harrastajat ja kilpailijat saavat parhaan toiminnallisen ja taloudellisen hyödyn yhteistyöstä koulutus-, valmennus- sekä muussa seuratoiminnassa.

Tanssiurheiluliiton seura- ja järjestötoiminnassa kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Suomen Tanssiurheiluliitto ei hyväksy syrjintää, rasismia tai suvaitsemattomuutta missään muodossa missään liiton toiminnassa tai toiminnoissa.

Etuja jäsenyhdistyksille ja tanssiurheilijoille:

tue tanssiurheilua: