Avainsana: palsta

Toiminnanjohtajan palsta 12.24

JULKAISTU: 20.3.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Nykypäivänä tuntuu, että kaikenlaisia kyselyjä ja palautepyyntöjä tulee tuutin täydeltä sähköpostiin ja puhelimeen, ja helposti, ainakin itse, skippaan nuo viestit. Myös liiton toimiston kautta jaetaan aika ajoin erilaisia ohjeita, tehtäviä, määräyksiä, kyselyitä ja muistutuksia liittyen meneillään oleviin kehittämisprojekteihin, koulutuksiin, sidosryhmiltä tuleviin suosituksiin tai määräyksiin tai omien sääntöjen täyttämiseen. Näihin reagointia odotetaan seuroilta eli seurojen hallituksilta tai toimihenkilöiltä, tai yksittäisiltä toimijoilta kuten esimerkiksi tuomareilta tai valmentajilta. Osa tulevista tehtävistä on pakollisia, liiton toiminnan tai rahoituksen kannalta tärkeitä ja osa vapaaehtoisia, mutta vahvasti suositeltavia esimerkiksi kehittämistoimien vuoksi.

Viime syksynä (2023) lähetettiin seuroille laatuaan ensimmäinen Liittohallituksen päätöksellä tehty vuosi-ilmoituskysely. Seuroja lähestyttiin kohteliaasti selittämällä, mistä on kysymys ja pyydettiin seuroja vastaamaan viimeiseen palautuspäivään mennessä. Vain osa seuroista vastasi kyselyyn. Koska kyselyn avulla haettiin tietoa, jota Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) kysyy liitolta yleisavustuspäätöksen tueksi, kaikkien seurojen vastaaminen oli erittäin tärkeää. Liittohallitus pidensi vastausaikaa ja saatekirjeen äänenpainoja kovennettiin. Vastauksia saatiin lisää niin paljon, että lopullinen vastausprosentti oli yli 90 %. Saamani palaute kentältä; ”Tällaisia vastauksia ei voi pyytää. On kerrottava heti ensimmäisessä viestissä, että vastaaminen on pakollista”. Vastaava kysely tehdään myös kuluva vuoden syksyllä, joten silloin kaikki seurat terävänä.

Liittohallitus päätti esittää vuoden 2023 syyskokoukselle tuomarilisenssin käyttöönottoa. Tuomarilisenssin saamiseksi tuomarilla täytyy olla voimassa oleva koulutus ja suoritettu Reilusti paras -koulutus. SUEK:n koulutuksiin kuuluva Reilusti paras –koulutuksen suorittaminen on linjattu kuuluvaksi toimihenkilöiden velvoitteisiin liiton omassa Reilun kilpailun ohjelmassa, samoin kuin SUEK:n kriteereissä, joiden pohjalta SUEK tekee pisteytyksen liiton eettisestä toiminnasta OKM:lle. SUEK:n pisteytys vaikuttaa 15 % painoarvolla liiton valtionavustukseen. Tällä hetkellä reilu 90 % tuomareista on suorittanut koulutukset ja hankkinut lisenssin. Kiitos siitä. Tähän lukuun pääseminen on kuitenkin vaatinut useamman uutisen toimintaohjeineen liiton kotisivulla, muistutuksia some-kanavilla, tiedottamista Jäsentiedotteilla, sähköpostiviestejä tuomareiden henkilökohtaisiin sähköposteihin postituslistan kautta, jopa henkilökohtaisia yhteydenottoja kilpailunjohtajilta tai liiton toimistolta puhelimitse. Kommentteja kentältä; ”Tuntuu ikävältä, kun liitto viestii, että Reilusti paras –koulutuksen suorittaminen on pakollista. Voisiko asioita pyytää.” ”Tämä asia on kyllä todella huonosti informoitu, miten kukaan voi tietää mitä kuuluu tehdä.” Mutta myös viestejä kuten, ”Olin todella positiivisesti yllättynyt Reilusti paras -koulutuksen sisällöstä. Tuli uutta hyödyllistä tietoa.” Mikäli tuomari haluaa säilyttää tuomarioikeutensa, hänen on täytettävä kriteerit ja hankittava lisenssi Suomisportista.

Viimeisin, vapaaehtoinen, seuroille tehty kysely koski liiton strategiatyötä. Kysely järjestettiin ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2023, kun strategiatyö alkoi ja uudestaan noin kuukausi sitten. Vastauksia saatiin edelliseen vuoteen verrattuna vähän, kiitos kaikille kymmenelle vastanneelle seuralle. Kyselyn vastaukset ovat kuitenkin tärkeitä strategiatyön etenemisen kannalta. Kysely avataan lähipäivinä uudestaan ja seuroilta toivotaan aktiivista vastaamista kyselyyn.

Valmentajalisenssin uudistustyö on käynnistynyt tänä vuonna. Tavoitteena on, että uudistus valmistuu syyskokoukseen mennessä ja lisenssit otetaan käyttöön ensi vuoden alusta. Uudistustyötä tekevään työryhmään kuuluu toiminnanjohtajan lisäksi Harri Antikainen, Sergey Belyaev, Toni Tuominen ja Petri Rasanen. Tällä hetkellä työ on vielä alussa ja nähtäväksi jää tarvitaanko esimerkiksi kysely valmentajille ja/tai seuroille työn loppuun saattamiseksi. Uudistetusta lisenssijärjestelmästä tullaan tiedottamaan sekä seuroja että valmentajia. Ensi vuoden alusta valmentajilta odotetaan toimia lisenssien hankintaan liittyen.

Olkaa aktiivisia kyselyihin vastaamisessa ja velvoitteiden hoitamisessa, jokainen vastaus ja pyydetty toimi on tavalla tai toisella tärkeä ja vie liiton toimintaa, eli meidän kaikkien asiaa, eteenpäin.

Mukavaa Pääsiäisen aikaa toivotellen

Pirjo

Jos mieltäsi askarruttaa joku asia, ota rohkeasti yhteyttä

(050-4080 122 tai pirjo.koivula(a)dancesport.fi)