Avainsana: seurakehittäjä

Tähtiseura-ilosanomaa vuosi-ilmoitusraportista vuodelta 2023

JULKAISTU: 13.3.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Usein kysytään, mitä hyötyä seuralle on Tähtiseurastatuksesta. Jokainen seura määrittelee tietenkin loppupelissä itse, miten se hyödyn kokee ja näkee sekä miten se osaa ja haluaa Tähtistatustaan käyttää ja hyödyntää.

Tähtiseuraohjelma on vaativuudestaan huolimatta (tai ehkä juuri siksi) oivallinen ja hyödyllinen seuran toimintajärjestelmän selkiinnyttämisen, johtamisen ja kehittämisen työkalu. Tähtiseuraohjelma koskee laajasti ja moninäkökulmaisesti seuran kokonaistoimintaa, hallintoa, viestintää sekä operatiivista ja harrastus- ja urheilutoiminnan johtamista ja kolmiportaisella arvioinnilla jatkuvaa parantamista. Kun seura auditoinnin tuloksena täyttää kaikki tähtimerkkien määrästä riippuvat 42 – 57 kriteeriä, Tähtistatus ja Tähtimerkki ovat osoitus seuran laadukkaasta toiminnasta. Sitä on syytä hehkuttaa myös seuran markkinoinnissa ja jäsenhankinnassa. Kolmen vuoden välein tapahtuva uudelleen auditointi varmistaa, että seura edelleenkin täyttää laatustandardit ja laatutyö on jatkunut tuloksellisesti. Seuran tukena koko prosessin ovat sekä liiton että oman alueen liikuntatoimen seurakehittäjät. Tähtipolulla on myös runsaasti monenlaisia seuran arkipäivään sekä toiminnan arviointiin, ohjeukseen ja johtamiseen liittyviä työkaluja, jotka ovat polulla olevien seurojen ja Tähtiseurojen vapaassa käytössä. Ohjelmaan kuuluva tavoitetaulukko toimii hyvin kehittämistyön muistin tukena.

On helppo kuvitella, että kun näin vahvasti seuran toimintaan, johtamiseen, laadun varmistukseen ja riskien hallintaan panostetaan, seuralla ei voi mennä kuin hyvin. Tähtiseurat itse ovatkin oikeutetusti ylpeitä toiminnastaan. Vaikkakin Tähtiseurastatuksen ylläpito ja jatkuva kehittäminen on haaste sekä kolmen vuoden välein tapahtuva auditointi ja auditointiin valmistautumien iso ponnistus, Tähtiseuroissa on nähty ja koettu, että se kannattaa. Mäki maksaa velkaansa parempana toimintakykynä, toiminnan vaikuttavuutena, vähintään riittävänä jäsenmääränä ja jopa taloudellisena menestyksenä. Tälle tuntumalle on nyt myös tilastollista näyttöä.

Vertailumittareina käytettiin seurojen ja yhdistysten vuosi-ilmoituksessa kerrottuja jäsenmääriä, lasten osuutta jäsenistössä, seurakokoa, tilaresursseja, seuran käytettävissä olevia tuloja ja omaa arvioita seuran toimintakyvystä sekä luottamus- ja seuratoimijoiden määriä.

Vuosi-ilmoitusraportin analyysista kävi selkeästi ja yksiselitteisesti ilmi, että Tähtiseurat ovat yleisellä tasolla lähes kaikilla em. mittareilla keskiarvojen yläpuolella ja niiden elinvoimainen toimintakyky on keskimääräistä vahvempi verrattuna liiton kaikkiin jäsenseuroihin/yhdistyksiin.

Tulokset pähkinänkuoressa:

  • Vuosi-ilmoitukseen vastasi 65 seuraa, joista Tähtiseuroja on 17. Tähtiseurojen osuus vastanneista on 26 %.
  • Tähtiseurojen yhteenlaskettu jäsenmäärä kaikista STUL:n jäseniksi ilmoitetuista oli 39 %.
  • Alle 18-vuotiaiden osuus Tähtiseurojen jäsenmäärästä oli 27 % ja kaikkien seurojen alle 18-vuotiaiden määrästä 25 %.
  • Tähtiseurojen keskimääräinen koko on 253 jäsentä. Kaikkien seurojen keskiarvo on 168.
  • 82 % Tähtiseuroista toimii omissa tai omaan käyttöön ja hallintaan vuokratuissa tiloissa. 36 seuraa/yhdistystä ilmoitti toimivansa kuvatuissa olosuhteissa ja näistä Tähtiseurojen osuus oli 39 %.
  • Tähtiseurojen osuus tuloista/liikevaihdosta oli 46 %.
  • Toimintakyky asteikolla 1 – 5 (joista 1 on erinomainen ja 5 on heikko), Tähtiseurojen keskiarvo oli 2.5. Kaikkien seurojen ja yhdistysten keskiarvo oli 2.9.
  • Tähtiseurojen osuus kaikkien seurojen/yhdistysten vapaaehtoisten ja seuratoimijoiden määrä oli 35 %.
  • Lisäksi 17:sta Tähtiseurasta 14 kuuluu alueensa liikuntaorganisaatioon.

 

Katriina Lahti

Seurakäynti Valkeakosken Marimbassa 19.2.2024

JULKAISTU: 23.2.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Nämä seurakäynnit ovat kyllä tämän työn suola ja sokeri sekä kaikki kuviteltavissa olevat mausteet ja höysteet.

Koko Marimban hallitus varajäsenineen oli ideoimassa Marimban tulevaisuutta ja uusia tuulia. Valkeakoskella on loistava tilanne, sillä asukkaita on riittävästi yhden seuratanssiseuran tarpeisiin, eikä kilpailua juurikaan ole. Kun vähän astuu mukavuus- ja perinteisten toimintatapojen ulkopuolelle sekä tarkastelee toimintaympäristöä ja sen mahdollisuuksia myös ”boxin” ulkopuolelta, niin johan löytyy vaikka mitä.

Seuralla on innostunut, rohkea ja asiansa osaava hallitus, joten kehittämistyölle ja toimintastrategian rakentamiselle ei ole rajana kuin taivas. Tosin päätettiin, ettei sekään anneta meitä häiritä tai rajoittaa. Oli oikeasti riemullista suunnitella jotain aivan uutta. Huippu-idea oli houkutella paikkakunnan Urisevat Ukot tanssinäytöksillään toimintaan ja markkinoinnin sanan saattajiksi. Eikä siinä vielä kaikki. Ideoita haettiin myös Ballet Trockadero de MonteCarlosta.

Kun tapaamisen päätteeksi varapuheenjohtaja Vesa sanoi tukankin olevan turvoksissa, tiesimme kaikki, että nyt on onnistuttu!

Seurakäynti Tanssiurheiluseura Blue&Whitessa 13.2.2024

JULKAISTU: 20.2.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Olipa mukava ja itsellekin voimaannuttava vierailu Sami ja Jutta Heleniuksen kotona seura-asioissa. Ihana asunto ja miljöö. Mukana oli myös seuran monitoimimies Timo Akkola. Aiheena oli seuran tulevaisuus ja toiminnan kehittäminen sekä Lasten ja nuorten Tähtiseuratoiminta.

Useimmin saan seurakäyntikutsun silloin, kun seuralla on huoli tai pulma tai että seura kaipaa muutoin tukea ja sparrausta haastavassa tilanteessa. Nyt ei näitä syitä ollut. Seura voi erinomaisesti ja asiat ovat mitä parhaiten mallillaan. Tallaisessa onnellisessa tilanteessa moni seuratoimija huokaisee helpotuksesta, työntää kädet syvälle taskuun ja antaa toiminnan huristella eteenpäin omalla painollaan. Seurakäyntini Blue&Whiteen tekikin erilaiseksi juuri se, että siitä huolimatta, että hyvin menee, kääritään hihoja, visioidaan tavoitteita ja etsitään keinoja tehdä asiat vielä paremmin. Moni yrityskin olisi ylpeä tällaisesta johdosta ja johtamisesta.

Tähtiseura-alusta on erinomainen työpohja seuran uudistamiselle ja kehittämistyölle, vaikkei auditointiin ja Tähtimerkkiin tähdätäkään. Polulla on myös paljon eri aiheisiin ja tarpeisiin sopivia työkaluja kehittämistyön tueksi ja sen vauhdittamiseksi. Tiesittekö muuten, että Jutta on mitä mainioin leipoja? Vai oliko herkullisen fetapiirakan sittenkin leiponut Sami? Pitääpä tarkistaa.

Seurakehittäjän seura- ja sparrauskäynti Nick’s Dancing ry:llä

JULKAISTU: 6.2.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Seurakehittäjän seura- ja sparrauskäynti Nick’s Dancing ry:llä Lahdessa 31.1.2024

Seurakehittäjä Katriina Lahdella oli mukava, asiapitoinen ja varsin tehokas reilu kolmetuntinen seuran puheenjohtaja Reijo Kaaristeen ja toiminnanjohtaja Jyrki Pakkasen kanssa Nick’sin hyvin toimivissa omissa tiloissa Svinhufvudinkadulla. Seurassa on käynnistetty strateginen uudistus- ja kehittämistyö, jota Jyrki on palkattu johtamaan TE-keskuksen taloudellisella tuella yhdessä seuran johtokunnan ja avainhenkilöiden kanssa.

Toimintaympäristöanalyysi, oman seuran vahvuuksien ja mahdollisuuksien tunnistaminen sekä selkeä päämäärätietoinen tavoitteiden asettaminen on juuri nyt käynnistymässä rakentamaan strategisen työn suunnittelua ja tulevaisuuden linjauksia. Tähän liittyy oleellisena osana myös kehittämis- ja uudistamistyön vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arviointi sekä konkreettisten muutosten mittarointi.

Ohjelma on varsin vaativa, sillä siihen liitetään samaan aikaan toteutuva, kehittämistyötä sekä sen viestintää ja toimintojen juurruttamista tukevan tiedon, dokumentaation ja ohjeistuksen kokoaminen, päivittäminen ja tarvittaessa uudistaminen. Työ on valtava. Se vaatii sekä aikaa että resursseja. Mutta kuten yhdessä todettiin: ”peruna kerrallaan” kohti seuran uutta upeaa visiota.