Toiminta

Vapaasti tanssivia ihmisiä tanssitunnillaTanssiurheiluliiton harraste- ja koulutustoiminnalla edistetään kulttuurisesti moninaisten eri väestöryhmien

  • yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa tanssiliikuntaa
  • hyvinvointia ja terveyttä
  • fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista
  • lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä kestävää kehitystä tukevaa seura- ja kansalaistoimintaa

Tanssiurheiluliiton kilpailutoiminnan tavoitteena on riittävien kilpailumahdollisuuksien takaaminen kaikille ikä- ja taitoluokille tanssilajista riippumatta.

Tanssiurheiluliiton maajoukkuetoiminnan tarkoitus on tukea kansallisesti tai kansainvälisesti kykynsä osoittaneita urheilijoita oman harjoittelunsa ja valmentautumisensa kokonaisvaltaisessa kehittämisessä ja sitä kautta kansainvälisen tulostasonsa nostamisessa.