Toiminta

Tanssiurheiluliiton harraste- ja koulutustoiminnalla edistetään kulttuurisesti moninaisten eri väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa tanssiliikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä kestävää kehitystä tukevaa seura- ja kansalaistoimintaa.

Tanssiurheiluliiton kilpailutoiminnan tavoitteena on riittävien kilpailumahdollisuuksien takaaminen kaikille ikä- ja taitoluokille tanssilajista riippumatta.

Tanssiurheiluliiton maajoukkuetoiminnan tarkoitus on tukea kansallisesti ja/tai kansainvälisesti kykynsä osoittaneita urheilijoita oman harjoittelunsa ja valmentautumisensa kokonaisvaltaisessa kehittämisessä ja sitä kautta kansainvälisen tulostasonsa nostamisessa.