Hakutulokset: tilaa uutiskirje

Uutiskirjeet

JULKAISTU: 4.10.2017

Tilaa uutiskirje kirjoittamalla sähköpostiosoitteesi alla olevaan lomakkeeseen, ja valitsemalla mitä viestejä haluat vastaanottaa.

Mitä tiedotteita haluat saada?

Uutiskirjeen tietosuojaseloste -pdf

Kaikki vuodesta 2023 lähtien jäsenseuroille lähetetyt jäsentiedotteet löytyvät täältä: https://www.dancesport.fi/seurat/jasentiedotteet/Jäsentiedotearkisto

Pysy ajantasalla

JULKAISTU: 6.4.2021, KATEGORIAT: Kampanja

Jäikö jokin koulutus väliin? Unohtuiko lisenssi? Mitä viimeksi on päätetty?

Tilaa uutiskirje tai klikkaa sähköpostiisi liiton verkkosivujen rss-syöte, niin pysyt ajantasalla ajankohtaisista ja tulevista asioista!

Kooste valmentajafoorumista 17.5.

JULKAISTU: 12.6.2019, KATEGORIAT: Maajoukkuetiedotteet

Viisitoista tanssiurheiluvalmentajaa kohtasi toisensa Suomen Tanssiurheiluliiton Valmentajafoorumissa perjantaina 17.5. STUL kutsui paikalle kotimaisia tanssiurheiluvalmentajia, sillä heidän asiantuntemuksensa on arvokasta, kun suomalaista tanssiurheilun tasoa kehitetään lähemmäksi kansainvälistä huippua.

Tapaamisessa ideoitiin, miten Suomen Tanssiurheiluliitto voi auttaa valmentajia ja heidän valmentamiaan urheilijoita laadukkaan arkivalmennuksen toteuttamisessa.

Ryhmissä käydyissä keskusteluissa nousi esiin useita näkökulmia, joista tässä tärkeimmät.

Ohjeita urheilijan ja tanssijan polulle

Valmentajat kaipasivat ohjeistusta mm. urheilijan polun tai tanssijan polun luomiseksi. Seuraavista Tanssiurheiluliiton materiaaleista saa apua:

Tanssiurheilun opetussuunnitelma
Lastentanssin opetussuunnitelma (Liite 1 ja Liite 2)

Linkki avautuu toisella sivustolla: Tanssiurheilijan urheilijan polku

Arkivalmennuksen avuksi moniosaamista ja vertaistukea

Arkivalmennukseen kaivattiin koulutusta seuraavista aiheista: tanssijan fysiikkavalmennus, psyykkinen valmennus, valmennuspedagogiikka ja tanssijan ravintovalmennus. Huippu-urheiluvaliokunta välittää nämä toiveet Tanssiurheiluliiton koulutusvaliokunnalle.

Valmentajat kaipasivat myös vertaistukea valmentamiseen. Tanssiurheiluliiton huippu-urheiluvaliokunnasta valmennuspäälliköt kouluttautuvat ensi syksynä mentoreiksi, jotka tukevat valmentajia arjen valmennuksessa.

Tiedottamisessa kehitettävää, oma vastuukin tärkeä

Tiedottamisessa eri tahojen välillä on kehitettävää: niin liiton ja sen sidosryhmien kuin seurojen ja niiden valmentajienkin välillä. Tapaamisessa kehotettiin valmentajia seuraamaan aktiivisesti liiton ja seurojen tiedotuskanavia ja esimerkiksi tilaamaan Tanssiurheiluliiton valmentajille suunnattu uutiskirje: https://www.dancesport.fi/uutiskirje/

Harrastajamäärien kasvu edellyttää lajille laajempaa näkyvyyttä

Harrastajamäärien väheneminen ja uusien harrastajien, etenkin nuorten ja poikien, saaminen lajin pariin nousi keskusteluissa esiin. Osallistujat totesivat, että olisi kehitettävä tanssiurheiluharrastuksen näkyvyyttä, ja toivoivat Tanssiurheiluliiton kehittävän vision ja strategian harrastajamäärän kasvattamiseksi sekä konkreettisia kampanjoita, joita seurat alueellaan voisivat toteuttaa.

Suomen valmentajien ja liikunnan aluejärjestöjen koulutuksia

STUL on Suomen valmentajien yhteisöjäsen, mikä tarkoittaa sitä, että liiton jäsenet saavat alennusta Suomen valmentajien järjestämistä koulutuksista: Linkki avautuu toisella sivustolla: Suomen valmentajien järjestämistä koulutuksista: www.suomenvalmentajat.fi.

Myös liikunnan aluejärjestöt (mm. Etelä-Suomen liikunta) antavat laadukasta koulutusta ympäri Suomea todella kohtuulliseen hintaan.

Molempien koulutuksia voi tilata omalle seuralle yhdessä naapuriseuran tai jonkin muun urheilulajin kanssa.

Maajoukkuetoiminta

Tapaamisessa keskusteltiin maajoukkueeseen kuulumisen hyödyistä ja velvoitteista. Kehitysideoiden pohjalta maajoukkueen toimintaa pyritään kehittämään siten että se palvelee paremmin sekä tanssiurheilijaa että tanssiurheilua.

 

Valmentajafoorumiin osallistuneiden palautteista ja onnistuneesta ja innostuneesta tapaamisesta jäi eteenpäin menemisen tunne. Kaikki olivat sitä mieltä, että yhteistyötä, yhteisiä tapaamisia tulee jatkaa.

Pasi Lind
pj., huippu-urheiluvaliokunta, Suomen Tanssiurheiluliitto

Tietosuoja ja saavutettavuus

JULKAISTU: 25.5.2018

tietosuoja

Tietosuojakäytännöt 

dancesport.fi

DanceCore

SuomiSport

Tapahtumailmoittautumiset (pl. kilpailuilmoittautuminen)

Saavutettavuusseloste

www.dancesport.fi -sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä tarkoittaa, että sivuston on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA.

Tämä saavutettavuusseloste on julkaistu 22.9.2020 ja päivitetty 14.4.2021. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Suomen Tanssiurheiluliitto käyttäen hyväksi NVDA-ruudunlukuohjelmaa 1. – 31.5.2020, jonka lisäksi palvelun on arvioinut sivuston tekninen toimittajamme Datalatu Oy käymällä läpi sisällön 19. – 21.9.2020 seuraamalla koneellisesti sivuston rakennetta, sekä käymällä läpi WCAG 2.0 tekniikat automaattisella tarkastustyökalulla. Sivuston kaikki yksittäiset sivuryhmät on myös käyty läpi manuaalisesti.

Sivusto on laadittu WCAG 2.0 yhteensopivalla alustalla ja siitä on uusin versio käytössä tätä dokumenttia laadittaessa. Sivusto on tekniseltä osaltaan havaittava, hallittava, ymmärrettävä ja toimintavarma, mutta puutteet muodostuvat sisällön puolelta.

Sivusto on rakennettu kokonaan uudestaan 2016, jolloin nykyinen saavutettavuusvaatimus ei ollut vielä tiedossa.  Havaitut ongelmat saavutettavuudesta ovat periytyneet toimintatapojen kautta, jolloin ne ovat pääosin samanlaisia rakenteeltaan.

Suomen Tanssiurheiluliitto ry on sitoutunut digitaaliseen saatavuuteen. Sisällön korjaukset ovat työn alla ja toimitetaan sivustolle 30.4.2021 mennessä. Tekniset korjaukset sivustolle korjataan syyskuun 2020 aikana.

Dancesport.fi-sivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Tiedossamme olevat puutteet:

Sivustollamme olevat PDF-dokumentit eivät kaikilta osin sisällä PDF/UA-tunnistetta. Dokumenttien sisältämät kuvaelementit eivät kaikilta osin ole rajattuja ja dokumenttien sisältämien linkkien selitykset ovat puutteellisia.

Verkkosivujen sisältämä kolmansien osapuolien tuottama sisältö ei välttämättä ole vielä saavutettavuusvaatimuksien mukaista, koska sisältö ei ole Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n hallinnassa. Näitä ovat liitetiedostot esimerkiksi Antidoping ja vastuullisuus -sivulla, Seuratoiminnan Help Desk -sivulla, ja Hyödyllisiä materiaaleja -sivulla.

Sivuston tekstisisällöt eivät välttämättä kaikilta osin vielä vastaa saavutettavuusvaatimuksia selkokielisyyden, helppolukuisuuden, otsikkotasojen oikean käytön ja tekstin korostusten osalta.

Lisäksi sivuillemme linkatut Tanssiurheiluliiton sosiaalisen median ja muiden Tanssiurheiluliiton kanavien sisällöt eivät ole välttämättä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukaisia.

Ei-saavutettava sisältö

Sivustolla on ei-saavutettavaa sisältöä, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin tai jota ei ole vielä ehditty muuttaa saavutettavaksi kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piirin:

  • toimisto-ohjelmien tiedostot (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018 ja joita ei tarvita asiointiin
  • video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020.

Sisällöt, joiden osalta vetoamme kohtuuttomaan rasitteeseen:

Puutteita on tapahtumamerkinnöissä, jotka ovat historiassa/arkistossa tai joiden sisältö on tullut sivuston ylläpidon ulkopuolella. Sivuston ylläpitäjän merkinnät korjataan 21.9.2020 alkaen. Erikseen pyydettäessä yksittäisiä merkintöjä voidaan muuttaa selkokieliseksi tai muotoilla selkeämmiksi kohtuuttoman rasitteen alittavissa määrissä. Kohtuuttoman rasitteen muodostaa tapahtumamerkintöjen suuri määrä, sekä alkuperäisen sisällön uudelleenmuotoilun aiheuttama sisällön muutos. Esimerkki puutteesta on linkitetyn PDF:n linkin otsikointi, PDF:n sisällön rakenteen puutteet ja taulukkomuotoisen tiedon esittäminen. Sisällöllisenä puutteena lyhenteiden kuvausten puute.

Blogissa oli käytetty viittauksia ulkoiseen sisältöön ilman sisällön kuvausta ja linkkinä vain konekielinen osoite. Vanhojen blogimerkintöjen korjaaminen ei ole kohtuullisen rasitteen piirissä ja koska sisältö on tuotettu ulkopuolisen tahon toimesta, ei sisältöä voida muuttaa jälkikäteen.

Niiltä osin kuin ennen ja jälkeen 23.9.2018 julkaistuja liitetiedostoja tarvitaan asiointiin, muutamme nämä keskeiset asiointiin tarvittavat liitetiedostot saavutettaviksi. Tiedostojen suuresta määrästä johtuen teemme saavutettavuuskorjauksia sitä mukaa kuin tiedostoja päivitetään. Koulutamme henkilöstöä ja toimijoita tuottamaan sisältöä saavutettavasti ja seuraamme sivuston saavutettavuuden tilaa jatkuvasti.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Vastaamme palautteeseesi 14 päivän sisällä.

Sinulla on oikeus perustellusta syystä saada saavutettavassa muodossa tiedot, jotka tarvitset etujesi, oikeuksiesi tai velvollisuuksiesi selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Jos et saa näitä tietoja verkkopalvelustamme saavutettavassa muodossa, voit tehdä pyynnön lähettämällä sähköpostin alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Vastaamme pyyntöösi 14 päivän sisällä. Jos pyyntö koskee laajaa sisältöä, voimme jatkaa vastausaikaa enintään kahdella viikolla. Ilmoitamme sinulle, jos vastausaikaa jatketaan. Jos emme toimita tietoja saavutettavassa muodossa, laadimme sinulle siitä kirjallisen perustellun todistuksen.

Sähköposti: toimisto (ät) tanssiurheilu.fi

Saavutettavuuskantelun ja -selvityspyynnön tekeminen

Jos huomaat sivustollamme saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit tehdä selvityspyynnön Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten noudattamista Suomessa.

Sinulla on oikeus tehdä saavutettavuuskantelu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, jos emme noudata digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annetussa laissa säädettyjä vaatimuksia ja velvollisuuksia.

Kysymykset ja palautteet STUL:n verkkosivustosta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen toimisto (ät) tanssiurheilu.fi.

Ajantasaista tietoa tanssiurheilusta omaan sähköpostiisi

JULKAISTU: 3.1.2018, KATEGORIAT: Yleinen

Olethan huomannut etusivun ylälaidassa, sosiaalisen median palkissa olevan RSS-syötteen

Tilaamalla syötteen sähköpostiohjelmaasi saat automaattisesti liiton etusivulle tulevat tiedotteet myös omaan sähköpostilaatikkoosi ja pysyt ajantasalla. (Ohjeita siihen, kuinka tilaaminen tapahtuu, löytyy mm. tästä ja tästä.)

Tilaa myös uutiskirjeet!
Eri aiheiden ympäriltä on mahdollista tilata uutiskirjeet omaan sähköpostiisi. Tilaussivu täällä: https://www.dancesport.fi/uutiskirje/

Jäsentiedotteet toimitetaan edelleen suoraan seurojen sähköposteihin, josta niitä toivotaan välitettävän seurojen omalle jäsenistölle eteenpäin.

Viestintä

JULKAISTU: 5.8.2017

Suomen Tanssiurheiluliitto viestii toiminnastaan nettisivuilla, uutiskirjeillä sekä sosiaalisen median kanavissa. Jäsenyhdistyksille muutaman kerran kuukaudessa toimitettava jäsenkirje on tärkein informaatioväylä. Viestintään ja tiedotukseen liittyen voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen tiedotus@tanssiurheilu.fi

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje ja klikkaa sähköpostiisi liiton verkkosivujen rss-syöte, niin pysyt ajantasalla ajankohtaisista ja tulevista asioista!

jäsenyhdistysten yhteystiedot

Muistuttaisimme jäsenyhdistyksiä pitämään yhdistyksen yhteys- ja laskutustiedot sekä jäsentiedotteen vastaanottajat ajantasalla, erityisesti siinä kohtaa, kun tapahtuu henkilövaihdoksia. Muutokset voi ilmoittaa suoraan toimiston osoitteeseen  toimisto (ät) tanssiurheilu.fi sekä käymällä kirjaamassa tiedot DanceCoreen.

kuvagalleria

Suomen Tanssiurheiluliiton kuvapankki löytyy kuvat.fi -palvelusta osoitteesta https://suomentanssiurheiluliitto.kuvat.fi/kuvat/

Kuvapankkiin on koottu valokuvia medialle käytettäväksi tanssiurheilusta uutisoimiseen. Lisäksi kuvagalleriasta löytyy kuvia liiton alaisista tapahtumista, joita jäsenseurat voivat käyttää omassa viestinnässään. Muistattehan mainita kuvaajan, mikäli hänen nimensä on ilmoitettu.

Sosiaalinen media

Ota seurantaan Tanssiurheiluliiton sosiaalisen median kanavat, joissa viestitään liiton toiminnasta, kilpailuista, koulutuksista, ja yleisesti tanssiurheilun harrastamiseen liittyen.

Facebook: Suomen Tanssiurheiluliitto

Instagram: dancesportfin

Liiton jäsenyhdistyksinä toimivilla liitoilla on myös omia sosiaalisen median kanaviaan:

Suomen Breikkiliitto Instagramissa ja Facebookissa, Finnish Dance Organization FDO ry Instagramissa ja Facebookissa, Suomen Pyörätuolitanssiliitto Instagramissa ja Facebookissa. 

Kilpailujen tulostiedottaminen

STUL:n liittohallitus päätti elokuussa 2023 rajata liiton kilpailutiedottamista tarkemmin, jotta viestintään varattua työaikaa riittää myös muuhun tiedottamiseen. Alla on kuvattu kilpailutiedottamisen linjaukset syksystä 2023 alkaen

1) Kansainväliset arvokilpailut

Kilpailut, jotka tiedotetaan joka tapauksessa (tuloksesta riippumatta) nettisivuilla ja somessa (medialle tiedote harkinnan/menestyksen mukaan). Näihin kilpailuihin nimettyjä edustusurheilijoita pyydetään toimittamaan ohjeistetun mukaisesti materiaalit tiedottajalle tuloksesta riippumatta:
– Vak/lat yleinen sarja, nuoriso ja juniori2: MM- ja EM-kilpailut
– RS: MM- ja EM-kilpailut ja WC-kilpailut
– Breikki: MM- ja EM-kilpailut
– Pyörätuolitanssi: MM- ja EM-kilpailut
– Disco: MM- ja EM-kilpailut

Seuraavista kilpailuista tiedotetaan somessa, jos tulee finaalisija, ja lisäksi nettisivuilla/medialle, jos tulee mitalisija (edellytyksenä, että
finaalissa/finaalikierroksella on vähintään 6 osallistujaa). Näihin kilpailuihin nimettyjä edustusurheilijoita pyydetään toimittamaan alla ohjeistetun mukaisesti materiaalit tiedottajalle, mikäli yltävät kilpailussa finaaliin:
– Vak/lat  U21 ja seniorit: MM- ja EM-kilpailut
– Breikki: BfG World/International Series -kilpailut
– Pyörätuolitanssi: World Cup -kilpailut
– FDO-lajit: Performing Arts-lajit MM- ja EM-kilpailut, muista koontitiedote

Ohje edustusurheilijalle tulostiedotteen lähettämiseen

  • Edustustusurheilijoille (liiton nimeämät urheilijat kansainvälisissä arvokilpailuissa) on laadittu ohje arvokisojen tulostiedottamisesta: STUL kisaviestinnän ohjeet urheilijoille päiv. 11.12.23
  • Lähetä kommenttisi kilpailuista STUL:oon mahdollisimman pian kisan jälkeen, sisällytä valokuva
  • Kerro, miten kilpailut sujuivat suhteessa tavoitteisiisi, pyydä mukaan mahdollisuuksien mukaan valmentajan analyysi suorituksesta
  • Voit kommentoida myös kilpailun järjestelyitä, tunnelmaa tms.
  • Sisällytä linkki kilpailujen tulossivulle

2) Kansainväliset avoimet kilpailut

STUL tiedottaa harkintansa mukaan kaikkien liiton alaisten lajien tuloksista muissa avoimissa kansainvälisissä kilpailuissa.

3) Kotimaiset arvokilpailut (SM, IKM, GP)

STUL tiedottaa yhteistyössä kilpailut järjestävän seuran kanssa kotimaisista arvokilpailuista (suomenmestaruuskilpailut, ikäkausimestaruuskilpailut, Grand Prix -kiertueen kilpailut) omissa kanavissaan. SM-kilpailuista jaetaan tiedotteet kansalliselle medialle. Seuroja kehotetaan toimittamaan itse tiedote paikallisille medialle järjestetyistä kisoista ja/tai omien urheilijoiden menestyksestä.

GP-kisan järjestäjille on laadittu ohje viestinnästä: GP-kisan viestintäohje 131123

4) Muut kotimaiset kilpailut

Vastuu muiden kotimaisten kilpailujen tiedotuksesta on kilpailut järjestävällä seuralla. Suosittelemme seuroille mm. seuraavia viestintätoimenpiteitä.

  • Ennakkotiedote paikallisille medioille kilpailusta: sis. tapahtuman tarkat tiedot
  • Juttuvinkki paikallisille medioille ennen kisaa: kutsu tutustumaan seuraan ja lajiin tai vinkki etukäteen haastatella kilpailuun osallistuvia
  • Tulostiedote kilpailun jälkeen: paikallisten parien tuloksia, yleiset tulokset, lyhyt kommentti muutamalta kilpailijalta, kisatunnelman kuvailu, linkki tuloksiin, valokuvia tai video kilpailuista

someopas tanssiurheilijoille

Askel Sports Oy laati vuonna 2023 Tanssiurheiluliiton käyttöön tanssiurheilijoille suunnatun some-oppaan. Opas löytyy liiton kuvat.fi-palvelusta Seuroille-kansiosta, suora linkki tiedostoon.