Kategoria: Yleinen

FDO:n lajien lisääminen STUL:n jäsenseurojen järjestämiin kilpailuihin

JULKAISTU: 23.3.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Latin Style terveisiä FDO:lta! 

Jo useita vuosia on puhuttu mahdollisuuksista yhdistää STUL:n jäsenseurojen järjestämiin kilpailuihin myös FDO:n lajiperheiden kilpailusarjoja ja osin tällaista yhteistyötä on jo pienimuotoisesti tehtykin. Tämän kaltainen toiminta edistää tanssia ja eri tanssilajien tunnettavuutta ja on ehdottomasti suositeltava toimintamuoto – mitä ettei myös toisin päin! Myös tanssijoille mahdollisuus nähdä eri tanssilajeja saman tapahtuman sisällä on varmasti kiinnostava ja tanssitietoutta kasvattava asia. 

Tällä hetkellä selkein ja helpoiten toteutettavissa oleva kilpailusarja mukaan tanssiurheiluseurojen järjestämiin vakio- ja latinalaistanssikilpailuihin on Latin Style. Tämä laji pohjaa puhtaasti vakioituihin latinalaisamerikkalaisiin tansseihin, joten arvostelujärjestelmä on sama (raksit ja skating) ja tuomaristo voi olla sama kuin muutenkin tanssiurheilukilpailuissa.  

Suomessa kilpaillaan sooloissa kahdessa (rumba, jive) ja duoissa kahdessa (samba, cha-cha) lajissa. Latin Style -sarjoissa tanssijat tanssivat valitun tanssilajin tekniikkaan pohjaavaa koreografiaa.  Kuviorajoituksia ei ole, mutta koreografiat painottuvat yleensä kunkin lajin peruskuvioihin ja amalgamaatioihin tanssijan/tanssijoiden taitotason mukaan.  

 

Duoissa kilpailukoreografian aloitusasennon tulee olla vierekkäinen eli ns. side by side. Tanssijat saavat vaihtaa paikkaa suhteessa toisiinsa (paikkojen vaihto ei ole pakollista) ja tanssia myös peilinä ja/tai varjona. Tavoite on tanssia mahdollisimman yhdenmukaisesti ja yhtäaikaisesti.  Perinteisiä tanssiotteita (suljettu tai avoin) ei saa käyttää eivätkä tanssijat saa koskettaa toisiaan. Kilpailuasut mukailevat perinteisiä tanssiurheilun parissa käytettäviä asuja ja tanssikengät kuuluvat asiaan.

Nämä kilpailusarjat sopivat mainiosti lajitekniikkaa tukeviksi harjoituksiksi myös parin kanssa kilpaileville – ja myös koreografia voi olla yksinkertaisesti muokattu varsinaisesta kilpailukoreografiasta. Vastaavasti ilman paria jääneille nämä sarjat ovat hyviä pitämään yllä  motivaatiota sekä antavat mahdollisuuden edelleen kehittyä tavoitteellisesti. Luonnollisesti Latin Style-kilpailusarjat sopivat myös sellaisille tanssijoille, jotka haluavat kilpailla latinalaistansseissa, mutta eivät halua tanssia perinteistä paritanssia.    

Mikäli tanssiurheiluseura haluaa tapahtumaansa oheislajiksi FDO:n lajiperheiden lajeja on hyvä huolehtia siitä, että asiassa edetään oikealla ja FDO:n hallituksen hyväksymällä tavalla. Ohjeistuksena kisasarjojen hakuproseduurissa suosittelemme seuraavaa:

 1. Mikäli tanssiurheiluseurat (tai muut vastaavat yhteisöt) haluavat jonkin FDO:n lajiperheen kilpailusarjan mukaan omaan kilpailutapahtumaansa, mahdolliset kilpailusarjat tulee ensimmäiseksi hyväksyttää STUL:n vakio- ja latinalaistanssijaoksessa mukaan kyseiseen kilpailuun ja jaoksen hyväksyttyä lisäsarjat, näistä voi tehdä vapaamuotoisen hakemuksen FDO:lle (sähköposti office@fdo.fi
 2. Vapaaehtoisen hakemuksen saatuaan FDO:n toimisto ilmoittaa haettavista lajeista/sarjoista kyseiselle lajijaostolleen ja toimittaa em. kilpailujen järjestäjälle FDO:n säännöt koskien haettavaa lajia/sarjaa, joiden noudattamiseen kilpailun järjestäjä sitoutuu. 
 3. Tuomariston osalta suositellaan käytettäväksi STUL:n ja FDO:n yhteisen tuomarikoulutuksen ja tuomaripäivityksen käyneitä. 
 4. Toistaiseksi FDO ei edellytä erillistä kilpailulupamaksua järjestäjältä eikä Latin Style -kilpailusarjoihin osallistuvilta. Osallistujan tulee suorittaa asianmukaiset STUL:in edellyttämät kilpailukohtaiset maksut ja olla tietysti jonkin STUL:n jäsenseuran jäsen. Mikäli STUL:in jäsenseuran tanssija haluaa osallistua FDO:n Latin Style kilpailusarjoihin hänen on maksettava FDO:n jäsenmaksu 10 € / kalenterivuosi, kilpailulupa (lisenssi) 20 € ja kilpailukohtainen osallistumismaksu 30 €.

Latin Stylen osalta ensimmäiset kansainväliset MM-kilpailut järjestettiin viime joulukuussa Ateenassa ja seuraavan kerran tanssitaan 1.-5.11.2023 Pohjois-Makedoniassa (IDO Latin Show, Latin Style, Synchro Dance ja Caribbean Show World Championships). Vastaava Suomen Mestaruuskilpailu järjestetään 22.-23.4.2023 Seinäjoella.  

Toivottavasti Latin Style -sarjan myötä tulevaisuudessa nähdään enemmän monilajikilpailuja ja pöhinä latinalaistanssimaailmassa lisääntyy harrastajien saadessa uusia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia! 

FDO:n Latino Show jaoston puolesta 

Merja Satulehto 

latinoshowjaosto.fdo@gmail.com 

https://fdo.fi/wp-content/uploads/2022/12/FDO-kilpailusaannot-2023.pdf269 kertaa KIITOS!

JULKAISTU: 23.3.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Kiitos 269 kertaa!

Olemme iloisia kuinka moni vastasi kilpailukehittämiskyselyyn!

Työryhmä alkaa käymään vastauksia läpi jo maaliskuun puolella ja uutisoimme tuloksista mahdollisimman pian!

Vielä kerran iso kaunis kiitos!

Urheiluseuroille tukea nuorten kesätyöllistämiseen

JULKAISTU: 23.3.2023, KATEGORIAT: Seuratiedotteet, Yleinen

Seuroille avustusta lasten ja nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen – haku auki!

Liikunnan aluejärjestöiltä on haettavissa Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tukea nuorten kesätyöllistämiseen.

Tuki kohdistuu erityisesti lasten ja nuorten liikuntaan, liikuttamisen ja harrastustoiminnan lisäämiseen sekä uusien seuratoimijoiden mukaan saamiseen liikunta- ja urheiluseuroissa. Lähtökohtana on nuorten kesätyöntekijöiden lyhytaikainen palkkaus ajalle 1.4.–30.9.2023. Palkkatuki on 700 euroa/nuori sisältäen sivukulut. Nuoreksi määritellään tukihaussa 15–29-vuotiaat.

Avustusta hakevalla järjestöllä tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta sen varmistamiseksi, että avustuksella palkattava työntekijä saa tehtäväänsä riittävän tuen ja ohjauksen.

Liikunta- ja urheiluseurojen kesätoiminnan avustuksen hakuajat ja myöntökriteerit vaihtelevat aluejärjestöittäin. Katso lisätiedot ja ohjeet oman alueesi aluejärjestön verkkosivuilta. Kaikkien aluejärjestöjen yhteystiedot löydät tältä sivulta.

Seurojen kesätoiminnan avustus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Rahoitus mahdollistaa myös maksuttomien koulutusten pitämisen seuroille ja työllistyville nuorille. Valtakunnallisesti nuorten kesätyöllistämiseen myönnetään avustusta tänä vuonna n. 2,5 miljoonaa euroa.

Toiminnanjohtajan palsta viikko 12

JULKAISTU: 22.3.2023, KATEGORIAT: Yleinen

 

Eduskuntavaalit lähestyvät ja myös urheilun- ja liikunnan kattojärjestöt ja urheiluvaikuttajat ovat aktiivisesti nostaneet omaa asiaansa ehdokkaiden kysymyslistoille ja vaalikoneisiin. Kaikkien puolueiden puheenjohtajille esitettiin samat kysymykset urheilun ja liikunnan tärkeydestä ja kaikkien vastaukset olivat saman suuntaisia. Vapaasti yhteen vedettynä ”Tärkeitä teemoja ja täytyy tukea”. Tanssiurheiluliiton, kuten monen muunkin keskisuuren ja pienen liiton toiminnassa valtionavustukset ovat olleet ja tulevat olemaan iso osa toiminnan rahoituksesta. Valtionavustukset tulevat Veikkauksen voittovaroista vuoden 2023 loppuun. Sen jälkeen avustukset siirtyvät valtioneuvoston budjettiin kaikkien muiden valtion menojen listalle.

Olin tammikuussa mukana järjestöjohtajien seminaarissa, jossa arvovaltaisina puhujana oli muun muassa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja panelisteina valtiosihteerit Akseli Koskela, Mikaela Nylander ja Juho Orjala. Keskustelun aiheena olivat järjestötoiminnan avustukset vuoden 2024 budjetissa. Ensimmäinen silmien avautuminen tapahtui kun totesin, että urheilu- ja liikuntajärjestöt ovat todellakin vain yksi sektori muiden tuettavien sektoreiden joukossa. Samaa budjettia ovat jakamassa erilaiset terveys-, mielenterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöt, muutamia mainitakseni. Tilaisuuden panelistit kertoivat, että valtion budjettiin on alustavasti sovittu 990 miljoonan rahoituserä järjestöille ja tahtotila sovitusta kiinni pitämiseen on kaikilla puolueilla yhteinen. Seuraavaan hengenvetoon kerrottiin, että järjestöjen oma varainhankinta tulee olemaan keskeisen tärkeää ja omarahoitusosuuden tietty prosentuaalinen osuus budjetista on entistä merkittävämpi tekijä avustuksia myönnettäessä. Tanssiurheiluliiton omarahoitusosuus on pitkään ollut alhainen ja kehotuksia sen nostamiseen on saatu.

Olympiakomitea (jatkossa OK) on nyt vaalien alla ollut erittäin aktiivinen urheilun ja liikunnan puolesta puhuja ja tuonut esille aiheeseen liittyviä teemoja erilaisissa paneeleissa, tapahtumissa ja poliitikkojen tapaamisissa. OK on taloudellisesti suurelta osin riippuvainen valtion avustuksista, niin kuin muutkin urheilu- ja liikuntajärjestöt. Oman toimintasektorinsa järjestöjen elinvoimaisuus ja taloudelliset toimintamahdollisuudet ovat OK:n intressilistalla. OK:n viime viikolla järjestämässä lajiliittojen toiminnanjohtajien tapaamisessa OK:n toimitusjohtaja Taina Susiluoto korosti vaaleissa vaikuttamisen tärkeyttä valtion rahoitusosuuksien näkökulmasta. Ensi vuonna, kun olemme samalla valtioneuvoston rahoituslistalla kuin kaikki muukin valtion rahoittama toiminta, kuten esimerkiksi armeija, poliisi, koulutus jne, olemme myös samalla leikkauslistalla muiden kanssa. Myös se, mihin valtion urheilulle ja liikunnalle osoittamia varoja suunnataan, on vielä hämärän peitossa. Tullaanko tukemaan, ja millä painotuksella, esimerkiksi lasten ja nuorten liikkumista, eläkeikää lähestyvien aikuisten liikkumista työurien pidentymisen toivossa, kilpaurheilua, vammaisurheilua, yhdenvertaisten liikkumismahdollisuuksien tarjoamista, vai kaikkia näitä jossakin suhteessa? Näillä tulevan valtioneuvoston linjauksilla tulee olemaan iso merkitys myös seuroille, esimerkiksi valtiolta haettavien erityisavustusten suuntautumisen muodossa. Tanssiurheiluliiton strategiatyöryhmä kartoittaa mahdollisia toimintaedellytysten muutoksia ja niiden vaikutuksia seurojen ja liiton toimintaan meneillään olevassa strategiatyössä. Strategiatyö valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Näitä asioita on jokaisen seuratoimijan, urheilijan, liittotoimijan, vanhemman ja valmentajan hyvä pohtia, kun suuntaa vaaliuurnille ennakkoäänestämään tai varsinaisena äänestyspäivänä. Ehdokas, joka sitoutuu urheilun ja liikunnan asiaan, sitoutuu myös meidän lajin tukemiseen. Tehdään viisaita äänestyspäätöksiä.

Olympiakomitean eduskuntavaalikampanjasivut ja lista liikuntaa tukevista ehdokkaista löytyy täältä: https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/liikuntapolitiikka/vaalivaikuttaminen/eduskuntavaalit/

 

Mikäli heräsi kysymyksiä tästä tai jostain muusta aiheesta, ota yhteyttä.

Pirjo

(pirjo.koivula@dancesport.fi, puh 050- 4080 122)

Puhtaasti Paras ja Reilusti Paras haastekampanja

JULKAISTU: 17.3.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Suomen Tanssiurheiluliitto aloittaa Puhtaasti Paras ja Reilusti Paras -verkkokoulutuksia koskevan haastekampanjan. Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK:in luomat koulutukset ovat hyödyllisiä ja tarpeellisia kaikille urheilun parissa toimiville henkilöille, mukaan lukien kilpailijat, valmentajat, ohjaajat, toimihenkilöt ja huoltajat. Koulutukset suorittamalla varmistat ja osoitat, että olet perehtynyt aiheisiin ja urheilet ja toimit urheilussa reilun pelin arvojen mukaisesti.

Tanssiurheiluliiton va. toiminnanjohtaja Pirjo Koivula haastaa kampanjaan mukaan liittohallituksen sekä liiton viestintäkumppanin Askel Sportsin työntekijät!

 

Näin osallistut kampanjaan:

Käy suorittamassa yllä mainitut koulutukset SUEK:n sivuilla, linkit koulutuksiin tämän artikkelin lopussa. Suorittaminen vie noin 30 min per koulutus. Koulutukset toimivat hyvin myös mobiililaitteella, ja ne voi suorittaa myös ruotsiksi tai englanniksi.

Suoritetusta koulutuksesta saat sähköisen diplomin. Tulosta tai ota kuvakaappaus diplomeista. Julkaise kuva itsestäsi ja todistuksista omassa somessasi ja tägää postaukseen liiton tili @dancesportfin  ja halutessasi @puhtaastiparas ja aihetunnisteet #puhtaastiparas ja #reilustiparas. Voitte myös esimerkiksi suorittaa koulutukset koko seuran hallituksen/johtokunnan/treeniryhmän voimin ja julkaista kuvan seuran somessa.

Haasta samassa postauksessa joku omasta lähipiiristäsi mukaan kampanjaan. Haastettava voi olla esim seuran sihteeri, oma pari, joku toinen pari, oma treeniryhmä, seuran hallitus, kaupungin liikuntatoimi jne. Käytä mielikuvitustasi ja ajattele isosti tai pienesti, lähelle tai kauemmas. Yritetään saada mahdollisimman moni tanssiurheilun sisältä ja sidosryhmistä suorittamaan koulutukset!

 

 

Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu Maailman antidopingsäännöstöön, joka tuli voimaan 1.1.2021. Koulutuksen löydät täältä: https://suek.fi/koulutus/koulutusmateriaalit/puhtaasti-paras-verkkokoulutus/

Reilusti paras on verkkokoulutus, joka auttaa niin urheilijoita kuin muita urheilutoimijoita tunnistamaan kilpailumanipulaation ilmiönä sekä antaa työkaluja sen kohtaamiseen. Koulutuksen löydät täältä: https://suek.fi/koulutus/koulutusmateriaalit/reilusti-paras-verkkokoulutus/ MM Sen1 ja Sen2 Vakio 2.6. ja 4.6.2023

JULKAISTU: 16.3.2023, KATEGORIAT: Yleinen

MM Sen2 vakiotanssin kilpailut pidetään 2.6.2023 Bremenissä, Saksassa

MM Sen1 vakiotanssin kilpailut pidetään 4.6.2023 Bremenissä, Saksassa.

Molempiin ilmoittautumiset sähköpostitse toimisto(at)tanssiurheilu.fi viimeistään keskiviikkona 26.4.

Liittäkää  ilmoittautumiseen:

 • parin nimi
 • parin MIN-numerot
 • parin yhteyssähköpostiosoite
 • parin yhteyspuhelinnumero.

Kiitos!

Invitation Letter_2023 WDSF WC Sen I Standard Bremen_Germany

Invitation Letter_2023 WDSF WC Sen II Standard Bremen_Germany

Seura varaa valmentajalle coach-lipun SM- kilpailuihin

JULKAISTU: 16.3.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Kaikilla seuroilla on mahdollisuus ilmoittaa yksi valmentaja coach-listalle. Coachiksi ilmoitettu henkilö voi liikkua lämmittelytilassa ja kilpailulattia-alueella.

Ohjeet:

 • seura ilmoittaa valmentajan nimen ja seuran lomakkeella https://forms.gle/kfgz9x9HBsK4VZFQ74.2023 mennessä
 • coachiksi nimetty valmentaja lunastaa pääsylippunsa (20 €) kilpailupaikalle tullessaan ja saa rannekkeen ja passin. Ranneketta on pidettävä ranteessa koko kilpailun ajan.
 • vain henkilö, jolla on sekä ranneke sekä coach-passi pääsee lattia-alueelle ja lämmittelytiloihin
 • ranneke oikeuttaa istumapaikkaan katsomossa

Pyörätuolitanssijat kokoontuivat viikonloppuna Pajulahteen

JULKAISTU: 14.3.2023, KATEGORIAT: Tulostiedotteet, Yleinen
Duo-sarjan voittajat Birgitta Starast ja Tiina Uimonen

Pajulahden liikuntakeskuksessa Nastolassa vietettiin viime viikonloppuna hienot pyörätuolitanssin täyteiset kolme päivää, kun lajin harrastajat kokoontuivat SM- ja Suomi Open -kilpailun, leireilyn ja kouluttautumisen merkeissä.

Lauantaina 11.3. järjestettiin SM- ja Suomi Open -kilpailut. Kilpailut onnistuivat hienosti ja paikalla oli ilahduttavasti tanssijoita kaikkialta Suomesta, sekä kokeneita konkareita että uusia kasvoja. SM-sarjoissa combien vakiotanssien sarjassa SM-kullan veivät Timo Pyykkönen ja Tuuli Harju, ennen hopealle sijoittuneita Mikko Hakkaraista ja Tuija Pajusta. Pronssi matkasi Jarno Jokelan ja Sirkka Saarisen matkaan. Duoissa ykkössijan ja kultamitalin nappasivat Birgitta Starast ja Tiina Uimonen. Hopealle ylsivät Leevi Ketola ja Zaida Launis ja pronssille Gustav Antell ja Karin Antell.

Naisten Single 1+2+N luokassa voittoon tanssi Birgitta Starast ennen Tuuli Harjua ja Pirjo Pappilaa. Freestylessa Naiset 1 -sarjan voitti Pirjo Pappila, hopealle sijoittui Kristiina Ylijoki ja pronssille Janette Isomäki. Naiset 2+N freestylessa Birgitta Starast nappasi kultaa ja Heidi Hamari-Martimo hopeaa. 

Lisäksi tanssittiin Suomi Open-kilpailussa useita muita luokkia. Kaikki tulokset löytyvät täältä: https://stelnet.fi/tulv23/pt11032023/

SM Vakio- ja RS -pöytäpaikkojen varaus auki

JULKAISTU: 13.3.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Hei

Olemme nyt saaneet SM Vakio- ja RS-kilpailun pöytäpaikkavarauksen auki, maanantaina 13.3.2023 klo 15:55.

SM Vakio- ja RS – kilpailun 15.4.2023 pöytäpaikkavarausohjeet

Kilpailun sivulta löydät Salohallin pöytäkartan (tässä alinna linkki kilpailun sivulle).
Yli-rastittamattomat pöydät ovat vapaana ja ostettavissa.
Pöytä (5 paikkaa, yhteensä 200e) myydään kerralla.
Punaisella rastitetut pöydät on myyty, sinisellä rastitetut pöydät on varattu, keltaisella rastitetut tulevat mahdollisesti myyntiin myöhemmin.
Lähetä pöytävaraus info(at)dancesport.fi.
Mainitse viestissä:
– haluamasi vapaana olevan pöydän numero ja mahdollinen toinen vaihtoehto
– kenelle lasku osoitetaan (henkilö tai seura)
– muut laskutustiedot
– sähköpostiosoite johon lasku lähetetään
Saat paluupostissa vahvistuksen, laskun ja maksuohjeet. Odota kärsivällisesti vastausviestiä.
Kun maksu näkyy liiton tilillä, pöytävaraus vahvistuu (maksuaika 5 pv).
Ellei maksua hoideta määräajassa, varattu pöytä vapautuu takaisin myyntiin.
Pidämme pöytäkarttaa ajan tasalla SM- kilpailun kotisivulla (päivittyy kerran päivässä).
Pyydämme ystävällisesti huomioimaan, ettemme ole ottaneet vastaan ennakkovarauksia, joten lähetäthän varausviestin yllä mainittuun osoitteeseen pyydetyillä tiedoilla.

HUOM kilpailupaikalle saapuessa ensimmäinen saa koko pöydän rannekkeet ja hoitaa muille oman pöydän rannekkeet.

Linkki kilpailusivulle

päiv 13.3.Tule vaikuttamaan VL kilpailukehitykseen ja vastaa ennen 15.3.!

JULKAISTU: 13.3.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Päivitys 13.3. : Jos et ole vielä vastannut, tervetuloa vaikuttamaan ja vastaamaan kyselyyn 15.3. saakka!

Seuroille pidettiin avoin keskustelutilaisuus kilpailujen kehittämisestä perjantaina 7.10.2022.

Tässä vielä linkki tuon tilaisuuden kutsuun!

Tilaisuudessa esiin tulleita kommentteja ja toiveita on käyty sen jälkeen läpi niin vakio- ja latinalaistanssijaoksessa kuin erillisessä työryhmässä.

Ennen kuin kehitysideoita viedään eteenpäin, työryhmä haluaa kuulla koko vakio- ja latinalaistanssikentän mielipiteitä esiin tulleisiin ehdotuksiin ja vaihtoehtoihin.

Nyt sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa VL-kilpailujen tulevaisuuteen, olit sitten kilpailija, valmentaja tai toimihenkilö.

Käytä tilaisuutta hyväksesi ja vastaa kyselyyn (kestää noin 10 minuuttia) oheisesta linkistä:

Linkki

Uutisoimme taas kyselyn jälkeen mahdollisimman pian jatkosta.

Kiitos panoksestasi etukäteen!