Kategoria: Kilpailutiedotteet

Val tiedottaa vaklat IKM:n ja GP:n peruuntumisesta

Vakio- ja latinalaistanssijaos tiedottaa:

Vakio- ja latinalaistanssien Ikäkausimestaruuskilpailutapahtuma 7.-8.11.2020 joudutaan perumaan järjestävästä seurasta johtuvista syistä. IKM kilpailuluokat (pois lukien rising star-luokat ja juniorien joukkuekilpailu joita ei tänä vuonna järjestetä)  jaetaan järjestettäväksi muissa syksyn arvokilpailuissa seuraavasti:

GP, DSC Oulu 24.10.2020

U21 vakio SM

U21 latin SM

Sen 2 vakio SM

Sen 2 latin SM

Sen 3 vakio SM

Sen 3 Latin SM

Lisäluokkien takia DSC:n GP-kilpailuissa kaikkien ikäsarjojen 10-tanssikilpailu on laskennallinen. Pareilla on oikeus osallistua ikäsarjansa mukaisiin GP-luokkiin ja SM-luokkiin.

Vakio ja 10T SM Telemark Team Oulu 28.-29.11.2020

Lapsi 1 IKM

Lapsi 2 IKM

Jun 1 vakio IKM

Jun 1 latin IKM

Sen 4 vakio SM

Sen 4 latin SM

Sen 5 vakio SM

Sen 5 latin SM

Lapsi 1 + Lapsi 2 joukkue SM-kilpailu

Kilpailunjohtaja päättää, kumpana päivänä mikäkin luokka tanssitaan.

10T SM-kilpailussa tanssitaan normaalisti Juniori 1-2 joukkue SM-kilpailu

IKM:stä siirrettäviin luokkaan osallistuvia kilpailijoita pyydetään huomioimaan, että jos he osallistuvat muihinkin luokkiin kilpailutapahtumassa, jossa heidän IKM/SM kilpailunsa on, ei voida varmuudella taata 20 min taukoja kierrosten välille.

TK Masterin GP 21.11.2020 peruutetaan, koska asianmukaista kilpailupaikkaa ei saatu järjestymään suunnitellulle ajankohdalle. Korvaavaa GP kilpailua ei järjestetä.

Korjattu: Hetkellinen katkos ilmoittautumisten maksussa – Tarkista ilmoittautumisesi!

JULKAISTU: 22.9.2020, KATEGORIAT: Kilpailutiedotteet

DanceCoren perjantaiseen palvelintyöhön liittyen ilmoittautumisten vastaanotossa on hetkellinen katkos, ilmoittautuessa ei pääse maksuosioon.

Asia on korjattu.

Perjantain 18.9. jälkeen ilmoittautuneiden tulee käydä tarkistamassa, näkyykö oma ilmoittautuminen maksettuna. Ilmoittautuminen poistuu automaattisesti järjestelmästä 6 tunnin kuluttua, mikäli sitä ei suoriteta loppuun.

Tanssiurheiluliiton ohjeet kilpailutoimintaan 1.8.2020 alkaen

JULKAISTU: 14.9.2020, KATEGORIAT: Kilpailutiedotteet, Seuratiedotteet

Julkaistu 10.8.2020:

Tanssiurheilun kilpailutoiminta käynnistyy uudelleen syyskaudella 2020 uudessa tilanteessa. COVID-19 on edelleen keskuudessamme ja vaikuttaa tapahtumien käytännön turva- ja muihin järjestelyihin. Jatkossakin tärkeintä on ehkäistä taudin tarttumista, huolehtia hyvästä hygieniasta, välttää tarpeettomia lähikontakteja sekä järjestää tilat tavallista väljemmin. Aluehallintovirastot seuraavat yleisötapahtumien viranomaisohjeistusten ja suositusten noudattamista.

Ohjeita noudattamalla vähennetään koronaviruksen leviämis- ja tartuntariskiä. Ohjeet toimivat tukena, kun paikallisesti haetaan parhaita tapoja järjestää tanssiurheilun kilpailutapahtumia.

Yhteenvetona:

 • Kilpailupaikalle ei saa tulla sairaana eikä hengitystie- tai vatsaoireisena. Tämä koskee kilpailijoita, toimihenkilöitä, talkoolaisia, yleisöä ja kaikkia kilpailutapahtumaan liittyviä. Oireettomana on oltava vähintään 24 h ennen tapahtumaa osallistuakseen siihen.
 • Hyvä käsi- ja yskimishygienia sekä tehostettu siivous korostuu.
 • Tilat on hyvä järjestää tavallista väljemmin.
 • Tarpeettomia fyysisiä lähikontakteja vältetään.
 • Toimintaa rytmittämällä ja porrastamalla pyritään siihen, että samassa tilassa on mahdollisimman vähän henkilöitä.
 • Turvaetäisyydellä tarkoitetaan 1˗2 metrin välistystä.

Kilpailunjärjestäjä on vastuussa toteuttaa alla olevia ohjeita parhaansa mukaan. Ohjeiden noudattamista kilpailupaikalla valvoo kilpailunjohtaja. Ohjeiden noudattaminen sen sijaan on jokaisen kilpailupaikalle tulevan vastuulla.

Ilmoittautuminen ja lipunmyynti

 • Vain sähköinen ilmoittautuminen kilpailuun sallitaan, maksut hoidetaan joko ilmoittautuessa tai kontaktittomalla lähimaksulla.
 • Lipunmyynti järjestetään ensisijaisesti ennakkomyyntinä sähköisenä. Maksut hoidetaan lippua ostettaessa sähköisesti tai kontaktittomalla lähimaksulla.
 • Kilpailupaikalle järjestetään riittävä määrä numeronhaku-/rekisteröintipisteitä, jotka sijaitsevat turvallisella etäisyydellä toisistaan.
 • Kilpailunjärjestäjä varmistaa, että urheilijat ja yleisö jonottavat pitäen yllä turvaetäisyyksiä.
 • Kilpailupaikalle ei saa tulla sairaana eikä hengitystieoireisena. Kilpailunjärjestäjällä on oikeus ohjata tällaisia oireita esittävä henkilö pois kilpailupaikalta.
 • Asiakaskontaktissa oleva henkilökunta käyttää maskeja tai vaihtoehtoisesti asiakkaan ja henkilökunnan edustajan välille asennetaan pleksit.

Pukuhuoneet

 • Kilpailunjärjestäjä tekee kaikki mahdolliset toimenpiteet, joilla vältetään urheilijoiden turhia kokoontumisia pukuhuoneisiin. Mm. aikataulun porrastaminen.
 • Urheilijoita ei lasketa pukuhuoneisiin kahta tuntia ensimmäistä starttia aikaisemmin. Mikäli urheilijat tulevat aikaisemmin, heidän on siirryttävä urheilijoille määrättyihin katsomotiloihin, jotka ovat erillään muusta yleisöstä. Urheilijat ohjeistetaan kilpailukutsun yhteydessä.
 • Kilpailunjohtaja ja kilpailunjärjestäjän edustajat pyytävät urheilijoita siirtymään pois pukuhuonetiloista heti palkintojenjaon jälkeen.
 • Pukuhuoneet siivotaan ja pinnat desinfioidaan ennen ja jälkeen kilpailupäivän, ja mikäli mahdollista ainakin kerran kilpailupäivän aikana. Käsihuuhdetta on oltava saatavilla jokaisessa pukuhuoneessa.
 • Urheilijoiden WC-tilat siivotaan ja desinfioidaan ennen ja jälkeen kilpailupäivän sekä ainakin kerran kilpailupäivän aikana. WC-tiloissa on oltava koko päivän ajan riittävästi saippuaa ja kertakäyttökäsipyyhkeitä.

Kilpailutuomareiden ja -toimihenkilöiden tilat

 • Kilpailutuomareiden ja -toimihenkilöiden alueella olevat pinnat desinfioidaan ennen ja jälkeen kilpailupäivän sekä ainakin kerran kilpailupäivän aikana.
 • Kilpailunjärjestäjä huolehtii riittävistä turvaetäisyyksistä istumapaikkojen välillä.
 • Kilpailunjärjestäjä huolehtii tarjoiluiden hygieniasta.
 • Riittävästi käsihuuhdetta on esteettä saatavilla kilpailutuomareille ja -toimihenkilöille.
 • Kilpailutuomareiden ja -toimihenkilöiden WC-tilat siivotaan ja desinfioidaan ennen ja jälkeen kilpailupäivän sekä ainakin kerran kilpailupäivän aikana. WC-tiloissa on oltava koko päivän ajan riittävästi saippuaa ja kertakäyttökäsipyyhkeitä.
 • Kilpailutuomareita ei velvoiteta käyttämään maskeja tuomaroinnin aikana, mutta pitävät yllä keskinäisiä turvaetäisyyksiä.
 • Kilpailupaikalle ei saa tulla sairaana eikä hengitystieoireisena, ja tämä koskee myös kilpailutuomareita ja -toimihenkilöitä. Kilpailunjärjestäjällä on oikeus ohjata tällaisia oireita esittävä henkilö pois kilpailupaikalta.

Tulosten julkistaminen

 • Kokoontumisten välttämiseksi tuloksia ei julkaista ilmoitustauluilla. Kierroskohtaiset tulokset näytetään screenillä ja kuulutetaan.

Mahdolliset eräjaot

 • Kilpailunjohtaja päättää erien koot nähtyään kilpailulattian ja sen ympäröivät tilat.

Kilpailulattialle saapuminen ja sieltä poistuminen

 • Kilpailunjärjestäjä varmistaa, että lattialle siirtyminen on eri puolella lattiaa kuin lattialta poistuminen.
 • Kilpailutoimihenkilöt ja henkilökunnan edustajat opastavat urheilijoita pitämään riittävät turvaetäisyydet siirtyessään lattialle ja lattialta pois.
 • Avajaismarssia ei suoriteta, jotta vältetään ylimääräiset kokoontumiset lattian laidalla ja takahuoneissa.

Kilpailulattia ja sen ympärys

 • Kilpailunjärjestäjä huolehtii, että kokoontumisia tanssilattian ympärillä vältetään.
 • Mahdolliset pöytäpaikat järjestetään riittävällä etäisyydellä toisistaan.

Palkintojenjako

 • Palkintojenjako suoritetaan välittömästi finaalin jälkeen.
 • Parit eivät poistu lattialta ja siirtyvät riittävillä turvaetäisyyksillä line-upiin odottamaan palkintojenjakoa.
 • Palkintokoroketta ei käytetä, ellei korokkeet ole vähintään 2 metriä leveitä.
 • Palkintojenjaossa parit ovat vähintään 1,5 metrin etäisyydellä toisistaan.
 • Suukottelu, halailu ja kättely ei ole sallittua.
 • Mitaleita ei pujoteta kaulaan, vaan ojennetaan urheilijoiden käteen mahdollisimman etäältä.
 • Pokaalit ojennetaan mahdollisimman etäältä.
 • Mahdollista kiitostanssia seuraavat urheilijat pitävät riittävää etäisyyttä toisistaan.

Avajais- ym. puheet

 • Puheet pidetään yksitellen, koskematta mikrofoniin.
 • Mikrofonia ei siirretä kädestä toiseen, ellei käytetä hansikkaita.

Yleisötilat

 • Yleisötilojen ja sallitun yleisömäärän osalta noudatetaan Suomen hallituksen ja Aluehallintoviraston ohjeita ja määräyksiä. Tapahtuman yleisömäärään ei lasketa kuuluvaksi yleisöstä erillään olevia kilpailevia urheilijoita, johtoa, tuomareita ja toimitsijoita.
 • Yleisötilat järjestetään siten, että riittävien turvaetäisyyksien noudattaminen on mahdollista.
 • Käsihuuhdetta on saatavilla yleisölle jokaisessa yleisötilassa.
 • Kilpailupaikalle ei saa tulla sairaana eikä hengitystieoireisena, ja tämä koskee myös yleisöä ja tukijoita. Kilpailunjärjestäjällä on oikeus ohjata tällaisia oireita esittävä henkilö pois kilpailupaikalta.
 • Jos kilpailuun liittyy ravintolatoimintaa, kilpailunjärjestäjän on lisäksi huomioitava tartuntatautilain ja sen nojalla annetun asetuksen mukaiset ravintoloiden toiminnan velvoitteet. Ravintoloissa esimerkiksi jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka, ja asiakaspaikat täytyy sijoittaa riittävän väljästi toisiinsa nähden.
 • Yleisö-WC -tilat siivotaan ja desinfioidaan ennen ja jälkeen kilpailupäivän sekä ainakin kerran kilpailupäivän aikana. WC-tiloissa on oltava koko päivän ajan riittävästi saippuaa ja kertakäyttökäsipyyhkeitä.

Tämä ohjeistus on voimassa toistaiseksi ja koskee kaikkea Tanssiurheiluliiton kilpailutoimintaa. Tanssiurheiluliitto varaa oikeuden päivittää ohjeistusta valtakunnallisen koronavirustilanteen ja viranomaisohjeistusten muuttuessa tiukempaan tai sallivampaan muotoon.

Tanssiurheiluliitto korostaa jokaisen toimijan vastuullisuutta kilpailutoiminnassa.

Ohjeet seuratoimintaan

Vakio- ja latinalaistanssien GP 5.9.2020, infot ja pääsyliput

Ohjeita lauantaille:

Juniorien, Champion-luokan ja Senioreiden pukuhuoneet ovat sisääntulokerroksessa, Nuorison ja kansainvälisten vieraiden pukuhuoneet löytyvät alakerrasta. Alakerrassa on myös lämmittelyhalli. Seuraa opasteita punttisalin läpi.

Kansainvälisten vieraiden osalta järjestelyt on suunniteltu yhteistyössä ja hyväksytty THL:n, Rajavartiolaitoksen ja Kymsoten epidemiologian osaston ylilääkärin kanssa.

Urheilijat ja valmentajat (1 per seura) tulevat sisään oikeanpuolimmaisesta ovesta ja siirtyvät suoraan pukuhuonekäytäville. Urheilijoille ja valmentajapassin haltijoille on oma katsomotila lattiatason päädyssä. Valmentajapassin haltijoiden nimet kerätään ilmoittautumispisteellä.

Yleisö tulee sisään vasemmanpuoleisesta ovesta kulunvalvonnan kautta, josta siirtyminen yläkerran kautta katsomoon. Paikan päällä ei ole lipunmyyntiä, kaikki liput ovat myynnissä verkkokaupassa vielä kilpailupäivänä.

Turvallisuus ja hygienia kilpailupaikalla

Urheilijoita, valmentajia ja yleisöä muistutetaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja turvaetäisyyksien pitämisestä kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Oireisena tai sairaana ei saa tulla kilpailupaikalle.

Yleisölle kuuluu maski pääsylipun hintaan. Urheilijat voivat halutessaan pyytää toimihenkilöiltä maskin urheilusuorituksensa ajaksi.

Muuta hyödyllistä

Pöytäpaikat ovat sisääntulokerroksessa, seuraa opasteita. Pöytäpaikat on rajattu ohjaimilla, kilpailijoilla ei ole pääsyä pöytäpaikoille.

Aikataulu ja käsiohjelma on päivitetty perjantai-iltana. Käsiohjelma on vain sähköisenä.

Palkintojenjako tapahtuu välittömästi finaalin jälkeen. Jää lattialle. Mitalit haetaan omalla vuorolla palkintopöydältä.

Korjaathan kaikki roskat pois omalta osaltasi. Rusketusaineiden käyttö on ehdottomasti kielletty. On myös tärkeää, että jokainen laittaa oman käytetyn maskinsa itse roskikseen.

**

Vakio- ja latinalaistanssien syksyn ensimmäinen Grand Prix kilpaillaan Kotkassa lauantaina 5.9.2020

Vakio- ja latinalaistanssien syksyn GP-kiertue käynnistyy lauantaina Kotkassa. Edellinen vastaava rankingkilpailu pidettiin maaliskuun alussa Ilmajoella, jonka jälkeen seuraavalla viikolla valtiohallinnon taholta tulleet rajoitukset pysäyttivät kilpailutoiminnan ja rajoittivat seuratoimintaa kevään ja kesän ajaksi.

Tarkoin turvajärjestelyin ja -ohjeistuksin järjestettävä koronatauon jälkeinen ensimmäinen GP-kilpailu tanssiurheilussa ja vakio- ja latinalaistansseissa on odotettu, mutta ei ole järjestynyt ilman viimehetken muutoksia. Paikallisen seuran vetäydyttyä kilpailutapahtuman järjestelyistä Tanssiurheiluliitto teki ainutlaatuisen päätöksen ottamalla kilpailun järjestelyvastuun itselleen mahdollistaen sillä tavoin urheilijoille vastuullisen ja turvallisen, sekä odotetun paluun kilpalattioille. Urheilijat ovat odottaneet koko pitkän koronakevään ja -kesän pääsyä jälleen kilpailutoiminnan pariin.

Emme voineet liittona enää pitkittää urheilijoiden odottelua päästä mittelemään taitojaan kotimaisessa rankingkilpailussa Suomen eri ikäsarjojen parhaita pareja vastaan. Päätös ottaa kilpailu liiton omille harteille oli yksimielinen, harkittu ja perusteltu, sillä halusimme liittona ennen kaikkea ylläpitää urheilijoidemme motivaatiota. Jokainen harrastava ja kilpaileva pari on meille äärimmäisen tärkeä pidettäväksi mukana toiminnassa, joten halusimme tällä järjestämispäätöksellä tukea sitä työtä, mitä valmentajat ja urheilijat ovat pitkän koronatauon aikana tehneet, vahvistaa liiton puheenjohtaja Leena Liusvaara.

Kilpailujen järjestelyissä on tehty useita ratkaisuja, jotka vähentävät lähikontakteja ja pisaratartuntojen riskiä. Kilpailunjohtaja on porrastanut aikataulun siten, että kilpailupaikalla on kerrallaan mahdollisimman vähän ihmisiä. Lipunmyynti on järjestetty vain ennakkoon siten, että vielä kilpailupäivän aikanakin yleisö ja taustajoukot voivat ostaa sisäänpääsyn verkkokaupan kautta. Yleisökapasiteettia on rajoitettu noin kolmasosaan koko hallin kapasiteetista ja paikalle on järjestetty reilusti käsienpesutarvikkeita sekä käsihuuhdetta paikallaolijoiden käyttöön. Kilpailulattian ympäristö on rauhoitettu ja kilpailijat ja yleisö ohjataan eri reittejä hallin eri kerroksiin, eivätkä kilpailijat ja yleisö ole lähikontaktissa keskenään.

Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota Aluehallintoviraston, THL:n ja muiden viranomaisten antamiin ohjeistuksiin ja velvoituksiin kilpailujen turvallisen järjestämisen osalta. Viime viikonloppuna syksyn kilpailutoimintaa jo käynnisteltiin Järvenpäässä ja Tampereella ja olemme saaneet palautetta siitä, että järjestelyt olivat toimineet erinomaisesti ja kaikki paikalle tulijat – kilpailijat, yleisö, tukijoukot, toimitsijat ja talkooväki – olivat ottaneet itse hienosti vastuuta turvaetäisyyksien noudattamisesta ja hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Olemme pitkin kevättä ja kesää seuranneet ylpeinä jäsenistömme valveutuneisuutta ja velvollisuudentuntoa estääkseen viruksen leviämistä, ja emme epäile hetkeäkään, etteikö sama jatkuisi myös kilpailutoiminnan käynnistyessä. Seuraamme toki liitossa edelleen aktiivisesti viranomaisten tiedottamista ja rakennamme toimenpiteitä sitä mukaa. Jokaisen yksilön vastuu on kuitenkin tärkein, Liusvaara jatkaa.

Kilpailupäivään on ilmoittautunut 86 paria. Päivän aikana käydään kotimaiset vakio- ja latinalaistanssien rankingkilpailut junioreiden, nuorison, nuorimpien senioreiden sekä Champion-luokan yleisessä ikäsarjassa. Lisäksi ensimmäistä kertaa GP-kilpailutapahtuman osana järjestetään seniori III-V avoin kilpailu ja vuosikymmenten takaa paluun kilpailuohjelmaan tekevä PreChampion -kilpailu vakio- ja latinalaistansseissa.

Tule seuraamaan eri ikäsarjojen Suomen huippuparien taiturointia Steveco-areenalle (Karhuvuoren urheilutalo) lauantaina 5. syyskuuta klo 9:30 alkaen. Paikanpäällä ei ole lipunmyyntiä, osta liput ennakkoon tai kilpailupäivän aikana alta. Myynti on käynnissä la 5.9.2020 klo 19 saakka. Lippuja on rajattu määrä.

**

Kilpailujen käsiohjelma (päiv. 05092020) tästä 

Aikataulu (päiv. 05092020) tästä

Vakio- ja latinalaistanssien GP-kilpailu 5.9.2020 Kotkassa juliste

Vakio- ja latinalaistanssien GP-kilpailu 5.9.2020 Kotkassa juliste

 

 

 

Kilpailujen livestreamluvat

JULKAISTU: 27.8.2020, KATEGORIAT: Kilpailutiedotteet, Seuratiedotteet

Teosto ottaa käyttöön 1.9.2020 uuden Livestreamluvan, joka tulee ostaa kaikkiin kuluttajille maksullisiin musiikkia sisältäviin striimeihin ja tallenteisiin kaikilla eri alustoilla.

Myös Mediapienluvan ehdot muuttuvat. 1.9.2020 alkaen Mediapienlupa kattaa kuluttajille maksuttomien konserttien ja keikkojen livestriimauksen vain silloin, kun livestriimien arvioitu katsojamäärä on enintään 2000 henkilöä/striimi ja striimaus tapahtuu Teoston lisensoimalla alustalla.

Kuluttajille ilmaisiin musiikkia sisältäviin livestriimeihin ei tarvitse musiikinkäyttölupaa ollenkaan, jos striimaus tapahtuu Teoston lisensoimalla alustalla eikä palveluun jätetä tallennetta myöhempää katselua varten. Teoston lisensoimia alustoja ovat tällä hetkellä YouTube, Facebook ja Instagram.

Lue lisää Teoston sivulta ja katso havainnollistava kuva siitä, mikä lupa Teostolta milloinkin tarvitaan

Gramexin osalta voimassa on toistaiseksi edelleen (varmistettu Gramexista 27.8.2020) koronan aiheuttaman poikkeustilanteen lupalaajennus striimata YouTuben kautta linkitettynä katsottavaksi seuran omalle hallinnoimalle alustalle, kuten kotisivulle. Gramexin osalta tärkeää on, että stream on kohdennettu juuri sille yleisölle ja niille asiakkaille, jotka olisivat muuten paikanpäällä näkemässä ja kuulemassa kilpailutapahtuman. Tanssiurheiluliiton maksaman Gramex-sopimuksen myötä tämä laajennus on jäsenseurojen käytössä, sillä jäsenseuroilla on tallenteiden käyttöoikeus normaalissa seuratoiminnassaan. (Lue lisää liiton Teosto/Gramex -sopimuksesta Olympiakomitean sivulta.)

HUOM! Gramexin lupalaajennus ei kata sosiaalisen median kanavia, se on voimassa vain striimattaessa YouTuben kautta linkitettynä katsottavaksi seuran omalle hallinnoimalle alustalleen.

Liittohallituksen päätöksiä korona-ajan kilpailutoiminnasta

JULKAISTU: 18.8.2020, KATEGORIAT: Kilpailutiedotteet, Seuratiedotteet

Liittohallitus on tehnyt 15.8.2020 sähköpostipäätöksiä liittyen koronaviruksen leviämisen estämisestä johtuviin poikkeustoimiin liiton kilpailutoiminnassa. Poikkeuspäätökset ovat voimassa toistaiseksi ja niitä tarkastellaan uudelleen nopeastikin koronatilanteen muuttuessa.

Kansainvälisten kilpailutuomareiden käyttäminen poikkeustilanteessa

Vakio- ja latinalaistanssien tuomarivalintatyöryhmä on valinnut syyskauden kilpailuihin jo tuomareita, mutta kaikkien matkajärjestelyjä ei ole vielä hoidettu valmiiksi. Viranomaisohjeiden tarkennusten jälkeen 13.8.2020, karanteenimääräyksiä on kiristetty. Suomen hallituksen linjauksen mukaisesti turvallisena voidaan pitää maata, jossa tartuntaluku alittaa 8 / 100 000 asukasta kahden viikon aikana väestöön suhteutettuna. Tartuntaluvut saattavat vaihdella nopeasti.

Koska tautitilanne on esim. Uudellamaalla selvästi kiristynyt ja liikkuminen maan rajojen sisälläkin aiheuttaa taudin leviämisen kannalta riskejä, tuomarivalinnoissa on syytä tarkastella erityisesti vain sellaisia mahdollisuuksia, joissa tuomari tulee maasta, jonka tartuntaluku on alhaisempi kuin hallituksen rajaama 8. Tässäkin tapauksessa tuomarin osalta olisi syytä selvittää, ettei ko. henkilö ole aiemmin matkaillut maissa, joiden tartuntaluku ylittää ko. raja-arvon. Turvallisesta maastakin voi saapua vain suoraan, ei ”turvattoman” maan kautta.

THL on saanut tehtäväkseen laatia ns. liikennevalomallin, jossa maat jaetaan punaiseen, keltaiseen ja vihreään. Vain vihreältä alueelta saapuva henkilö voi osallistua esim. kilpailutapahtumaan ilman minkäänlaista karanteenia. Tulo maahan ei myöskään voi olla tapahtunut muun kuin toisen vihreän maan kautta, tai suoraan Suomeen. Saapuvan tuomarin tulisi tämä kirjallisesti vahvistaa liitolle ennen matkalippujen varaamista.

Näin ollen, olisi mahdollista, että 2 viikkoa ennen kilpailua varatun tuomarin tilanne (lähtömaan liikennevalon väri) tarkistetaan ja mikäli se on silloin vihreä, tuomari voidaan toimittaa Suomeen tuomarintehtävään kilpailutapahtumaan. https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea (linkki avautuu toisella verkkosivustolla)

Vakio- ja latinalaistanssijaoksella on mahdollisuus tehdä poikkeus kilpailusääntöihin tuomariasiassa tällaisessa force majeur -tilanteessa (kilpailusäännöt 9.3). Jaoksella on mahdollisuus varata kilpailuihin suomalaisia tuomareita, joka ei rankingkilpailuissa ole kuitenkaan välttämättä kilpailijoiden toive ja edun mukaista.

 • Liittohallitus on sähköpostikäsittelyssään 15.8.2020 päättänyt, että kaikki ulkomaiset tuomarihankinnat vakio- ja latinalaistanssikilpailuissa keskeytetään ja hallitus tukee vakio- ja latinalaistanssijaoksen päätöksentekoa suomalaistuomareiden käytöstä.

Päätös ei automaattisesti estä jo vahvistettuja ulkomaisia tuomareita saapumasta kilpailun tuomaristoon, edellä mainitut karanteenisäädökset huomioiden. Mikäli joidenkin tuomareiden osalta matka- ym. järjestelyjä ei ole vielä tehty, ne keskeytetään em. päätöksellä.

Edustusparien lähettäminen arvokilpailuihin

 • Liittohallitus on sähköpostikäsittelyssään 15.8.2020 päättänyt, että Suomessa ja maailmalla pahenevan koronavirustilanteen myötä edustusurheilijoitaan suojellakseen Suomen Tanssiurheiluliitto ry ei lähetä kustannuksellaan yhtään arvokilpailuedustajaa ulkomaan kilpailuihin vuoden 2020 aikana, mikäli sellaisia järjestetään (vakio- ja latinalaistanssien ja rock´n´swing -kilpailusäännöt luku 4.4). Päätöstä voidaan tarkastella nopeasti, mikäli tilanne syksyn aikana COVID-19 taudin lukujen osalta muuttuu parempaan suuntaan.
 •  Voimassa olevana todetaan sääntö (em. kilpailusäännöt, luku 4.4, 3. kpl): 

”Liitto ei kustannuksellaan lähetä edustajia maihin, joihin matkustamista Suomen ulkoasiainministeriön kulloinkin voimassa olevissa matkustusohjeissa kehotetaan välttämään. Mikäli valintasääntöjen mukaan oikeutettu ja edustuskelpoinen täysi-ikäinen pari tästä huolimatta ilmoittaa kirjallisesti liitolle haluavansa lähteä kilpailuun omalla kustannuksellaan ja vapauttavansa liiton kaikesta vastuusta, liitto voi ilmoittaa parin kilpailuun.”

Ulkomailta tulevien parien osallistuminen suomalaisiin kilpailutapahtumiin

Ulkomailta tulevat osallistujat ovat olleet pirteä lisä suomalaisissa tanssiurheilutapahtumissa. Covid-19 -tilanteen ollessa syksyn osalta selvästi tartuntalukujen valossa vaikeutumassa, ulkomailta tulevien parien osallistuminen saattaa lisätä riskiä taudin tarttumiselle. Ulkomailta tulevien parien aiempia matkoja esim. muihin maihin valmennukseen jne. on vaikea selvittää ja rajoittaa osallistumisehdoksi Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n tapahtumiin. Kaikkien osapuolten turvallisuuden kannalta, ja erityisesti urheilijoiden suojelemiseksi, riskien minimoiminen on tärkeää.

 • Liittohallitus on sähköpostikäsittelyssään 15.8.2020 tehnyt poikkeuspäätöksen, että ulkomailla asuvien parien, jotka eivät edusta Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n jäsenyhdistystä, osallistumiset vakio- ja latinalaistanssien ja rock’n’swing -tanssien kotimaisiin kilpailuihin evätään toistaiseksi, ellei pari ole noudattanut Suomessa asetettuja lähtömaahan kohdistettuja karanteenimääräyksiä.
 • Kilpailusääntöjen (1.3) mukaisesti kilpailunjohtaja voi päättää miten toimitaan ennalta arvaamattomissa, kilpailusäännöissä mainitsemattomissa tilanteissa. Tällaiseksi päätökseksi voidaan lukea esimerkiksi ulkomailta saapuvan, liiton jäsenyhdistystä edustavan parin osallistumisoikeus perustuen ulkoministeriön mahdollisesti asettamien matkustusrajoitusten ja/tai THL:n asettamien karanteeniohjeistusten noudattamisesta.

Tartuntariskien ehkäisemiseksi on tärkeää, että ajankohtaisia karanteenirajoituksia tarkastellaan. Siitä syystä kilpailutapahtuman osallistumisen ehtona on, että viranomaisten asettamia karanteenimääräyksiä noudatetaan, on sitten kyseessä STUL ry:n jäsenyhdistyksen edustuspari tai ulkomaalainen pari.

PreChampionship-kokeilu syksyn kolmeen vakio- ja latinalaistanssien GP-kilpailuun

JULKAISTU: 10.8.2020, KATEGORIAT: Kilpailutiedotteet, Vakio- ja latinalaistanssit

Prechamp vakiot ja Prechamp lattarit syksyn kolmessa vakio- ja latinalaistanssien GP-kilpailuissa kokeiluna.

Prechampionship-luokkaan saavat osallistua yleisen luokan E-C-luokan parit sekä nuoriso- ja senioriluokkien E-C-luokan parit. Pari voi osallistua vain toiseen tai molempiin lajeihin (vakiot/lattarit).  Prechampionship-kisan pari ei saa osallistua varsinaiseen GP-luokkaan.

Kilpailuissa tanssitaan kaikki viisi tanssia, ja sallittuja ovat E-C-luokkien koreografiat. Halutessaan esim. D-luokkalainen voi tanssia myös C-luokan kuvioilla. Puvuissa kuitenkin noudatetaan vähintään D-luokan sääntöjä, eli E-luokan parillakin tulee olla ns. kilpa-asu.

Kokeilu tarjoaa alaluokan pareille mahdollisuuden tutustua isojen kisojen tunnelmaan ja haasteisiin ja tuottaa lisäksi luokkanousupisteitä. Luokkanousupisteet määräytyvät normaalisti: piste jokaiselta tanssitulta karsintakierrokselta sekä finaalista voittajalle 7 pistettä, toiseksi tulleelle 5 pistettä, kolmannelle 4 pistettä jne.

Kokeiluluokan ikä- ja taitotasoskaala on laaja. Kilpailijoiden tuleekin ymmärtää, että tässä luokassa haetaan kokemusta ja haasteita, ei mestaruuksia.  Yhdistämällä eri luokkien pareja samaan kilpailuun saadaan kaikkia pareja palveleva etu: haastava ja monivaiheinen kilpailu.

Lyhyesti:

Osallistumisoikeus:  nuorisoluokan, yleisen luokan ja senioriluokan E-, D- ja C-luokan parit

Säännöt:  C-luokan tanssit ja kuviot sallittuja (mutta voi tanssia E-luokan kuvioillakin)

Puvut: Vähintään D-luokan puvut

Nousupisteet: Lasketaan normaalisti omia taitoluokkia huomioimatta.  Siis piste joka karsinnasta ja lisäksi finalisteille finaalipisteet normikäytännön mukaan.    Pari voi osallistua myös vain toiseen lajiin (vak./lat.).
Jos omassa sarjassa edellytetään 6 tai 8 tanssia ja pari osallistuu vain toiseen lajiin, nousupisteet puolitetaan (vähintään 1 piste kuitenkin).

Miksi Prechamp?

 • Saadaan motivoituneille, kehittymishaluisille, innokkaille pareille ohituskaista yläluokkiin.
 • Ei tarvitse junnata vuosikausia keräämässä pisteitä kahden parin kisoissa.
 • Saadaan kunnollisia kisoja, joissa on myös karsintoja.
 • Edesauttaa parien kehittymistä, kun joutuu kamppailemaan finaalipaikasta ja pitää tanssia monta kierrosta.
 • Tarjotaan innokkaimmille je kehityshaluisimmille pareille näköalapaikka: pääsevät seuraamaan Suomen parasta tanssia ja saavat näin tavoitteita itselleen.
 • Tarjotaan alempien luokkien pareille ulkomaiset tuomarit.
 • Saadaan GP-kisoihin lisää maksavia osallistujia.  Lisäksi varmaan myös maksavia katsojia.

Lue myös Seniori-ikäsarjoja koskevasta syksyn kokeilusta täältä.

Kolmen kilpailun kokeilu: Seniori-ikäsarjat vakio- ja latinalaistanssien GP-kilpailussa

JULKAISTU: 18.5.2020, KATEGORIAT: Kilpailutiedotteet, Vakio- ja latinalaistanssit

Liittohallitus on hyväksynyt kolmen kilpailun kokeilun liittyen vakio- ja latinalaistanssien GP-kilpailuiden seniorisarjoihin seuraavasti:

”7.3 GP-kilpailut

GP-kilpailut järjestetään championluokalle sekä ikäsarjoille juniori 2, nuoriso, seniori 1-2 ja seniori 3-4-5. GP-kilpailuja voidaan järjestää myös PD-pareille tavallisten GP-kilpailujen yhteydessä samoilla toimihenkilöillä.

Kilpailijat nuorisosta senioreihin voivat osallistua oman (myös osallistumisoikeuden kautta olevan) kilpailuluokkansa lisäksi champion luokkaan.

Juniori 2 ikäsarjan kilpailijat voivat osallistua oman kilpailuluokkansa lisäksi nuorisoikäsarjan kilpailuluokkaan. Juniori 1 ikäsarjan pareilla on oikeus osallistua juniori 2 ikäsarjaan.

Seniori  3-, 4- ja 5-ikäsarjojen pareilla on vaihtoehtoinen osallistumisoikeus seniori 1-2 ikäsarjan GP-luokkaan.”

Kokeilun perustelu:

 • GP-kilpailuiden seniori-ikäsarjan ikähaarukka on liian iso. Pahimmillaan yli 70-vuotias tanssija joutuu kilpailemaan 30-vuotiaan kanssa. Tämä johtaa kilpailutilanteessa lähes vääjäämättä tilanteisiin, jotka eivät ole mielekkäitä tanssijoille, tuomareille eikä yleisölle.
 • Seniori 3-, 4- ja 5-ikäsarjojen kilpailijamäärät ovat kasvaneet johdonmukaisesti.
 • Ikäsarjoissa on paljon pareja, jotka haluaisivat kilpailla GP-kisoissa mutta eivät kohtuuttoman ikäeron vuoksi halua osallistua.
 • Kansainvälinen kattojärjestö World Dancesport Federation on johdonmukaisesti lisännyt seniori-ikäsarjoja WDSF-statukseen ja edelleen arvokilpailukalenteriinsa, viimeisimpänä seniori-3 latinalaistanssin vuonna 2018.
 • Suomesta puuttuu tällä hetkellä täysin vanhempien seniori-ikäsarjojen kansainvälisen ilmapiirin ja laadun omaavat kilpailut.

Lisäohjeistus, laadittu 7.8.2020:

 • Kokeilu koskee syksyn 2020 kolmea GP-kilpailua
 • GP-kokeilukilpailuissa ei lasketa Seniori 3-5 ikäsarjan kokeilukilpailuun osallistuville omiin ikäsarjoihin rankingpisteitä
  (seniori 1-2 luokkaan osallistuvat saavat ranking-pisteet seniori 1 rankinglistalle normaaliin tapaan)
 • Seniori 3-5 ikäsarjan kokeilukilpailussa ei ole erillisiä 10-tanssifinaaleja GP-kilpailuissa
 • Seniori 3-5 ikäsarjojen parit voivat osallistua kokeilun aikana seniori 1-2 ja/ tai seniori 3-5 ikäsarjoihin. Ei  osallistumisoikeutta yleiseen luokkaan.

Lue myös PreChampionship-kokeilusta syksyllä 2020.