Kategoria: Seuratiedotteet

Kevätkokouspäivän materiaalit julkaistu

JULKAISTU: 10.5.2024, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n jäsenyhdistykset on 11.4.2024 kutsuttu sääntömääräiseen kevätkokoukseen sekä vakio- ja latinalaistanssien kilpailusääntöjä käsittelevään jäsenkokoukseen, jotka pidetään sunnuntaina 26.5.2024.

Kokoukset järjestetään hybridinä. Kannustamme saapumaan paikalle, mutta voitte osallistua myös etäyhteyksin.

Esityslistat ja kokousmateriaalit ovat nyt ladattavissa Jäsenkokoukset-verkkosivulla.

Huomioikaa erityisesti alla olevat ohjeet ilmoittautumiseen ja valtakirjojen toimittamiseen, jotta saamme kokoukset käyntiin ja toteutumaan sujuvasti.

Jäsenyhdistyksen ilmoittautumista etäkokoukseen pyydetään tiistaihin 21.5.2024 klo 15 mennessä tällä verkkolomakkeella. Käytännön syistä edellytämme etänä osallistuvien kokousedustajien valtakirjan tai valtakirjojen toimittamista torstaihin 23.5.2024 klo 15 mennessä osoitteeseen toimisto@tanssiurheilu.fi.

Tervetuloa!

Seurakysely 2024 avattu uudelleen

JULKAISTU: 10.5.2024, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Seurakysely 2024 avattu uudelleen

 • vastatkaa 31.5. mennessä

Koska saimme kovin vähän vastauksia strategiatyön avuksi tehtyyn seurakyselyymme, on kyselylomake avattu uudelleen. Pyydämme kaikkia jäsenjärjestöjä, jotka eivät vielä ole vastanneet, vastaamaan tähän kyselyyn (linkki avautuu toisella verkkosivustolla) 31.5. mennessä.

Kiitos vastauksista!

Kutsu kevätkokouspäivään sunnuntaina 26.5.2024

JULKAISTU: 11.4.2024, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

KUTSU SUOMEN TANSSIURHEILULIITON JÄSENYHDISTYKSILLE

KEVÄTKOKOUSPÄIVÄÄN SUNNUNTAINA 26.5.2024

osoitteessa: Sporttitalo, 5. krs, Valimotie 10, 00380 Helsinki

Kokoukseen voi osallistua myös etänä Teams-yhteyksin. Toivomme kuitenkin mahdollisimman suurta osallistumista paikan päälle.

Päivään sisältyy kaksi jäsenkokousta:

 • Vakio- ja latinalaistanssien kilpailusääntömuutoksia käsittelevä jäsenkokous klo 9.00

Kokouksessa käsiteltävät asiat: vakio- ja latinalaistanssien kilpailusääntömuutosesitykset

 • Sääntömääräinen kevätkokous klo 13.00

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

**

Kokousmateriaalit ladataan liiton verkkosivulle https://www.dancesport.fi/tietoa-liitosta/jasenkokoukset sääntöjen mukaisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.

Liiton jäsenkokouksissa on äänivalta liiton varsinaisilla jäsenillä. Varsinaisia jäseniä voivat edustaa niiden varsinaiset henkilöjäsenet.

Kokoukset järjestetään hybridinä. Kannustamme saapumaan paikalle, mutta voitte osallistua myös etäyhteyksin. Etäyhteyksin osallistuville suosittelemme valtuuttamaan viralliseksi kokousedustajaksi henkilön, joka osaa käyttää Teams-etäkokousyhteyttä. Äänestäminen tapahtuu älypuhelimella sekä etänä että paikan päällä.

Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n sääntöjen mukaan jäsenyhdistys voi asettaa useita kokousedustajia käyttämään äänivaltaansa. Äänestysten sujuvoittamiseksi toivomme kuitenkin, että etäyhteyksin osallistuva yhdistys valtuuttaisi yhden kokousedustajan käyttämään kaikkia ääniään.

Jäsenyhdistyksen ilmoittautumista etäkokoukseen pyydetään tiistaihin 21.5.2024 klo 15 mennessä tällä verkkolomakkeella. Käytännön syistä edellytämme etänä osallistuvien kokousedustajien valtakirjan tai valtakirjojen toimittamista torstaihin 23.5.2024 klo 15 mennessä osoitteeseen toimisto@tanssiurheilu.fi.

Noin tunti ennen kunkin kokousten alkua etäkokoukseen osallistuville kokousedustajille toimitetaan Teams-kokouskutsut sekä linkki äänestysalustalle, ennakkoilmoittautumislomakkeella mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Samalla käynnistyy valtakirjojen tarkastus, joka päättyy puoli tuntia ennen kokouksen alkua. Valtakirjojen tarkastuksen jälkeen suoritetaan koeäänestys älypuhelimilla sekä läsnäolijoille että etänä äänestäville.

Tarjoiluihin varautuaksemme pyydämme myös paikan päälle saapuvilta ilmoittautumisia tällä verkkolomakkeella.

Lämpimästi tervetuloa!

 

Helsingissä, huhtikuun 11. päivänä 2024

SUOMEN TANSSIURHEILULIITTO RY
Liittohallitus

Apuraha Koulutus- ja konsultointipalvelu Auli Korhonen

JULKAISTU: 14.3.2024, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Koulutus- ja konsultointipalvelu Auli Korhonen on lahjoittanut STUL ry:lle rahaston, jonka avulla voidaan erikseen mainituilla kriteereillä tukea lasten ja juniori-ikäisten (alle 17-vuotiaat) tanssiurheiluharrastusta. Tukirahaston määrä on 1.300 €. Haku on jatkuva niin kauan kuin rahastossa on avustusvaroja.

Hankkeessa hakijana tulee olla seura. Rahoituksen ehtona on, että seura hakee jäsenelleen jäsen- ja kausimaksun kattavaa rahoitusta. Tukea voi saada enintään yksi henkilö/seura. Myöntämisen kriteereinä ovat vähävaraisuus, erityisyys kuten kehitysvammaisuus ja Suomen reuna-alueilla asuminen. Hakemuksessa tulee painottaa hakijan erityisyyttä (esim. osallistuminen erityisryhmän/kehitysvammaisten ryhmän) harjoitteluun, asumista kaukana kasvukeskuksista, tanssijan perheen taloudellisia haasteita tai muuta vastaavaa seikkaa, jolla saattaa olla vaikutusta hakemuksen käsittelyyn. Etusijalla ovat Special Olympics artikla 2:n mukaiset lapset ja nuoret.

Seura lähettää hakemuksensa verkkolomakkeella tätä linkkiä käyttäen (linkki avautuu toisella sivustolla). Muuta kautta lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä. Seuran tulee täyttää verkkolomake yhteistyössä hakemuksessa mainitun hakijan huoltajan kanssa.

Lomakkeet ja niiden tiedot tulevat ainoastaan seurakehittäjä Katriina Lahden arvioitavaksi ja tarkasteltavaksi. Päätökset avustuksista tekee liittohallitus seurakehittäjän esityksestä, ja esitetyt perustelut jäävät luottamuksellisiksi.

Liittohallituksen päätöksiä 29.2.2024

JULKAISTU: 6.3.2024, KATEGORIAT: Seuratiedotteet
 • WRRC:n AGM:n kokousedustajiksi vahvistettiin Niklas Hagel ja Juha Martikainen
 • Käytiin keskustelua taloustilanteesta, mikä näyttää vuoden 2023 osalta toteutuvan odotusten mukaisesti
 • Merkittiin tiedoksi yleisavustus ja ansiomitalit
 • Hyväksyttiin Suomen Breikkiliiton ja STUL ry:n yhteistyösopimus
 • Hyväksyttiin muutokset kriisiviestintäsuunnitelmaan
 • Päätettiin liiton vapaakorttien myöntämisen linjauksesta
 • Päätettiin sanktiojärjestelmän rakentamisesta seuroille, mikäli kiertopalkintojen palauttamista ennen seuraava arvokilpailua ei ole hoidettu asianmukaisesti
 • Vahvistettiin Paratanssin maajoukkue osin
 • Vahvistettiin Breaking-maajoukkue
 • Vahvistettiin A. Korhosen lahjoitusrahaston hakumenettely

Ohje seuroille: jäsenluettelo, eronneet jäsenet ja DanceCore

JULKAISTU: 29.2.2024, KATEGORIAT: Seuratiedotteet, Yleinen

Liiton säännöt, hyväksytyt dokumentit, päätökset ja ohjeet linkittyvät usein toisiinsa, mutta niitä on tehty eri yhteyksissä ja eri otsikoilla. Päämäärä näiden dokumenttien tuottamiselle, viestinnälle ja tiedotukselle on tietenkin palvella jäsenistöä ja auttaa jäsenseuroja toimimaan sujuvassa yhteispelissä liiton hallinnon kanssa. 

Valitettavasti kokonaiskuvaa jostain tietystä asiasta voi olla vaikea hahmottaa, koska tieto löytyy hajanaisina palasina eri lähteistä, jos löytyy ollenkaan. Siitä syntyy väärinkäsityksiä ja virhetilanteita, ja niistä tietenkin ylimääräistä vaivaa ja työtä kaikille osapuolille.

Sen vuoksi avaan tässä  yhden asiakokonaisuuden, jäsenluettelon toimittamisen DanceCoren kautta. Käytän tässä esimerkkeinä kahta yleistä väärinkäsitystä, Myyttiä. Näiden väärinkäsityksien kumoamiseksi osoitan ne säännöt ja päätökset, jotka näistä asioista määräävät ja jotka meitä sitovat, ja lisäksi vielä syvällisemmin ne syyt, joihin toimintamalli perustuu. Tarvittaessa tähän artikkeliin voi aina palata, jos tulee epäselvyyttä, tulkintavaikeuksia tai kysymyksiä, miten pitäisi toimia.

Myytti 1:

Liitolle tulee ilmoittaa vain 15.12. jäsenenä olevat henkilöt. 

Asiaan liittyvä järjestösääntö 5 § (Hyv. kevätkokouksessa 2023.)

”Jäsenseuran täydellinen henkilöjäsenluettelo 15.12. tilanteen mukaan on toimitettava liiton toimistoon vuosittain 31.12. mennessä. Jäsenseurojen tulee toimittaa liiton pyytämä henkilöjäsenluettelo liiton määräämän rekisterin kautta.”

Asiaa täydentävä päätös (Hyv. kevätkokouksessa 2023.)

Esitys jäsenmaksujen suuruudesta ja maksuohjelmasta 2024
Kohdassa maksuohjelma määritellään: – – sääntöjen 5 §:n mukaisesti liiton määräämään rekisteriin ilmoitettu jäsenmäärä (tilanne 31.12.2023, kaikki vuoden 2023 aikana jäsenmaksun maksaneet seuran jäsenet).

Mitä tämä tarkoittaa:

 • vaikka henkilö eroaisi seuran jäsenyydestä ennen vuoden vaihdetta, hänen jäsenyytensä lasketaan mukaan vuoden jäsenmäärään
 • jokainen vuoden aikana jäsenmaksun maksanut jäsen, mukaan lukien eronneet, tulee viedä jäseneksi DanceCoreen viimeistään ennen vuoden vaihtumista
 • henkilöä ei saa poistaa kuluvan vuoden jäsenluettelosta eli DanceCoresta
 • eronnut jäsen poistuu DanceCoren jäsenluettelosta, kun hänen jäsenyyttään ei siirretä voimaan enää seuraavalle vuodelle

Miksi toimimme näin?

DanceCore on liiton määräämä rekisteri, jonka kautta jäsenluettelo tulee virallisesti toimittaa. Liitossa jäsenluettelot muodostetaan raportiksi aikaleimalla 31.12. klo 23.59. Jäseniä ei pysty lisäämään järjestelmään takautuvasti edelliselle vuodelle. Seurojen jäsenluettelot DanceCoressa nollautuvat 1.1.klo 00.00, minkä jälkeen alkaa kuluvan vuoden jäsenluettelon ylläpitäminen.

Järjestösääntöön lisättiin kohta ”15.12. tilanteen mukaan” helpottamaan seurojen vuodenvaihdetta ja määrittelemään, että vuosittainen tarkastelujakso päättyy 15.12. Toisin sanoen seura-admin voi tehdä päättyvän vuoden tehtävät jo 15.12. ja jäädä ansaitulle joululomalle. Toisaalta seura-adminilla on myös kaksi viikkoa aikaa tarkistaa ja/tai päivittää jäsenluettelo kuntoon. Jos vuoden kahden vimeisen viikon aikana seuraan liittyy vielä uusia jäseniä, heitä ei lasketa päättyvän vuoden jäsenmäärään eikä heitä tarvitse viedä liiton rekisteriin kuin vasta seuraavalle vuodelle.

Myytti 2:

Jos henkilö pyytää henkilötietojensa poistoa rekisteristä, seura-adminin tulee poistaa hänen henkilötietonsa DanceCoresta.

Katso DanceCoren rekisteriseloste ja Liiton tietosuojakäytännöt

Mitä em. rekisteriote ja tietosuojakäytännöt käytännössä merkitsevät:

 • ensin tulee selvittää, koskeeko tietojen poistamispyyntö seuran hallussa olevaa rekisteriä, liiton rekisteriä vai molempia
 • DanceCore on liiton ylläpitämä rekisteri. Kun tiedot on viety liiton rekisteriin, niiden säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa liitto.
 • Seura-admin ei ole liiton rekisterin ylläpitäjä, vaan hänet on valtuutettu seuran puolesta tallentamaan ja päivittämään seuran perus- ja jäsentietoja liiton rekisteriin. Tallentamisen jälkeen Seura-admin vastaa ainoastaan seuran hallussa olevien henkilötietojen asianmukaisesta säilyttämisestä ja hävittämisestä.
 • Jos henkilö haluaa tietonsa poistettavaksi DanceCoresta, pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle eli liitolle. Tarvittaessa seura-admin voi ohjata henkilön kääntymään liiton puoleen.
 • Huom. Kilpailuyksiköiden henkilötiedot ja kilpailutulokset säilyvät jäsentiedoista riippumatta DanceCoressa, ellei henkilö pyydä niidenkin poistamista.

Miksi toimimme näin?

DanceCore on erityisesti Tanssiurheiluliiton toiminnan avuksi kehitetty järjestelmä, ja kaikki sen eri toiminnot on tarkoitettu palvelemaan liiton jäsenistöä. DanceCore on kanava, jonka kautta jäsenyhdistyksemme ilmoittavat liittopalvelun toteuttamisen kannalta välttämättömiä tietoja määritellyssä muodossa, suoraan järjestelmän käytettäväksi. Jotta kaikki järjestelmän toisiinsa linkittyvät toiminnot onnistuisivat, tietojen täytyy olla paikkansa pitäviä ja ajan tasaisia.

Kaikkien jäsenseurojen henkilöjäseniä palvelevien toimintojen perustana on luotettava jäsenrekisteri. Jäsenyyden todentaminen liittyy oleellisesti mm. liiton kilpailutoiminnan järjestelmään, järjestösääntöjen, kilpailusääntöjen ja urheilun eettisen säännöstön noudattamiseen, jäsenille kuuluvien etujen ja velvollisuuksien varmistamiseen, yhdistyksen ja henkilöiden oikeusturvaan sekä erilaisten vastuuasioiden selvittämiseen, myös takautuvasti (tietosuojakäytännöissä määriteltyjen tietojen säilytysaikojen mukaisesti).

Järjestelmän käyttämisen tarkoitus on palvelun ja toiminnan sujuvuus, välikäsien ja virheiden vähentäminen, todennettavissa ja tarvittaessa jäljitettävissä oleva data, mutta myös jäsenistön, toisin sanoen jäsenyhdistysten sekä niiden henkilöjäsenten, yhdenvertaisuus.

Kun kunnioitamme ja noudatamme yhteisiä sääntöjä, ohjeita ja toimintatapoja, ei myöskään synny tulkinnanvaraisuuksia, poikkeuksia ja sitä kautta eriarvoista kohtelua. Liitto ei voi millään vaatimuksilla ja perusteluilla myöntää vapautusta yhteisesti hyväksytyistä säännöistä tai tulkita ja soveltaa sääntöjä eri tavoin eri jäsenten kohdalla. Tällöin vaatija saisi perusteetonta etua verrattuna muihin, jotka toimivat sovittujen pelisääntöjen mukaan.

Jäsenistön, tanssilajien ja kaikkien toimijoiden yhdenvertaisuus on kirjattu omana kohtanaan hiljattain päivitettyyn ja liittohallituksen hyväksymään Yhdenvertaisuussuunnitelmaan.

 

Hallintoon, jäsenrekisteriin sekä tietosuojaan liittyvissä asioissa olkaa mielellään yhteydessä allekirjoittaneeseen, aija.nyberg(at)dancesport.fi.

Aija Nyberg

Palvelualueen vastaava: talous ja hallinto, tietosuoja

Liiton strategiatyö: Kysely jäsenseuroille

JULKAISTU: 15.2.2024, KATEGORIAT: Seuratiedotteet, Yleinen

StrategiatyöRYHMÄN KYSELY SEUROILLE

kuvituskuva, käsi pitelee pyöreää linssiä, joka tarkentaa kaukaisuuteen

Liittohallitus on joulukuun kokouksessaan nimennyt työryhmän suunnittelemaan liiton strategian jalkauttamista. Samalla kirkastetaan liiton missio, visio ja arvot.

Strategiatyöhön liittyen toivomme teidän vastaavan lyhyeen kyselyyn. Osallistumisenne on ensiarvoisen tärkeää. Vastaava kysely järjestettiin vuoden 2023 alussa.

Toivomme vastauksia yhdeltä avainhenkilöltä / jäsenseura, esimerkiksi puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai muu keskeinen toimihenkilö. Keräämme vastaukset anonymisoituina niin henkilön kuin seurankin osalta.

Vastaathan tähän kyselyyn (avautuu toisella verkkosivulla) mahdollisimman pian, viimeistään 1.3.2024.

Rekisteriselosteet ja tietosuojakäytännöt seuroissa

JULKAISTU: 18.1.2024, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Olemme Tanssiurheiluliitossa vastikään linjanneet, että noudatamme henkilötietojen käsittelyssä minimiperiaatetta ja keräämme henkilötietoja vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsensuhdettamme. DanceCoreen on tehty tarvittavat muutokset tähän liittyen ja DanceCoren rekisteriseloste sekä liiton tietosuojakäytännöt on päivitetty.

Muutosten myötä pyydämme myös seuroja pohtimaan omaa tietosuojaansa ja huolehtimaan siitä, että rekisteriselosteet ja tietosuojakäytännöt ovat sielläkin ajan tasalla.

Liiton järjestösääntöjen mukaan liiton toiminnan piiriin kuuluvilta jäseniltä tulee saada suostumus jäsenten vähimmäishenkilötietojen ilmoittamiseen Suomen Tanssiurheiluliitolle. Sen vuoksi seurassa olisi hyvä pohtia, miten suostumus jäsentietojen luovuttamisesta liitolle pyydetään ja perustellaan. Lisäksi kannattaa miettiä, miten jäsenille kerrotaan, mitä seuran jäsenyys tarkoittaa suhteessa liittoon, mihin se oikeuttaa ja velvoittaa.

Liitto tarvitsee DanceCoren jäsenrekisteriä varten vain seuraavat vähimmäistiedot:

  • Jokaiselta henkilöjäseneltä: etunimi, sukunimi.
   Perusteet: Jäsenyyden toteaminen liiton järjestösäännön 5 §:n mukaisesti.
  • Jokaiselta VL- ja pyörätuolitanssikilpailijalta lisäksi ennen lisenssiostoa ja kilpailuilmoittautumista: Joko Sportti-ID-numero tai oikea syntymäaika.
   Perusteet: Lisenssitietojen linkitys Suomisportin ja DanceCoren välillä.