Ammattilaisjaos

Luca Rossignoli ja Merje Styf tanssimassa vakiotanssikilpailussa
Luca Rossignoli ja Merje Styf

Suomen Tanssiurheiluliitto on tullut vaiheeseen, jossa ammattimaisuus ja ammattilaisuus ovat välttämättömiä vaatimuksia suomalaisen tanssiurheilun kehittymiselle. Ammattilaisjaos Professional Division on perustettu Suomen Tanssiurheiluliiton olennaiseksi osaksi, ja sen tarkoituksena on

  • edistää ja kehittää suomalaista ammattilaistanssia
  • luoda looginen polku tanssijoille siirtyä amatööristä ammattilaiseksi tanssin eri muodoissa ja lajeissa
  • kehittää koulutus- ja opetusmenetelmiä
  • edistää kansainvälisten yhteyksien vahvistumista ja kansainvälisestä kokemuksesta syntyvää integraatiota sekä
  • tuottaa valmentajille, opettajille, tuomareille ja urheilijoille laajaa ja ajantasaista informaatiota kaikista tanssiurheilun osa-alueista

 

 

Finnish Dance Sport Federation has reached a point where the professionalism is a necessary requirement in order to provide further development of Finnish dance sport. Professional Division has been established as an essential part of Finnish Dance Sport Federation in order to

  • promote and develop Finnish professional dancing
  • create a logical path for dancers from amateur to professional in different dance directions
  • develop educational and training system
  • provide strengthening of international connections and integration of international experience
  • provide trainers, coaches, adjudicators and the athletes with comprehensive and up-to-date information on all aspects of dance sport