Tietoa liitosta

Valoa tanssisaliin
Suomen Tanssiurheiluliiton tarkoituksena on voittoa tavoittelematta edistää ja ylläpitää aatteellista tanssiurheilua ja -liikuntaa sekä olla niiden Suomessa toimivien yhteisöjen keskusjärjestönä ja yhdyssiteenä, jotka liiton sääntöjen edellyttämin tavoin edistävät tanssiurheilua ja -liikuntaa Suomessa.

Liiton tarkoituksena on edistää tanssiurheilua ja -liikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tanssiliikunnan avulla.

Lisäksi liiton tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja luonnon kestävää kehitystä.

Suomen Tanssiurheiluliitto ry hallinnoi lajivalikoimaansa hyväksyttyjen lajien tanssiurheilukilpailuja ja -kilpailijoita sekä tanssiliikuntaa ja tanssiliikuntatuotteita.

Liiton toiminnan perusteena ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Suomen Tanssiurheiluliitto ry arvot: Rohkea, Vastuullinen, Kunnioittava, Myönteinen, Yhdessä
Suomen Tanssiurheiluliitto ry arvot