Toiminnanjohtajan palsta 4/24

JULKAISTU: 24.1.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Vuoden 2023 viestintä ja tiedotuspalvelut ostettiin Askel Sports Oy:ltä ja palvelua meille tuotti pääasiassa Sanna Pusa. Kaikkea viestintää ja tiedotusta johti toiminnanjohtaja ja toimisto osallistui toteutukseen omalta osaltaan. Sanna osallistui myös henkilökohtaisesti joihinkin kilpailu- ja muihin tapahtumiin sekä esimerkiksi liitohallituksen suunnittelupäivään elokuussa. Monia tiedotukseen ja viestintään liittyviä dokumentteja ja ohjeita uusittiin, sekä toteutettiin esimerkiksi liiton järjestämien SM-kilpailujen markkinointi ja mainosilmeen luominen. Avoimeen viestintään ja tiedotukseen panostettiin niin liiton sisällä, seurojen suuntaan kuin ulospäin liitosta.

Liiton tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi vuoden viestintään ja tiedotukseen käytettävää rahamäärää pienenettiin vuoden 2024 budjetissa. Vuona 2023 ostettiin palvelua Askel Sportsilta 15-20 h/viikossa, vuonna 2024 ostettavan viikkotuntimäärä on 0-10 h. Budjetin laatimisen kanssa samaan aikaan saatiin tieto Sannan siirtymisestä pois Askel Sportsin palveluksesta. Viestintä ja tiedotuspalvelun hankinta kilpailutettiin viiden palveluntuottajan kesken. Liittohallitus päätyi jatkamaan hyvin sujunutta yhteistyötä Askel Sportsin kanssa. Uudeksi henkilöksi meille Askel Sportsilta tuli Marko Pietari. Marko on kokenut tekijä alalla ja tekee ja on tehnyt töitä myös muille urheiluliitoille. Yhteistyö hänen kanssaan on käynnistynyt jouhevasti.

Mikä nyt sitten muuttuu? Tavoitteena on, että mahdollisimman vähän, ainakaan huonompaan suuntaan. Marko vastaa kokonaisuudessaan some viestinnästä, sekä Facebookissa että Instagramissa. Hän tekee ja jakaa julkaisuja stooreihin ja feediin sekä nostaa esille postauksia, joihin on tägätty dancesportfin. Kilpailujen tulostiedotus on myös Marko tontilla. GP-kilpailujen tiedotuksesta on tehty seuroille ohjeet, jotka löytyvät tästä https://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2023/11/GP-kisan-viestintaohje-131123.pdf ja liiton kotisivulta Toiminta–> Viestintä. Tietoa kansainvälisten arvokilpailujen  tulostiedotuksesta löytyy saman polun kautta, https://www.dancesport.fi/toiminta/viestinta/. Ohjeet edustusurheilijoille ja huoltajille arvokilpailuista tiedottamiseen on kotisivun lisäksi tässä  https://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2023/12/STUL-kisaviestinnan-ohjeet-urheilijoille-paiv.-11.12.23.pdf. Niukan aikaresurssin vuoksi Markolla ei ole aikaa hakea, etsiä ja pyytää materiaaleja tiedotteiden tekemistä varten. Koska kaikki haluamme, että tunnelmat kilpailuista, kilpailutulokset ja kuvat kilpailupaikalta nousevat tiedotukseen kehotan lukemaan ohjeet ja toimittamaan materiaalit Markolle. Ilman ko. materiaaleja ei ole tulostiedotusta. Myös erilaisia teemoja, kuten esimerkiksi seurojen mainosten jakaminen kevät- ja syystoimintakauden alkaessa, Tähtiseura toiminnasta viestiminen jne. jatketaan.

Muutoksen myötä liiton toimiston ja jaosten rooli sisäisen tiedotuksen osalta kasvaa. Palvelualueen vastaavat, seurakehittäjä ja toiminnanjohtaja tuottavat materiaalia kotisivujen uutisiin, tapahtumakalenteriin ja jäsentiedotteelle. Toimisto ylläpitää kotisivuja. Liittohallituksen ja jaosten puheenjohtajat tekevät kokouspöytäkirjojen yhteenvedot, jotka julkaistaan kotisivujen uutisissa. Toimiston jakaa liiton sisäisitä asioista, esimerkiksi uusi strategia tai SM-kilpailut sekä eri sidosryhmiltä (OKM,OK,SUEK jne) tulevaa tärkeää tietoa sekä kotisivuilla että jäsentiedotteissa. Seuroille viikoittain lähetettävät jäsentiedotteet toimivat tärkeänä viestikanavan jäsenistölle, joten seurojen kannattaa pitää vastanottajatiedot ajan tasalla ja jakaa tiedotteilla esiin nousevia tärkeitä asioita omille jäsenilleen. Toimisto ylläpitää tapahtumakalenteria, jossa julkaistaan kilpailu- ja koulutustoimintaan liittyviä tapahtumia. Kotisivujen Blogi on paikka, jossa voidaan julkaista jäsenistöltä tai toimistolta tulevia tanssiin tai liiton toimintaan liittyviä kirjoituksia. Jos sinulla on halua, intoa ja taitoa kirjoittaa blogiteksti julkaistavaksi kotisivulla ota yhteyttä allekirjoittaneeseen. Kotisivulla julkaistavista uutisista, tapahtumakalenteriasioista ja blogikirjoituksista tehdään tarvittaessa nostoja someen.

Jos mieltäsi askarruttaa joku asia, ota rohkeasti yhteyttä

(050-4080 122 tai pirjo.koivula(a)dancesport.fi)

 

Pirjo