Tanssiurheiluliitto tukee Sulkapalloliiton esitystä

JULKAISTU: 12.4.2022, KATEGORIAT: Mediatiedotteet

Suomen Tanssiurheiluliitto ry vastaa Sulkapalloliiton avoimessa kirjeessään Suomen Olympiakomitea ry:n jäsenistölle esittämään pyyntöön vaatia ylimääräisen kokouksen koollekutsumista käsittelemään riippumattoman selvitystyön tekemistä paitsi esillä olleiden tapausten päätöksentekoprosessien toteutumisesta myös hyvän hallinnon periaatteiden toteutumisesta.

”Ennen kuin voidaan arvioida luottamusta nykyiseen Olympiakomitean hallintoon äskettäin esiin tulleiden tapausten myötä, tulee meidän saada riippumattoman toimielimen tekemä selvitys siitä, mitä on tehty ja miksi, ja miten asioita on tosiasiassa näissä tapauksissa käsitelty. Asia kannattaa ensin selvittää perusteellisesti, mutta myös puolueettomasti, jotta emme ole jäsenenä vain medioista tulleiden tietojen varassa. Yhdymme Sulkapalloliiton tekemään vaatimukseen järjestää ylimääräinen jäsenkokous asian käsittelemiseksi”, toteaa toiminnanjohtaja Auli Korhonen.

”On myös meidän jäsentemme etu, että urheilussa olemassaolevia toimintatapoja arvioidaan sekä tehtyjä, hyviä ohjelmia päivitetään, jatkojalostetaan ja jalkautetaan edelleen. On selvää, että Olympiakomiteassa tapahtuneet asiat ovat harmillisia ja erittäin surullisia koko urheilun näkökulmasta. Kuitenkin ilmi tulleet tapaukset sekä myös aiemmin tehdyt tutkimukset osoittavat, että emme ole urheilussa muusta yhteiskunnasta erillinen saareke, vaan osa yhtä samaa kokonaisuutta. Myös meillä tanssiurheilussa on paljon tehtävää ja jalkautettavaa ja olemmekin viimeisimmässä liittohallituksen kokouksessa jo päättäneet käynnistäneet arviointityökalun laadinnan Tanssiurheiluliiton johtamisen kartoittamiseksi”, Korhonen jatkaa.