Raportti 30.4. – 8.5.2020 toteutetusta jäsenkyselystä

JULKAISTU: 9.5.2020, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Jäsenkysely koronaviruspandemian ja sen pitkittymisen vaikutuksista tanssiurheiluseurojen toimintaan

Tanssiurheiluliiton jäsenyhdistyksiä pyydettiin jäsentiedotteilla 17.3., 27.3. ja 8.4. alkamaan keräämään yhteen koronapandemiaan liittyviä taloudellisia vaikutuksia jäsenseuroissa. Samalla viestittiin, että tietoja tullaan kysymään liitosta kevään aikana, ja että seurat voivat hyödyntää omia tilastojaan todennäköisesti myös muissa yhteyksissä.

Kysely toteutettiin ajalla 30.4. – 8.5.2020 Google Forms -lomakkeella. Kyselystä viestittiin omalla jäsentiedotteellaan 30.4., liiton verkkosivuilla samana päivänä sekä lisäksi muistutettiin vastaamisesta liiton Facebook-kanavan seurojen johtokunnille tarkoitetussa ryhmässä vielä aamulla 8.5.2020. Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille seuroille!

Tietojen keräämisen tavoitteena oli saada vahva ja tarkka kokonaiskuva tanssiurheiluseurojen tilanteesta ja selviytymiskeinoista sekä tulevaisuudennäkymistä Suomessa Tanssiurheiluliiton toimenpiteitä varten. Tietoja oli tarkoitus viestiä edelleen myös tärkeimmille sidosryhmillemme, kuten Suomen Olympiakomitealle ja Opetus- ja kulttuuriministeriölle, jotta olisimme voineet vahvan tietopohjan myötä valvoa ja edistää tanssiurheilun etua päätettäessä jatkotoimenpiteistä myöhemmin keväällä ja syksyn aikana.

Annetussa ajassa kyselyyn vastasi 18/77 seuraa, joten kyselyn vastausprosentiksi muodostui jäsenkyselyksi erittäin alhainen 23. Aineiston valtakunnallinen kattavuus oli vinoutunut, sillä vastaukset olivat vahvasti painottuneet Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen (yhteensä 9 vastausta).

-> Annetut vastaukset eivät anna luotettavaa kuvaa tanssiurheiluseurojen todellisesta tilanteesta eikä koronapandemian vaikutuksista tanssiurheiluseurojen toimintaan koko Suomessa.

Avoimista vastauksista ilmenee samanaikaisesti seurojen huoli tulevaisuudesta, mutta myös sinnikkyys kehittää toimintaa ja luoda uudenlaisia keinoja pitää harrastajat mukana toiminnassa, ja myös positiivinen näkymä seuran toiminnasta pitkällä tähtäimellä. Kyselyyn vastanneet seurat ovat hyvin erilaisessa asemassa taloudellisesti riippuen etenkin siitä, onko niiden toiminta kuntien ja koulujen tiloissa, jolloin tilavuokrien maksu on keskeytynyt, vai ovatko ne vuokralaisina yksityisen toimijan tiloissa, jolloin vuokranmaksu on voinut jatkua keskeytymättä ja huojentumatta tai huojennettuna koko kevään ajan.

Vastanneet seurat ovat tehneet monessa tapauksessa laite- ja ohjelmistohankintoja pitääkseen seuran toimintaa yllä. Näitä seuroja kehotetaankin hakemaan avustusta 14.5. mennessä toiminnan ja palveluiden saatavuuden järjestämiseen tai toteuttamiseen muulla tavoin (esim. etä- tai digivalmennus) koronapandemiasta aiheutuneiden toimintarajoitusten aikana 1.3. – 31.5.2020 (katso aikaisempi tiedote hausta tästä linkistä).

Moni vastannut seura ilmoitti tekevänsä alijäämää kevään ajalta. Näitä seuroja kehotetaan hakemaan 14.5. mennessä valtion erityisavustusta liikunta- ja urheiluseurojen yleishyödyllisen toiminnan alijäämään, joka aiheutuu Covid-19 pandemian vaikutuksista hakijan toimintaan 1.3. – 31.5.2020 välisenä aikana (katso aikaisempi tiedote hausta tästä linkistä).

Valitettavasti matalasta vastausprosentista ja vastausaineiston vinoutuneisuudesta johtuen tanssiurheilun seuratoimintaa kohdanneita tulonmenetyksiä tai menonlisäyksiä koskevia tilastoja ei ole mielekästä raportoida, sillä aineisto ei anna todellista kuvaa tanssiurheiluseurojen taloudellisesta tilanteesta koronapandemian aikana koko Suomessa.