Kuukausi: kesäkuu 2023

HUV keväällä 2023

JULKAISTU: 29.6.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Huippu-urheiluvaliokunta keväällä 2023

Huippu-urheiluvaliokunta on viidessä alkuvuoden kokouksessa käsitellyt kaikkien STUL:in lajien huippu-urheilua ja niiden kehitystä (vakio- ja latinalaistanssit, rock’n’swing-tanssit, paratanssi, break ja FDO:n lajeista disco tuli ensimmäisenä mukaan HUV:iin tämän vuoden alusta.

Avataksemme tätä moninaista toimenkuvaa, tässä lista tehtävistä, joihin arvioin suurimman osan valiokunnan tehtävistä kevään 2023 aikana.

Kilpailut:

 • arvokilpailujen osallistujat ja sijoitukset sekä alaikäisten arvokilpailujen liiton huoltajat

Maajoukkueet:

 • maajoukkueiden täydennys/uudet haut
 • maajoukkueleirit

Kehitys ja toiminta:

 • valiokunnan budjetin 2023 kohdentamisen hyväksyntä
 • toimintasuunnitelman 2023 etenemisen tarkastaminen

Valiokunta toivottaa kaikille aurinkoista kesää kohti syksyn kilpailuja!

Raija Vuorinen
Kilpailu- ja huippu-urheilu-alueiden vastaava

VAL keväällä 2023

JULKAISTU: 29.6.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Vakio- ja latinalaistanssijaos keväällä 2023

Vakio- ja latinalaistanssijaos on kuudessa alkuvuoden kokouksessa käsitellyt moninaisia kilpailuihin ja sääntöihin liittyviä kysymyksiä/tarkennuksia/päätöksiä/ohjeistuksia.

Avataksemme tätä moninaista toimenkuvaa, tässä lista tehtävistä, joihin arvioin suurimman osan jaoksen tehtävistä kevään 2023 aikana. Jaoksen alla on toiminut myös seuraavat työryhmät: jaoksen sisäinen kilpailukehitystyöryhmä, sääntötyöryhmä, tuomarityöryhmä, ja sukupuolineutraalit sarjat -työryhmä.

Vakio- ja latinalaistanssijaos on myös vetänyt lokakuussa 2022 alkanutta isoa kilpailukehitystyöryhmää, jossa oli mukana seurojen edustajia.

Kilpailut:

 • lisähaku valtakunnalliset ja seurakilpailut 2023 sekä GP- ja IKM 2024 -kilpailut
 • lisäluokka-anomukset seuroilta
 • kilpailukalenterin ylläpito nettisivulla yhteistyössä järjestävien seurojen kanssa
 • kotimaisten arvokilpailujen tuomaripaneelien hyväksyntä
 • nousupisteanomukset

Säännöt:

 • kevään 2023 VL-sääntömuutosehdotukset kevätkokoukseen 2023, mukaan lukien sukupuolineutraalit-työryhmän ehdotukset

Kehitys:

 • seurojen keskustelutilaisuuden 7.10.2022 jatkokehitys
 • Latin style ja latino show -yhteistyöprosessi FDO:n kanssa
 • liiton omiin järjestämiin SM-kilpailuihin yhteistyöpohjan luominen paikallisen seuran kanssa
 • toimintasuunnitelman 2023 etenemisen tarkastaminen

Jaosto toivottaa kaikille aurinkoista kesää kohti syksyn kilpailuja!

Raija Vuorinen
Kilpailu- ja huippu-urheilu-alueiden vastaava

Toiminnanjohtajan palsta viikko 26

JULKAISTU: 28.6.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Puolet vuodesta 2023 alkaa olla takanapäin ja lienee syytä summata hieman, mitä liiton toimistolla on tehty. Kaikkien työnkuvaan kuuluu runsas määrä sähköpostikirjeenvaihtoa ja puhelimeen vastaamista. Näiden päivittäistoimien lisäksi haluan nostaa esille jokaisen tehtävistä joitain tehtäviä. Kaikkea ei voi ylös kirjoittaa, sillä palstasta tulisi liian pitkä.

Raija toimii kilpa- ja huippu-urheilutoiminnan palvelualuevastaavana ja on pyörittänyt huippu-urheiluvaliokunnan, vakio- ja latinalaistanssivaliokunnan sekä FDO:n hallituksen kokousten esityslistat, pöytäkirjat, päätösten toteuttamisen ja uutisoinnin. Kokouksia kullakin ryhmällä on ollut noin kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useamminkin. Valiokuntien asioiden valmistelu liittohallituksen kokousten esityslistalle kuuluu samaan pakettiin. Raija on lisäksi osallistunut vakio- ja latinalaistanssien tuomarityöryhmän, ison kilpailukehitystyöryhmän sekä FDO:n viestintäjaoksen toimintaan. Kukin työryhmä ja jaos on kokoontunut alkuvuoden aikana useita kertoja.

Raijan tehtäviin kuului myös vakio- ja latinalaistanssien ja FDO:n kilpailujen tuomarikutsujen lähettäminen sekä tuomareiden matkojen järjestely ja hankinta. Myös kilpailijoiden ilmoittaminen kansainvälisiin arvokilpailuihin sekä kiinteä yhteydenpito lajipäälliköiden kanssa ovat olleet tämän työmyyrän tehtävälistalla. Maajoukkuehakuihin liittyvät käytännön toimet haun käynnistämisestä sopimusten tekemiseen olivat alkuvuoden työtehtäviä. Raija on vastannut lukuisiin kyselyihin koskien vakio- ja latinalaistanssien kansallisia kilpailutapahtumia sekä STUL – ja FDO lisenssejä. Vakio- ja RS- tanssien SM- kilpailujen valmistelutyöryhmän toimintaan osallistuminen sekä matka-, majoitus- ja paikkavarausjärjestelyjen hoitaminen työllistivät Raijaa vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Raija osallistuu oman palvelualueensa asioiden tiedotukseen ja uutisointiin yhdessä muiden kanssa.

Aijan palvelualueina oli osaamisen kehittäminen eli koulutukset ja taloushallinto. Kevään aikana hänen tehtäviinsä lisättiin tietosuojavastaavan tehtävät. Aija selvitteli alkuvuoden seurojen puutteellisesti antamia jäsenmääräilmoituksia, teki jäsenluettelopyyntöjä ja laskutti jäsenmaksuja. Tilinpäätökseen valmistelu, hallinnon toimintatapojen ja -ohjeiden selkeyttäminen sekä breikin erityisavustuksen raportointi olivat myös alkuvuoden työlistalla. Aija vastasi vakio- ja latinalaistanssien kouluttajahausta ja kouluttajasopimisten tekemisestä, koulutusten sopimisesta kouluttajien kanssa, koulutuskalenterin ylläpitämisestä sekä koulutuksiin liittyvästä taloudesta. Koulutuksiin liittyen Aija vastasi myös eTaika-järjestelmän käyttöönotosta, koulutusrekisterin siirrosta järjestelmään sekä laskutuksen integroinnista eTaiasta liiton taloushallintojärjestelmään.

DanceCore ja siihen liittyvät tehtävät työllistivät Aijaa paljon. Tehtävät sisälsivät muun muassa seura-adminien ja kilpailijoiden neuvontaa, DanceCoren ohjeistuksen täsmentämisen kotisivuille sekä ohjelmiston ongelmakohtien paikantamista jäsenseurojen ja käyttäjien näkökulmasta ja ratkaisuehdotusten esittelyn IT-työryhmälle. Tämä visualisti tuotti jäsen- ja koulutustiedotteet ja piti huolta dokumenttien visuaalisesta ilmeestä. Yläkoululeiritysten haku- ja sopimusasiat, sekä järjestelyistä vastaaminen yhteistyössä Varalan Urheiluopiston kanssa kuuluivat tähän tehtäväkokonaisuuteen. Aija toimi myös liittohallituksen kokousten sihteerinä. Liiton järjestämissä SM-kilpailuissa hänen tehtäviinsä kuuluivat muun muassa talousasiat ja lipunmyynti paikan päällä.

Seurakehittäjä Katriinan työlistalla oli alkuvuodesta runsaasti erilaisia seurojen toiminnan helpottamiseen liittyviä tehtäviä, kontakteja ja tapahtumia. Suurin osa näistä oli puhtaasti seurayhteistyötä ja -tukea liittyen mm. Tähtiseuratoimintaan, seurakäynteihin sekä seurojen arkipäiväisiin kysymyksiin ja haasteisiin. Tehtäviin kuului puhelinkontakteja, seurakäyntejä, seurojen auditointeja sekä raporttien tekemistä.  On erinomaisen hyvä asia, että seurakehittäjän työ on tullut tutuksi ja yhteydenottoja ja -pitoja on ollut lukuisten seuran kanssa. Katriina oli aktiivisesti mukana myös liiton operatiivisessa toiminnassa ja jäsenenä strategia- sekä kilpailujen kehittämistyöryhmissä.  Kevään aikana toteutettiin liiton sisäinen auditointi seurakehittäjälle tyypillisellä tarmolla. Sidosryhmätyö Olympiakomitean ja alueiden liikuntaorganisaatioiden kanssa oli vilkasta ja Katriina aloitti uudenlaisen palvelun kehittämisen alueellisten tapahtumien tiedottamisessa seuroille. Katriina koordinoi ja vastasi Helsinki-päivän Narinkkatorin tapahtuman järjestelyistä yhteistyössä paikallisen yhdyshenkilön kanssa.

Omiin tehtäviini on kuulunut toimistonväen esihenkilönä toimiminen, sisältäen viikoittaiset toimistopalaverit ja arkitoiminnan ohjauksen. Kerran viikossa tapahtuvan viestintä- ja tiedostuspalaverin pitäminen ja päivittäinen tiedotusasioista kommunikointi Sannan (Askel Sports) kanssa sekä kotisivupäivitysten ja jäsentiedotteiden sisällöistä sopiminen toimiston sisällä ovat olleet vahvasti työlistalla. Erilaiset sidosryhmäpalaverit Olympiakomitean eri työryhmien ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sekä muun muassa erityisavustushaku breikin ranking- kilpailujärjestelmän luomiseen ovat työllistäneet omalta osaltaan. Olen osallistunut yhteistyöneuvotteluihin Pyörätuolitanssiliiton (PYTLI), Breikkiliiton (SBL), Tanssinopettajaliiton (STOL) ja STUL Professional Dancen (PD) kanssa. Liittohallituksen kokousten esityslistojen valmistelu ja kokousten esittelijänä toimiminen sekä toiminta Kurinpitovaliokunnan ja IC-työryhmän jäsenenä ovat työtehtäviäni.

Olen koordinoinut vakio- ja latinalaistanssien kouluttajatyöryhmän toimintaa sekä osallistunut asiantuntijana rock’n’swing valiokunnan toimintaan. Huippu-urheiluvaliokunnassa lajipäällikkönä olen koordinoinut huippu-urheilutoimintaa sekä edistänyt lajipäällikköyhteistyötä. Olen osallistunut Huippu-urheilun Tähtiseuraohjelmassa mukana olevien seurojen tapaamisiin ja osallistunut auditointikäytäntöjen suunnitteluun. Rikkanani rokassa ovat olleet myös kansainvälisten kattojärjestöjen (WRRC, DSE, WDSF) sekä kansallisten liittojen (OK, Paralympiakomitea) vuosikokousedustukset. Liiton omien SM-kilpailuiden järjestelyistä kirjoitinkin aikaisemmalla palstalla. Oman esimieheni, liiton puheenjohtajan kanssa yhteydenpito on ollut lähes päivittäistä, ja tärkeä osa työtäni. Paljon aikaa on edelleen mennyt asioiden ja käytäntöjen selvittelyyn, ihmisiin ja heidän tehtäviinsä tutustumiseen sekä uusien, toivottavasti parempien ja tehokkaampien, toimintamallien luomiseen.

Kevätkokouksen ja samana päivänä järjestettyjen sääntökokousten valmistelu ja toteutus olivat toimiston väen yhteinen ponnistus, joihin jokainen käytti useita tunteja työaikaansa. Kiitän toimiston väkeä, luottamushenkilöitä, Askel Sportsin Sannaa sekä vapaaehtoisia toimijoita Tanssiurheiluliiton kevään toimintaan osallistumisesta. Tästä lomille ja kohti energistä syksyä Tanssiurheiluliiton arvojen mukaisesti yhdessä, kunnioittavasti, myönteisesti, rohkeasti ja vastuullisesti.

 

Jos mieltäsi askarruttaa joku asia, ota rohkeasti yhteyttä

(050-4080 122 tai pirjo.koivula(a)dancesport.fi)

Pirjo

 

Koulutustenhallintajärjestelmä eTaika on nyt käytössä!

JULKAISTU: 28.6.2023, KATEGORIAT: Koulutustiedotteet, Seuratiedotteet

eTaika otettu käyttöön!

Liiton uusi koulutustenhallinta-alusta Visma eTaika on nyt avattu. Tutustu eTaian koulutuskalenteriin tästä.

Muun muassa SUEK:n Puhtaasti paras- ja Reilusti paras -verkkokoulutukset voit tehdä eTaian kautta milloin vain, ja nämä koulutukset ovatkin erittäin suositeltavat jokaiselle urheilun parissa toimivalle: valmentajille, urheilijoille ja alaikäisten urheilijoiden huoltajille, seuratoimijoille, kilpailutoimihenkilöille, liiton luottamushenkilöille ja henkilökunnalle.

Ilmoittautumalla johonkin koulutukseen ensimmäistä kertaa rekisteröidyt samalla eTaian käyttäjäksi. Oma palvelu-sivulla hallinnoit itse omia tietojasi GDPR-turvallisesti.

Uusille oppijoille koulutusrekisteri muodostuu eTaikaan käytön mukaan. Olemassa olevaa, vanhan koulutusrekisterin dataa siirretään eTaikaan vähitellen syksyn mittaan, sitä mukaa kun siitä saadaan siirtokelpoista.

Vaikka et osallistuisikaan juuri nyt liiton koulutuksiin, voit kirjautua eTaikaan tutustumaan, ja halutessasi voit suunnitella alustan avulla tulevia koulutuspolkujasi, ladata sinne todistuksiasi ja merkitä omia koulutussuorituksiasi. Järjestelmän kaikki toiminnot ja sisällöt eivät vielä toimi moitteettomasti, joten jos havaitset jotain kummallista, niin laita viestiä. Palautteesi on erittäin tärkeää, jotta saamme kehitettyä tästä parhaa mahdollisen työkalun.

Discotanssin MM-kilpailuissa soi Maamme-laulu – huikeaa menestystä suomalaistanssijoilta Tšekin Chomutovissa

Discotanssin MM-kilpailuissa soi Maamme-laulu – huikeaa menestystä suomalaistanssijoilta Tšekin Chomutovissa

Juhannusviikonloppuna tanssittiin Tšekissä discotanssin maailmanmestaruudesta useissa eri sarjoissa. Suomesta kilpailuihin osallistuttiin sankoin joukoin, ja kilpailu osoittautui kaiken kaikkiaan suomalaisten näkökulmasta varsin menestyksekkääksi.

Mette Palkoranta, kuva: FDO

Mette Palkoranta loisti kirkkaasti aikuiset 1 naiset -sarjassa Disco Freestyle soolollaan ja tanssi tiensä maailmanmestariksi. Hän uusi mestaruuden, sillä hän voitti sarjansa MM-kultaa myös viime vuonna Ruotsin Katrineholmissa. Saman sarjan finaalissa tanssi myös Sara Rautiainen sijoittuen lopulta sijalle 6.

Disco Freestyle soolon juniorit 1 tytöt -sarjassa finaalipaikka aukesi hienosti Lyneth Hirvelalle. Upean finaalisuorituksen jälkeen hän sai pronssimitalin kaulaansa. Kirkkaimman mitalin nappasi Ukrainan Diana Gykavchuk.

Discotanssin aikuiset 1A naiset -sarjan soolokilpailussa Mette Palkoranta tanssi tiensä 5. sijalle. Discotanssin aikuiset 1B naiset -sarjassa Roosa Karjalainen sijoittui 10 parhaan joukkoon sijalle 9.

Myös discotanssin duo- sekä ryhmäkilpailuissa nähtiin suomalaisilta hienoja suorituksia ja sijoituksia. Naisten duo aikuiset 1 -sarjassa sijalle 7 nousivat Ellen Virtanen ja Erika Heikkilä. Naisten pienryhmä aikuiset 1 -sarjassa puolestaan 2paDance Stars tanssivat sijalle 6.

Kaikki kilpailuihin osallistuneet suomalaiset löytyvät listattuna FDO:n nettisivuilta (linkki avautuu toisella sivulla):

Lyneth Hirvela, kuva: FDO

https://fdo.fi/2023/06/08/osallistujat-ja-sijoitukset-mm-disco-22-25-6-2023-chomutov-tsekit/

Kaikki kilpailujen tulokset pääset katsomaan International Dance Organisationin nettisivuilta (linkki avautuu toisella sivulla):

https://www.ido-dance.com/ceis/ido/results/calendar/2023_1374.html

Lisätietoja: tiedotus(a)dancesport.fi

Madridissa breikattiin viikonloppuna kovassa seurassa

JULKAISTU: 22.6.2023, KATEGORIAT: Breaking, Tulostiedotteet, Yleinen

Madridissa breikattiin viikonloppuna kovassa seurassa

WDSF:n Breaking for Gold International Series -kisat järjestettiin 17.-18.6. Madridissa, Espanjassa. Suomen breikkimaajoukkueesta edustus oli runsaslukuinen. Naisissa osaa ottivat b-girlit Kristiina “Stinkki” Mikhel, Ramona “Ramona” Panula sekä Tanja “Kid-T” Kuurola ja miehissä b-boyt Johannes “Hatsolo” Hattunen, Pontus “P-Tech” Linder sekä Hugo “Hugo” Sandberg.

Suomen joukkueen naisista ainoana top 32 joukkoon itsensä selvitti Ramona. Hän sijoittui kilpailussa sijalle 27., kun Ranskan Kimie Alvarez voitti heidän battlensa. B-girlien kirkkaimman mitalin nappasi Japanin B-girl Riko eli Riko Tsuhako.

Miesten kovatasoisessa kilpailussa Suomen joukkueen Hatsolo ja P-Tech pääsivät Pre-Qualifier 64 -kierrokselle, mutta kumpikaan ei harmillisesti päässyt battleista jatkoon. Hatsolo sijoittui sijalle 33 ja jäi niukasti jatkopaikasta top 32 joukossa, kun hävisi battlensa Algerian Adel Semiania vastaan. Osallistujia miehissä oli reilusti yli 100. Ylivoimaiseen voittoon nousi Yhdysvaltojen B-boy Victor eli Victor Montalvo, joka on menestynyt viime vuosina ansiokkaasti kansainvälisissä kilpailuissa.

Kilpailun tulokset löytyy WDSF:n nettisivuilta (avautuu toisella sivulla): https://www.worlddancesport.org/Event/Competition/BfG-International-Series-Madrid-23589/Adult-Breaking-1vs1-b-boys-59557/Ranking

Seuraavaksi breikin osalta vuorossa ovat Euroopan kisat Puolassa kesäkuun lopulla, jossa olympiapaikasta kisaamaan pääsee Suomen breikkimaajoukkueen Anniina “AT” Sono Tikka. Lisätietoja Euroopan kisoista löytyy Suomen Olympiakomitean sivuilta: https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/kisat/euroopan-kisat/krakova-2023/EM U21 10-tanssi 2.9.2023

JULKAISTU: 21.6.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Alle 21-vuotiaiden 10-tanssin Euroopan mestaruuskilpailut pidetään 2.9.2023 Slovakiassa.

Ilmoittautumiset kesälomakauden johdosta viimeistään keskiviikon 5.7.2023 aikana toimisto(at)tanssiurheilu.fi.

Liittäkää mukaan:

 • parin nimi
 • parin MIN-numerot
 • vastuuhenkilön email-osoite
 • vastuuhenkilön gsm-numero
 • varmistakaa että pari on WDSF:n kortistossa aktiivisena parina (www.worlddancesport.org – athletes – couples).

Liitolla ei ole budjettia tähän arvokilpailiuun.

2023 Invitation WDSF European Championship U21 10 dance

2023 VISA SUPPORT ECH U2110D Slovakia

ITA-WDSF specific Webinar for DanceSport (Antidoping)

Anti-Doping Webinars Spring 2023

21 June 2023

The International Testing Agency (ITA) is launching a new series of anti-doping webinars in the spring of 2023. Find all necessary information below. Take part, keep DanceSport clean.

This webinars are for administrators, athletes, coaches, educator, medical personnel, parents/guardians, local organisers, and any other athlete support personnel of the WDSF community, who all play a key part in keeping sport clean.

As athletes or any support personnel, make sure to sign up for this webinar to learn more and understand how anti-doping works.

WDSF and the International Testing Agency (ITA) are inviting everyone to attend the next edition of the ITA webinar series. The topics cover all major fields of anti-doping, as before, from the principles of anti-doping activities through practical info on the doping control process for in and out-of-competition tests. Medications and supplements will be discussed thoroughly along with sanctions and how to protect sports by speaking up.
To register for the sessions, please use the links below.
Zoom links to participating are sent after registration.
The webinar will be delivered in English with simultaneous translation to four additional languages – Arabic (العربي), Spanish (español), French (français) and Russian (русский).
For those attending all 5 sessions a certificate is generated and sent by email.
The schedule of these sessions is below:

1. Introduction to anti-doping 
Overview of the system, rights and responsibilities, ADRVs
6 July 14:00-15:00 CET
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OjwlwT6IRFCpVzp5EMlYjg

2. The Doping Control Process 
Includes testing procedures (urine and blood) and ABP
13 July 14:00-15:00 CET
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_RNQwICnCT2-FEm8CURoWCQ

3. Medications, Supplements, Prohibited List and TUEs
Includes the Principle of Strict Liability
20 July 14:00-15:00 CET
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_1EHSr_K0RRWLxjPlznq8Yg

4. Principles and Values of Clean Sport 
Includes sanctions, consequences and speaking up
27 July 14:00-15:00 CET
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_f7Z2W_q-Q6qTDF-nLwOriA

5. Out-of-Competition Testing 
Includes requirements of RTP/TP, whereabouts, use of ADAMS
3 August 14:00-15:00 CET
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_HhTAMbvBSx2hCFLZdoq7-A

Tarina tanssin takana, Hannu Heiskanen: Tanssiurheilu parantaa tasapainoa

JULKAISTU: 21.6.2023, KATEGORIAT: Blogi, Haastattelu, Yleinen

Tarina tanssin takana, Hannu Heiskanen: Tanssiurheilu parantaa tasapainoa

Hannu Heiskanen on aloittanut tanssin kuusi vuotta sitten. Hannu on helsinkiläinen suutarimestari, joka on suorittanut erikoisnäytön kenkien liukkaudesta ja liukuesteistä. Vaikka hän on työnsä tuloksena ehkäissyt ihmisten kaatumisia merkittävästi, on kokemus opettanut, että paras keino kaatumisten ehkäisyssä on kuitenkin tasapainon kehittäminen. Tähän ehdottomasti paras apu on tanssi.

Olen suutarimestari Kampin suutariliikkeessä Helsingissä. Olen suorittanut maailmallakin harvinaisen suutarimestarin erikoisnäytön kenkien liukkaudesta ja liukuesteistä. Aikanaan pääsin kiertämään liukuesteasiantuntijana erilaisia tapahtumia muun muassa Pysy pystyssä -kampanjan puitteissa. Kävin puhumassa jalkineiden liukkaudesta sosiaali- ja terveysministeriön sekä Liikenneturvan isoissa tilaisuuksissa, joissa paikalla oli paljon terveysalan ihmisiä myös puhumassa. Pistin merkille, että lähes kaikki heistä oli sitä mieltä, että tanssi on paras tasapainon tuoja. Tuohon aikaan aiheesta ei ollut vielä tehty tutkimuksia, mutta sittemmin väitettä on tuettu lukuisilla tutkimuksilla.

En osannut itse tanssia, mutta sitten tapahtui yksi ihmeellinen juttu. Eräs nuori nainen tuli kerran tähän liikkeelle, ja tarvitsi pyöränsä renkaisiin ilmaa. Tällä aikaa alkoi satamaan vettä, tarjosin naiselle kaakaota ja juttelimme jonkin aikaa. Kun sade ei hellittänyt, annoin naiselle sateenvarjon ja kertakäyttösadetakin, jotta hän pystyi jatkamaan matkaansa. Meistä tuli tämän kohtaamisen seurauksena Facebook-kavereita. Huomasin, että nainen jakaa sivullaan paljon tanssijuttuja, ja opettaa myös tanssia. Lähetin hänelle viestin: “Luuletko, että tällainen vanha kaali voisi oppia sitä salsaa?” Hän neuvoi, mihin minun tulisi mennä, mutta en kuitenkaan saanut sitä aikaiseksi.

Kyseinen nainen tuli kerran takaisin ja hän suorastaan raahasi minut mukanaan tanssitunnille. Sillä tiellä olen edelleen. Olen käynyt muun muassa Vakita ry:n alkeiskurssin ja sittemmin harrastanut tanssia innokkaasti. Löysin tieni tanssiin siis hieman sattumalta, mutta nyt voisin suositella tanssia ihan kaikille. Olen harrastanut tanssia nyt kuusi vuotta.

Olen toiminut pitkään niin sanottuna liukuestelähettiläänä, mutta mielestäni tanssi ja tasapaino pitäisi saada jotenkin yhdistettyä. Asia tulisi ottaa todesta, sillä harva oikeasti ajattelee tai ymmärtää sitä, kuinka suuret kustannukset kaatumisista ja niistä aiheutuneiden vammojen hoidosta tulee yhteiskunnassamme. Tanssia voi harrastaa todella matalalla kynnyksellä, eikä aina edes tarvitse poistua kotoa. Harrastamisen muotojakin on niin paljon: voi tanssia yksin, parin kanssa tai ryhmässä, on rivitanssia, lavatanssia, kansantanssia, kilpatanssia ja niin edelleen. Monipuolisten terveyshyötyjensä lisäksi tanssiin linkittyy myös yhteisöllisyys ja musiikki. Mielestäni kaikkien tulisi harrastaa tanssia!

Viestintäkysely seuroille

JULKAISTU: 19.6.2023, KATEGORIAT: Seuratiedotteet, Yleinen

Viestintäkysely seuroille

Tervetuloa vastaamaan lyhyeen kyselyyn Suomen Tanssiurheiluliiton viestintään ja seurojen viestinnälliseen tukemiseen liittyen.

Tanssiurheiluliitto haluaa tukea jäsenseurojaan seurojen oman viestinnän kehittämisessä. Tällä kyselyllä kartoitetaan seurojen toiveita ja mahdollisia tapoja viestinnälliseen tukemiseen. Lisäksi pyydämme Teiltä palautetta Tanssiurheiluliiton omasta viestinnästä, erityisesti seurojen näkökulmasta.

Kysely on suunnattu Suomen Tanssiurheiluliiton jäsenseuroille. Samasta seurasta voidaan antaa useampia vastauksia, vastausten määrää ei ole rajattu. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5-10 minuuttia. Kyselyyn vastataan anonyymisti. Kysely on auki 3.8.2023 asti. (Vastausaikaa pidennetty)

Linkki kyselyyn: https://forms.gle/w5GN2Tqw12EeuH3Z6

HUOM. Muokattu 20.6: Kyselylomakkeen uudelleenohjauksessa oli virhe, minkä takia uusi lomake, johon oli mahdollista jättää seuran yhteystiedot halutessaan, ei aluksi avautunut. Virhe on nyt korjattu. Mikäli kerkesitte vastata kyselyyn ja olisitte halunneet jättää seuran yhteystiedot, olkaa yhteydessä osoitteeseen tiedotus(a)tanssiurheilu.fi. Pahoittelemme virhettä lomakkeen toiminnassa!

Jokaisesta vastauksesta on meille hyötyä, jotta voimme jatkaa kehitystyötä viestintäämme liittyen ja auttaa seuroja parhaalla mahdollisella tavalla. Mikäli sosiaalisen median kanavamme eivät ole tuttuja, ottakaa seurantaan tilimme @dancesportfin Instagramissa ja Twitterissä sekä Suomen Tanssiurheiluliitto Facebookissa.

Mikäli on kysyttävää kyselyyn tai muuten Tanssiurheiluliiton viestintään liittyen, olkaa rohkeasti yhteydessä osoitteeseen: tiedotus(a)tanssiurheilu.fi