Päivä: 16.6.2023

Kilpailu seuroille jäsenmäärän kasvattamisesta

JULKAISTU: 16.6.2023, KATEGORIAT: Seuratiedotteet, Yleinen

Kilpailu seuroille jäsenmäärän kasvattamisesta

Liitto julistaa seurojen välisen kilpailun jäsenmäärän kasvattamisesta. Eniten jäsenmääräänsä kasvattanut
seura palkitaan 200 € ”jäsenmaksuhyvityksellä”. Kategorioita on kaksi ja palkinto maksetaan molemmissa
kategorioissa.

1. prosentuaalisesti eniten jäsenmääräänsä kasvattanut seura
2. numeerisesti eniten jäsenmääräänsä kasvattanut seura

Kilpailussa verrataan vuoden 2022 DanceCoreen vahvistettua jäsenmäärää 31.10.2023 mennessä
DanceCoreen ilmoitettuun jäsenmäärään. Seura-adminien kannattaa olla syksyllä aktiivisia ja viedä kaikki
vuoden 2023 aikana jäsenmaksunsa maksaneet DanceCoreen lokakuun loppuun mennessä.

Lisätietoja: toimisto(a)tanssiurheilu.fi

Vakio- ja latinalaistanssien kilpailujärjestelmän kehittämisen tulokset

JULKAISTU: 16.6.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Vakio- ja latinalaistanssin kilpailujärjestelmän kehitystyö alkoi 7.10.2022 seurojen yhteisellä keskustelutilaisuudella, jossa nousi esille paljon hyviä kehittämiskohteita nykyisessä järjestelmässä. Tämän tilaisuuden jälkeen STUL muodosti laajan kilpailukehittämistyöryhmän, joka teki pohjatyötä ja muodosti kyselyn tanssiurheilutoimijoille ja -harrastajille mahdollisesti toteutettavista muutoksista.

Kysely toteutettiin maaliskuussa 2023 ja vastauksia kertyi yhteensä 269 kpl, joiden mukana oli myös jonkin verran sanallisia ehdotuksia. Työryhmä kävi niin kyselyn tuloksia, kuin sanallisia ehdotuksiakin läpi ja teki niiden pohjalta jatkosuunnitelmia toteutettavien kehittämiskohteiden suhteen. Työstön loppuvaihe on nyt siirretty vakio- ja latinalaistanssijaoston vastuulle, koska kyseessä on lähinnä sääntöihin ja kilpailukalenteriin liittyvien asioiden loppuun saattaminen. Vakio- ja latinalaistanssijaos teki samassa yhteydessä päätökset myös nykyisten kokeilukilpailujen jatkosuunnitelmista. Lopputuleman tulevista muutoksista ja niiden aikatauluista näet alla olevasta listauksesta.

Vuoden 2024 alusta tehtävä muutos, joka näkyy kilpailukalenterissa vuonna 2025:

 1. Seurakilpailuihin ja valtakunnallisiin kilpailuihin vakioidaan ajankohdat ja kilpailuluokat kilpailukalenteriin
 • Kalenteroidaan 10-13 kpl seurakilpailua/vuosi valmiiksi kilpailukalenteriin vuodesta 2025 alkaen (eli ovat käytössä vuoden 2024 seura- ja valtakunnallisten kilpailuiden hauissa).
 • Vakioidaan kaikkiin seurakilpailuihin E- ja D -taitoluokat ja soolokilpailut kaikista ikäsarjoista sekä lasten erilliskilpailuluokat.
 • Kalenteroidaan 10-13 kpl valtakunnallista kilpailua/vuosi valmiiksi kilpailukalenteriin (huomioiden seurakilpailut), joista kuuteen kilpailuun jaetaan seniorien Cup -kilpailut tasaisesti. Tämä näkyy vuodesta 2025 alkaen (eli ovat käytössä vuoden 2024 seura- ja valtakunnallisten kilpailuiden hauissa).
 • Vakioidaan kaikkiin valtakunnallisiin kilpailuihin E-A -taitoluokat sekä soolokilpailut kaikista ikäsarjoista siten, että huomioidaan niiden tasapuolinen jakautuminen vuoden ajalle. Jokaiseen kilpailuun tulee vain osa ikäsarjoista ja taitoluokista, ei kaikkia.
 • Sijoitetaan kilpailut valmiiksi kalenteriin, josta seurat voivat hakea seuralle sopivimman. Tarkempi info kerrotaan, kun vuoden 2025 kilpailuhaku avataan.

Syksyn 2023 vak-lat -sääntökokoukseen valmistellaan seuraavat asiat, joiden olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 alusta:

 1. Nousupisteiden keräämisen uudistus
 • VAL:lla on harkintaoikeus luokkanousuun STUL:n A-tuomarioikeuden sekä SuomiSportin valmentajalisenssin omaavan valmentajan suosituksella ja näyttöjen (tulosten, aktiivisuuden tmv.) perusteella. VAL:n ohjenuora on toimia parin edun mukaisesti.
 • Sääntöihin kirjattavalla kilpailumäärällä (väh. 10 eri päivinä käytyä kilpailua, joihin ei lasketa mukaan joukkuekilpailuja) tai vähintään 25 nousupistettä saavutettuaan STUL:n A-tuomarioikeuden omaava valmentaja voi suositella ja hakea parille nousua seuraavaan taitoluokkaan. Hakemuksen käsittelee ja hyväksyy VAL.
 1. Kahden GP-kilpailun vakioiminen kolmeksi peräkkäiseksi vuodeksi.
 • Vakioidaan kilpailukalenteriin GP-kilpailu kolmeksi peräkkäiseksi vuodeksi samalle seuralle.
 • Ensimmäinen kiinnitys tulee hakuun vuoden 2024 arvokilpailuhaussa ja se on vuosille 2026-2028. Toinen kiinnitys tulee hakuun vuoden 2025 arvokilpailuhaussa ja se on vuosille 2027-2029.
 • Mahdollisuus järjestää yhteistyössä toisen paikkakunnalla olevan seuran kanssa.
 • Muut kolme GP-kilpailua (ja vuoden 2024 arvokilpailuhaussa vielä neljä) ovat vuosittain haettavina.
 1. Vakio SM -kilpailut
 • Säilytetään seniori avoin -luokka, jonka lisäksi lisätään seniori 3-5 -sarja ilman SM-arvoa. Osallistumisoikeus seniori 3-5 sarjan tanssijoilla tällöin myös seniori 1 sarjaan, mutta ei enää championiin.
 1. Latin SM -kilpailut
 • Säilytetään seniori avoin -luokka, jonka lisäksi lisätään seniori 3-5 -sarja ilman SM-arvoa. Osallistumisoikeus seniori 3-5 sarjan tanssijoilla tällöin myös seniori 1 sarjaan, mutta ei enää championiin.
 1. 10-SM -kilpailut
 • Säilytetään seniori avoin -luokka, jonka lisäksi lisätään seniori 3-5 -sarja ilman SM-arvoa. Osallistumisoikeus seniori 3-5 sarjan tanssijoilla tällöin myös seniori 1 sarjaan, mutta ei enää championiin.
 • Ei joukkuekilpailuita, eli siirretään junioreiden joukkue-SM -kilpailut IKM:n yhteyteen.
 • Lisätään lapsi 1 E-D -luokat 3+3 tanssilla arvostellen yhteen (SM-arvo selvityksessä).
 • Lisätään lapsi 2 E-C -luokat 4+4 tanssilla arvostellen yhteen (SM-arvoa selvityksessä).
 • Lisätään lapsi avoin 5+5 tanssilla arvostellen yhteen (SM-arvoa selvityksessä).
 1. IKM-kilpailut
 • Rising star -luokissa rajataan jatkossa vakio- ja latinalaistanssien kuluvan vuoden SM-mitalistit pois.
 • Lapsi 1 ja lapsi 2 luokat muutetaan seuraavasti:
  • Lapsi 1 E-D -vakiot kolmella tanssilla, arvostellaan erikseen.
  • Lapsi 1 E-D -latin kolmella tanssilla, arvostellaan erikseen.
  • Lapsi 2 E-C -vakiot neljällä tanssilla, arvostellaan erikseen.
  • Lapsi 2 E-C -latin neljällä tanssilla, arvostellaan erikseen.
 • Juniori 2 rising star 10-tanssikilpailut muutetaan erillisiksi:
  • juniori 2 avoin vakiot rising star
  • juniori 2 avoin latin rising star
 • Lisätään junioreiden ja aikuisten joukkue SM-kilpailut IKM yhteyteen. Lasten joukkue SM-kilpailut pidetään ennallaan IKM:n yhteydessä.
 • Kaikkien joukkueiden (lapsi-, juniori- ja aikuisjoukkueet) yhteenlasketusta tuloksesta lasketaan joukkuekilpailuiden SM-voittajaseura.
  • Pisteet lasketaan nykyisten luokkanousupisteiden laskun mukaisesti, voittajalle 7, hopealle 5, pronssille 4, jne… Karsintakierroksista ei saa pisteitä.
  • Lapsi- juniori- ja aikuisjoukkueiden pisteet lasketaan yhteen ja eniten pisteitä saanut on voittaja eli ”seurojen seura”.
  • Jos seuralla on useita seuroja joukkuekilpailuissa, niin ainoastaan parhaiten pärjänneen joukkueen tulos otetaan huomioon loppupistelaskuun kussakin ikäsarjassa.
  • Yhdistelmäjoukkueen ollessa kyseessä, pisteet menee sille seuralle, josta on enemmistö joukkueen jäseniä. Jos joukkueessa tasan puolet kahden seuran jäseniä, pisteet puolitetaan seurojen välillä.
 1. Joukkuekilpailut
 • Aikuisten seurajoukkue koostuu jatkossa vähintään neljästä ja enintään kahdeksasta parista ja se tanssitaan kahdeksalla tanssilla (D-luokan tanssien mukaisesti).
 • Seuroilla voi olla enintään kaksi varaparia, jotka tarvittaessa voivat tuurata ensisijaisesti mitä tahansa oman joukkueensa paria ja toissijaisesti oman seuran yhdistelmäjoukkueen paria.

Meneillään olleet kokeilukilpailut/kokeilut, jotka valmistellaan syksyn 2023 vak-lat -sääntökokoukseen ja niiden olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 alusta:

 1. Senioreiden GP-osallistumiset
 • GP-kilpailut järjestetään jatkossa champion -luokalle sekä ikäsarjoille: juniori 2, nuoriso, seniori 1 avoin ja seniori 3-5 (jossa osallistumisoikeus seniori 1 avoin -sarjaan).
 1. PreChampionship
 • Järjestetään jatkossa aina GP-kilpailuiden yhteydessä. Parit voivat halutessaan osallistua myös oman ikäsarjansa mukaiseen, varsinaiseen GP-luokkaan.
 • Osallistumisoikeus nuoriso, yleinen- ja seniori ikäsarjojen E-C-luokan pareilla. Pari  voi osallistua vain toiseen tai molempiin lajeihin (vakiot/latinalaiset).
 • PreChamp -kilpailussa tanssitaan kaikki viisi tanssia ja sallittuja ovat E-C-luokkien koreografiat. Halutessaan esim. D-luokkalainen voi tanssia myös C-luokan kuvioilla. Puvuissa noudatetaan vähintään D-luokan sääntöjä, eli E-luokan parillakin tulee olla ns. kilpa-asu.
 1. Soolokilpailut
 • Kilpaillaan seura- ja valtakunnallisten kilpailuiden yhteydessä ja nämä vakioidaan kilpailukalenteriin.
 • F-, E- ja D-luokat, sarjoja neljä: lapset, juniorit, nuoriso + yleinen, seniorit.
 • F-, E- ja D-luokan pukusäännöt, tanssit, koreografiat, arvostelu.
 • Erillisiä naisten ja miesten sarjoja ei ole, vaan kaikki tanssivat yhdessä ja arvostellaan yhdessä. Muuten normaalit kilpailukäytänteet.
 1. Jury kokeilu
 • Jury mukaan vain muutamaan, VAL:n ennalta määrittelemään kilpailutapahtumaan.

Uusi kokeilukilpailu, jonka on tarkoitus alkaa vuoden 2024 alusta:

 1. All Stars -kilpailu
 • Kilpaillaan IKM:n yhteydessä.
 • Tarkoitettu vain viimeisen vuoden kolmen SM- kilpailun (10-SM, Vakio SM ja Latin SM) mitalisteille. Jokainen tanssi arvostellaan omanaan ja kunniakirjalla palkitaan.
 • Juniorit ja nuoriso omassa sarjassaan sekä yleinen ja seniorit omassa sarjassaan.