Toiminnanjohtajan palsta viikko 26

JULKAISTU: 28.6.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Puolet vuodesta 2023 alkaa olla takanapäin ja lienee syytä summata hieman, mitä liiton toimistolla on tehty. Kaikkien työnkuvaan kuuluu runsas määrä sähköpostikirjeenvaihtoa ja puhelimeen vastaamista. Näiden päivittäistoimien lisäksi haluan nostaa esille jokaisen tehtävistä joitain tehtäviä. Kaikkea ei voi ylös kirjoittaa, sillä palstasta tulisi liian pitkä.

Raija toimii kilpa- ja huippu-urheilutoiminnan palvelualuevastaavana ja on pyörittänyt huippu-urheiluvaliokunnan, vakio- ja latinalaistanssivaliokunnan sekä FDO:n hallituksen kokousten esityslistat, pöytäkirjat, päätösten toteuttamisen ja uutisoinnin. Kokouksia kullakin ryhmällä on ollut noin kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useamminkin. Valiokuntien asioiden valmistelu liittohallituksen kokousten esityslistalle kuuluu samaan pakettiin. Raija on lisäksi osallistunut vakio- ja latinalaistanssien tuomarityöryhmän, ison kilpailukehitystyöryhmän sekä FDO:n viestintäjaoksen toimintaan. Kukin työryhmä ja jaos on kokoontunut alkuvuoden aikana useita kertoja.

Raijan tehtäviin kuului myös vakio- ja latinalaistanssien ja FDO:n kilpailujen tuomarikutsujen lähettäminen sekä tuomareiden matkojen järjestely ja hankinta. Myös kilpailijoiden ilmoittaminen kansainvälisiin arvokilpailuihin sekä kiinteä yhteydenpito lajipäälliköiden kanssa ovat olleet tämän työmyyrän tehtävälistalla. Maajoukkuehakuihin liittyvät käytännön toimet haun käynnistämisestä sopimusten tekemiseen olivat alkuvuoden työtehtäviä. Raija on vastannut lukuisiin kyselyihin koskien vakio- ja latinalaistanssien kansallisia kilpailutapahtumia sekä STUL – ja FDO lisenssejä. Vakio- ja RS- tanssien SM- kilpailujen valmistelutyöryhmän toimintaan osallistuminen sekä matka-, majoitus- ja paikkavarausjärjestelyjen hoitaminen työllistivät Raijaa vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Raija osallistuu oman palvelualueensa asioiden tiedotukseen ja uutisointiin yhdessä muiden kanssa.

Aijan palvelualueina oli osaamisen kehittäminen eli koulutukset ja taloushallinto. Kevään aikana hänen tehtäviinsä lisättiin tietosuojavastaavan tehtävät. Aija selvitteli alkuvuoden seurojen puutteellisesti antamia jäsenmääräilmoituksia, teki jäsenluettelopyyntöjä ja laskutti jäsenmaksuja. Tilinpäätökseen valmistelu, hallinnon toimintatapojen ja -ohjeiden selkeyttäminen sekä breikin erityisavustuksen raportointi olivat myös alkuvuoden työlistalla. Aija vastasi vakio- ja latinalaistanssien kouluttajahausta ja kouluttajasopimisten tekemisestä, koulutusten sopimisesta kouluttajien kanssa, koulutuskalenterin ylläpitämisestä sekä koulutuksiin liittyvästä taloudesta. Koulutuksiin liittyen Aija vastasi myös eTaika-järjestelmän käyttöönotosta, koulutusrekisterin siirrosta järjestelmään sekä laskutuksen integroinnista eTaiasta liiton taloushallintojärjestelmään.

DanceCore ja siihen liittyvät tehtävät työllistivät Aijaa paljon. Tehtävät sisälsivät muun muassa seura-adminien ja kilpailijoiden neuvontaa, DanceCoren ohjeistuksen täsmentämisen kotisivuille sekä ohjelmiston ongelmakohtien paikantamista jäsenseurojen ja käyttäjien näkökulmasta ja ratkaisuehdotusten esittelyn IT-työryhmälle. Tämä visualisti tuotti jäsen- ja koulutustiedotteet ja piti huolta dokumenttien visuaalisesta ilmeestä. Yläkoululeiritysten haku- ja sopimusasiat, sekä järjestelyistä vastaaminen yhteistyössä Varalan Urheiluopiston kanssa kuuluivat tähän tehtäväkokonaisuuteen. Aija toimi myös liittohallituksen kokousten sihteerinä. Liiton järjestämissä SM-kilpailuissa hänen tehtäviinsä kuuluivat muun muassa talousasiat ja lipunmyynti paikan päällä.

Seurakehittäjä Katriinan työlistalla oli alkuvuodesta runsaasti erilaisia seurojen toiminnan helpottamiseen liittyviä tehtäviä, kontakteja ja tapahtumia. Suurin osa näistä oli puhtaasti seurayhteistyötä ja -tukea liittyen mm. Tähtiseuratoimintaan, seurakäynteihin sekä seurojen arkipäiväisiin kysymyksiin ja haasteisiin. Tehtäviin kuului puhelinkontakteja, seurakäyntejä, seurojen auditointeja sekä raporttien tekemistä.  On erinomaisen hyvä asia, että seurakehittäjän työ on tullut tutuksi ja yhteydenottoja ja -pitoja on ollut lukuisten seuran kanssa. Katriina oli aktiivisesti mukana myös liiton operatiivisessa toiminnassa ja jäsenenä strategia- sekä kilpailujen kehittämistyöryhmissä.  Kevään aikana toteutettiin liiton sisäinen auditointi seurakehittäjälle tyypillisellä tarmolla. Sidosryhmätyö Olympiakomitean ja alueiden liikuntaorganisaatioiden kanssa oli vilkasta ja Katriina aloitti uudenlaisen palvelun kehittämisen alueellisten tapahtumien tiedottamisessa seuroille. Katriina koordinoi ja vastasi Helsinki-päivän Narinkkatorin tapahtuman järjestelyistä yhteistyössä paikallisen yhdyshenkilön kanssa.

Omiin tehtäviini on kuulunut toimistonväen esihenkilönä toimiminen, sisältäen viikoittaiset toimistopalaverit ja arkitoiminnan ohjauksen. Kerran viikossa tapahtuvan viestintä- ja tiedostuspalaverin pitäminen ja päivittäinen tiedotusasioista kommunikointi Sannan (Askel Sports) kanssa sekä kotisivupäivitysten ja jäsentiedotteiden sisällöistä sopiminen toimiston sisällä ovat olleet vahvasti työlistalla. Erilaiset sidosryhmäpalaverit Olympiakomitean eri työryhmien ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sekä muun muassa erityisavustushaku breikin ranking- kilpailujärjestelmän luomiseen ovat työllistäneet omalta osaltaan. Olen osallistunut yhteistyöneuvotteluihin Pyörätuolitanssiliiton (PYTLI), Breikkiliiton (SBL), Tanssinopettajaliiton (STOL) ja STUL Professional Dancen (PD) kanssa. Liittohallituksen kokousten esityslistojen valmistelu ja kokousten esittelijänä toimiminen sekä toiminta Kurinpitovaliokunnan ja IC-työryhmän jäsenenä ovat työtehtäviäni.

Olen koordinoinut vakio- ja latinalaistanssien kouluttajatyöryhmän toimintaa sekä osallistunut asiantuntijana rock’n’swing valiokunnan toimintaan. Huippu-urheiluvaliokunnassa lajipäällikkönä olen koordinoinut huippu-urheilutoimintaa sekä edistänyt lajipäällikköyhteistyötä. Olen osallistunut Huippu-urheilun Tähtiseuraohjelmassa mukana olevien seurojen tapaamisiin ja osallistunut auditointikäytäntöjen suunnitteluun. Rikkanani rokassa ovat olleet myös kansainvälisten kattojärjestöjen (WRRC, DSE, WDSF) sekä kansallisten liittojen (OK, Paralympiakomitea) vuosikokousedustukset. Liiton omien SM-kilpailuiden järjestelyistä kirjoitinkin aikaisemmalla palstalla. Oman esimieheni, liiton puheenjohtajan kanssa yhteydenpito on ollut lähes päivittäistä, ja tärkeä osa työtäni. Paljon aikaa on edelleen mennyt asioiden ja käytäntöjen selvittelyyn, ihmisiin ja heidän tehtäviinsä tutustumiseen sekä uusien, toivottavasti parempien ja tehokkaampien, toimintamallien luomiseen.

Kevätkokouksen ja samana päivänä järjestettyjen sääntökokousten valmistelu ja toteutus olivat toimiston väen yhteinen ponnistus, joihin jokainen käytti useita tunteja työaikaansa. Kiitän toimiston väkeä, luottamushenkilöitä, Askel Sportsin Sannaa sekä vapaaehtoisia toimijoita Tanssiurheiluliiton kevään toimintaan osallistumisesta. Tästä lomille ja kohti energistä syksyä Tanssiurheiluliiton arvojen mukaisesti yhdessä, kunnioittavasti, myönteisesti, rohkeasti ja vastuullisesti.

 

Jos mieltäsi askarruttaa joku asia, ota rohkeasti yhteyttä

(050-4080 122 tai pirjo.koivula(a)dancesport.fi)

Pirjo