Päivä: 14.6.2023

Toiminnanjohtajan palsta viikko 24

JULKAISTU: 14.6.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Vuosikokousten sarja jatkuu. Madridissa järjestettiin 9.–11.6. erilaisia vakio- ja latinalaistanssien kattojärjestön World Dance Sport Federation (WDSF) ja Dance Sport Europen (DSE) vuosikokouksia sekä Open Forum -tapahtuma. Olin virallisena edustajana WDSF:n ja DSE:n vuosikokouksissa sekä Open Forumissa Leena Liusvaaran kanssa. Viikonlopun aikana pidettiin myös WDSF Profesional Divisionin (PD) vuosikokous, jossa edustajana oli Carola Tuokko.

Edellisellä palstalla pohdiskelin oman liiton vuosikokouksen osallistujamäärän vähyyttä, näissä kokouksissa tämä ei ollut ongelma. WDSF:n kokouksessa paikalla oli edustajia usealta eri mantereelta. Muita ongelmia kuitenkin ilmeni. Suomalaisen päätöksenteon läpinäkyvyyteen, eettisyyteen ja demokraattisuuteen tottuneena kokousten toimintatapa oli järkytys. Kaikista asioista äänestettiin edelleen värillisillä korteilla. Suuressa porukassa, jossa osa edustajista ei osannut kokouskieltä, englantia, naapurin nostaman kortin väriä tarkkailtiin ja äänestettiin samalla tavalla.  Minulle syntyi vaikutelma, että osa edustajista ei edes ymmärtänyt mistä äänestettiin.  Kaksi vaalia, joissa valittiin jäsenet jaostoihin/toimielimiin tuotiin kokoukseen sääntöjen erityispykälän nojalla esityslistan ulkopuolelta. Ehdokaslistat olivat presidiumin valmiiksi asettamia, ehdokkaita ei esitelty ja ensimmäisessä vaalissa edes ehdokkaan edustama maa ei ollut näkyvissä. Ehdokkaita oli molemmissa vaaleissa juuri toimielimeen valittava määrä.

WDSF:n presidiumin kanta Ukrainan kokoukseen tuomiin esityksiin koskien venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden, valmentajien ja toimihenkilöiden osallistumisen kieltämistä kansainvälisiin kilpailuihin oli, ettei niitä käsitellä. Perusteena se, että WDSF on urheilujärjestö, joka ei käsittele poliittisia asioita. Presidiumin esitys voitti äänestyksen ja Ukrainan esityksiä ei käsitelty. Aamulla ennen äänestystä olimme yhteydessä Suomen Olympiakomitean kansainvälisistä asioista vastaavaan Niina Toroihin, joka kehotti tuomaan keskusteluun seuraavat kysymykset; Kuka tekee neutraliteetin tarkastukset ja miten? Miten armeijakytkös tarkastetaan ja määritellään? Miten antidoping tarkastus on tehty? Kuka saa nähdä raportit?  Asiat nostettiin esille ennen äänestystä. Suomi äänesti, liittohallituksen kannan mukaisesti presidiumin esitystä vastaan ja olisi halunnut Ukrainan esityksen kokouksen käsittelyyn. Voimassa oleva WDSF:n kanta on, että venäläiset ja valko-venäläiset urheilijat saavat tanssia kilpailuissa neutraalin lipun alla, mikäli järjestäjä hyväksyy heidät kilpailuun. Jokainen maa päättää itse, lähettääkö urheilijoita kilpailuihin joihin on tulossa neutraalin lipun alla kilpailevia osallistujia. Liittohallitus tekee asiassa päätöksen omien urheilijoidemme osalta vielä kesäkuun aikana ja asiasta informoidaan päätöksen jälkeen.

Edellä muutamia epäkohtia, joita kokouksissa nousi esille. Kyllä täällä kotimaassa voidaan olla tyytyväisiä siihen, miten demokraattisesti ja toisia ihmisiä kunnioittavasti asiat hoidetaan. Open Forumissa kuultiin lyhyitä raportteja ja esittelyjä eri aihealueista. Aikataulussa ei ollut jätetty aikaa keskustelulle tai kysymyksille. Positiivisina, oman mielenkiinnon herättäneinä asioina nostan esille Seniori V -ikäsarjan avointen kilpailujen ottamisen kilpailuohjelmaan muiden seniori luokkien joukkoon. Tässä ikäsarjassa toisen tanssijan tulee olla vähintään 70 ja toisen vähintään 75. Myös meidän omissa säännöissämme on Seniori V luokka, joten kilpailunjärjestäjät: anokaapa syksylle kilpailuohjelmiinne Seniori V luokka, jos sitä ei siellä vielä ole.

Foorumissa tuli esille, että tanssi kuuluu nyt virallisena lajina Special Olympics -ohjelmaan ja on mukana 2025 järjestettävissä Special Olympics Winter World Gameseissä Torinossa. Kilpailuissa mukana olevat lajit ovat Performing Arts, Street Dance, Speciality (soolot, duot, joukkueet) sekä vakio- ja latinalaistanssit (parit ja ryhmät). Tässä olisi seuroille loistava tilaisuus saada mukaan toimintaan uusia harrastajia, jotka harjoittelevat kohti Torinon kisoja tai pidemmällä tähtäimellä seuraaviin World Gameseihin tai Special Olympialaisiin. Säännöt sekä lisää tietoa löytyy hakemalla ”Special Olympics DanceSport”. Minä ainakin innostuin tästä, joten jos sinuakin kiinnostaa, ole yhteydessä.

Toiminnanjohtajan palsta ilmestyy vielä ennen kesälomia viikolla 26, jonka jälkeen heinäkuu lomaillaan.

Palautetta voitte lähettää ja yhteyttä ottaa.

Pirjo (pirjo.koivula@dancesport.fi, puh 050- 4080 122)

Kevätkokouksen 2023 yhteenveto

JULKAISTU: 14.6.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Kevätkokouksen 2023 yhteenveto

Läsnä oli kaikkiaan 10 jäsenseuraa. Ääniä oli yhteensä 213 ja niitä käyttämässä 9 henkilöä. 1/5 kokonaisäänimäärästä oli 42, jolloin FDO:n äänimäärä rajattiin 42 ääneen. Leikkurin jälkeen ääniä oli kokouksessa käytössä 134 ääntä.

  • Tilinpäätös vahvistettiin ja toimintakertomus hyväksyttiin pienin teknisin korjauksin. Vuoden 2023 tilinpäätöksen alijäämäisyyttä avasi va. toiminnanjohtaja Pirjo Koivula. Taustalla syyskokouksessa 2021 yli 22 000 € tappiolliseksi hyväksytty toimintavuosi 2022. Arvioitua selkeästi alijäämäisemmäksi muodostunut tilinpäätös oli seurausta pääasiassa liian optimistisiksi arvioiduista tuloista, vuoden aikana järjestetystä kahdesta suuresta kansainvälisestä tapahtumasta (vak/lat NEC ja WRRC:n vuosikokous) sekä seuroille suunnatusta suorasta tuesta alennettuina kilpailumaksuina ja Gramex- ja Teostomaksujen kompensaationa. Lisäksi taloutta rasittivat kansainvälisten kilpailijoiden ja ulkomaisten tuomareiden matkustamisen nousseet lento- ja majoitushinnat. Vastuuvapaus myönnettiin liittohallitukselle ja vastuuhenkilöille.
  • Liittohallituksen esitys jäsenmaksujen suuruudesta ja maksuohjelmasta 2024 hyväksyttiin. Seurojen maksama jäsenmaksu nousi 20 €/jäsenseura ja seurojen omista jäsenistään liitolle maksama jäsenmaksu 1,5 €/jäsen. Keskustelussa seuroja kehotettiin huomioimaan jäsenmaksun nousu omissa ryhmämaksuissaan alavalla syyskaudella. Jäsenkokous esitti ponnen, joka hyväksyttiin: Hallitus etsii vastaavan suuruisia säästöjä muista toiminnoista.
  • Järjestösääntömuutos hyväksyttiin muutoksin, jotka on luettavissa julkaistuista kokousmateriaaleista.
  • Liittohallituksen esitys maksuista jäsenseuroille hyväksyttiin pienellä muutoksella (alla). Maksuissa on kysymys lähinnä palvelumaksusta seura-adminille kuuluvien tehtävien hoitamisesta/selvittelystä. Käyttöön otettujen DanceCore-muutosten vuoksi ohjelma tarkastaa automaattisesti kilpailuun ilmoitettavien henkilöiden seurajäsenyyden ja estää kilpailuun ilmoittamisen ilman ko. tietoja DanceCoressa.

DanceCoressa tapahtuvan kilpailuilmoittautumisen hylkäyksen selvittely / lisenssin kohdistaminen liiton toimistossa DanceCoresta puuttuvien jäsen- ja/tai henkilötietojen takia 50,00 / tapaus.
Kilpaileminen ilman voimassa olevaa seuran jäsenyyttä 100,00 / hlö.

  • Jäsenseuran esitys kokousmateriaalien julkaisemisesta verkkosivuilla hyväksyttiin.
  • Kilpailunjohtajia koskeva kilpailusääntömuutos hyväksyttiin ilman hallituksen esityksessä ollutta taloudellista sanktiota.
  • Niklas Hagel vastasi Talousvaliokunnan puolesta suullisesti Vilpas Dance Sportin vuoden 2022 syyskokouksessa jättämään ponteen. Leena Liusvaara ja Pirjo Koivula olivat jäävänneet itsensä asian käsittelystä TAL:ssa. Hagel esitti myös työryhmän perustamista huippu-urheilun tukiperusteiden selvittämiseksi.

Kevätkokouspäivän kaikkien kokousten materiaalit ja pöytäkirjat löytyvät täältä: https://www.dancesport.fi/tietoa-liitosta/jasenkokoukset/