Koulussa harrastaminen

Tanssivia koululaisia kädet pään päällä”Koulun perusopetuksen keskeisinä tavoitteina on vahvistaa oppilaan aktiivisuutta, lisätä opiskelun merkityksellisyyttä ja mahdollistaa onnistumisen kokemukset jokaiselle oppilaalle. Tavoitteena on myös, että oppilaat oppivat ilmaisemaan itseään eri tavoin, esiintymään eri tilanteissa ja käyttämään liikettä vuorovaikutuksessa ja ilmaisussa. Perusopetuksessa oppilaita ohjataan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan ja käyttämään sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen.” (Opetushallitus 2014, 21.)

Miksi tanssi?

  1. Tanssi on yhteydessä sosiaaliseen kognition ja empatiakyvyn kehitykseen. Nämä kyvyt ovat merkittäviä erityisesti kouluviihtyvyyden, erilaisuuden hyväksymisen ja kiusaamisen ehkäisemisen näkökulmista.
  2. Liikkumisella on myönteisiä vaikutuksia oppimiseen. Tiedollista toimintaa edistävät parhaiten haastavat, motorisia taitoja kehittävät liikuntamuodot, kuten tanssi.
  3. Tanssiminen vahvistaa tunteisiin ja muistiin liittyviä prosesseja.
  4. Tanssi yhdistää oppilasryhmää, voimaannuttaa yksittäistä oppilasta ja luo toiminnallista koulukulttuuria.
  5. Tanssi on tehokas tapa pitää yllä ja kehittää liikkuvuutta ja muita fyysisiä ominaisuuksia.
  6. Tanssiin liittyvä esiintymisen kokemus, nähdyksi tulemisen kokemus, tukee ilmaisukykyä, esiintymisvalmiuksia ja itsevarmuutta.
  7. Tanssi on luovaa toimintaa, jossa jokainen voi tulla nähdyksi ja kohdatuksi omana itsenään.
  8. Tanssi voi auttaa kohtaamaan erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeita.
  9. Tanssin avulla voi ilmaista sellaisiakin tunteita, joita on vaikea ilmaista sanoin.
  10. Tanssi tuottaa iloa ja mielihyvää.

rytmiä, riemua ja onnistumisia

Koulu Tanssii -projektin materiaaleja

Tanssillista liikuntaa, harjoituksia ja leikkejä alakoululaisille

 

Tarvitsetko tanssin ohjaajaa tai toteuttajaa liikuntatunnille tai -kerhoon? Ota yhteyttä paikkakuntasi tanssiurheiluseuraan.

Lisätietoa toimistoltamme.