Liikkuva lapsuus

Lapset juoksevat hiekkakentällä.

Lapsella on oikeus saada liikkua, kokeilla ja haastaa omia fyysisiä rajojaan. Liikkuminen on riittävää ja monipuolista silloin, kun lapsi saa päivittäin, kaikkina vuodenaikoina ja erilaisissa ympäristöissä harjoitella motorisia taitojaan yhdessä muiden lasten kanssa.

Tanssiurheiluliiton Liikkuva lapsuus -toiminnan painopisteet ovat lasten osalta lapsiläheinen, lapsen kehitystä tukeva toiminta.

Rytmiä riemua onnistumisia logo

Tanssiurheilun koulukampanjan tavoitteena on osana koulujen opetussuunnitelman toteuttamista edistää motoristen perustaitojen kehittymistä innostavasti musiikin keinoin, tanssiurheilun tunnettuuden lisäämistä lasten keskuudessa, osallistumiskynnyksen madaltamista seuratoimintaan, ja tanssinharrastajien määrän kasvattaminen tanssiurheiluseuroissa. Lisäksi kampanja tarjoaa mahdollisuuden lajiliiton eri tanssilajien seuraohjaajien ja -valmentajien kohtaamisiin ja osaamisen lisäämiseen sekä monikulttuurisuuden huomioimiseen tanssiurheilussa.

Tanssiurheiluliitto tarjoaa lastentanssin ohjaajakoulutusta, jonka sisältö noudattaa lastentanssin opetussuunnitelmaa.