Liikkujan polku

Kaavio liikkujan polusta

Tanssi tarjoaa mahdollisuuden kilpailutoimintaan kohti urheilijan polkua sekä harrasteliikuntaan kohti liikkujan polkua. Tavoitteena on, että voimme edistää jokaisen lapsen liikunnallisen elämäntavan syntymistä lapsen itsensä valitsemalla polulla.

Tanssiurheilun opetussuunnitelma vakio- ja latinalaistansseissa tukee ja auttaa nuorten liikunnallista ja musiikillista kehittymistä samoilla periaatteilla niin kouluissa, tanssiurheiluseuroissa kuin tanssikouluissa.

Tanssiurheiluliitto on mukana lajiliittojen ja Olympiakomitean Liikkujan polku -yhteistyöverkostossa. Verkostossa kehitetään erilaisia lähestymistapoja terveyttä edistävään liikuntaan ja mahdollistetaan tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihtoa, verkostoitumista ja menestyksellisten lähestymistapojen määrittelyä terveyttä edistävän liikunnan lisäämiseen. Lisäksi tanssiurheilu on yhdessä Olympiakomitean ja muiden lajien kanssa kehittämässä yhteistä aikuisliikunnan laatujärjestelmää.

Tanssijoita lavalla esiintymässä.Tanssiurheiluliitto on mukana kehittämässä urheiluakatemioiden toimintaa ensisijaisesti Helsingissä ja Turussa. Keskustelua käydään myös muiden urheiluakatemia-alueiden kanssa. Akatemiatoiminnan merkitystä lajiliiton toiminnalle sekä urheilijoiden urakehitykselle arvioidaan yhdessä akatemioissa toimivien valmentajien kanssa.

Tanssiurheiluliitto tekee yhteistyötä myös Puolustusvoimien Urheilukoulun kanssa mahdollistaen harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet palvelusaikana.