Kategoria: Yleinen

Kyselytutkimus yli 18-v. kilpaurheilijoille

JULKAISTU: 18.4.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ja Huippu-urheilun instituutti KIH ovat mukana kansainvälisessä kyselytutkimuksessa, jossa selvitetään opiskelijoiden ja kilpaurheilijoiden syömiskäyttäytymistä, siihen liittyviä tunteita sekä sen taustalla olevia tekijöitä erityisesti ennen tärkeää suoritusta tai kilpailua. Tutkimuksen tulosten avulla voimme ymmärtää paremmin tunnesyömistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä, sekä vaikuttaa siihen liittyviin mahdollisiin haasteisiin.

Tutkimuksessa kerätään tietoa anonyymisti nettikyselyllä, jonka täyttämiseen menee aikaa noin 15 minuuttia. Urheilijoista kyselyyn voivat osallistua kaikki vähintään 18-vuotiaat eri tasoilla kilpailevat urheilijat.

Tutkimustiedot löydät tästä linkistä https://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2024/04/OsallistuKyselytutkimukseenFI.pdf

Toiminnanjohtajan palsta 16/24

JULKAISTU: 17.4.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Liittohallitus päätti viime vuoden suunnittelupäivässä elokuussa vahvistaa hyvää hallintoa ja ottaa käyttöön jäsenyhdistysten Vuosi-ilmoituksen. Kyselyn tavoitteita oli useita kuten selvittää jäsenyhdistysten nykytilaa ja tarpeita sekä saada liiton kannalta tärkeät yhteystiedot ajan tasalle. Kysely valmisteltiin pikavauhtia ja avattiin syyskuussa. Ensimmäiseen pyyntöön täyttää ja palauttaa kysely vastasi alle puolet yhdistyksistä. Koska kysely on tärkeä ei vain liiton kannalta vaan myös tärkeä tietolähde liiton rahoittajan, Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) hakemuksiin ja raportointeihin liittohallitus päätti asettaa kyselyyn vastaamisen sanktion uhalla pakolliseksi. Lopulta marraskuussa vastaukset oli saatu lähes kaikilta jäsenyhdistyksiltä (67 vastausta).

Liiton jäsenyhdistyksistä 17 on Tähtiseuroja ja 39 kuuluu alueensa Aluejärjestöön. Seurakehittäjän tekemän tarkemman analyysin mukaan Tähtiseurat voivat usealla kriteerillä mitattuna keskimääräisesti paremmin verrattuna seuroihin, joilla statusta ei ole. Aluejärjestöön kuulumalla yhdistys saa apua, kolutusta ja hyvät verkostot oman toimintansa tueksi omalla alueellaan. Valtaosassa liiton jäsenyhdistyksistä on 1–150 jäsentä. Kaikista yhdistysten jäsenitä 27 % on alle 18-vuotiaita. Liiton yhtenä strategisena tavoitteena on kaksinkertaistaa liiton jäsenmäärä vuoteen 2029 mennessä ja vieläpä niin, että lasten ja nuorten harrastajien määrä saadaan kasvuun. Tämän tavoitteen savuttaminen vaatii yhteisiä toimia liiton toimijoilta ja jäsenyhdistyksiltä.

Yhdistyksissä toimivien ohjaajien, valmentajien, ja ammattilaisten määrää kysyttäessä vastaukset olivat hieman ristiriitaisia nykytilan todellisuuden kanssa. Koulutettujen seuraohjaajien määräksi saatiin 224 ohjaajaa ja koulutettujen seuravalmentajien määräksi ilmoitettiin 172 valmentajaa, nämä luvut ovat mahdollisia ja todennäköisesti aivan oikea. Yhdistyksissä toimivien ammattilaisten määräksi ilmoitettiin 240. Tämä luku ei voi pitää paikkaansa, sen selityksenä lienee, että samat henkilöt opettavat monissa eri yhdistyksissä ympäri Suomea. Selkeä ongelma oli ilmoitetuissa lisensoitujen ohjaajien, valmentajien ja ammattilaisten määrissä. Viime vuonna valmentajalisenssin lunasti 14 valmentajaa/opettajaa. Yhdistysten ilmoituksessa lisenssi oli 106:lla ohjaajalla tai valmentajalla ja 110:llä ammattilaisella. Suunnitteilla olevan valmentajalisenssiuudistuksen jälkeen, ensi vuona, nämä luvut toivottavasti nousevat yli tuon ilmoitetun määrän.

Suosituimpien viikkoryhmine top kolme olivat vakio- ja latinaistanssiryhmät, lasten ryhmät ja latin show- ryhmät. Tuloksesta puuttuu FDO:n tiedot, koska FDO järjestää vain kilpailutoimintaa. Suurin osa jäsenyhdistyksistä järjestää toimintaansa omaksi vuokratuissa ja/tai kunnalta vuokratuissa tiloissa. Useilla yhdistyksillä on käytössä monenlaisia tiloja. Yhdistysten talouslukuja koskeviin kysymyksiin osa jättivät syystä tai toisesta vastaamatta tai ymmärsi kysymykset väärin. Yli 50 % vastanneista seuroista toimii alle 35 000 € liikevaihdolla. Vahva talous on yhdistyksen elinvoimaisuuden yksi tae. Valtaosa vastanneista arvio oman elinvoimaisiuutensa ja toimintakykynsä hyväksi tai kohtalaiseksi. Yhdistysten liikevaihtoja seuraamalla pystytään todentamaan toimialan taloudellinen merkitys yhteiskunnassa. Tämän kyselyn pohjalta voidaan todeta, että toimialla liikkuu rahaa yli 6 miljoonan euroa.

Yhdistysten kertomat toiminnan suurimmat haasteet olivat uusien harrastajien saaminen, vapaaehtoisten riittävä määrä, markkinointi, hallinnon henkilöresurssit ja talous. Vähiten haasteita koettiin olevan valmennusosaamisessa ja työtapojen ja ohjeiden puutteellisuudessa. Lähes kaikki vastanneet ilmoittivat ongelmia useammalla vastausvaihtoehtona olleella osa-alueella, jotkut jopa kaikilla. Kysymykseen ”Kaipaatteko liitolta tukitoimia seuran kehittämisessä”, reilu puolet vastanneista vastasi kyllä, mutta selkeästi yli kolmannes ei. Avoimia vastauksia kysymyksiin ”Millaisia tukitoimia kaipaatte liitolta” ja ”Muut terveiset liitolle” tuli runsaasti.

Vuosi-ilmoituksen vastausten läpikäynnin, datan tuottamisen ja raportoinnin teki opintoihinsa liittyvänä työharjoitteluna Ville Väätäinen ohjaajanaan seurakehittäjä Katriina Lahti. Liittohallitus on tutustunut raporttiin ja tulokset viedään tutustuttavaksi ja toimenpiteitä varten kaikkiin liiton jaoksiin ja valiokuntiin. Tuloksia tullaan hyödyntämään OKM raportoinnissa ja liiton toiminnan kehittämiseen. Raporttia käytetään apuna myös liiton strategiatyössä. Iso merkitys oli myös yhdistysten yhteystietojen, sähköpostiosoitteiden ja laskutustietojen ajan tasalle saamisella.

Vuosi-ilmoitus kysely tehdään jatkossa vuosittain. Kyselyyn saatujen vastausten pohjalta kysymyksiä tullaan tarkentamaan ja ohjeistusta parantamaan. Seuroja tullaan muistuttamaan kyselystä alku syksystä, ennen kuin vastausaika alkaa. Varautukaa vastaamiseen keräämällä kysytty tieto helposti saataville tai vastatkaa kyselyyn ryhmänä, jossa on paikalla eri osa-alueiden asiantuntijoita yhdistyksestänne.

Hieman viileämmän kevätviikon terveisin

Pirjo

Jos mieltäsi askarruttaa joku asia, ota rohkeasti yhteyttä

(050-4080 122 tai pirjo.koivula(a)dancesport.fi)

OKM:n seuratukipäätökset 2024

JULKAISTU: 15.4.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Päätökset Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) seuratukihakuun on julkaistu. Tanssiurheiluliiton seuroista tukea saivat Bolero, Casamba, Comets,  DanceLine, HaVe Step, TanssiDans  ja Vantaan katutanssijat. Seuroille myönnetty tuki on yhteensä  98 500 €.  Linkistä nähtävissä kaikki OKM:n seuratukea saaneet seurat https://okm.fi/documents/1410845/4286032/Seuratuki2024_nettiin.pdf/897dfb72-09c1-b7bc-2c88-f4f672058a39/Seuratuki2024_nettiin.pdf?t=1712921094758

Onnea seuratukea saaneille seuroille!

SM Vakio ja RS aikataulu ja osallistujalistat julkaisussa

JULKAISTU: 10.4.2024, KATEGORIAT: Yleinen

SM Vakio- ja RS -kilpailun 2024 lopullinen aikataulu on julkaistu molempien kilpailutapahtumien kutsuissa.

SM Vakio -osallistuja löytyy kilpailutapahtuman kutsusta.

SM RS -osallistujalista lisätään kilpailukutsuun 10.4.2024.

Tervetuloa Saloon!

VAU-elämykseni vain jatkuvat

JULKAISTU: 8.4.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Seurakehittäjän työ on kyllä huippua!

4.4.2024 sain mahdollisuuden käydä seurakäynnillä TK Masterilla ja heidän upeissa ja uusissa ITIS – kauppakeskuksen yhteydessä olevissa toimitiloissaan. TK Masterin luomassa tanssimaailmassa tuoksui vielä upouudelta, sillä muutto oli tapahtunut vain pari kuukautta aikaisemmin. Muutokset tilojen tanssiseurakäyttöön oli tehty taidolla ja hyvällä maulla. Saavutettavuuden näkökulmasta ITIS on oivallinen. Julkiset kulkuyhteydet ovat parhaat mahdolliset ja omalla autolla liikkuvat osaavat arvostaa salien välittömässä läheisyydessä olevaa viiden tunnin ilmaista parkkimahdollisuutta. Ja kun harjoitukset ovat ohi ja seura-asiat hoidettu, ostosparatiisi ja sen loistavat ruokailu-, seurustelu- ja muut paikat ja palvelut ovat vain hissikerroksen päässä. Onnea ja menestystä uudelle!

Seurakäynnin aiheena olivat Tähtiseuruus sekä ajankohtaiset seuran arkipäivää ja liittoyhteistyötä koskevat asiat. Parituntinen meni nopeasti, sillä samalla tuli pohdittua myös koko toimialaa sekä sen tulevaisuutta ja toimintastrategiaa. Ja mikä parasta, keskusteluissa oli Sergein ja Dianan johdolla mukana myös seuran upeat nuoret huippu-urheilijat Dmitri ja Markus. Oli todella virkistävää ja raikasta kuulla myös heidän rakentavia ajatuksia tanssiurheilusta ja sen kehittämisestä. Iso kiitos teille kaikille!!

Liikuntayhteisö käynnistää #EiLeikataLiikunnasta -somekampanjan

JULKAISTU: 8.4.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Suomen Olympiakomitean tiedote ottaa kantaa valtioneuvosteon suunnittelemiin liikunnan leikkauksiin.

Suomen hallitus kaavailee huhtikuun kehysriihessä uusia sopeutustoimia valtion talouden tasapainottamiseksi.
Suomen Olympiakomitea on huolissaan mahdollisten lisäleikkausten kohdistamisesta liikuntaan ja urheiluun,
ja muistuttaa hallitusohjelman kirjauksista, joilla tavoitellaan liikkeen lisäämistä.

Tällä hetkellä hallitusohjelmaan kirjatut säästöt vievät arviolta lähes neljänneksen liikuntabudjetista vuonna
2027. Olympiakomitea esittää, että valtionavustusten leikkauksista tulisi toteuttaa liikunta- ja liikkumisvaikutusten
arviointi ennen päätöksiä. Liikuntayhteisön viesti päättäjille on, että leikkaukset supistavat toimintaa,
heikentävät palveluja esimerkiksi urheiluseuroille ja kasvattavat maksuja harrastajille. Nämä heijastuvat
suoraan perheiden, urheiluseurojen ja urheilijoiden arkeen.

Tiukentuvassa taloustilanteessa liikuntayhteisö toivoo hallitukselta kolmea kädenojennusta:
1) Paremmat edellytykset varainhankinnalle: varainhankinnan edistäminen esimerkiksi laajentamalla
lahjoittamisen verovähennysoikeutta liikuntaan ja urheiluun sekä mahdollistamalla
valtionavustuksen käyttäminen varainhankinnan kustannuksiin
2) Vähemmän byrokratiaa: valtionohjauksen keventäminen kansalaisjärjestöjen autonomian ja sitä
kautta demokratian vahvistamiseksi esimerkiksi siirtymällä monivuotisiin yleisavustuksiin
3) Vahvempaa osallisuutta: kansalaisjärjestöjä koskevien päätösten valmisteleminen aidossa dialogissa
järjestöjen kanssa prosessien alusta lähtien

Liikuntayhteisö käynnistää #EiLeikataLiikunnasta -somekampanjan. Kampanjan tavoitteena on
havainnollistaa päättäjille, mitä Suomi menettää, jos liikunnasta leikataan. Kutsumme kaikki liikunnan ja
urheilun toimijat ja ystävät mukaan vaikuttamaan tämän viikon aikana. Voit osallistua sosiaalisessa mediassa
aihetunnisteella #eileikataliikunnasta ja hyödyntämällä kuvapohjia, jotka löytyvät tästä linkistä https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/MEDIAPANKKI/3.+Kampanjat/2.+EI+LEIKATA+LIIKUNNASTA/

Kokeiluohje: yksittäisten parien arviointi, 3 kilpailua keväällä 2024

JULKAISTU: 4.4.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Kevään 2024 aikana kilpailun kehittämistyöryhmä toteuttaa kokeiluarvioinnin tilanteessa, jossa kilpailuluokkaan jää sarjojen yhdistämisen jälkeen vain yksi pari. Kokeilu on käytössä 7.4. Tampereen valtakunnallisessa kilpailussa, 14.4. Kuopion seurakilpailussa sekä 11.5. Blue&White ry:n seurakilpailussa.

Kokeilussa mukana olevia pareja, tuomareita ja kilpailunjohtajia pyydetään vastaamaan lyhyeen kyselyyn https://forms.gle/DvBFMoKsTZ65NwyHA

Jos kilpailu luokassa jää sarjojen yhdistämisen jälkeen vain yksi pari, parille annetaan kirjallinen arviointi ja pisteytys arviointi yhden tai useamman tuomarin toimesta normaali sijoituksen kanssa. Kilpailunjohtaja tekee valinnan, kuka/ketkä tuomareista arvioi ja pisteyttää kunkin luokan. Arvioinnit annetaan parille palkintojenjaon yhteydessä.

Linkki ohjeeseen