Kategoria: Yleinen

STUL mukana SUEK:in laajassa tutkimuksessa

JULKAISTU: 14.4.2022, KATEGORIAT: Yleinen

STUL mukana SUEK:in laajassa tutkimuksessa

Suomen Tanssiurheiluliitto ry on mukana Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n toteuttamassa laajassa tutkimushankkeessa, jossa selvitetään urheilijoiden kokemuksia suomalaisessa kilpaurheilussa. Tutkimuksen aineisto kerätään huhtikuussa lähetettävällä kyselyllä ja tutkimuksen tulokset julkaistaan syksyllä. Suomen Tanssiurheiluliiton lisäksi tutkimuksessa on mukana noin 50 muuta urheilujärjestöä.

Ajatus urheilijoiden kokemusten kartoittamisesta sai alkunsa kaksi vuotta sitten julkaistun Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimuksen innoittamana. Urheilijoiden kokemuksia selvittävän tutkimuksen tavoitteena on lisätä urheiluyhteisön ymmärrystä urheilun antamista myönteisistä ja kielteisistä kokemuksista ja niihin liittyvistä tekijöistä.

– On erittäin tärkeää, että kaikki kyselyn vastaanottaneet jakavat nyt kokemuksiaan ja havaintojaan. Koen tärkeänä, että tanssiurheilu on mukana tässä tutkimuksessa. Uskon, että sen tulosten avulla saamme vahvemman käsityksen siitä, mitä hyvää urheilulla on suomalaisille annettavana, ja toisaalta pystymme myös kehittämään ongelmakohtia yhdessä muiden urheilujärjestöjen kanssa, sanoo Auli Korhonen.

Tutkimuskysely lähti noin 90 Suomen Tanssiurheiluliiton kilpaurheilijan määritelmän mukaiselle 16-vuotta täyttäneelle tai sitä vanhemmalle urheilijalle. Kaikkiaan tutkimuksessa on mukana noin 50 eri järjestöä, joten kokemuksia saadaan tuhansilta suomalaisilta kilpaurheilijoilta. Tanssiurheilun osalta kysely on lähetetty eri lajien SM-kilpailujen semi- ja finaalitason nuoriso- ja yleisen sarjan urheilijoille.

Tulevaisuudessa kolmen vuoden välein toistettavalla tutkimuksella saadaan tietoa suomalaisen urheilun lähtötilasta. SUEK toteuttaa tutkimuksen yhteistyössä noin 50 eri urheilujärjestön kanssa. SUEK vastaa kyselyn toteutuksesta, analysoinnista ja raportoinnista. Tutkimuksen tulokset julkaistaan syksyllä.

Raportointi- ja keskustelukanavat

Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee urheilurikkomuksia. SUEKin ILMO-palvelussa voit tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäeettisestä toiminnasta esimerkiksi häirinnästä, nimettömästi tai nimelläsi. Ilmoituksesi sisältö käsitellään luottamuksellisesti. Kaikki saatu tieto analysoidaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille.

Et ole yksin -palvelu tarjoaa matalankynnyksen keskustelutukea ja ohjausta kiusaamista, häirintää, väkivaltaa tai muuta epäasiallista käytöstä urheilussa kohdanneille sekä heidän läheisilleen. Palvelu on maksuton ja yhteyttä voi ottaa nimettömästi. Lisätietoa palvelusta ja ajankohtaiset päivystysajat löydät osoitteesta: www.etoleyksin.fi.

Lisätietoja Suomen Tanssiurheiluliiton yhteyshenkilö: Auli Korhonen

#ParempaaUrheilua

Liittohallituksen päätöksiä 17.3.2022

JULKAISTU: 21.3.2022, KATEGORIAT: Yleinen

Liittohallitus kokoontui torstaina 17.3. Asialistalla oli mm. seuraavia asioita:

Kevätkokous- ja VL sääntömuutoskokouksen kutsut on hyväksytty ja julkaistu.

STUL on antanut  1000 € avustuksen UKR Aid -keräykseen Ukrainan tanssiurheiluyhteisön auttamiseksi.

Päätettiin ottaa Askel Sportsin tarjoama markkinoinnin ja viestinnän ostopalvelu. Sopimus tehdään aluksi määräaikaisena vuoden 2022 loppuun. Määräaikana näemme, miten hyvin palvelu tuo arvoa kaikille lajeille ja koko kentälle ja miten se sopii tarpeisiimme.

Päätettiin hankkia eTaika-koulutusrekisterijärjestelmä. Opintosuoritusrekisterin ylläpidon lisäksi järjestelmän kautta voidaan mm. hoitaa koulutusilmoittautumiset ja peruutukset, koulutusten laskutukset, ja henkilö itse pystyy seuraamaan ja suunnittelemaan etenemistään eri koulutuspoluilla. Järjestelmään on saatavilla myös sähköinen oppimisympäristö.

Korvaus- ja osallistumismaksusuositukset VL kilpailu- ja valmennustoimintaan hyväksyttiin.

Muksumix-mitaleita ei enää hankita liiton kautta, vaan seurat hankkivat mitalit tai kunniakirjat tai järjestävät muuten parien palkitsemisen. Liiton sivuille tehdään diplomimalli, josta seurat voivat tulostaa Muksimix-diplomit itse.

Päätettiin, että rock’n’swing-kilpailujen erillislajien lisenssivapautta ei jatketa, vaan kaikilla kilpailijoilla tulee olla lisenssi vuodesta 2022 alkaen.

Vielä ehtii! Huippukoreografi Ton Gretenin verkkoluento 3.3.2022

JULKAISTU: 3.3.2022, KATEGORIAT: Kansainväliset asiat, Yleinen

Professional Division tarjoaa hollantilaisen huippukoreografi Ton Gretenin luennon torstaina 3.3.2022 klo 20 – 21.30 online. Luennon aihe käsittelee showtanssitaitojen hyödyntämistä tanssiurheilusuorituksissa. Luento sopii kaikille tanssijoille, valmentajille ja tuomareille. Se avaa uusia näkökulmia tanssimiseen ja esiintymiseen. Osallistuminen on ilmaista, mutta rekisteröityminen on välttämätöntä. Rekisteröidy sähköpostilla pd@dancesport.fi.

Verkkoluennosta on luotu Facebook tapahtuma josta löytyy kaikki luennon tiedot.

Tervetuloa mukaan!

Paljon onnea, Aira Samulin!

JULKAISTU: 27.2.2022, KATEGORIAT: Yleinen

OnnitteluruusutTänään, 27. helmikuuta 2022 viettää 95-vuotispäiväänsä tuhansia lapsia, nuoria ja aikuisia tanssittanut ja tanssin pariin tuonut rouva Aira Samulin. Suomen Tanssiurheiluliitto ry onnittelee!

Jokainen ihminen on yksin tanssiessaan kaunis, eikä voi koskaan tanssia väärin. – Aira Samulin

 

 

Bailatino kutsuu harrastajat tanssilattialle!

JULKAISTU: 18.2.2022, KATEGORIAT: Bailatino, Blogi, Vakio- ja latinalaistanssit

Autentico! Bailatino  kuvituskuvaHarrastustoiminta ja harrastusryhmät avautuvat jälleen kahden vaikean pandemiavuoden jälkeen. Koko yhteiskunnan yhteinen tavoite vuonna 2022 on saada ihmiset aloittamaan ja palaamaan harrastustoimintaan ja liikunnan pariin entistäkin enemmän, jotta pandemian aikana kertynyt sosiaalinen ja terveydellinen kuntovaje saadaan korjattua ja kumottua.

Psykologinen kynnys alkaa haastaa itseään, ottaa ensimmäinen askel johonkin uuteen ja etenkin siirtyä epämukavuusalueelle on suuri. Tätä madaltaakseen tanssin keinoin Suomen Tanssiurheiluliitto ry kouluttaa vuosittain tanssiurheiluseuroissa toimivia ohjaajia ja valmentajia Bailatino®-ryhmien ohjaamiseen jäsenseuroissaan.

Miksi tanssia?

Tutkitun tiedon mukaan tanssi on tehokas tapa pitää yllä ja kehittää liikkuvuutta ja muita fyysisiä ominaisuuksia. Tanssi tuottaa iloa ja mielihyvää ja tanssin avulla voi ilmaista sellaisiakin tunteita, joita on vaikea ilmaista sanoin. Tanssi voi auttaa kohtaamaan toisia ihmisiä, ja myös erilaisuutta, sillä se on luovaa toimintaa, jossa jokainen voi tulla nähdyksi ja kohdatuksi omana itsenään.

Tanssi yhdistää ryhmää, voimaannuttaa yksittäistä liikkujaa ja luo toiminnallista harrastamisen kulttuuria. Tanssiin liittyvä esiintymisen kokemus, nähdyksi tulemisen kokemus, tukee ilmaisukykyä, esiintymisvalmiuksia ja itsevarmuutta.

Tanssi on yhteydessä sosiaaliseen kognition ja empatiakyvyn kehitykseen vahvistaen tunteisiin ja muistiin liittyviä prosesseja. Liikkumisella on myönteisiä vaikutuksia oppimiseen, ja tiedollista toimintaa edistävät parhaiten haastavat, motorisia taitoja kehittävät liikuntamuodot kuten tanssi.

Tanssia voi yksin, kaksin tai ryhmässä. Myös tanssiharrastuksen voi aloittaa yksin, kaksin tai osana ryhmää.

Mitä Bailatino® on?

1990-luvulla Satu Markkasen ja Päivi Laukkasen kehittämä ja edelleen suuressa suosiossa oleva Bailatino® on edullinen ja tanssillinen liikuntamuoto, jossa ei vaadita tanssitekniikan osaamista, vaan tärkeämpää on luoda ryhmään ilmapiiri, jossa liikkuja nauttii oman vartalonsa käytöstä musiikin rytmien siivittämänä omien resurssiensa mukaan, ja kokee sekä oppimisen että onnistumisen riemua. Bailatinoa voi verrata perinteisten ryhmäliikuntatuntien joukossa niin sanottuihin koreografisiin tunteihin, jossa syketasot vaihtelevat paljonkin ryhmän taidon mukaan. Koreografiat ovat pääosin lyhyitä ja helppoja, ja jokainen pääsee niihin mukaan, kukin toteuttamaan niitä omalla tavallaan.

Bailatino®-tunnin aikana nautitaan musiikista ja pidetään hauskaa yhdessä muun ryhmän kanssa. Aerobinen kunto ja tanssitaito kohoavat melkein huomaamatta. Jokaiselle harrastajalle löytyy sopiva ryhmä, alkeistason tunneista aina jatkotason tunteihin eivätkä ikä, sukupuoli, koko, muoto eikä tanssikokemus tai sen puute ole koskaan esteenä tunneille osallistumiseen.

Bailatino® Senior on helppo tanssitunti, jonne ei ole nimestään huolimatta ala- tai yläikärajaa eikä taitovaatimusta. Eläkeläiset, työikäiset, vanhukset, miehet, koreografiakammoiset… Tämä tanssitunti palvelee heitä kaikkia. Tanssikuviot ovat todella helppoja, ne voidaan pilkkoa pienempiin osiin, niitä on helppo opetella ja ennen kaikkea tanssia paljon ilman minkäänlaisia paineita koko kuviosarjan muistamisesta.

Myös lapset pääsevät omille Bailatino®-tunneilleen! Bailatino® Kids -tunneilla opetellaan kehonhallintaa ja rytmiikkaa. Tansseja ja rytmejä lähestytään touhun, leikin ja mielikuvien avulla usein lapsille tutun musiikin tahdittamana. Tutustuminen erilaisiin rytmeihin, liikkeisiin ja musiikkiin jo pienenä edesauttaa tulevaisuudessa tanssiharrastuksen jatkamista.

Bailatino® Wheels -tunneilla mikään liikuntarajoite ei ole este! Nimensä mukaisesti erityisesti pyörätuolia käyttäville liikkujille suunnattu tunti soveltaa samoja Bailatino®-tuntien periaatteita, hakien tanssin iloa ja mielihyvää, tunteiden ilmaisutapoja ja voimaantumista.

Bailatinossa ei kilpailla. Bailatino® voi kuitenkin koukuttaa kokeilemaan omia rajojaan ja kehittämään omaa tanssitekniikkaa latinalaistansseissa tähtäimenä soolo-, pari- tai ryhmäkilpailujen eri muodot. Bailatinoharrastajille on myös räätälöity erittäin edullinen tanssiharrastajan lisenssi, ns. H-lisenssi, joka on nimenomaan tanssiurheilun ja Bailatino®-harrastajien turvaksi luotu oma tapaturmavakuutus.

Tärkeintä Bailatinossa on kuitenkin tanssi. Bailatino®-tunneille tullaan tanssimaan, nauttimaan ja viihtymään, ja sinne voi jokainen tulla juuri sellaisena kuin on, kokeneena tai kokemattomana, ensimmäistä kertaa tai jo vuosien ajan tunteja kolunneena. Bailatino®-tunneilla ei arvostella, tuomaroida eikä arvioida, siellä ei huomauteta kanta-askeleista eivätkä muutkaan tekniset asiat ole siellä lainkaan keskiössä; sinne on turvallista tulla. Bailatino® tunneilla vain tanssitaan!

Bailatino® tanssiurheiluseurojen lukujärjestyksessä

Seuratoiminnassa Bailatino®-ryhmät pysyvät vuodesta toiseen erinomaisina vetonauloina tuomassa harrastajia mukaan toimintaan. Seurasta riippuen harrastamaan pääsee ympäri Suomen kausimaksulla, monikertakorteilla tai jopa kertamaksuilla.

Kaikki Bailatino®-ohjaajat ovat Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n kouluttamia osaajia, jotka hakevat parin vuoden välein uusia tuulia ja uusia ideoita ohjaamilleen ryhmille Bailatino®-ohjaajan jatkokoulutuksista, ns. Ideapäiviltä. Jatkuva kouluttautuminen varmistaa tasalaatuisen ohjaustyön ja sitoutumisen ohjaamiseen urheilun yhteisten periaatteiden mukaisesti.

Tanssiurheiluseuralle on helppoa, vaivatonta ja edullista kouluttaa seuraan oma Bailatino®-ohjaaja, sillä Bailatino®-ohjaajan peruskoulutus yhdessä alkeistason ideapäivän kanssa antaa heti eväät lähteä vetämään omaa Bailatino®-ryhmää, jolloin hetkellinen koulutusinvestointi maksaa itsensä takaisin jo hyvin nopeasti. Koulutukset ovat ohjaajalle oman ammattitaidon kehittämistä ja ylläpitämistä, jonka kulut voi merkitä verovähennyksiin.

Bailatino® voi toimia aikuisten matalan kynnyksen sisäänheittotuotteena ja myös ensimmäisenä kosketuksena urheiluseuratoimintaan. Bailatinoharrastajien ryhmistä tulee usein luonnostaan kiinteitä, sosiaalisia ja yhteisöllisiä porukoita, joita voi kutsua mukaan esityksiin, näytöksiin, kilpailutoiminnan talkootehtäviin tai seuran muihin tehtäviin sekä ihan vain katsojiksi seuran tapahtumiin.

Mistä löydän lisätietoa?

Haluatko aloittaa tai jatkaa omaa Bailatino®-harrastamistasi? Katso paikkakuntasi lähin tanssiurheiluseura tästä https://www.dancesport.fi/seurat/aloita-tanssi/ ja kysy alkavia tai jatkavia ryhmiä suoraan seurasta.

Oletko kiinnostunut ohjaamaan Bailatinoa, tai haluatko kouluttaa tai jatkokouluttaa seuraasi oman Bailatino®-ohjaajan? Katso seuraavat koulutustapahtumat kalenterista: https://www.dancesport.fi/kalenteri/koulutukset/ .

Seuraava Bailatino®-ohjaajan peruskoulutus järjestetään 5.3.2022 ja ideapäivät 12. – 13.3.2022.

Uusi nuorille suunnattu tanssiohjelma Moves Like Summeri alkanut!

JULKAISTU: 16.2.2022, KATEGORIAT: Yleinen

Tiedote

Uusi nuorille suunnattu tanssiohjelma Moves Like Summeri alkaa!

Haaste on jo käynnissä TikTokissa!

Keväällä 2022 alkaa Yle Summerin uusi Moves Like Summeri -tanssirealitykilpailu, joka huipentuu toukokuussa Tanssin talossa järjestettävään ja suorana Ylellä nähtävään finaaliin.

Ohjelma on suunnattu erityisesti nuorille intohimoisille tanssijoille ja tanssin harrastajille ympäri Suomea.

TikTokissa on alkanut 14. helmikuuta tanssihaaste, johon osallistumalla kuka tahansa voi hakea mukaan ohjelmaan! Nyt etsitään erilaisia tanssijoita, tanssityylejä ja kykyjä ympäri Suomea! Haaste on auki kaksi viikkoa 28.2.2022 asti.

Haastevideon tehneistä valitaan 21 henkilöä mukaan ohjelmaan, ja heistä muodostetaan kolme joukkuetta, joiden vetäjinä toimivat huippuopettajat ja tanssijat Alex Komulainen, Sanaz Hassani ja Samuli Emery! Finaaliteoksen tekeminen on haaste valmentajillekin, sillä joukkueessa voi olla tanssilajien osaajia baletista vakiotansseihin, kansantansseista vogueen tai hiphopista nykytanssiin.

Joukkueet treenaavat valmentajien johdolla yksin ja yhdessä kevään ajan. Kaikki joukkueet kokoontuvat myös kahdelle eri bootcampille, jotka järjestetään Helsingissä 25.–27.3. ja 27.–28.5. Ohjelman tuotanto huolehtii mukaan valittujen matka- ja majoituskustannuksista.

Bootcampeilla on luvassa intohimoista ja iloista yhdessä treenausta ja finaaliin valmistautumista. Osallistujia valmennetaan myös esiintymiseen ja julkisuuteen.

Ohjelma huipentuu sunnuntaina 29.5.2022 Helsingissä sijaitsevassa uudessa Tanssin talossa järjestettävään finaaliin, jossa kaikki kolme joukkuetta esittävät kevään aikana treenatun finaaliesityksen. Mukana on myös muita esiintyjiä. Tapahtuma näytetään suorana Ylen kanavissa.

Moves Like Summerin arvojen ytimessä ovat positiivisuus, yhdessä tekeminen ja monimuotoisuus. Emme luo draamaa pudotuksista. Vaikka kyseessä on kilpailu, joukkueet tekevät ja treenaavat myös yhdessä ja tsemppaavat toisiaan. Nostamme esiin erilaisia tanssijoita, tanssityylejä ja kykyjä ja annamme mahdollisuuden osallistua mukaan ohjelmaan asuinpaikasta riippumatta.

Mukaan pääsee osallistumaan TikTokin Moves Like Summeri -tanssihaasteen kautta.

Osaatko jonkun liikkeen tai tempun paremmin kuin muut? Onko tanssiminen intohimosi? Onko sinulla potentiaalia, jota kukaan ei ole vielä huomannut? Tai tunnetko jonkun, joka voisi sopia tähän? Vinkkaa frendille!

Mukaan haetaan inspiroivia tanssijoita, joten pelkästään taito ei määrittele menestystä. Hae siis rohkeasti mukaan!

Lisätietoja ohjelmasta ja haasteesta löydät myös Moves Like Summerin nettisivuilta.

Haaste on käynnistynyt Moves Like Summerin TikTok-tilillä 14.2.!

Lisätietoja:

summeri@yle.fi

 

Maajoukkueet 2022

JULKAISTU: 10.2.2022, KATEGORIAT: Yleinen

Linkin takaa löytyvät päivitetyt maajoukkueet 2022 vuodelle (vakio- ja latinalaistanssit, rock’n’swing-tanssit, paratanssi ja breaking).

Maajoukkueet 2022

Menestyksekästä vuoden jatkoa!