Kategoria: Yleinen

VAU-elämykseni vain jatkuvat

JULKAISTU: 8.4.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Seurakehittäjän työ on kyllä huippua!

4.4.2024 sain mahdollisuuden käydä seurakäynnillä TK Masterilla ja heidän upeissa ja uusissa ITIS – kauppakeskuksen yhteydessä olevissa toimitiloissaan. TK Masterin luomassa tanssimaailmassa tuoksui vielä upouudelta, sillä muutto oli tapahtunut vain pari kuukautta aikaisemmin. Muutokset tilojen tanssiseurakäyttöön oli tehty taidolla ja hyvällä maulla. Saavutettavuuden näkökulmasta ITIS on oivallinen. Julkiset kulkuyhteydet ovat parhaat mahdolliset ja omalla autolla liikkuvat osaavat arvostaa salien välittömässä läheisyydessä olevaa viiden tunnin ilmaista parkkimahdollisuutta. Ja kun harjoitukset ovat ohi ja seura-asiat hoidettu, ostosparatiisi ja sen loistavat ruokailu-, seurustelu- ja muut paikat ja palvelut ovat vain hissikerroksen päässä. Onnea ja menestystä uudelle!

Seurakäynnin aiheena olivat Tähtiseuruus sekä ajankohtaiset seuran arkipäivää ja liittoyhteistyötä koskevat asiat. Parituntinen meni nopeasti, sillä samalla tuli pohdittua myös koko toimialaa sekä sen tulevaisuutta ja toimintastrategiaa. Ja mikä parasta, keskusteluissa oli Sergein ja Dianan johdolla mukana myös seuran upeat nuoret huippu-urheilijat Dmitri ja Markus. Oli todella virkistävää ja raikasta kuulla myös heidän rakentavia ajatuksia tanssiurheilusta ja sen kehittämisestä. Iso kiitos teille kaikille!!

Liikuntayhteisö käynnistää #EiLeikataLiikunnasta -somekampanjan

JULKAISTU: 8.4.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Suomen Olympiakomitean tiedote ottaa kantaa valtioneuvosteon suunnittelemiin liikunnan leikkauksiin.

Suomen hallitus kaavailee huhtikuun kehysriihessä uusia sopeutustoimia valtion talouden tasapainottamiseksi.
Suomen Olympiakomitea on huolissaan mahdollisten lisäleikkausten kohdistamisesta liikuntaan ja urheiluun,
ja muistuttaa hallitusohjelman kirjauksista, joilla tavoitellaan liikkeen lisäämistä.

Tällä hetkellä hallitusohjelmaan kirjatut säästöt vievät arviolta lähes neljänneksen liikuntabudjetista vuonna
2027. Olympiakomitea esittää, että valtionavustusten leikkauksista tulisi toteuttaa liikunta- ja liikkumisvaikutusten
arviointi ennen päätöksiä. Liikuntayhteisön viesti päättäjille on, että leikkaukset supistavat toimintaa,
heikentävät palveluja esimerkiksi urheiluseuroille ja kasvattavat maksuja harrastajille. Nämä heijastuvat
suoraan perheiden, urheiluseurojen ja urheilijoiden arkeen.

Tiukentuvassa taloustilanteessa liikuntayhteisö toivoo hallitukselta kolmea kädenojennusta:
1) Paremmat edellytykset varainhankinnalle: varainhankinnan edistäminen esimerkiksi laajentamalla
lahjoittamisen verovähennysoikeutta liikuntaan ja urheiluun sekä mahdollistamalla
valtionavustuksen käyttäminen varainhankinnan kustannuksiin
2) Vähemmän byrokratiaa: valtionohjauksen keventäminen kansalaisjärjestöjen autonomian ja sitä
kautta demokratian vahvistamiseksi esimerkiksi siirtymällä monivuotisiin yleisavustuksiin
3) Vahvempaa osallisuutta: kansalaisjärjestöjä koskevien päätösten valmisteleminen aidossa dialogissa
järjestöjen kanssa prosessien alusta lähtien

Liikuntayhteisö käynnistää #EiLeikataLiikunnasta -somekampanjan. Kampanjan tavoitteena on
havainnollistaa päättäjille, mitä Suomi menettää, jos liikunnasta leikataan. Kutsumme kaikki liikunnan ja
urheilun toimijat ja ystävät mukaan vaikuttamaan tämän viikon aikana. Voit osallistua sosiaalisessa mediassa
aihetunnisteella #eileikataliikunnasta ja hyödyntämällä kuvapohjia, jotka löytyvät tästä linkistä https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/MEDIAPANKKI/3.+Kampanjat/2.+EI+LEIKATA+LIIKUNNASTA/

Kokeiluohje: yksittäisten parien arviointi, 3 kilpailua keväällä 2024

JULKAISTU: 4.4.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Kevään 2024 aikana kilpailun kehittämistyöryhmä toteuttaa kokeiluarvioinnin tilanteessa, jossa kilpailuluokkaan jää sarjojen yhdistämisen jälkeen vain yksi pari. Kokeilu on käytössä 7.4. Tampereen valtakunnallisessa kilpailussa, 14.4. Kuopion seurakilpailussa sekä 11.5. Blue&White ry:n seurakilpailussa.

Kokeilussa mukana olevia pareja, tuomareita ja kilpailunjohtajia pyydetään vastaamaan lyhyeen kyselyyn https://forms.gle/DvBFMoKsTZ65NwyHA

Jos kilpailu luokassa jää sarjojen yhdistämisen jälkeen vain yksi pari, parille annetaan kirjallinen arviointi ja pisteytys arviointi yhden tai useamman tuomarin toimesta normaali sijoituksen kanssa. Kilpailunjohtaja tekee valinnan, kuka/ketkä tuomareista arvioi ja pisteyttää kunkin luokan. Arvioinnit annetaan parille palkintojenjaon yhteydessä.

Linkki ohjeeseen

 

Tanssia ja haastattelu MTV:lle 6.4.2024

JULKAISTU: 4.4.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Sen 5 sarjassa tanssivat Irja Fager ja Ravi Mehta, Oikea Rytmi, Pori, ovat tanssimassa ja haastateltavana MTV3:n Huomenta Suomi ohjelmassa lauantaina 6.4.2024 klo 10.15-10.30. Keskustelun aiheena on senioreiden mahdollisuus tanssia ja kilpailla vielä vanhemmallakin iällä.

Tanssi kuuluu kaikille!

Tässä Irjan ja Ravin haastattelu tulevasta TV esiintymisestä.https://www.facebook.com/reel/1089117562338569

Toiminnanjohtajan palsta 14/24

JULKAISTU: 3.4.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Tanssiurheiluliiton toimintasuunnitelmassa määritellään yhdeksi toiminnan tavoitteeksi hyvä hallinto. Hyvän hallinnon alle kuuluu paljon erilaisia asioita, mutta tällä palstalla avaan hieman hallinto-organisaatiota ja organisaation tehokuuden parantamiseen tähtääviä toimia vuosina 2023 ja 2024. Urheilu- ja liikunta-alan järjestönä Tanssiurheiluliitto on yhdistyslain ja liiton omien järjestyssääntöjen alainen. Laki ja sääntö määrittelevät reunaehdot, joiden puitteissa organisaation toimintaa voidaan tehostaa. Olympiakomitea on antanut jäsenilleen, eli meille jäsenliitoille, malleja ja ohjeita hyvän hallinnon rakentamiseen ja ylläpitämiseen.

Vuonna 2023 aloitimme organisaatiokaavion uudistuksen. Ensimmäinen versio kaaviosta esiteltiin liittohallitukselle elokuun suunnitteluviikonlopussa, missä se sai positiivisen vastaanoton ja ohjeistusta työn jatkamiseen. Marraskuussa, liiton syyskokouksessa, uusi liittohallituksen hyväksymä organisaatiokaavio esiteltiin osana strategiatyötä. Kaavio löytyy strategian viimeiseltä sivulta osoitteesta https://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2024/01/STUL-strategia-2024-2029-tiivistelma.pdf.  Vuoden 2023 loppupuoliskolla ja vuoden 2024 alussa muotoiltiin uuden organisaatiokaavion mukainen ohjesääntö, joka hyväksyttiin helmikuun liittohallituksen kokouksessa. Nyt ohjesääntö on nähtävissä liiton Hyvän hallinnon dokumenteissa osoitteessa https://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2024/04/Suomen-Tanssiurheiluliitto-ry-Ohjesaanto-2024.pdf

Tanssiurheiluliiton organisaation ylin päättävä elin on jäsenkokous, joka järjestetään johtosäännön mukaan kaksi kertaa vuodessa. Jäsenkokous valitsee liittohallituksen ja kurinpitovaliokunnan. Liittohallitus valitsee ja palkkaa toiminnanjohtajan, jonka lähin esimies on liittohallituksen puheenjohtaja. Liittohallitus nimeää johtosäännön mukaisesti Talousvaliokunnan, johon kuuluvat liittohallituksen puheenjohtajisto ja toiminnanjohtaja. Talousvaliokunnan tehtävänä on toimia toiminnanjohtajan ja liittohallituksen tukena taloushallintoon sekä kansainväliseen toimintaan liittyvissä asioissa. Uutena osana organisaatiokaavion on tullut Johtoryhmä. Liittohallitus nimeää Johtoryhmän jäsenet ja vahvistaa varajäsenet valiokuntien ja jaosten esityksestä. Johtoryhmään kuuluu jäsen jokaisesta jaoksesta, joita on seitsemän, sekä yksi toimiston edustaja. Toiminnanjohtajan toimii Johtoryhmän puheenjohtajana ja kokousten koollekutsujana.

Johtoryhmän tehtävänä on liiton alaisen toiminnan koordinointi sekä talouden ja toiminnan hallinnointi. Johtoryhmän vastuulla on jaosten ja toimiston palvelualojen yhteistyön ja toiminnan edistäminen, käytännön toiminnan johtaminen ja toiminnan kehittäminen liiton strategian ja ko. vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman pohjalta. Johtoryhmä raportoi toiminnastaan liittohallitukselle. Kun operatiivisen toiminnan suunnittelu ja toteutus tapahtuu Johtoryhmässä, jaoksissa ja työryhmissä liittohallitukselle vapautuu aikaa strategisen toiminnan kehittämiseen ja strategiseen johtamiseen. Edelleen vastuu taloudesta, toiminnasta ja toiminnan resurssoinnista on jäsenkokouksen päätösten mukaisesti liittohallituksella. Liittohallitus myös edustaa liittoa ja tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyöt, jonka merkitys on viime aikoina kasvanut roimasti.

Jatkossakin iso osa varsinaisesta työstä, eli operatiivisesta toiminnasta, tehdään jaoksissa, joita organisaatiossa on kuusi lajijaosta ja Ammattilaisjaos. Organisaatiomuutoksen myötä jaosten itsemääräämisoikeus kasvaa, mutta kuten aina, valta ja vastuu kulkevat käsi kädessä. Jatkossakin vapaaehtoinen talkootyönä tehty jaostojen ja työryhmien jäsenten työpanos tulee olemaan kullan arvoinen liiton sujuvan toiminnan ja toiminnan kehittämisen kannalta. Yksi toiminnanjohtajan palsta ei riitä avaamaan koko organisaatiokaaviota ja ohjesääntöä. Käykää tutustumassa dokumentteihin ja minä jatkan asian avaamista jollain seuraavalla palstalla.

Jos mieltäsi askarruttaa joku asia, ota rohkeasti yhteyttä

(050-4080 122 tai pirjo.koivula(a)dancesport.fi

Pirjo

Tanssin päivä, 29.4.2024

JULKAISTU: 3.4.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Perinteinen Tanssin päivä on tänä vuonna 29.4.2024. Jos sinun seurassasi ei vielä olla asian tartuttu, niin lähtekääpä nyt suunnittelemaan teidän seuran Tanssin päivän tapahtumaa.  Järjestäkää tapahtuma kauppakeskuksessa, kutsukaa paikallisen jalkapallo- tai kamppailulajiseuran ihmiset teidän salille ja järjestäkää yhteistä toimintaa, pitäkää lasten disco johon kutsutte kaikki lähipäiväkotien 5-6 vuotiaat  tai vaikka iltamat oman seuran väelle.

Tehkää tapahtumastanne vetävä kutsu, video tai mainos, jakakaa se somessa ja tägätkää dancesportfin. Julkaisemme näitä postauksia viikon 17 aikana. Pääasia on että otatte kuvia, videoita, teette haastatteluja yms ja julkaisette materiaalia yhdistysenne sometilillä Tanssin päivänä. Jaamme jaettuja postauksia liiton somessa.

Nyt hihat heilumaan.

Uusi Tähti syttymässä Raahessa!

JULKAISTU: 2.4.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Tai itseasiassa kaksikin. Upea seura, Raahen Funky Hall on jo pitkällä Lasten ja nuorten sekä Aikuisten Tähtiseuraohjelmiensa Tähtipoluilla. Valmista tulee hurjaa vauhtia, sillä toiminnanjohtaja Heini-Marian johtamassa ja ohjelmaa rakentavassa työryhmässä on peräti kuusi aktiivista alansa ammattilaista.

Seurakäynnillä 26.3.2024 näkyi kaikesta seuran vahva yhteisällisyys, lämmin ilmapiiri sekä arvojen mukainen ja suurella sydämellä toimiminen. Seura on perustettu vuonna 2009. Jäseniä on lähes 200 ja asiat ovat kaikin puolin hyvin. Työryhmä kertoi, että vaikka seuratoiminnan kuvaaminen yhteensä lähes 90 yksityiskohtaisen kriteerin mukaisesti on haastava ja iso työ, se on jo tähän mennessä kannattanut. Nähtiin, että vaikka ohjelman rakentamisvaiheessa ylämäkeen poljetaankin, mäki maksaa velkaansa monin kerroin dokumentoituna, ohjeistettuna sekä selkeämpänä ja jäsentyneenä toimintana.

Tähtiohjelma on nostanut esille myös monta tärkeää asiaa ja näkökulmaa, joita muuten ei ehkä olisi huomattu ottaa kehittämiskohteeksi. Ja oletteko muuten käyneet joskus 1800 luvulla rakennetun Raahen Seminaarin alueella? Mikä ympäristö! Funky Hallin aivan huikeat tilat ovat linnamaisessa vanhassa ja arkkitehtuuriltaan ainutlaatuisessa seminaarin päärakennuksessa, jonka seinät, aulat ja portaikot huokuvat historiaa. Nekin ansaitsisivat ikioman erikoistähden! Fynky Hall on huippu seura, josta vielä kuullaan!