Jäsenkokoukset

vakio- ja latinalaistanssien kilpailusääntömuutoksia käsittelevä jäsenkokous 23.5.2021

sääntömääräinen kevätkokous 23.5.2021

Edellisten kokousten pöytäkirjat