Tekijä: Auli Korhonen

Yhteistyö Tanssinopettajainliiton kanssa tiivistyy

JULKAISTU: 24.3.2021, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Sunnuntaina 21.3.2021 käydyssä Tanssiurheiluliiton ja Tanssinopettajainliiton yhteisessä kokouksessa jaettiin ajankohtaisia kuulumisia sekä sovittiin organisaatioiden välisen yhteistyön tiivistämisestä. Vajaaseen kaksituntiseen kokoukseen osallistuivat Tanssiurheiluliitosta puheenjohtaja Leena Liusvaara ja toiminnanjohtaja Auli Korhonen sekä Tanssinopettajainliitosta puheenjohtaja Helena Ahti-Hallberg, sihteeri Sami Helenius sekä Mikko Koskelainen.

Kokouksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita:

 • Tanssiurheiluliiton jäsentiedote toimitetaan myös Tanssinopettajainliiton osoitteeseen. Vastaavasti Tanssinopettajainliitto toimittaa omalta osaltaan seura- ja urheilijarajapinnasta nousseita tärkeimpiä havaintoja Tanssiurheiluliiton osoitteeseen.
 • Merkittävät tanssiurheilun ja erityisesti vakio- ja latinalaistanssien sääntö- ja kilpailusääntömuutokset toimitetaan lausuttavaksi puolin ja toisin ennen vientiä jäsenistön käsittelyyn.
 • Yhteisiä kokouksia pidetään keväisin ja syksyisin ja kokousmuistiot toimitetaan organisaatioiden hallitusten asialistoille.
 • Käytiin keskustelua valmentajalisenssistä, sen taustasta, tavoitteista ja käytännöistä.
 • Kalenteroitiin toukokuulle seuraava, hieman laajemmalla kokoonpanolla pidettävä organisaatioiden välinen palaveri, jossa kartoitetaan ja koordinoidaan seuratoiminnan käynnistämistä ja erityisesti toimenpiteitä harrastajien tavoittamiseksi koronapandemian jälkeen.
 • Sovittiin syksyn kokouksen aikataulu.

Liittohallituksen päätöksiä 21.3.2021

JULKAISTU: 23.3.2021, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Tanssiurheiluliiton liittohallitus kokoontui sunnuntaina 21.3.2021 ja käsitteli mm. seuraavia asioita:

 • Vuosikertomus hyväksyttiin esitettäväksi jäsenkokoukselle pienin muutoksin. Kirjattiin pöytäkirjaan edellisen kokouksen jälkeen sähköpostikäsittelyssä tehty päätös tasekirjaan tehdystä muutoksesta sekä tilinpäätöksen hyväksymisestä allekirjoituksille sekä tilintarkastukseen ja esitettäväksi jäsenkokoukselle.
 • Päätettiin kevätkokouksen kutsumisen aikataulusta ja kokouksen järjestämistavasta. Kokoukselle annetaan yhdistyslain mukaisesti paikka, mutta kokous pidetään etäyhteyksin.
 • Hyväksyttiin rock’n’swing -tanssien onlinekilpailutoteutuksen kokeilusäännöt ja ensimmäinen kokeilukilpailu 8.5.2021.
 • Keskusteltiin tanssiurheilun valmennus- ja tuomarointikoulutusjärjestelmästä ja sen kehittämisestä.
 • Keskusteltiin jäsenyhdistyksille kohdennettavista tukitoimista. Päätettiin seuraavaa:
  • Järjestetään 1-2 pyöreän pöydän keskustelua, joissa seurat voivat jakaa vapaamuotoisesti omia hyviä käytäntöjään ja kuvata korona-ajan ratkaisujaan, huoliaan, huomioitaan ja onnistumisiaan koko jäsenyhteisölle.
  • Tanssiurheiluliiton jäsenmaksujen maksuaikaa jatketaan. Jäsenyhdistys säilyttää äänioikeutensa jäsenkokouksessa, mikäli jäsenmaksu näkyy suoritettuna kevätkokouksen viimeiseen ilmoittautumispäivään (19.5.) mennessä. Eräpäivän muutos ei edellytä jäseniltä erityisiä toimia, eräpäivä muutetaan kaikille jäsenmaksulaskuille automaattisesti.
  • Seuroille on kalenteroitu huhti-toukokuulle webinaarisarja, jonka tavoitteena on kehittää seuratoiminnan taloushallinnon ja hallinnon osaamista.
 • Merkittiin tiedoksi samalle illalle sovittu palaveri Tanssinopettajainliiton kanssa.

Seuraava kokous 25.4.2021.

Liittohallituksen päätös rock’n’swing-kilpailujen järjestämisestä kokeilukilpailusäännöin

JULKAISTU: 12.3.2021, KATEGORIAT: Rock'n'swing -tanssit, Seuratiedotteet

Tanssiurheiluliiton liittohallitus on päättänyt sähköpostikäsittelyssään 8.-11.3.2021 seuraavaa:

Tiedotetaan jäsenseuroille kokeilukilpailusäännön puitteissa, että 31.12.2021 asti sääntöjä on mahdollisuus soveltaa niin, että ne mahdollistavat online-kilpailujen järjestämisen ja sääntöjen soveltamisen niiltä osin, joka online-kilpailuiden toteuttamiseksi on tarpeellista. Lisäksi mahdollistetaan sääntöjen soveltaminen lähitoteutuksena järjestettävissä kilpailuissa silloin, kun se on perusteltua osallistujien turvallisuuden takaamiseksi. Kokeilukilpailusääntöjä voidaan soveltaa valtakunnallisissa kilpailuissa sekä GP-, SM-, IKM-kilpailuissa. Tarkemmista poikkeuksista tiedotetaan osallistujille välittömästi, kun sääntöpoikkeamasta on tehty päätös. Sääntöjä sovellettaessa huomioidaan urheilijoiden yhdenvertainen kohtelu.

Vakio- ja latinalaistanssien kilpailuhaku vuosille 2022-2023

Vakio- ja latinalaistanssijaos käynnistää kilpailuhaun vuosille 2022-2023. Tässä haussa kalenteroidaan vuoden 2022 seura- ja valtakunnalliset kilpailut sekä vuoden 2023 SM-, GP- ja Ikäkausimestaruuskilpailut.

Haku tehdään sähköisesti ja hauissa on eri hakulomakkeet (linkit avautuvat toisella verkkosivustolla):

Kilpailuhaun ohje ja myöntämisperusteet ladattavissa tästä linkistä.

Tanssiurheiluliiton tilannekatsaus koronatilanteessa 25.2.2021

JULKAISTU: 25.2.2021, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Tanssiurheiluliiton liittohallitus on torstaina 25.2.2021 käsitellyt 22.2.2021 tartuntatautilakiin voimaantullutta muutosta ja sen myötä esimerkiksi keskiviikkona 24.2.2021 Etelä-Suomen aluehallintoviraston tekemiä päätöksiä sekä erityisesti torstai-aamuna 25.2.2021 Suomen hallituksen tiedotusta liittyen koronavirustilanteeseen.

Suomen hallitus on 25.2.2021 pitämässään infotilaisuudessa ohjannut seitsemän sairaanhoitopiiriä (Helsinki ja Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Vaasa, Ahvenanmaa, Lappi) ottamaan heti käyttöön tason 2 eli leviämisvaiheen tiukimmat rajoitukset sisältäen tartuntatautilain antamat valtuudet. Näillä alueilla aikuisten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään.

Leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueille suositellaan yli kuuden hengen kokoontumisrajoituksia, yli kuuden hengen yksityistilaisuuksien välttämistä sekä toimenpiteiden tehostamista karanteenin ja eristyksen toteutumisen seurannassa.

8. maaliskuuta 2021 alkavassa kolmen viikon sulkutilassa yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään kaikilla leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla 28.3.2021 saakka.

Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n liittohallitus on ylimääräisessä kokouksessaan päättänyt tiedottaa jäsenistöään siitä, että tanssiurheilussa noudatetaan kaikessa toiminnassa Suomen hallituksen ja viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä toiminnan rajoitusten ja sulun osalta.

Liittohallitus muistuttaa jäsenyhdistyksiään seuraamaan ja toteuttamaan ajantasaisia viranomaisten ohjeistuksia ja määräyksiä omassa paikallisessa toiminnassaan. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla sulkutoimet astuvat voimaan jo maanantaina 1.3.2021 (lähde: HS, linkki avautuu toisella verkkosivustolla)

Tanssiurheilun kilpailutoiminta, lukuunottamatta mahdollisia onlinekilpailuja, jäädytetään edelleen 30.4.2021 saakka.

Tanssiurheiluliitto noudattaa Olympiakomitean suosituksia lajien toimintaan (linkki avautuu toisella verkkosivustolla, päivitetty 29.3.2021) sekä näiden suositusten taustalla olevia viranomaisohjeita, -suosituksia ja -määräyksiä.

Lisätietoa ja ajantasaiset ohjeistukset, suositukset ja määräykset koronavirusepidemiasta Valtioneuvoston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Aluehallintoviraston sivuilla. (linkit avautuvat toisilla verkkosivustoilla)

Liittohallituksen päätöksiä 21.2.2021

JULKAISTU: 24.2.2021, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Tanssiurheiluliiton liittohallitus kokoontui etäyhteyksillä sunnuntaina 21.2.2021 ja käsitteli mm. seuraavia asioita:

 • Tilinpäätös vuodelta 2020 on valmistumaisillaan. Tilivuoden tulos tulee olemaan n. 68 te ylijäämäinen, johtuen lähinnä, mutta ei yksinomaan matka- ja majoituskulujen huimasta laskusta.
 • Kuluvan vuoden talouden osalta todettiin saatu yleisavustus, joka on suuruudeltaan 338 500 euroa.
 • Keskusteltiin seuratoiminnan toimintaedellytyksistä ja  tanssiurheilun olympiastatuksesta pitkällä aikajänteellä.
 • Vakio- ja latinalaistanssijaos on järjestäytynyt eri asiakokonaisuuksia valmisteleviin työryhmiin.
 • Rock’n’swing -tanssijaos suunnittelee onlinekilpailuita keväälle 2021 hyödyntäen jo muista tanssilajeista kerättyjä kokemuksia vastaavanlaisten tapahtumien järjestämisestä. Ensimmäistä onlinekilpailua valmistellaan pidettäväksi 20.3.2021. Kilpailusta myönnetään luokkanousupisteet, mutta ei rankingpisteitä.
 • 10.4.2021 kalenteroitu rock’n’swing -tanssien GP-kilpailu on peruutettu.
 • Rock’n’swing -tanssien SM-kilpailuihin 8.5.2021 valmistellaan kotimainen tuomaripaneeli johtuen pandemia-ajan poikkeuksellisesta tilanteesta.

Seuraava kokous sunnuntaina 21.3.2021.

Sinustako sporttimerkonomi?

JULKAISTU: 23.2.2021, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Erittäin positiivista palautetta saaneen ”sporttimerkonomikoulutuksen” uusi ryhmä aloittaa keväällä!

Oheisessa liitteessä on esite Sporttimerkonomikoulutuksesta. Tavoitteena on aloittaa kahdestoista ryhmä vielä tämän kevään aikana (Ilmoittautuminen 3.3.2021 mennessä).

Ryhmissä on vuosien varrella ollut osallistujia liikunnan ja urheilun eri osa-alueilta (seuroista, liitoista, alueilta, kunnista ja yrittäjiä) ympäri Suomea. Koulutus on maksuton ja suorittaminen on mahdollista myös verkkovälitteisesti.

Lue lisää Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun sivuilta. (linkki avautuu toisella verkkosivustolla)

Huippu-urheilun valmentajawebinaari 24.2.2021 klo 9 – 11

JULKAISTU: 8.2.2021, KATEGORIAT: Maajoukkuetiedotteet, Seuratiedotteet

Askelmerkit kuntoon – Tanssiurheiluliiton huippu-urheilun kehitystyön ja Tähtiseuraohjelman lähtölaukaus

Valmentajawebinaari 24.2.2021 klo 9:00 – 11:00

Ohjelma:

 • Tervetulosanat: Miksi olemme mukana Olympiakomitean Huippu-urheilun Tähtiseuraohjelmassa?
 • Mistä oikein puhutaan? Olympiakomitea Anna Kirjavainen
 • Huippu-urheilun Tähtiseuraohjelma Tanssiurheilussa: Mistä lähdetään, mitä saavutetaan?
 • Vakio- ja latinalaistanssien ja rock’n’swing -tanssien kansainväliset menestystekijät: Mitä tavoitellaan?
 • Keskustelu ja valmentajaverkoston aktivoiminen

Webinaari käydään Teams-yhteyksin ja kokouslinkki julkaistaan tapahtumakalenterissa webinaaripäivän aikana.

Tervetuloa!

Avoin WDSF Online Congress 28.2.2021

JULKAISTU: 3.2.2021, KATEGORIAT: Kansainväliset asiat, Koulutustiedotteet

World DanceSport Federation (WDSF) on julkaissut ensimmäisen osan tuomareiden onlinekoulutusohjelmastaan. Helmikuun viimeisenä päivänä käytävä Open WDSF Online Congress on nimensä mukaisesti avoin tuomareille, valmentajille ja urheilijoille, luennoijina ovat hallitsevat ammattilaisten maailmanmestarit, Gabriele Goffredo – Anna Matus ja Dmitry Zharkov – Olga Kulikova ja fasilitaattoreina toimivat Stefan Green sekä Anastasia Titkova.

Tulevat koulutusohjelman osat järjestetään huhti- ja kesäkuussa. Nyt julkaistu WDSF Online Congress toimii tuomareiden päivityskoulutuksena täyttäen koulutusvaatimukset seuraavan kahden vuoden ajaksi. Uudet WDSF tuomarilisenssin hakijat voivat suorittaa WDSF Online Congressin avulla toisen vaaditusta kahdesta kongressista, mutta tällöin toisen suorituksen tulee sisältää arviointijärjestelmän ja tuomarivastuiden osiot.

Lue lisää kongressista WDSF:n sivulta
Katso lisätietoja WDSF:n kalenterista
(linkit avautuvat toisella verkkosivustolla)

Tanssiurheiluliiton ohjeistus seuratoimintaan 1.8.2020 alkaen

JULKAISTU: 3.2.2021, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Julkaistu 10.8.2020:
päivitetty 1.10.2020 edellytys kasvomaskin käyttämisestä katsomoissa ja muissa hallien julkisissa tiloissa
päivitetty 26.10.2020 ajantasaiset linkit lisätietoa tarjoaville sivustoille
päivitetty 29.10.2020 suositukset aikuisten harrasteliikuntaan
päivitetty 26.11.2020 ohjeistukset leviämisvaiheessa oleville alueille
päivitetty 3.2.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistus lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnasta

Suomen Tanssiurheiluliitto ry noudattaa Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Aluehallintoviraston, sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, ulkoministeriön ja Suomen Olympiakomitean linjauksia.

Lisätietoa (linkit avautuvat toisella verkkosivustolla):
Valtioneuvosto
THL
Aluehallintovirasto
Opetus- ja kulttuuriministeriö (päivitetty 3.2.2021)
Suomen Olympiakomitea 

Ohjeita noudattamalla vähennetään koronaviruksen leviämis- ja tartuntariskiä. Ohjeet toimivat tukena, kun paikallisesti haetaan parhaita tapoja järjestää tanssiurheilun seuratoimintaa.

Yhteenvetona:

 • Harjoituspaikalle ei saa tulla sairaana eikä hengitystie- tai vatsaoireisena. Tämä koskee kaikkia harjoitustapahtumaan liittyviä. Oireettomana on oltava vähintään 24 h ennen tapahtumaa osallistuakseen siihen.
 • Hyvä käsi- ja yskimishygienia sekä tehostettu siivous korostuu.
 • Tilat on hyvä järjestää tavallista väljemmin.
 • Tarpeettomia fyysisiä lähikontakteja vältetään.
 • Toimintaa rytmittämällä ja porrastamalla pyritään siihen, että samassa tilassa on mahdollisimman vähän henkilöitä.
 • Turvaetäisyydellä tarkoitetaan 1˗2 metrin välistystä.

Kokoonnuttaessa on noudatettava turvaetäisyyksiä ja hygieniaohjeita.

Harjoitustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota käsihygieniaan. Kädet on pestävä huolellisesti ennen ja jälkeen harjoituksen. Käsidesiä on suositeltavaa olla saatavilla harjoituksen aikana.

Seuran hallituksen huolellisuusvelvoite sisältää mm. sen, että seuran tulee huolehtia, että treenikäyttöön avattavalla salilla on helposti saatavilla riittävästi siivoustarvikkeita ja -aineita sekä käsisaippuaa ja -desinfiointiainetta, ja että roskakorien tyhjennys on vähintään päivittäistä. WC-tiloissa on oltava riittävästi saippuaa ja kertakäyttökäsipyyhkeitä.

Jotta tieto ja osaaminen riittävän huolellisesta käsihygieniasta on käytettävissä jokaisella harjoittelusalilla ja kilpailupaikoilla, kehotamme seuroja tulostamaan käsienpesuohjeet salien pukuhuoneisiin ja wc-tiloihin sekä mahdollisiin kahvi- tai taukotiloihin. Valmentajia pyydetään erityisesti muistuttamaan ryhmissä harrastavia käsihygieniasta ja oikeasta tavasta yskiä ja aivastaa. Tämä suojaa kaikkia virustartuntoja vastaan. Liikkeellä on myös kausi-influenssaa. Hygieniaohjeita on noudatettava myös pienemmissä tilaisuuksissa.

Tulostettavat julisteet THL:n sivulla (linkit avautuvat toiseen verkkopalveluun):
Pese kädet oikein
Yski ja aivasta oikein

Maassamme ei enää ole voimassa ikärajaan perustuvaa suositusta fyysisten kontaktien välttämisestä. Lähikontakteissa on kuitenkin hyvä noudattaa pidättyvää linjaa yksilöllistä harkintaa käyttäen ja riskitekijät huomioiden. Kaikkien on tärkeää noudattaa yleisiä ohjeita tartuntariskin vähentämiseksi.

Liittohallitus kehottaa seuroja pohtimaan tapahtumien ja -leirien järjestämistä erityisesti lapsiryhmille. Lasten paluu ryhmän toimintaan on tärkeää ja samalla sitouttaa takaisin lajiin pitkähkön tauon jälkeen.

Koulujen ja liikuntapaikkojen antamia ohjeistuksia on noudatettava.

Vastuullinen käyttäytyminen treeneissä

 • Pukuhuoneiden käyttöä on vältettävä.
 • Harjoituspaikalle ei tulla tai jäädä oleskelemaan – tanssijoita ohjeistetaan saapumaan harjoituspaikalle oman harjoitusaikansa mukaan ja poistumaan alueelta harjoituksen päätyttyä. Tarvittaessa harjoitusaluetta tulee rajata ja ihmisten kulkua ohjata.
 • Jos harjoitellaan sisällä, lyhennetään salissa vietettyä yhteistä aikaa viemällä mahdollisuuksien mukaan alkulämmittelyt ja loppujäähdyttelyt ulos.
 • Mahdollisuuksien mukaan suositaan sellaisia harjoitteita, joissa ei tarvita lähikontaktia.
 • Ei sairaana, nuhaisena, yskivänä, väsyneenä treeneihin. Koronavirus voi aiheuttaa sydänlihasvaurion ja keuhkokuumeen. Mikäli valmentaja/ohjaaja havaitsee sairaan henkilön ryhmässä tai harjoituksessa, hänet tulee ohjata välittömästi pois harjoitustiloista.

Jos harjoitusryhmän jäsenellä todetaan koronatartunta tai sitä on syytä epäillä, on ehdottomasti noudatettava viranomaisten ohjeita ryhmän jäsenten karanteenin asettamisesta.

 • Juomapulloja, hikipyyhkeitä, nenäliinoja, meikkejä ei lainata.
 • Suositaan omia harjoitusvälineitä.
 • Yhteiset harjoitusvälineet puhdistetaan desinfiointiliinoilla ennen ja jälkeen käytön.
 • Käsien pesu ja käsidesi ennen ja jälkeen treenin.
 • Siivous ja kosketuspintojen pyyhkiminen on jokaisen harrastajan ja toimijan vastuulla. WC-tiloissa on oltava koko päivän ajan riittävästi saippuaa ja kertakäyttökäsipyyhkeitä.
 • THL:n printatut aivastamis- ja yskimisohjeet sekä käsihygieniaohjeet tulee olla salilla kaikkien selkeästi nähtävänä.
 • Valmentajan/ohjaajan tulee valvoa ja muistuttaa käsihygieniasta.
 • Valmentajat/ohjaajat sekä kaikki urheilijat keskenään noudattavat etäisyyksiä ja turvallisia välejä aina kun se on mahdollista.
 • Ryhmäharjoittelu ja valmennukset toteutetaan ensisijaisesti saman pienryhmän kanssa sekoittamatta ryhmiä. Parilajeissa harjoittelu tapahtuu vakiopareilla.

Matkustaminen toiselle paikkakunnalle valmentamaan/valmennuksiin on sallittua, mutta ei suositeltavaa.

On myös suositeltavaa, että sama valmentaja/ohjaaja työskentelee saman ryhmän kanssa ja turhia ohjaajavaihdoksia ei tehdä. Seurojen ja urheilijoiden kehotetaan seuraamaan ulkoministeriön tiedotteita liittyen matkustamiseen ulkomaille.

Juhlien, näytösten ja kilpailuiden osalta on noudatettava kokoontumisrajoituksia, turvaetäisyyksiä ja hygieniaohjeita. Katsomoissa ja muissa hallien julkisissa tiloissa liikuttaessa edellytetään kasvomaskien käyttöä.

Huomaa myös päivitetyt suositukset aikuisten harrasteliikunnan järjestämisestä, päivitetty 29.10.2020 sekä suositukset leviämisvaiheessa oleville alueille, päivitetty 26.11.2020

Suomen Tanssiurheiluliitto ry korostaa jokaisen toimijan ja harrastajan omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan ja siten omalta osaltaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä. Mitä vastuullisemmin koko tanssiurheiluyhteisö toimii ja pystyy omalla toiminnallaan ehkäisemään tautitilanteen leviämistä, sitä nopeammin pääsemme avaamaan normaalia harjoitus- ja kilpailutoimintaa.

Tanssiurheiluliitto varaa oikeuden päivittää ohjeistusta valtakunnallisen koronavirustilanteen ja viranomaisohjeistusten muuttuessa tiukempaan tai sallivampaan muotoon.

Edelliset päivitykset:
21.5.2020
12.5.2020
31.3.2020
16.3.2020
12.3.2020
4.3.2020
2.3.2020

Ohjeet kilpailutoimintaan