Liittohallituksen päätöksiä 17.3.2022

JULKAISTU: 21.3.2022, KATEGORIAT: Yleinen

Liittohallitus kokoontui torstaina 17.3. Asialistalla oli mm. seuraavia asioita:

Kevätkokous- ja VL sääntömuutoskokouksen kutsut on hyväksytty ja julkaistu.

STUL on antanut  1000 € avustuksen UKR Aid -keräykseen Ukrainan tanssiurheiluyhteisön auttamiseksi.

Päätettiin ottaa Askel Sportsin tarjoama markkinoinnin ja viestinnän ostopalvelu. Sopimus tehdään aluksi määräaikaisena vuoden 2022 loppuun. Määräaikana näemme, miten hyvin palvelu tuo arvoa kaikille lajeille ja koko kentälle ja miten se sopii tarpeisiimme.

Päätettiin hankkia eTaika-koulutusrekisterijärjestelmä. Opintosuoritusrekisterin ylläpidon lisäksi järjestelmän kautta voidaan mm. hoitaa koulutusilmoittautumiset ja peruutukset, koulutusten laskutukset, ja henkilö itse pystyy seuraamaan ja suunnittelemaan etenemistään eri koulutuspoluilla. Järjestelmään on saatavilla myös sähköinen oppimisympäristö.

Korvaus- ja osallistumismaksusuositukset VL kilpailu- ja valmennustoimintaan hyväksyttiin.

Muksumix-mitaleita ei enää hankita liiton kautta, vaan seurat hankkivat mitalit tai kunniakirjat tai järjestävät muuten parien palkitsemisen. Liiton sivuille tehdään diplomimalli, josta seurat voivat tulostaa Muksimix-diplomit itse.

Päätettiin, että rock’n’swing-kilpailujen erillislajien lisenssivapautta ei jatketa, vaan kaikilla kilpailijoilla tulee olla lisenssi vuodesta 2022 alkaen.