Kuukausi: helmikuu 2024

Ohje seuroille: jäsenluettelo, eronneet jäsenet ja DanceCore

JULKAISTU: 29.2.2024, KATEGORIAT: Seuratiedotteet, Yleinen

Liiton säännöt, hyväksytyt dokumentit, päätökset ja ohjeet linkittyvät usein toisiinsa, mutta niitä on tehty eri yhteyksissä ja eri otsikoilla. Päämäärä näiden dokumenttien tuottamiselle, viestinnälle ja tiedotukselle on tietenkin palvella jäsenistöä ja auttaa jäsenseuroja toimimaan sujuvassa yhteispelissä liiton hallinnon kanssa. 

Valitettavasti kokonaiskuvaa jostain tietystä asiasta voi olla vaikea hahmottaa, koska tieto löytyy hajanaisina palasina eri lähteistä, jos löytyy ollenkaan. Siitä syntyy väärinkäsityksiä ja virhetilanteita, ja niistä tietenkin ylimääräistä vaivaa ja työtä kaikille osapuolille.

Sen vuoksi avaan tässä  yhden asiakokonaisuuden, jäsenluettelon toimittamisen DanceCoren kautta. Käytän tässä esimerkkeinä kahta yleistä väärinkäsitystä, Myyttiä. Näiden väärinkäsityksien kumoamiseksi osoitan ne säännöt ja päätökset, jotka näistä asioista määräävät ja jotka meitä sitovat, ja lisäksi vielä syvällisemmin ne syyt, joihin toimintamalli perustuu. Tarvittaessa tähän artikkeliin voi aina palata, jos tulee epäselvyyttä, tulkintavaikeuksia tai kysymyksiä, miten pitäisi toimia.

Myytti 1:

Liitolle tulee ilmoittaa vain 15.12. jäsenenä olevat henkilöt. 

Asiaan liittyvä järjestösääntö 5 § (Hyv. kevätkokouksessa 2023.)

”Jäsenseuran täydellinen henkilöjäsenluettelo 15.12. tilanteen mukaan on toimitettava liiton toimistoon vuosittain 31.12. mennessä. Jäsenseurojen tulee toimittaa liiton pyytämä henkilöjäsenluettelo liiton määräämän rekisterin kautta.”

Asiaa täydentävä päätös (Hyv. kevätkokouksessa 2023.)

Esitys jäsenmaksujen suuruudesta ja maksuohjelmasta 2024
Kohdassa maksuohjelma määritellään: – – sääntöjen 5 §:n mukaisesti liiton määräämään rekisteriin ilmoitettu jäsenmäärä (tilanne 31.12.2023, kaikki vuoden 2023 aikana jäsenmaksun maksaneet seuran jäsenet).

Mitä tämä tarkoittaa:

 • vaikka henkilö eroaisi seuran jäsenyydestä ennen vuoden vaihdetta, hänen jäsenyytensä lasketaan mukaan vuoden jäsenmäärään
 • jokainen vuoden aikana jäsenmaksun maksanut jäsen, mukaan lukien eronneet, tulee viedä jäseneksi DanceCoreen viimeistään ennen vuoden vaihtumista
 • henkilöä ei saa poistaa kuluvan vuoden jäsenluettelosta eli DanceCoresta
 • eronnut jäsen poistuu DanceCoren jäsenluettelosta, kun hänen jäsenyyttään ei siirretä voimaan enää seuraavalle vuodelle

Miksi toimimme näin?

DanceCore on liiton määräämä rekisteri, jonka kautta jäsenluettelo tulee virallisesti toimittaa. Liitossa jäsenluettelot muodostetaan raportiksi aikaleimalla 31.12. klo 23.59. Jäseniä ei pysty lisäämään järjestelmään takautuvasti edelliselle vuodelle. Seurojen jäsenluettelot DanceCoressa nollautuvat 1.1.klo 00.00, minkä jälkeen alkaa kuluvan vuoden jäsenluettelon ylläpitäminen.

Järjestösääntöön lisättiin kohta ”15.12. tilanteen mukaan” helpottamaan seurojen vuodenvaihdetta ja määrittelemään, että vuosittainen tarkastelujakso päättyy 15.12. Toisin sanoen seura-admin voi tehdä päättyvän vuoden tehtävät jo 15.12. ja jäädä ansaitulle joululomalle. Toisaalta seura-adminilla on myös kaksi viikkoa aikaa tarkistaa ja/tai päivittää jäsenluettelo kuntoon. Jos vuoden kahden vimeisen viikon aikana seuraan liittyy vielä uusia jäseniä, heitä ei lasketa päättyvän vuoden jäsenmäärään eikä heitä tarvitse viedä liiton rekisteriin kuin vasta seuraavalle vuodelle.

Myytti 2:

Jos henkilö pyytää henkilötietojensa poistoa rekisteristä, seura-adminin tulee poistaa hänen henkilötietonsa DanceCoresta.

Katso DanceCoren rekisteriseloste ja Liiton tietosuojakäytännöt

Mitä em. rekisteriote ja tietosuojakäytännöt käytännössä merkitsevät:

 • ensin tulee selvittää, koskeeko tietojen poistamispyyntö seuran hallussa olevaa rekisteriä, liiton rekisteriä vai molempia
 • DanceCore on liiton ylläpitämä rekisteri. Kun tiedot on viety liiton rekisteriin, niiden säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa liitto.
 • Seura-admin ei ole liiton rekisterin ylläpitäjä, vaan hänet on valtuutettu seuran puolesta tallentamaan ja päivittämään seuran perus- ja jäsentietoja liiton rekisteriin. Tallentamisen jälkeen Seura-admin vastaa ainoastaan seuran hallussa olevien henkilötietojen asianmukaisesta säilyttämisestä ja hävittämisestä.
 • Jos henkilö haluaa tietonsa poistettavaksi DanceCoresta, pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle eli liitolle. Tarvittaessa seura-admin voi ohjata henkilön kääntymään liiton puoleen.
 • Huom. Kilpailuyksiköiden henkilötiedot ja kilpailutulokset säilyvät jäsentiedoista riippumatta DanceCoressa, ellei henkilö pyydä niidenkin poistamista.

Miksi toimimme näin?

DanceCore on erityisesti Tanssiurheiluliiton toiminnan avuksi kehitetty järjestelmä, ja kaikki sen eri toiminnot on tarkoitettu palvelemaan liiton jäsenistöä. DanceCore on kanava, jonka kautta jäsenyhdistyksemme ilmoittavat liittopalvelun toteuttamisen kannalta välttämättömiä tietoja määritellyssä muodossa, suoraan järjestelmän käytettäväksi. Jotta kaikki järjestelmän toisiinsa linkittyvät toiminnot onnistuisivat, tietojen täytyy olla paikkansa pitäviä ja ajan tasaisia.

Kaikkien jäsenseurojen henkilöjäseniä palvelevien toimintojen perustana on luotettava jäsenrekisteri. Jäsenyyden todentaminen liittyy oleellisesti mm. liiton kilpailutoiminnan järjestelmään, järjestösääntöjen, kilpailusääntöjen ja urheilun eettisen säännöstön noudattamiseen, jäsenille kuuluvien etujen ja velvollisuuksien varmistamiseen, yhdistyksen ja henkilöiden oikeusturvaan sekä erilaisten vastuuasioiden selvittämiseen, myös takautuvasti (tietosuojakäytännöissä määriteltyjen tietojen säilytysaikojen mukaisesti).

Järjestelmän käyttämisen tarkoitus on palvelun ja toiminnan sujuvuus, välikäsien ja virheiden vähentäminen, todennettavissa ja tarvittaessa jäljitettävissä oleva data, mutta myös jäsenistön, toisin sanoen jäsenyhdistysten sekä niiden henkilöjäsenten, yhdenvertaisuus.

Kun kunnioitamme ja noudatamme yhteisiä sääntöjä, ohjeita ja toimintatapoja, ei myöskään synny tulkinnanvaraisuuksia, poikkeuksia ja sitä kautta eriarvoista kohtelua. Liitto ei voi millään vaatimuksilla ja perusteluilla myöntää vapautusta yhteisesti hyväksytyistä säännöistä tai tulkita ja soveltaa sääntöjä eri tavoin eri jäsenten kohdalla. Tällöin vaatija saisi perusteetonta etua verrattuna muihin, jotka toimivat sovittujen pelisääntöjen mukaan.

Jäsenistön, tanssilajien ja kaikkien toimijoiden yhdenvertaisuus on kirjattu omana kohtanaan hiljattain päivitettyyn ja liittohallituksen hyväksymään Yhdenvertaisuussuunnitelmaan.

 

Hallintoon, jäsenrekisteriin sekä tietosuojaan liittyvissä asioissa olkaa mielellään yhteydessä allekirjoittaneeseen, aija.nyberg(at)dancesport.fi.

Aija Nyberg

Palvelualueen vastaava: talous ja hallinto, tietosuoja

MM U21 vakio 27.4.2024 Kiina

JULKAISTU: 28.2.2024, KATEGORIAT: Yleinen

MM U21 vakiokilpailut pidetään 27.4.2024 Kiinassa, Wuhanissa.

Viikonlopun aikana käydään seuraavat kilpailut:
World Championship Standard Under 21 – Saturday 27th April 2024
WDSF World Open New Series Latin, Wuhan – Saturday 27th April 2024
WDSF World Open New Series Standard, Wuhan – Sunday 28th April 2024

Ilmoittautumiset viimeistään torstaina 11.4.2024 toimisto(at)tanssiurheilu.fi

Kilpailijoiden tulee tarkastaa maan viisumi- ja rokotusvaatimukset.

Ilmoittautuessa ilmoittakaa:

 • parin nimi
 • parin MIN-numerot
 • email
 • gsm

2024 Invitation to World Championship Standard Under 21 WDSF World Open New Series 2024(0227)

Koulutusilmoittautumiset nyt Suomisportissa

JULKAISTU: 27.2.2024, KATEGORIAT: Koulutustiedotteet

Suomisport on Suomen Olympiakomitean tuottama, koko urheiluyhteisön oma digialusta helpottamaan lajiliittojen, seurojen ja liikkujien arkea.

Liiton koulutustapahtumat löytyvät nyt Suomisportin valtakunnallisesta sporttihausta. Lisäksi koulutukset löytyvät edelleen liiton koulutuskalenterista, koulutustiedotteelta sekä Facebook-tapahtumista. Ilmoittautumislinkit kaikista näistä kanavista vievät liiton luomaan tapahtumaan Suomisportissa, ja koulutusilmoittautumiset tapahtuvat siellä.

Jos seura ylläpitää jäsenrekisteriä Suomisportissa, koulutusilmoittautumisen voi tehdä myös seurakäyttäjä seuran jäsenten puolesta, ohje seuralle.

Suomisportiin ensimmäistä kertaa kirjautuessaan käyttäjä tunnistautuu vahvasti, jolloin hänelle muodostuu henkilökohtainen Sporttitili. Jokaisella alustalle joskus kirjautuneella henkilöllä (esim. Tanssiurheiluliiton kilpailu-, valmentaja- tai tuomarilisenssin hankkineella tai alaikäisen kilpailijan huoltajalla) on jo olemassa Sporttitili. Käyttäjä löytää omalta tililtään valitsemansa palvelut, tapahtumat ja reaaliaikaiset maksutiedot, lajirajat ylittäen. Jatkossa hän tulee myös saamaan suorittamistaan Tanssiurheiluliiton koulutuksista meriitin eli osaamismerkin omalle sporttitililleen.

Suomisportin kautta koulutusten ja tapahtumien maksutapoihin tulee lisää vaihtoehtoja. Palvelussa on tarjolla seuraavat maksutavat: kaikkien suomalaisten pankkien verkkomaksupainikkeet, debit- ja credit-korttimaksut (Visa, Visa Electron, Mastercard ja Business Eurocard), MobilePay, Pivo ja Siirto sekä Svean lasku, yrityslasku ja erämaksu. Maksujenvälittäjänä toimii Svea Payments Oy.

Suomisport – kaikki urheilun palvelut yhdessä paikassa

www.suomisport.fi I suomisport@olympiakomitea.fi

Seurakäynti Valkeakosken Marimbassa 19.2.2024

JULKAISTU: 23.2.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Nämä seurakäynnit ovat kyllä tämän työn suola ja sokeri sekä kaikki kuviteltavissa olevat mausteet ja höysteet.

Koko Marimban hallitus varajäsenineen oli ideoimassa Marimban tulevaisuutta ja uusia tuulia. Valkeakoskella on loistava tilanne, sillä asukkaita on riittävästi yhden seuratanssiseuran tarpeisiin, eikä kilpailua juurikaan ole. Kun vähän astuu mukavuus- ja perinteisten toimintatapojen ulkopuolelle sekä tarkastelee toimintaympäristöä ja sen mahdollisuuksia myös ”boxin” ulkopuolelta, niin johan löytyy vaikka mitä.

Seuralla on innostunut, rohkea ja asiansa osaava hallitus, joten kehittämistyölle ja toimintastrategian rakentamiselle ei ole rajana kuin taivas. Tosin päätettiin, ettei sekään anneta meitä häiritä tai rajoittaa. Oli oikeasti riemullista suunnitella jotain aivan uutta. Huippu-idea oli houkutella paikkakunnan Urisevat Ukot tanssinäytöksillään toimintaan ja markkinoinnin sanan saattajiksi. Eikä siinä vielä kaikki. Ideoita haettiin myös Ballet Trockadero de MonteCarlosta.

Kun tapaamisen päätteeksi varapuheenjohtaja Vesa sanoi tukankin olevan turvoksissa, tiesimme kaikki, että nyt on onnistuttu!

MM Sen4 vakio 26.7.2024

JULKAISTU: 22.2.2024, KATEGORIAT: Yleinen

MM Sen4 vakiokilpailut pidetään Wienissä Itävallassa 26.7.2024.

Ilmoittautumiset viimeistään 19.6.2024 sähköpostitse toimisto(at)tanssiurheilu.fi

Ilmoittautuessa ilmoittakaa kiitos:

 • parin nimi
 • parin MIN-numerot
 • email
 • gsm.

2024 InvitationMember-WC-SEN4-2024-a

EM Sen1 10tanssi ja EM Sen2 Vakio 13.-14.4.2024

JULKAISTU: 22.2.2024, KATEGORIAT: Vakio- ja latinalaistanssit

EM Seniori2 vakiokilpailut pidetään Berliinissä 13.4.2024.

EM Seniori1 10tanssin kilpailut pidetään Berliinissä 14.4.2024.

Ilmoittautumiset viimeistään perjantain 22.3.2024 aikana sähköpostitse toimisto(at)tanssiurheilu.fi

Ilmoittautumiseen kiitos mukaan:

 • parin nimi
 • parin MIN-numerot
 • email
 • gsm.

2024 Invitation Letter to NMBs_2024 WDSF European Championship Senior I Ten Dance

2024 Invitation Letter to NMBs_2024 WDSF European Championship Senior II Standard

Toiminnanjohtajan palsta 8/24

JULKAISTU: 21.2.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Tanssiurheiluliiton varsinaisia jäseniä ovat yhdistykset, jotka on hyväksytty liiton jäseniksi. Liitto tuottaa jäsenilleen ja niiden kautta jäsentensä jäsenille monenlaisia palveluja, toimintaa ja etuja. Kilpailutoiminnan koordinointi, huippu-urheilutoiminta ja valmentajakoulutukset taitavat olla parhaiten tunnettuja liiton tarjoamia palveluja. Lisäksi on etuja, joita ei ehkä niin hyvin tunneta, mutta jotka ovat ja voivat olla iso etu jäsenyhdistyksille ja niiden jäsenille. Nostan tässä esille muutamia.

Liitto tarjoaa jäsenyhdistyksilleen Tuplaturva-vakuutuksen. Vakuutus sisältää vapaaehtoisten tapaturmavakuutuksen, joka on voimassa esimerkiksi talkoissa, valmennus- ja koulutustapahtumissa sekä kilpailujen järjestelytehtävissä tai matkalla näihin tehtäviin. Vakuutuksen omavastuu on 100 €. Lisäksi vakuutus sisältää Toiminnanvastuuvakuutuksen, joka korvaa liiton tai seuran kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa. Tämä vakuutuksenosa kattaa myös järjestäjän vastuun esimerkiksi leireillä ja kilpailuissa. Toiminnanvastuuvakuutuksen omavastuu on 600 €.  Liitto maksaa vakuutusmaksun Olympiakomitealle, eikä laskuta vakuutusturvasta jäsenyhdistyksiltä mitään. Lisätietoa Tuplaturvasta löydät linkistä https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/jasenpalvelut/edut-sopimukset-liitoille-seuroille/tuplaturva/

Olympiakomitean kautta järjestetty Teosto ja Gramex -sopimus on ollut tälläkin palstalla aikaisemmin käsittelyssä. Sopimuksen kautta kaikki jäsenyhdistykset saavat oikeuden soittaa musiikkia liikunta- ja urheilutoiminnassa, esimerkiksi kilpailuissa, harjoituksissa, kilpailu- ja harjoitusalueella sekä liikunta- ja urheilutapahtumissa sekä pienimuotoisissa oheistapahtumissa, esimerkiksi myyjäisissä, juhlissa ja illanvietoissa, näytöksissä sekä leiritilaisuuksissa. Sopimus ei kata tapahtumien striimausta, joten siitä täytyy tehdä aina erillinen sopimus. Huomioida kannattaa, että Teostolla ja Gramexilla on omat, toisistaan eroavat ohjeistukset striimaukseen. Liiton kautta musiikinsoittoluvat ovat  jäsenyhdistyksille edullinen vaihtoehto, jo ihan muutamalla viikkoryhmällä. Myös aikaa ja päänvaivaa säästyy, kun sopimuksen saa valmiina, ilman erillistä sopimista liiton kautta. Huomioida kuitenkin kannattaa, että sopimus koskee vain jäsenyhdistyksen liitolle ilmoittamia jäseniä. Liitto maksaa Teosto ja Gramex -maksut Olympiakomitealle ja laskuttaa seuroja jäsenmäärän mukaan. Osa maksuista jää liiton maksettavaksi. Tästä linkistä löytyy infoa sopimuksesta https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/jasenpalvelut/edut-sopimukset-liitoille-seuroille/musiikin-julkinen-esittaminen/

Liitto tarjoaa jäsenyhdistysten käyttöön myös seurakehittäjän palvelut. Seurakehittäjä auttaa jäsenyhdistysten hallituksia puhelimitse ja livetapaamisissa. Lisäksi seurakehittäjä auditoi lasten- ja nuorten sekä aikuisten Tähtiseuroja ja maaliskuussa liiton ensimmäisen huippu-urheilun Tähtiseuran. Seurakehittäjä on asiantuntija yhdistysten hallintoon ja operatiivisen toiminnan järjestämiseen liittyvissä asioissa. Seurakehittäjän palvelut ovat maksuttomia jäsenyhdistyksille, joten yhdistysten hallitusten kannattaa hyödyntää niitä matalalla kynnyksellä. Tämän vuoden alusta seurakehittäjä on alkanut kirjoittaa lyhyitä uutisia seurakäynneiltään, joten tutustukaapa niihin liiton kotisivujen Uutisissa.

Näiden lisäksi liitto tarjoaa monia muita etuja, esimerkiksi lisenssin yhteydessä ostettavan urheilija- tai harrastajavakuutuksen. Urheilijavakuutus kattaa harjoitus- ja kilpailutoiminnassa tai matkalla sinne tapahtuneet tapaturmat ja korvaa tavallisia tapaturmavakuutuksia laajemmin tutkimuksia ja kuntoutusta.  Vakuutuksen hinta-laatusuhde on ostajalle edullinen.

Tarjolla oleviin etuihin kannattaa tutustua ja ottaa ne täysimääräisesti käyttöön.

Jos mieltäsi askarruttaa joku asia, ota rohkeasti yhteyttä

(050-4080 122 tai pirjo.koivula(a)dancesport.fi

Pirjo

Seurakäynti Tanssiurheiluseura Blue&Whitessa 13.2.2024

JULKAISTU: 20.2.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Olipa mukava ja itsellekin voimaannuttava vierailu Sami ja Jutta Heleniuksen kotona seura-asioissa. Ihana asunto ja miljöö. Mukana oli myös seuran monitoimimies Timo Akkola. Aiheena oli seuran tulevaisuus ja toiminnan kehittäminen sekä Lasten ja nuorten Tähtiseuratoiminta.

Useimmin saan seurakäyntikutsun silloin, kun seuralla on huoli tai pulma tai että seura kaipaa muutoin tukea ja sparrausta haastavassa tilanteessa. Nyt ei näitä syitä ollut. Seura voi erinomaisesti ja asiat ovat mitä parhaiten mallillaan. Tallaisessa onnellisessa tilanteessa moni seuratoimija huokaisee helpotuksesta, työntää kädet syvälle taskuun ja antaa toiminnan huristella eteenpäin omalla painollaan. Seurakäyntini Blue&Whiteen tekikin erilaiseksi juuri se, että siitä huolimatta, että hyvin menee, kääritään hihoja, visioidaan tavoitteita ja etsitään keinoja tehdä asiat vielä paremmin. Moni yrityskin olisi ylpeä tällaisesta johdosta ja johtamisesta.

Tähtiseura-alusta on erinomainen työpohja seuran uudistamiselle ja kehittämistyölle, vaikkei auditointiin ja Tähtimerkkiin tähdätäkään. Polulla on myös paljon eri aiheisiin ja tarpeisiin sopivia työkaluja kehittämistyön tueksi ja sen vauhdittamiseksi. Tiesittekö muuten, että Jutta on mitä mainioin leipoja? Vai oliko herkullisen fetapiirakan sittenkin leiponut Sami? Pitääpä tarkistaa.