Kevätkokouksen 2023 yhteenveto

JULKAISTU: 14.6.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Kevätkokouksen 2023 yhteenveto

Läsnä oli kaikkiaan 10 jäsenseuraa. Ääniä oli yhteensä 213 ja niitä käyttämässä 9 henkilöä. 1/5 kokonaisäänimäärästä oli 42, jolloin FDO:n äänimäärä rajattiin 42 ääneen. Leikkurin jälkeen ääniä oli kokouksessa käytössä 134 ääntä.

  • Tilinpäätös vahvistettiin ja toimintakertomus hyväksyttiin pienin teknisin korjauksin. Vuoden 2023 tilinpäätöksen alijäämäisyyttä avasi va. toiminnanjohtaja Pirjo Koivula. Taustalla syyskokouksessa 2021 yli 22 000 € tappiolliseksi hyväksytty toimintavuosi 2022. Arvioitua selkeästi alijäämäisemmäksi muodostunut tilinpäätös oli seurausta pääasiassa liian optimistisiksi arvioiduista tuloista, vuoden aikana järjestetystä kahdesta suuresta kansainvälisestä tapahtumasta (vak/lat NEC ja WRRC:n vuosikokous) sekä seuroille suunnatusta suorasta tuesta alennettuina kilpailumaksuina ja Gramex- ja Teostomaksujen kompensaationa. Lisäksi taloutta rasittivat kansainvälisten kilpailijoiden ja ulkomaisten tuomareiden matkustamisen nousseet lento- ja majoitushinnat. Vastuuvapaus myönnettiin liittohallitukselle ja vastuuhenkilöille.
  • Liittohallituksen esitys jäsenmaksujen suuruudesta ja maksuohjelmasta 2024 hyväksyttiin. Seurojen maksama jäsenmaksu nousi 20 €/jäsenseura ja seurojen omista jäsenistään liitolle maksama jäsenmaksu 1,5 €/jäsen. Keskustelussa seuroja kehotettiin huomioimaan jäsenmaksun nousu omissa ryhmämaksuissaan alavalla syyskaudella. Jäsenkokous esitti ponnen, joka hyväksyttiin: Hallitus etsii vastaavan suuruisia säästöjä muista toiminnoista.
  • Järjestösääntömuutos hyväksyttiin muutoksin, jotka on luettavissa julkaistuista kokousmateriaaleista.
  • Liittohallituksen esitys maksuista jäsenseuroille hyväksyttiin pienellä muutoksella (alla). Maksuissa on kysymys lähinnä palvelumaksusta seura-adminille kuuluvien tehtävien hoitamisesta/selvittelystä. Käyttöön otettujen DanceCore-muutosten vuoksi ohjelma tarkastaa automaattisesti kilpailuun ilmoitettavien henkilöiden seurajäsenyyden ja estää kilpailuun ilmoittamisen ilman ko. tietoja DanceCoressa.

DanceCoressa tapahtuvan kilpailuilmoittautumisen hylkäyksen selvittely / lisenssin kohdistaminen liiton toimistossa DanceCoresta puuttuvien jäsen- ja/tai henkilötietojen takia 50,00 / tapaus.
Kilpaileminen ilman voimassa olevaa seuran jäsenyyttä 100,00 / hlö.

  • Jäsenseuran esitys kokousmateriaalien julkaisemisesta verkkosivuilla hyväksyttiin.
  • Kilpailunjohtajia koskeva kilpailusääntömuutos hyväksyttiin ilman hallituksen esityksessä ollutta taloudellista sanktiota.
  • Niklas Hagel vastasi Talousvaliokunnan puolesta suullisesti Vilpas Dance Sportin vuoden 2022 syyskokouksessa jättämään ponteen. Leena Liusvaara ja Pirjo Koivula olivat jäävänneet itsensä asian käsittelystä TAL:ssa. Hagel esitti myös työryhmän perustamista huippu-urheilun tukiperusteiden selvittämiseksi.

Kevätkokouspäivän kaikkien kokousten materiaalit ja pöytäkirjat löytyvät täältä: https://www.dancesport.fi/tietoa-liitosta/jasenkokoukset/