Kuukausi: toukokuu 2020

Blogi: Paljon onnea 29.5.2020!

JULKAISTU: 29.5.2020, KATEGORIAT: Blogi

Metsämansikan kukkia kielojen keskellä.Onnea kaikille koulunsa päättäville ja valmistuneille! Onnea myös kaikille niille, jotka ovat koulunsa päättäneet ja valmistuneet jo aiemmin tämän ihmeellisen kevään aikana!

Onnea myös niille, jotka aloittavat tänään tai huomenna kesälomansa jatkaakseen opintoja jälleen syksyllä virkistyneinä ja levänneinä, valmiina tarttumaan uusiin tai entisiin haasteisiin. Ja niille, jotka ovat valinneet opiskelevansa omaehtoisesti läpi kesän saavuttaakseen omat tavoitteensa asettamassaan aikataulussa!

Onnea myös kaikille koulujen ja oppilaitosten opettajille ja rehtoreille ainutlaatuisen kevään aikana tapahtuneesta valtavasta digiloikasta, oppimisesta ja osaamisen kehittymisestä! Te olette tehneet sellaista historiaa, jota seuraavat sukupolvet tulevat hämmästellen ja kiitollisina muistelemaan: Kuinka yhteiskunta ei sittenkään täysin pysähtynyt, teidän ansiostanne.

**

Onnea kaikille tanssiurheilijoille, jotka olette pystyneet ottamaan taukoa, huoltamaan kehoa, kehittymään ja keskittymään normaalista poikkeaviin treeneihin ja pitämään yllä kuntoa samalla, kun nälkä päästä parketille on päivä päivältä vain kasvanut!

Onnea tanssiurheiluvalmentajille, jotka olette luovasti ja innovatiivisesti pitäneet yllä tanssijoiden motivaatiota ja kuntoa ja hyvää meininkiä olematta fyysisesti läsnä!

Onnea tanssiurheiluseuroille, jotka olette upeasti noudattaneet omassa toiminnassanne valitettavia, mutta tarpeellisia kokoontumisrajoituksia ja muita suosituksia ja ohjeita. Kevät on ollut teille vaikea, huoli seuran tulevaisuudesta on edelleen koko ajan läsnä, mutta ylpeydellä ja kiitollisina olemme liitossa saaneet seurata vastuullisuuttanne ja ymmärtäväisyyttänne osallistua yhteiskunnan kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin tämän meitä kaikkia koskettavan maailmanlaajuisen ongelman nujertamiseksi.

**

Maanantaina alkaa uusi aika. Se ei ala vielä täydellä volyymillä, sillä emme ole siihen yhteiskuntana vielä valmiita. Se kuitenkin mahdollistaa jo pientä toimintaa huomioiden edelleen voimassa olevat kokoontumisrajoitukset ja ohjeistukset.

Emme vielä tiedä, mitä heinäkuussa tulee tapahtumaan. Tai elokuussa. Tai syyskuussa. On vielä kovin paljon asioita, jotka pitävät tilanteen epävarmana ja muuttuvana. Reagoimme kaikki varmasti samalla tavoin: sitä mukaa.

Sillä siihen me olemme kaikki nyt tänä keväänä oppineet. Elämään tässä tilanteessa. Emme ole voineet elää huomista varten, sillä emme ole tienneet, mikä huomenna jälleen muuttuu. Emmekä ole voineet elää menneisyydessä, sillä sellaista maailmaa emme tule enää kohtaamaan uudelleen.

Onnea siis kaikille, jotka olemme eläneet tämän opettavaisen kevään, keränneet valtavaa elämänkokemusta, kohdanneet näkymättömän vihollisen, ja oppineet elämään siinä tietoisuudessa, että uhka on edelleen läsnä.

Ja kiitos terveydenhuollolle!

Auli Korhonen
etätoiminnanjohtaja
tanssiurheilun etäfani ja etänautiskelija
etäopiskelija etä-Suomen yliopistossa
etäyrittäjä ja oman elämänsä kokemuskonsultti

DanceCore seura-adminkyselyn tulokset

JULKAISTU: 27.5.2020, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Kysely lähetettiin 132 DanceCoressa seura-admin -roolissa olevalle henkilölle suoraan sähköpostitse maanantaina 4.5.2020. Kyselystä tiedotettiin lisäksi jäsentiedotteella ja liiton verkkosivuilla 30.4.2020.

Vastauksia tuli määräaikaan, sunnuntaihin 10.5. mennessä 25 kpl, tehden vastausprosentiksi 32 (liitolla 77 jäsenseuraa). Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille ja arvokasta palautetta ja kehitystoiveita antaneille!

Tässä liitteessä on yhteenvetokuviot annetuista vastauksista.

Avoimissa vastauksissa esille nousseet asiat ja kehityskohteet on raportoitu tässä liitteessä.

Liittohallituksen päätöksiä 24.5.2020

JULKAISTU: 25.5.2020, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Liittohallitus kokoontui etäyhteyksin sunnuntaina 24.5. ja käsitteli asialistalla mm. seuraavia asioita:

 • Rock’n’swing -lajien SM-kilpailua ei järjestetä eikä SM-titteliä jaeta 2020. SM-kilpailun sijaan järjestetään syksyllä GP-kilpailuiden tulosten perusteella ratkaistava Suomen Cup, josta lisätietoa tulee myöhemmin alkukesän aikana.
 • Hyväksyttiin Rock’n’swing -lajien valmentajakouluttajapooli.
 • Hyväksyttiin vakio- ja latinalaistanssimaajoukkueen kokoonpano kaudelle 2020-2021.
 • Vakiotanssien SM järjestetään 28.11.2020 ja 10-tanssin SM 29.11.2020, järjestäjänä Telemark Team.
 • Ikäkausimestaruuskilpailut järjestetään 7.-8.11.2020, järjestäjänä Nicks Dancing.
 • Liiton kevätjäsenkokous järjestetään 16.8.2020 etäosallistumismahdollisuudella. Kokousmateriaalit sekä ilmoittautumisohjeet ja valtakirjojen toimitusohje toimitetaan kokouskutsun yhteydessä.

Seuraava kokous liiton suunnittelupäivät 7.-9.8.2020. Mahdolliset kiireelliset asiat ennen suunnittelupäiviä hoidetaan etäyhteyksin ja sähköpostikäsittelyllä.

Tanssiurheiluliiton ohjeet seuratoiminnan käynnistämiseen 1.6.2020 alkaen

JULKAISTU: 21.5.2020, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Tanssiurheilun seuratoiminnan käynnistäminen 1.6.2020 alkaen

Suomen Tanssiurheiluliitto ry noudattaa Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, ulkoministeriön ja Suomen Olympiakomitean linjauksia.

Lisätietoa (linkit avautuvat toisella verkkosivustolla):
Valtioneuvosto
THL
Aluehallintovirasto
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Suomen Olympiakomitea

1) Seuran oman salin käyttö

 • Seurojen harjoitustoimintaa voi järjestää sisäliikuntapaikoilla 1.6. alkaen lähikontakteja välttäen.
 • Ulko- ja sisäliikuntapaikoilla harjoitustoiminnan tulee tapahtua alle 50 hengen ryhmissä.
 • Harjoitustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota käsihygieniaan. Kädet on pestävä huolellisesti ennen ja jälkeen harjoituksen. Käsidesiä on suositeltavaa olla saatavilla harjoituksen aikana. ks. Olympiakomitean ohjeistus (avautuu toisella verkkosivustolla) koskien huippu-urheilua, jota voi kuitenkin soveltaa myös lajin muussa harjoitustoiminnassa
 • Seuran hallituksen huolellisuusvelvoite sisältää mm. sen, että seuran tulee huolehtia, että treenikäyttöön avattavalla salilla on helposti saatavilla riittävästi siivoustarvikkeita ja -aineita sekä käsisaippuaa ja -desinfiointiainetta, ja että roskakorien tyhjennys on vähintään päivittäistä.
 • Yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien tulee edelleen pysyä pois fyysisestä kontaktista.

Perusterveille, iäkkäimmille senioriharrastajille voi kuitenkin sallia harjoittelun erityisjärjestelyin (esim. aamun ensimmäisinä tunteina, jolloin tila on puhdas, ei muita harrastajia paikalla, hlökunnalla ja valmentajilla hengityssuojaimet jne). Seuroilla on kuitenkin vastuu arvioida, kyetäänkö näitä mahdollisuuksia järjestämään turvallisesti ja vastuullisesti.

 • Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää erityisjärjestelyin 1.6. alkaen.

Esim. seuran omia sisäisiä kilpailutapahtumia voi järjestää, mutta paikalla voi olla kerrallaan enimmillään 50 hlöä turvallisuusetäisyyksiä ja hygieniasääntöjä noudattaen.

Liiton hallitus kehottaa seuroja pohtimaan kesätapahtumien ja -leirien järjestämistä erityisesti lapsiryhmille OKM:n (avautuu toisella verkkosivustolla) laatiman ohjeen mukaisesti. Lasten paluu ryhmän toimintaan on tärkeää ja samalla sitouttaa takaisin lajiin pitkähkön tauon jälkeen. Lisäksi lasten sosiaalisten ryhmätilanteiden ollessa vähäisiä kevään aikana, toiminta voi sopivissa määrin myös palvella perheiden tilannetta kesällä. 

 • Aluehallintovirastot (avautuu toisella verkkosivustolla) ovat tehneet 19.5.2020 tartuntatautilain mukaiset päätökset, joilla kielletään kaikki yli 50 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 30.6.2020 asti.
 • Enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on mahdollista järjestää erityisjärjestelyin niin, että ihmisten turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisella sekä turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla. Aluehallintovirastot ovat määränneet, että 50-500 hengen tilaisuuksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamaa ohjetta (avautuu toisella verkkosivustolla) koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.
 • Olympiakomitean vastuulääkärin ja lajien lääkäriryhmän ohjeiden mukaisesti huippu-urheilijan ammattia harjoittaessa joissain lajeissa, kuten tanssiurheilussa, lähikontakteilta ei välty, joten muissa arjen tilanteissa henkilökontaktit pidetään minimissä ja lähikontakteja vältetään.

2) Koulujen/muiden salien käyttö

 • Koulujen liikuntasalien käyttö on kiellettyä ja ulkopuoliset eivät pääse sisään kouluihin lainkaan toistaiseksi.
 • Kunnat/liikuntapaikat ohjeistavat omalta osaltaan.

3) Maksimi ryhmäkoko

 • 5. – 31.5. 10 hlöä
 • 6. – 30.6. 50 hlöä

4) Vastuullinen käyttäytyminen treeneissä

 • Pukuhuoneiden käyttöä on vältettävä.
 • Harjoituspaikalle ei tulla tai jäädä oleskelemaan – tanssijoita ohjeistetaan saapumaan harjoituspaikalle oman harjoitusaikansa mukaan ja poistumaan alueelta harjoituksen päätyttyä. Tarvittaessa harjoitusaluetta tulee rajata ja ihmisten kulkua ohjata.
 • Jos harjoitellaan sisällä, lyhennetään salissa vietettyä yhteistä aikaa viemällä mahdollisuuksien mukaan alkulämmittelyt ja loppujäähdyttelyt ulos.
 • Mahdollisuuksien mukaan suositaan sellaisia harjoitteita, joissa ei tarvita lähikontaktia.
 • Ei sairaana, nuhaisena, yskivänä, väsyneenä treeneihin. Koronavirus voi aiheuttaa sydänlihasvaurion ja keuhkokuumeen. Mikäli valmentaja/ohjaaja havaitsee sairaan henkilön ryhmässä tai harjoituksessa, hänet tulee ohjata välittömästi pois harjoitustiloista.
 • Jos harjoitusryhmän jäsenellä todetaan koronatartunta tai sitä on syytä epäillä, on noudatettava viranomaisten ohjeita ryhmän jäsenten karanteenin asettamisesta. Ohjeet löytyvät mm. toisella verkkosivustolla avautuvasta Olympiakomitean ohjeesta.
 • Juomapulloja, hikipyyhkeitä, nenäliinoja, meikkejä ei lainata.
 • Suositaan omia harjoitusvälineitä.
 • Yhteiset harjoitusvälineet puhdistetaan desinfiointiliinoilla ennen ja jälkeen käytön.
 • Käsien pesu ja käsidesi ennen ja jälkeen treenin.
 • Siivous ja kosketuspintojen pyyhkiminen on jokaisen harrastajan ja toimijan vastuulla.
 • THL:n printatut aivastamis- ja yskimisohjeet sekä käsihygieniaohjeet tulee olla salilla kaikkien selkeästi nähtävänä.
 • Valmentajan/ohjaajan tulee valvoa ja muistuttaa käsihygieniasta.
 • Valmentajat/ohjaajat sekä kaikki urheilijat keskenään noudattavat etäisyyksiä ja turvallisia välejä aina kun se on mahdollista.
 • Ryhmäharjoittelu ja valmennukset toteutetaan ensisijaisesti saman pienryhmän kanssa sekoittamatta ryhmiä. Parilajeissa harjoittelu tapahtuu vakiopareilla.

5) Matkustaminen toiselle paikkakunnalle valmentamaan/valmennuksiin on sallittua, mutta ei suositeltavaa.

On myös suositeltavaa, että sama valmentaja/ohjaaja työskentelee saman ryhmän kanssa ja turhia ohjaajavaihdoksia ei tehdä.

Seurojen ja urheilijoiden kehotetaan seuraamaan ulkoministeriön tiedotteita liittyen matkustamiseen ulkomaille.

6) Kevätjuhlien ja näytöksien osalta 1.6. alkaen on noudatettava kokoontumisrajoituksia, turvaetäisyyksiä ja hygieniaohjeita.

7) Yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien tulee edelleen pysyä pois kaikesta fyysisestä kontaktista. Jokaisen riskiryhmään kuuluvat perussairaan suositellaan pysyvän kotona omaehtoisessa harrastuskaranteenissa toistaiseksi.

Perusterveille, iäkkäimmille senioriharrastajille voi kuitenkin sallia harjoittelun erityisjärjestelyin (esim. aamun ensimmäisinä tunteina, jolloin tila on puhdas, ei muita harrastajia paikalla, hlökunnalla ja valmentajilla hengityssuojaimet jne). Seuroilla on kuitenkin vastuu arvioida, kyetäänkö näitä mahdollisuuksia järjestämään turvallisesti ja vastuullisesti.

Suomen Tanssiurheiluliitto ry korostaa jokaisen toimijan ja harrastajan omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan ja siten omalta osaltaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä. Mitä vastuullisemmin koko tanssiurheiluyhteisö toimii ja pystyy omalla toiminnallaan ehkäisemään tautitilanteen leviämistä, sitä nopeammin pääsemme avaamaan normaalia harjoitus- ja kilpailutoimintaa.

Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta! Tästä selvitään #yhdessä

Kesällä 2020 treenataan yhdessä Pasi Lindin johdolla!

JULKAISTU: 20.5.2020, KATEGORIAT: Koulutustiedotteet, Maajoukkuetiedotteet, Seuratiedotteet

Kesätreenien mainosKesätreenien sisältö

Tanssiurheilijat ja valmentajat, teille on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus osallistua kesällä 2020 Eläintarhan urheilukentällä Helsingissä pidettäviin yhteistreeneihin Tanssiurheiluliiton valmentajan Pasi Lindin johdolla.

Treenejä on kahtena päivänä viikossa ja osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista: ensimmäiset 30 ilmoittautunutta mahtuu mukaan.

Ilmoittautumiset ensimmäisiin treeniviikkoihin 29.5. mennessä osoitteeseen kesatreenit (at) outlook.com

#eikureenaamaan

 

 

Toimiston palvelut suljettu 21.-22.5.2020

JULKAISTU: 19.5.2020, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Tietokone kytketty pois käytöstäLiiton toimiston palvelut ovat suljettuna helatorstaina ja sitä seuraavana perjantaina 21. – 22.5.2020. Tänä aikana viesteihin tai puheluihin ei vastata.

Palvelemme jälleen normaalisti etäyhteyksien välityksellä maanantaista 25.5. eteenpäin klo 9 – 15 välisenä aikana.

Kolmen kilpailun kokeilu: Seniori-ikäsarjat vakio- ja latinalaistanssien GP-kilpailussa

JULKAISTU: 18.5.2020, KATEGORIAT: Kilpailutiedotteet, Vakio- ja latinalaistanssit

Liittohallitus on hyväksynyt kolmen kilpailun kokeilun liittyen vakio- ja latinalaistanssien GP-kilpailuiden seniorisarjoihin seuraavasti:

”7.3 GP-kilpailut

GP-kilpailut järjestetään championluokalle sekä ikäsarjoille juniori 2, nuoriso, seniori 1-2 ja seniori 3-4-5. GP-kilpailuja voidaan järjestää myös PD-pareille tavallisten GP-kilpailujen yhteydessä samoilla toimihenkilöillä.

Kilpailijat nuorisosta senioreihin voivat osallistua oman (myös osallistumisoikeuden kautta olevan) kilpailuluokkansa lisäksi champion luokkaan.

Juniori 2 ikäsarjan kilpailijat voivat osallistua oman kilpailuluokkansa lisäksi nuorisoikäsarjan kilpailuluokkaan. Juniori 1 ikäsarjan pareilla on oikeus osallistua juniori 2 ikäsarjaan.

Seniori  3-, 4- ja 5-ikäsarjojen pareilla on vaihtoehtoinen osallistumisoikeus seniori 1-2 ikäsarjan GP-luokkaan.”

Kokeilun perustelu:

 • GP-kilpailuiden seniori-ikäsarjan ikähaarukka on liian iso. Pahimmillaan yli 70-vuotias tanssija joutuu kilpailemaan 30-vuotiaan kanssa. Tämä johtaa kilpailutilanteessa lähes vääjäämättä tilanteisiin, jotka eivät ole mielekkäitä tanssijoille, tuomareille eikä yleisölle.
 • Seniori 3-, 4- ja 5-ikäsarjojen kilpailijamäärät ovat kasvaneet johdonmukaisesti.
 • Ikäsarjoissa on paljon pareja, jotka haluaisivat kilpailla GP-kisoissa mutta eivät kohtuuttoman ikäeron vuoksi halua osallistua.
 • Kansainvälinen kattojärjestö World Dancesport Federation on johdonmukaisesti lisännyt seniori-ikäsarjoja WDSF-statukseen ja edelleen arvokilpailukalenteriinsa, viimeisimpänä seniori-3 latinalaistanssin vuonna 2018.
 • Suomesta puuttuu tällä hetkellä täysin vanhempien seniori-ikäsarjojen kansainvälisen ilmapiirin ja laadun omaavat kilpailut.

Seurojen harjoitustoiminta 14.5. – 31.5.2020

JULKAISTU: 12.5.2020, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Suomen Tanssiurheiluliitto ry noudattaa Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, ulkoministeriön ja Suomen Olympiakomitean linjauksia. Seuraavista, toisella verkkosivustolla avautuvista linkeistä löytyy lisätietoa: Valtioneuvosto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aluehallintovirasto  ja Suomen Olympiakomitea.

1) Seurojen harjoitustoiminta 14.5. – 31.5.2020

 • Seurojen harjoitustoiminta järjestetään 14.5. – 31.5.2020 vain ulkoliikuntapaikoilla lähikontakteja välttäen. Harjoitustoiminnan tulee tapahtua alle 10 hengen ryhmissä.
 • Harjoitustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota käsihygieniaan. Kädet on pestävä huolellisesti ennen ja jälkeen harjoituksen. Käsidesiä on suositeltavaa olla saatavilla harjoituksen aikana.
 • Seurojen harjoitustoimintaa ei voi järjestää sisäliikuntapaikoilla, eikä kilpailuja, näytöksiä tmv. voi järjestää ulkotiloissakaan vielä toukokuussa.
 • Yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien tulee edelleen pysyä pois kaikesta fyysisestä kontaktista. Ryhmätoimintaa edes ulkotiloissa ei siis vielä voi avata iäkkäimmille senioreille. Jokaisen riskiryhmään kuuluvat perussairaan suositellaan pysyvän kotona omaehtoisessa harrastuskaranteenissa toistaiseksi.
 • Matkustaminen toiselle paikkakunnalle valmentamaan/valmennuksiin on sallittua, mutta ei suositeltavaa. Ulkomaille matkustamista ei toistaiseksi suositella.
 • On myös suositeltavaa, että sama valmentaja/ohjaaja työskentelee saman ryhmän kanssa ja turhia ohjaajavaihdoksia ei tehdä.

2) Maksimi ryhmäkoko

 • 5. – 31.5. 10 hlöä

3) Vastuullinen käyttäytyminen treeneissä

 • Pukuhuoneiden käyttöä on vältettävä.
 • Ei sairaana, nuhaisena, yskivänä, väsyneenä treeneihin. Koronavirus voi aiheuttaa sydänlihasvaurion ja keuhkokuumeen. Mikäli valmentaja/ohjaaja havaitsee sairaan henkilön ryhmässä tai harjoituksessa, hänet tulee ohjata välittömästi pois harjoitustiloista.
 • Juomapulloja, hikipyyhkeitä, nenäliinoja, meikkejä ei lainata.
 • Käsien pesu ja käsidesi ennen ja jälkeen treenin.
 • Siivous ja kosketuspintojen pyyhkiminen on jokaisen vastuulla.
 • Yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien tulee edelleen pysyä pois fyysisestä kontaktista.
 • THL:n printatut aivastamis- ja yskimisohjeet sekä käsihygieniaohjeet tulee olla kaikkien selkeästi nähtävänä.
 • Valmentajan/ohjaajan tulee valvoa ja muistuttaa käsihygieniasta.
 • Valmentajat/ohjaajat sekä kaikki urheilijat keskenään noudattavat etäisyyksiä ja turvallisia välejä, aina kun se on mahdollista.

4) Seurojen harjoitustoiminta 1.6.2020 eteenpäin

 • Odotamme lisäohjeita seuratoiminnan käynnistämiseen sisäliikuntapaikoilla 1.6.2020 alkaen alle 50 henkilön ryhmissä lähikontaktia välttäen. Tanssiurheiluliitosta olemme pyytäneet viranomaisten kannanottoa erityisesti lähikontaktia vaativien lajien harjoittelun mahdollistamiseen ja riittävän väljän tilan määritelmään, yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien harjoitustoiminnan mahdollistamiseen sekä urheilijoiden/valmentajien liikkumiseen liittyen. ks. Ylen tuore artikkeli asiasta Ylen sivulta.
 • Tanssiurheiluliitto ohjeistaa seuroja toukokuun aikana, välittömästi lisätietoa saatuaan.

Raportti 30.4. – 8.5.2020 toteutetusta jäsenkyselystä

JULKAISTU: 9.5.2020, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Jäsenkysely koronaviruspandemian ja sen pitkittymisen vaikutuksista tanssiurheiluseurojen toimintaan

Tanssiurheiluliiton jäsenyhdistyksiä pyydettiin jäsentiedotteilla 17.3., 27.3. ja 8.4. alkamaan keräämään yhteen koronapandemiaan liittyviä taloudellisia vaikutuksia jäsenseuroissa. Samalla viestittiin, että tietoja tullaan kysymään liitosta kevään aikana, ja että seurat voivat hyödyntää omia tilastojaan todennäköisesti myös muissa yhteyksissä.

Kysely toteutettiin ajalla 30.4. – 8.5.2020 Google Forms -lomakkeella. Kyselystä viestittiin omalla jäsentiedotteellaan 30.4., liiton verkkosivuilla samana päivänä sekä lisäksi muistutettiin vastaamisesta liiton Facebook-kanavan seurojen johtokunnille tarkoitetussa ryhmässä vielä aamulla 8.5.2020. Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille seuroille!

Tietojen keräämisen tavoitteena oli saada vahva ja tarkka kokonaiskuva tanssiurheiluseurojen tilanteesta ja selviytymiskeinoista sekä tulevaisuudennäkymistä Suomessa Tanssiurheiluliiton toimenpiteitä varten. Tietoja oli tarkoitus viestiä edelleen myös tärkeimmille sidosryhmillemme, kuten Suomen Olympiakomitealle ja Opetus- ja kulttuuriministeriölle, jotta olisimme voineet vahvan tietopohjan myötä valvoa ja edistää tanssiurheilun etua päätettäessä jatkotoimenpiteistä myöhemmin keväällä ja syksyn aikana.

Annetussa ajassa kyselyyn vastasi 18/77 seuraa, joten kyselyn vastausprosentiksi muodostui jäsenkyselyksi erittäin alhainen 23. Aineiston valtakunnallinen kattavuus oli vinoutunut, sillä vastaukset olivat vahvasti painottuneet Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen (yhteensä 9 vastausta).

-> Annetut vastaukset eivät anna luotettavaa kuvaa tanssiurheiluseurojen todellisesta tilanteesta eikä koronapandemian vaikutuksista tanssiurheiluseurojen toimintaan koko Suomessa.

Avoimista vastauksista ilmenee samanaikaisesti seurojen huoli tulevaisuudesta, mutta myös sinnikkyys kehittää toimintaa ja luoda uudenlaisia keinoja pitää harrastajat mukana toiminnassa, ja myös positiivinen näkymä seuran toiminnasta pitkällä tähtäimellä. Kyselyyn vastanneet seurat ovat hyvin erilaisessa asemassa taloudellisesti riippuen etenkin siitä, onko niiden toiminta kuntien ja koulujen tiloissa, jolloin tilavuokrien maksu on keskeytynyt, vai ovatko ne vuokralaisina yksityisen toimijan tiloissa, jolloin vuokranmaksu on voinut jatkua keskeytymättä ja huojentumatta tai huojennettuna koko kevään ajan.

Vastanneet seurat ovat tehneet monessa tapauksessa laite- ja ohjelmistohankintoja pitääkseen seuran toimintaa yllä. Näitä seuroja kehotetaankin hakemaan avustusta 14.5. mennessä toiminnan ja palveluiden saatavuuden järjestämiseen tai toteuttamiseen muulla tavoin (esim. etä- tai digivalmennus) koronapandemiasta aiheutuneiden toimintarajoitusten aikana 1.3. – 31.5.2020 (katso aikaisempi tiedote hausta tästä linkistä).

Moni vastannut seura ilmoitti tekevänsä alijäämää kevään ajalta. Näitä seuroja kehotetaan hakemaan 14.5. mennessä valtion erityisavustusta liikunta- ja urheiluseurojen yleishyödyllisen toiminnan alijäämään, joka aiheutuu Covid-19 pandemian vaikutuksista hakijan toimintaan 1.3. – 31.5.2020 välisenä aikana (katso aikaisempi tiedote hausta tästä linkistä).

Valitettavasti matalasta vastausprosentista ja vastausaineiston vinoutuneisuudesta johtuen tanssiurheilun seuratoimintaa kohdanneita tulonmenetyksiä tai menonlisäyksiä koskevia tilastoja ei ole mielekästä raportoida, sillä aineisto ei anna todellista kuvaa tanssiurheiluseurojen taloudellisesta tilanteesta koronapandemian aikana koko Suomessa.