Tanssiurheiluliiton ohjeet seuratoiminnan käynnistämiseen 1.6.2020 alkaen

JULKAISTU: 21.5.2020, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Tanssiurheilun seuratoiminnan käynnistäminen 1.6.2020 alkaen

Suomen Tanssiurheiluliitto ry noudattaa Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, ulkoministeriön ja Suomen Olympiakomitean linjauksia.

Lisätietoa (linkit avautuvat toisella verkkosivustolla):
Valtioneuvosto
THL
Aluehallintovirasto
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Suomen Olympiakomitea

1) Seuran oman salin käyttö

 • Seurojen harjoitustoimintaa voi järjestää sisäliikuntapaikoilla 1.6. alkaen lähikontakteja välttäen.
 • Ulko- ja sisäliikuntapaikoilla harjoitustoiminnan tulee tapahtua alle 50 hengen ryhmissä.
 • Harjoitustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota käsihygieniaan. Kädet on pestävä huolellisesti ennen ja jälkeen harjoituksen. Käsidesiä on suositeltavaa olla saatavilla harjoituksen aikana. ks. Olympiakomitean ohjeistus (avautuu toisella verkkosivustolla) koskien huippu-urheilua, jota voi kuitenkin soveltaa myös lajin muussa harjoitustoiminnassa
 • Seuran hallituksen huolellisuusvelvoite sisältää mm. sen, että seuran tulee huolehtia, että treenikäyttöön avattavalla salilla on helposti saatavilla riittävästi siivoustarvikkeita ja -aineita sekä käsisaippuaa ja -desinfiointiainetta, ja että roskakorien tyhjennys on vähintään päivittäistä.
 • Yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien tulee edelleen pysyä pois fyysisestä kontaktista.

Perusterveille, iäkkäimmille senioriharrastajille voi kuitenkin sallia harjoittelun erityisjärjestelyin (esim. aamun ensimmäisinä tunteina, jolloin tila on puhdas, ei muita harrastajia paikalla, hlökunnalla ja valmentajilla hengityssuojaimet jne). Seuroilla on kuitenkin vastuu arvioida, kyetäänkö näitä mahdollisuuksia järjestämään turvallisesti ja vastuullisesti.

 • Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää erityisjärjestelyin 1.6. alkaen.

Esim. seuran omia sisäisiä kilpailutapahtumia voi järjestää, mutta paikalla voi olla kerrallaan enimmillään 50 hlöä turvallisuusetäisyyksiä ja hygieniasääntöjä noudattaen.

Liiton hallitus kehottaa seuroja pohtimaan kesätapahtumien ja -leirien järjestämistä erityisesti lapsiryhmille OKM:n (avautuu toisella verkkosivustolla) laatiman ohjeen mukaisesti. Lasten paluu ryhmän toimintaan on tärkeää ja samalla sitouttaa takaisin lajiin pitkähkön tauon jälkeen. Lisäksi lasten sosiaalisten ryhmätilanteiden ollessa vähäisiä kevään aikana, toiminta voi sopivissa määrin myös palvella perheiden tilannetta kesällä. 

 • Aluehallintovirastot (avautuu toisella verkkosivustolla) ovat tehneet 19.5.2020 tartuntatautilain mukaiset päätökset, joilla kielletään kaikki yli 50 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 30.6.2020 asti.
 • Enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on mahdollista järjestää erityisjärjestelyin niin, että ihmisten turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisella sekä turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla. Aluehallintovirastot ovat määränneet, että 50-500 hengen tilaisuuksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamaa ohjetta (avautuu toisella verkkosivustolla) koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.
 • Olympiakomitean vastuulääkärin ja lajien lääkäriryhmän ohjeiden mukaisesti huippu-urheilijan ammattia harjoittaessa joissain lajeissa, kuten tanssiurheilussa, lähikontakteilta ei välty, joten muissa arjen tilanteissa henkilökontaktit pidetään minimissä ja lähikontakteja vältetään.

2) Koulujen/muiden salien käyttö

 • Koulujen liikuntasalien käyttö on kiellettyä ja ulkopuoliset eivät pääse sisään kouluihin lainkaan toistaiseksi.
 • Kunnat/liikuntapaikat ohjeistavat omalta osaltaan.

3) Maksimi ryhmäkoko

 • 5. – 31.5. 10 hlöä
 • 6. – 30.6. 50 hlöä

4) Vastuullinen käyttäytyminen treeneissä

 • Pukuhuoneiden käyttöä on vältettävä.
 • Harjoituspaikalle ei tulla tai jäädä oleskelemaan – tanssijoita ohjeistetaan saapumaan harjoituspaikalle oman harjoitusaikansa mukaan ja poistumaan alueelta harjoituksen päätyttyä. Tarvittaessa harjoitusaluetta tulee rajata ja ihmisten kulkua ohjata.
 • Jos harjoitellaan sisällä, lyhennetään salissa vietettyä yhteistä aikaa viemällä mahdollisuuksien mukaan alkulämmittelyt ja loppujäähdyttelyt ulos.
 • Mahdollisuuksien mukaan suositaan sellaisia harjoitteita, joissa ei tarvita lähikontaktia.
 • Ei sairaana, nuhaisena, yskivänä, väsyneenä treeneihin. Koronavirus voi aiheuttaa sydänlihasvaurion ja keuhkokuumeen. Mikäli valmentaja/ohjaaja havaitsee sairaan henkilön ryhmässä tai harjoituksessa, hänet tulee ohjata välittömästi pois harjoitustiloista.
 • Jos harjoitusryhmän jäsenellä todetaan koronatartunta tai sitä on syytä epäillä, on noudatettava viranomaisten ohjeita ryhmän jäsenten karanteenin asettamisesta. Ohjeet löytyvät mm. toisella verkkosivustolla avautuvasta Olympiakomitean ohjeesta.
 • Juomapulloja, hikipyyhkeitä, nenäliinoja, meikkejä ei lainata.
 • Suositaan omia harjoitusvälineitä.
 • Yhteiset harjoitusvälineet puhdistetaan desinfiointiliinoilla ennen ja jälkeen käytön.
 • Käsien pesu ja käsidesi ennen ja jälkeen treenin.
 • Siivous ja kosketuspintojen pyyhkiminen on jokaisen harrastajan ja toimijan vastuulla.
 • THL:n printatut aivastamis- ja yskimisohjeet sekä käsihygieniaohjeet tulee olla salilla kaikkien selkeästi nähtävänä.
 • Valmentajan/ohjaajan tulee valvoa ja muistuttaa käsihygieniasta.
 • Valmentajat/ohjaajat sekä kaikki urheilijat keskenään noudattavat etäisyyksiä ja turvallisia välejä aina kun se on mahdollista.
 • Ryhmäharjoittelu ja valmennukset toteutetaan ensisijaisesti saman pienryhmän kanssa sekoittamatta ryhmiä. Parilajeissa harjoittelu tapahtuu vakiopareilla.

5) Matkustaminen toiselle paikkakunnalle valmentamaan/valmennuksiin on sallittua, mutta ei suositeltavaa.

On myös suositeltavaa, että sama valmentaja/ohjaaja työskentelee saman ryhmän kanssa ja turhia ohjaajavaihdoksia ei tehdä.

Seurojen ja urheilijoiden kehotetaan seuraamaan ulkoministeriön tiedotteita liittyen matkustamiseen ulkomaille.

6) Kevätjuhlien ja näytöksien osalta 1.6. alkaen on noudatettava kokoontumisrajoituksia, turvaetäisyyksiä ja hygieniaohjeita.

7) Yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien tulee edelleen pysyä pois kaikesta fyysisestä kontaktista. Jokaisen riskiryhmään kuuluvat perussairaan suositellaan pysyvän kotona omaehtoisessa harrastuskaranteenissa toistaiseksi.

Perusterveille, iäkkäimmille senioriharrastajille voi kuitenkin sallia harjoittelun erityisjärjestelyin (esim. aamun ensimmäisinä tunteina, jolloin tila on puhdas, ei muita harrastajia paikalla, hlökunnalla ja valmentajilla hengityssuojaimet jne). Seuroilla on kuitenkin vastuu arvioida, kyetäänkö näitä mahdollisuuksia järjestämään turvallisesti ja vastuullisesti.

Suomen Tanssiurheiluliitto ry korostaa jokaisen toimijan ja harrastajan omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan ja siten omalta osaltaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä. Mitä vastuullisemmin koko tanssiurheiluyhteisö toimii ja pystyy omalla toiminnallaan ehkäisemään tautitilanteen leviämistä, sitä nopeammin pääsemme avaamaan normaalia harjoitus- ja kilpailutoimintaa.

Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta! Tästä selvitään #yhdessä