DanceCore seura-adminkyselyn tulokset

JULKAISTU: 27.5.2020, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Kysely lähetettiin 132 DanceCoressa seura-admin -roolissa olevalle henkilölle suoraan sähköpostitse maanantaina 4.5.2020. Kyselystä tiedotettiin lisäksi jäsentiedotteella ja liiton verkkosivuilla 30.4.2020.

Vastauksia tuli määräaikaan, sunnuntaihin 10.5. mennessä 25 kpl, tehden vastausprosentiksi 32 (liitolla 77 jäsenseuraa). Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille ja arvokasta palautetta ja kehitystoiveita antaneille!

Tässä liitteessä on yhteenvetokuviot annetuista vastauksista.

Avoimissa vastauksissa esille nousseet asiat ja kehityskohteet on raportoitu tässä liitteessä.