Hyödyllisiä materiaaleja

Olympiakomitea

Harjoituspassit

Lastentanssin opetussuunnitelma

Toimintaohjeita seuroille

Lajikirjallisuutta

Tutkittua tietoa

 • Anttila, E. 2013. Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä. Acta Scenica 37. Teatterikorkeakoulu, esittävien taiteiden tutkimuskeskus. Saatavilla verkossa.
 • Anttila, E. 2014. Meillä tanssii koko koulu, uskokaa tai älkää! Liikunta & Tiede 1/2014. 51: 20 – 23. Saatavilla verkossa.
 • Chua, J. 2015. Dance Talent Development. Research Report 366. Dissertation. University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education. Saatavilla verkossa.
 • Hämeenniemi, A. 2015. Tanssi liikuttaa. Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia tanssista. Opinnäytetyö. Lapin AMK, fysioterapian koulutusohjelma. Saatavilla verkossa.
 • Hämäläinen, K. 2008. Urheilija ja valmentaja urheilun maailmassa. Eetokset, ihanteet ja kasvatus urheilun tarinoissa. Studies in Sport, Physical Education and Health 127. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. Saatavilla verkossa.
 • Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus 2016. Seura-ammattilaisen palkkaaminen – askeleet onnistumiseen. Saatavilla verkossa.
 • Koski, P., Matarma, T., Pedisic, Z., Kokko, S., Lane, A., Hartman, H., Geidne, S., Hämäläinen, T., Nykänen, U., Rakovac, M., Livson, M. & Savola, J. 2017. Sports Club for Health – Ohjeistusta urheiluseuroille terveysnäkökulman hyödyntämiseen. Suomen Olympiakomitea. Saatavilla verkossa.
 • Kuokkanen, A. 2013. Miesten kilpatanssifrakin valmistaminen ja kilpatanssi. Opinnäytetyö. Lahden AMK, tekstiili- ja vaatetusalan koulutusohjelma. Saatavilla verkossa.
 • Kyrönlahti, S. & Tuori, K. 2010. Jalan ja nilkan hallintaa kehittävä harjoitusohjelma kilpatanssijoille. Opinnäytetyö. Tampereen AMK, fysioterapian koulutusohjelma. Saatavilla verkossa.
 • Lamberg, V. 2015. Tanssijan muuttuva professionalismi – Haastattelututkimus nykytanssijan työstä ja sen reunaehdoista 2010-luvun Suomessa. Pro Gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, teatteritiede. Saatavilla verkossa.
 • Lepoaho, S. 2015. Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta. Opinnäytetyö. Metropolia AMK, sosiaalialan koulutusohjelma, hyvinvointi ja toimintakyky. Saatavilla verkossa.
 • Manninen, E. 2012. Ilmaisun ihanuus. Tanssi- ja liikeilmaisun toimintamalli ja ohjaaminen kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. Opinnäytetyö. Hämeen AMK, ohjaustoiminnan koulutusohjelma. Saatavilla verkossa.
 • Ojajärvi, S. & Valtonen, S. 2016. Hyvä hallintotapa liikunta-alalla. Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä nro 13. Saatavilla verkossa.
 • Palenius, S. 2008. Tanssiurheilun harjoittelumuotojen ja kilpailunomaisen suorituksen kuormittavuus sekä tanssiurheilijoiden fyysisiä ominaisuuksia. Pro Gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, liikuntabiologian laitos, liikuntafysiologia. Saatavilla verkossa.
 • Raukovaara, T. 2015. Kohti eettisempää valmentajuutta harrastustoiminnassa. Onko valmentajien eettisyyden koulutusta käytännössä olemassakaan? Opinnäytetyö. Oulun AMK, tanssinopettajan koulutusohjelma. Saatavilla verkossa.
 • Schubring, A., Bub E.-M. & Thiel, A. 2015. ”How much is too much?” The Social Construction of Elite Youth Athlete Exercise Tolerances From the Coaches’ Perspective. Journal of Sport and Social Issues. 39(4):308-331. Saatavilla verkossa.
 • Skopal, J. 2013. Presence and future of further professional education of dancesport coaches who are working in elementary schools. Bachelor’s thesis. Masaryk University. Saatavilla verkossa. (Abstract only in English.)
 • Syväoja, H. 2008. Kilpatanssi – lajianalyysistä harjoittelun ohjelmointiin. Valmentajaseminaarityö. Jyväskylän yliopisto, liikuntabiologian laitos, valmennus- ja testausoppi. Saatavilla verkossa.
 • Syväoja, H. 2010. Vakiotanssien lajianalyysi ja valmennuksen ohjelmointi. Valmentajaseminaarityö. Jyväskylän yliopisto, liikuntabiologian laitos, valmennus- ja testausoppi. Saatavilla verkossa.
 • Tuisku, M.P. 2012. ”Halusin antaa tanssille ja tanssi antoi minulle” Tanssi aikuisille harrastajille. Opinnäytetyö. Oulun AMK, tanssinopettajan koulutusohjelma. Saatavilla verkossa.
 • Tuominen, S. 2010. Positiivisen ja negatiivisen kilpailumielialan vaikutus autonomisen hermoston vasteisiin ja onnistumiseen kilpatanssissa. Pro Gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, liikuntabiologian laitos, valmennus- ja testausoppi. Saatavilla verkossa.
 • Vilanen, M. 2013. Urheiluseura työnantajana. Seuratoiminnasta työttömyystuelle, sairaseläkkeelle vai työeläkkeelle. Opinnäytetyö. Haaga-Helia AMK, liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma. Saatavilla verkossa.
 • Virtanen, N. 2016. Dancers as experts of body conciousness – in search of optimal methodologies. Master’s thesis. University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Psychology. Saatavilla verkossa.
 • Yli-Piipari, S. 2005. 12-16 -vuotiaiden kilpatanssijoiden tavoiteorientaatio, liikuntamotivaatio, motivaatioilmasto ja viihtyminen vuoden pitkittäistutkimuksen aikana. Pro Gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteiden laitos, liikuntapedagogiikka. Saatavilla verkossa.