Hyödyllisiä materiaaleja

Paritanssi käynnissä

Olympiakomitea

Alla olevat linkit avautuvat toisella sivustolla:

Harjoituspassit

Toimintaohjeita seuroille

Urheilijoille

Lajikirjallisuutta

 • Hento Erik ja Hento Sanna 2016. Tanssin taituriksi. Docendo. Linkki avautuu toisella sivustolla: Tilattavissa verkossa.

Tutkittua tietoa

 • Aallikko, R. 2016. Räjähtävyys, ketteryys ja kestävyys – oheisharjoitteluprojekti showtanssin kilpailuryhmille. Opinnäytetyö, Savonia AMK, Tanssinopettajan koulutusohjelma. Linkki avautuu toisella verkkosivustolla: Saatavilla verkossa.
 • Anttila, E. 2013. Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä. Acta Scenica 37. Teatterikorkeakoulu, esittävien taiteiden tutkimuskeskus. Linkki avautuu toisella sivustolla. Saatavilla verkossa.
 • Anttila, E. 2014. Meillä tanssii koko koulu, uskokaa tai älkää! Liikunta & Tiede 1/2014. 51: 20 – 23.  Linkki avautuu toisella sivustolla Saatavilla verkossa.
 • Chua, J. 2015. Dance Talent Development. Research Report 366. Dissertation. University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education. Linkki avautuu toisella sivustolla Saatavilla verkossa.
 • Hämeenniemi, A. 2015. Tanssi liikuttaa. Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia tanssista. Opinnäytetyö. Lapin AMK, fysioterapian koulutusohjelma. Linkki avautuu toisella sivustolla Saatavilla verkossa.
 • Hämäläinen, K. 2008. Urheilija ja valmentaja urheilun maailmassa. Eetokset, ihanteet ja kasvatus urheilun tarinoissa. Studies in Sport, Physical Education and Health 127. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. Linkki avautuu toisella sivustolla Saatavilla verkossa.
 • Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus 2016. Seura-ammattilaisen palkkaaminen – askeleet onnistumiseen. Linkki avautuu toisella sivustolla Saatavilla verkossa.
 • Korhonen, A. 2021. Ethical Leadership in Everyday Sports Coaching. Pro Gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, aikuiskasvatustiede. Linkki avautuu toisella sivustolla Saatavilla verkossa.
 • Koski, P., Matarma, T., Pedisic, Z., Kokko, S., Lane, A., Hartman, H., Geidne, S., Hämäläinen, T., Nykänen, U., Rakovac, M., Livson, M. & Savola, J. 2017. Sports Club for Health  –  Ohjeistusta urheiluseuroille terveysnäkökulman hyödyntämiseen. Suomen Olympiakomitea. Linkki avautuu toisella sivustolla Saatavilla verkossa.
 • Lamberg, V. 2015. Tanssijan muuttuva professionalismi – Haastattelututkimus nykytanssijan työstä ja sen reunaehdoista 2010-luvun Suomessa. Pro Gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, teatteritiede. Linkki avautuu toisella sivustolla Saatavilla verkossa.
 • Lepoaho, S. 2015. Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, hyvinvointi ja toimintakyky. Linkki avautuu toisella sivustolla Saatavilla verkossa.
 • Manninen, E. 2012. Ilmaisun ihanuus. Tanssi- ja liikeilmaisun toimintamalli ja ohjaaminen kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. Opinnäytetyö. Hämeen Ammattikorkeakoulu, ohjaustoiminnan koulutusohjelma. Linkki avautuu toisella sivustolla Saatavilla verkossa.
 • Ojajärvi, S. & Valtonen, S. 2016. Hyvä hallintotapa liikunta-alalla. Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä nro 13. Linkki avautuu toisella sivustolla Saatavilla verkossa.
 • Palenius, S. 2008. Tanssiurheilun harjoittelumuotojen ja kilpailunomaisen suorituksen kuormittavuus sekä tanssiurheilijoiden fyysisiä ominaisuuksia. Pro Gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, liikuntabiologian laitos, liikuntafysiologia. Linkki avautuu toisella sivustolla Saatavilla verkossa.
 • Raukovaara, T. 2015. Kohti eettisempää valmentajuutta harrastustoiminnassa. Onko valmentajien eettisyyden koulutusta käytännössä olemassakaan? Opinnäytetyö. Oulun Ammattikorkeakoulu, tanssinopettajan koulutusohjelma. Linkki avautuu toisella sivustolla Saatavilla verkossa.
 • Schubring, A., Bub E.-M. & Thiel, A. 2015. ”How much is too much?” The Social Construction of Elite Youth Athlete Exercise Tolerances From the Coaches’ Perspective. Journal of Sport and Social Issues. 39(4):308-331.  Linkki avautuu toisella sivustolla Saatavilla verkossa.
 • Skopal, J. 2013. Presence and future of further professional education of dancesport coaches who are working in elementary schools. Bachelor’s thesis. Masaryk University. Linkki avautuu toisella sivustolla Saatavilla verkossa. (Abstract only in English.)
 • Syväoja, H. 2010. Vakiotanssien lajianalyysi ja valmennuksen ohjelmointi. Valmentajaseminaarityö. Jyväskylän yliopisto, liikuntabiologian laitos, valmennus- ja testausoppi. Linkki avautuu toisella sivustolla Saatavilla verkossa.
 • Tuisku, M.P. 2012. ”Halusin antaa tanssille ja tanssi antoi minulle” Tanssi aikuisille harrastajille. Opinnäytetyö. Oulun Ammattikorkeakoulu, tanssinopettajan koulutusohjelma. Linkki avautuu toisella sivustolla Saatavilla verkossa.
 • Vilanen, M. 2013. Urheiluseura työnantajana. Seuratoiminnasta työttömyystuelle, sairaseläkkeelle vai työeläkkeelle. Opinnäytetyö. Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu, liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma. Linkki avautuu toisella sivustolla Saatavilla verkossa.
 • Virtanen, N. 2016. Dancers as experts of body conciousness – in search of optimal methodologies. Master’s thesis. University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Psychology. Linkki avautuu toisella sivustolla Saatavilla verkossa.