Liikunta- ja urheilupolitiikka

Tanssiurheiluliitto edistää vastuullisesti liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Tanssiurheiluliiton harrastus-, kilpailu-, seura- ja järjestötoimintaan voi osallistua yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti eri rooleissa koko elämänkaaren ajan. Liiton tavoitteena on kasvattaa lajin harrastajakuntaa ja innostaa toiminnasta kiinnostuneita mukaan eri rooleissa: vapaaehtoistoimijoiksi, valmentajiksi, luottamushenkilöiksi, talkooavuksi jne.

Antidopingtoiminta ja yhteistyö koti- ja ulkomaisten antidopingtyön toimijoiden kanssa urheilun kaikissa eettisissä kysymyksissä on keskeinen ja aktiivinen osa liiton päivittäistä toimintaa. Hyvä hallinto ja urheilun eettisyyden korostaminen näkyvät liiton toiminnoissa ja niiden toteuttamisen osalta vaikutetaan aktiivisesti myös kansainvälisellä tasolla.

Kansainvälisessä päätöksenteossa Suomen Tanssiurheiluliitto pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan vaikuttamaan paitsi useiden jo olemassaolevien kansainvälisten luottamustehtävien osalta myös muulla aktiivisella toiminnallaan sekä kansainvälisten lajiliittojen antidopingtoiminnan, eettisten kysymysten kuten mm. kilpailumanipulaatioita vastustavan toiminnan, kehittämiseen ja kansallisten liittojen antidopingtoiminnan yhtenäistämiseen, että demokraattisen päätöksenteon ja urheiluun liittyvien poliittisten päätösten läpinäkyvyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Tanssiurheiluliiton edunvalvontatyö liikunta- ja urheilupolitiikassa

Suomen Tanssiurheiluliitto on kansainvälisistä tanssiurheilujärjestöistä WDSF:n, WDSF PD:n, Dance Sport Europen, FISAF:n ja WRRC:n jäsen. STUL osallistuu myös useiden muiden järjestöjen ja työryhmien toimintaan muilla tavoin.

Tanssiurheilun suomalaiset vaikuttajat maailmalla:
Sergey Belyaev, WDSF Professional Division Management Board -jäsen, DanceSport Europe Treasurer, WDSF Sports Commission jäsen, WDSF Sports Officer
Marina Eskolin, WRRC Finance Director, WDSF Adjudicator Commission jäsen
Pirjo Koivula, WRRC Boogie Woogie -komission jäsen
Antero Koponen, WDSF Ethics committee sihteeri
Leena Liusvaara, WDSF Vice-President for Communications, WDSF Entourage -komission puheenjohtaja


World Dance Sport Federation (WDSF)
WDSF toimii tanssiurheilun johtavana järjestönä maailmassa. WDSF:ään kuuluu jäsenliittoja yhteensä yli 90 maasta. Ne edustavat kaikkia maanosia. Kansainvälisen olympiakomitean jäseneksi WDSF hyväksyttiin vuonna 1997.

Ammattilaisia WDSF:ssä edustaa Professional Division. Euroopan maanosaliittoa kutsutaan Dance Sport Europe:ksi. Suomen Tanssiurheiluliitto on sekä WDSF:n että WDSF PD:n ja Dance Sport Europen jäsen.
www.worlddancesport.org
www.dancesporteurope.org

 


World Rock’n’Roll Confederation (WRRC)

WRRC:n tehtävänä on edistää ja koordinoida kansainvälistä rock’n’roll-, boogie-woogie-, lindy hop -, jitterbug-, bugg- ja Swing-toimintaa. Liiton toimintaan kuuluvat sekä amatöörit että ammattilaiset. Varsinaisina jäseninä liitossa ovat kansalliset Rock’n’Swing-tanssien liitot. Jäseninä voi olla myös muita yhteisöjä, ryhmiä tai henkilöitä. Suomen Tanssiurheiluliitto on WRRC:n jäsen.
www.wrrc.org


Federation on International Sports, Aerobics and Fitness (FISAF)
Federation on International Sports, Aerobics and Fitness (FISAF) järjestää kilpailutoimintaa sport aerobicissa, fitnesissä ja hip hopissa sekä kouluttaa kuntosaliohjaajia. Jäseniä FISAF:issa on 27. Suomen Tanssiurheiluliitto on FIDAF:n jäsen.
http://www.fisafinternational.com/

 

International Dance Organization (IDO)
IDO:n lajeihin kuuluu paljon eri tansseja mm. hip hop, disco, salsa, merenque, street, showtanssi, break, step, argentiinalainen tango, bachata, ja jitterbug. Järjestössä on mukana yli 60 kansallista jäsenliittoa. Suomesta IDO:ssa on edustettuna Finnish Dance Organization (FDO), joka on Suomen Tanssiurheiluliiton jäsen.
www.ido-dance.com

Kansainvälinen Olympiakomitea (IOC)
Sveitsin Lausannessa päämajaansa pitävä Kansainvälinen Olympiakomitea (KOK/IOC) on maailman tunnetuin ja arvotetuin urheilujärjestö. Kansainvälinen Tanssiurheiluliitto pääsi KOK:n täysjäseneksi 5.9.1997 oltuaan sitä ennen kaksi vuotta ehdokasjäsenenä. Suomen Tanssiurheiluliitolle WDSF:n jäsenyys avasi tien anoa Suomen Olympiakomitean jäsenyyttä, jonka liittomme sai vuonna 1997.
http://www.olympic.org/ioc

Global Association of International Sport Federations GAISF (ent. Sport Accord)
GAISF missioihin kuuluu mm. edistää ja helpottaa tiedon jakamista jäsenten kesken ja tarjota asiantuntemusta eri urheilun osa-alueilla. Se ylläpitää jäsenjärjestöjensä eri lajien kansainvälisten tapahtumien ja kilpailuiden kalentereita ja harjoittaa paljon julkaisutoimintaa. GAISF valvoo myös urheilulainsäädäntöä, lääketieteellisiä asioita, kilpailutoimintaa paikallistasoilta aina MM-tasolle saakka. Se on myös mukana toteuttamassa suuria kilpailutapahtumia ja niiden markkinointia. GAISF on mukana KOK:n kanssa käydyissä keskusteluissa eri lajien olympiakelpoisuudesta ja kisoihin pääsystä. Lisäksi sen edustajia on runsaasti mukana KOK:n eri komiteoissa. Tanssiurheiluliiton edustus järjestössä tapahtuu WDSF:n kautta.
https://gaisf.org/

Association of IOC Regognized International Sports Federation (ARISF)
Kansainvälinen Olympiakomitean (KOK) vuonna 1998 tunnustama ARISF edustaa tänä päivänä yli 200 miljoonaa urheilijaa eri kansainvälisten lajiliittojen kautta. Tanssiurheilun kansainvälinen lajiliitto WDSF liittyi sen jäseneksi vuonna 1998. ARISF pyrkii toiminnallaan edesauttamaan eri lajeja olympiakisoihin ja se on mukana monissa KOK:n eri valiokunnissa ajaen jäsenjärjestöjensä etuja niissä. Tanssiurheiluliiton edustus järjestössä tapahtuu WDSF:n kautta.
www.arisf.org/

International World Games Association (IWGA)
World Games -idean keksi alun perin amerikkalainen multimiljonääri Ted Turner, joka lähti tukemaan tätä ei-olympialajien omaa joka neljäs vuosi järjestettävää maailmanlaajuista tapahtumaa. Ensimmäiset WG-kilpailut käytiin 1981 Santa Clarassa USA:ssa. Kansainvälinen tanssiurheiluliitto WDSF (tuolloin IDSF) hyväksyttiin vuonna 1997 jäseneksi IWGA:aan, jolloin tanssiurheilu pääsi World Games -lajien joukkoon ja mukaan vuonna 1997 Lahdessa käytyihin kilpailuihin. Suomen edustus WG-kilpailuissa tapahtuu WDSF:n kautta.
http://www.theworldgames.org

International Master Games Association (IMGA)
Vuonna 2010 WDSF liittyi jäseneksi International Master Games Associationiin (IMGA), joka on 1970-luvulta alkaen senioriurheilua ja sen kilpailutoimintaa tuottanut järjestö. IMGA on järjestänyt neljän vuoden välein Euroopan ja Maailman Master Games -kilpailuja. Tanssi oli mukana ensimmäistä kertaa vuoden 2011 Italian kilpailuissa, jossa kilpailtiin 20 eri urheilulajissa.
http://www.imga.ch

Kotimaiset edustukset
Tanssiurheiluliitto on jäsenenä ja vaikuttaa seuraavissa suomalaisissa keskusjärjestöissä: Suomen Olympiakomitea, Tanssin Tiedotuskeskus ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Lisäksi Tanssiurheiluliitto on Tanssin Talo ry:n jäsen ja Suomen Valmentajat ry:n jäsen. Liiton edustaja osallistuu järjestöjen jäsenkokouksiin ja muihin liiton etua palvelemiin tapahtumiin. Lisäksi liitto osallistuu järjestöjen toiminnassa esiin tulevien liiton edunvalvontaa koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.