Liikunta- ja urheilupolitiikka

Tanssiurheiluliitto edistää vastuullisesti liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Tanssiurheiluliiton harrastus-, kilpailu-, seura- ja järjestötoimintaan voi osallistua yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti eri rooleissa koko elämänkaaren ajan. Liiton tavoitteena on kasvattaa lajin harrastajakuntaa ja innostaa toiminnasta kiinnostuneita mukaan eri rooleissa: vapaaehtoistoimijoiksi, valmentajiksi, luottamushenkilöiksi, talkooavuksi jne.

Antidopingtoiminta ja yhteistyö koti- ja ulkomaisten antidopingtyön toimijoiden kanssa urheilun kaikissa eettisissä kysymyksissä on keskeinen ja aktiivinen osa liiton päivittäistä toimintaa. Hyvä hallinto ja urheilun eettisyyden korostaminen näkyvät liiton toiminnoissa ja niiden toteuttamisen osalta vaikutetaan aktiivisesti myös kansainvälisellä tasolla.

Kansainvälisessä päätöksenteossa Suomen Tanssiurheiluliitto pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan vaikuttamaan paitsi useiden jo olemassaolevien kansainvälisten luottamustehtävien osalta myös muulla aktiivisella toiminnallaan sekä kansainvälisten lajiliittojen antidopingtoiminnan, eettisten kysymysten kuten mm. kilpailumanipulaatioita vastustavan toiminnan, kehittämiseen ja kansallisten liittojen antidopingtoiminnan yhtenäistämiseen, että demokraattisen päätöksenteon ja urheiluun liittyvien poliittisten päätösten läpinäkyvyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Tanssiurheiluliiton edunvalvontatyö liikunta- ja urheilupolitiikassa

Suomen Tanssiurheiluliitto on kansainvälisistä tanssiurheilujärjestöistä World Dance Sport Federationin ja sen Professional Divisionin, Dance Sport Europen, FISAFin ja World Rock’n’Roll Confederationin jäsen. STUL osallistuu myös useiden muiden järjestöjen ja työryhmien toimintaan muilla tavoin.

Tanssiurheilun suomalaiset vaikuttajat maailmalla:
Marina Eskolin, World Rock’n’Roll Confederation Finance Director, World Dance Sport Federation Adjudicator Commission jäsen
Pirjo Koivula, World Rock’n’Roll Confederation Boogie Woogie -komission jäsen
Anton Kurttila, World Dance Sport Federation Athletes Commission Suomen urheilijaedustaja
Sergey Belyaev, DanceSport Europe Treasurer

World Dance Sport Federation logo


World Dance Sport Federation (lyhenne WDSF)
World Dance Sport Federation toimii tanssiurheilun johtavana kattojärjestönä maailmassa. Federationiin kuuluu jäsenliittoja yhteensä yli 90 maasta. Ne edustavat kaikkia maanosia. Kansainvälisen olympiakomitean jäseneksi Federation hyväksyttiin vuonna 1997.

World Dance Sport Federation Professional Division logo

Ammattilaisia World Dance Sport Federationissa edustaa Professional Division. Euroopan maanosaliittoa kutsutaan Dance Sport Europe:ksi. Suomen Tanssiurheiluliitto on sekä World Dance Sport Federationin että sen Professional Divisionin ja Dance Sport Europen jäsen.

Seuraavat linkit avautuvat toisella sivustolla:
www.worlddancesport.org
www.dancesporteurope.org

 

World Rock and Roll Federation logo
World Rock’n’Roll Confederation ( lyhenne WRRC)

World Rock’n’Roll Confederationin tehtävänä on edistää ja koordinoida kansainvälistä rock’n’roll-, boogie woogie-, lindy hop -, bugg- ja swing-toimintaa. Liiton toimintaan kuuluvat sekä amatöörit että ammattilaiset. Varsinaisina jäseninä liitossa ovat kansalliset rock’n’swing-tanssien liitot. Jäseninä voi olla myös muita yhteisöjä, ryhmiä tai henkilöitä. Suomen Tanssiurheiluliitto on World Rock’n’Roll Confederationin jäsen. Seuraava linkki avautuu toisella sivustolla:
www.wrrc.org


Fisaf logo

Federation on International Sports, Aerobics and Fitness (lyhenne FISAF)
Federation on International Sports, Aerobics and Fitness (FISAF) järjestää kilpailutoimintaa sport aerobicissa, fitnesissä ja hip hopissa sekä kouluttaa kuntosaliohjaajia. Jäseniä FISAFissa on 27. Suomen Tanssiurheiluliitto on FISAFin jäsen. Seuraava linkki avautuu toisella sivustolla:
http://www.fisafinternational.com/

 

International Dance Organization (lyhenne IDO)
IDOn lajeihin kuuluu paljon eri tansseja mm. hip hop, disco, salsa, merenque, street, showtanssi, break, step, argentiinalainen tango, bachata, ja jitterbug. Järjestössä on mukana yli 60 kansallista jäsenliittoa. Suomesta IDO:ssa on edustettuna Finnish Dance Organization (lyhenne FDO), joka on Suomen Tanssiurheiluliiton jäsen. Seuraava linkki avautuu toisella sivustolla: www.ido-dance.com

Kansainvälinen Olympiakomitea (lyhenne IOC)
Sveitsin Lausannessa päämajaansa pitävä Kansainvälinen Olympiakomitea (lyhenteet KOK/IOC) on maailman tunnetuin ja arvotetuin urheilujärjestö. World DanceSport Federation hvyäksyttiin Kansainvälisen Olympiakomitean täysjäseneksi 5.9.1997 oltuaan sitä ennen kaksi vuotta ehdokasjäsenenä. Suomen Tanssiurheiluliitolle World Dance Sport Federationin jäsenyys avasi tien anoa Suomen Olympiakomitean jäsenyyttä, jonka liittomme sai vuonna 1997.
Seuraava linkki avautuu toisella sivustolla:
http://www.olympic.org/ioc

Global Association of International Sport Federations , lyhenne GAISF (entinen Sport Accord)
GAISF missioihin kuuluu muun muassa edistää ja helpottaa tiedon jakamista jäsenten kesken ja tarjota asiantuntemusta eri urheilun osa-alueilla. Se ylläpitää jäsenjärjestöjensä eri lajien kansainvälisten tapahtumien ja kilpailuiden kalentereita ja harjoittaa paljon julkaisutoimintaa. GAISF valvoo myös urheilulainsäädäntöä, lääketieteellisiä asioita, kilpailutoimintaa paikallistasoilta aina maailmanmestaruustasolle saakka. Se on myös mukana toteuttamassa suuria kilpailutapahtumia ja niiden markkinointia. GAISF on mukana Kansainvälisen Olympiakomitean kanssa käydyissä keskusteluissa eri lajien olympiakelpoisuudesta ja kisoihin pääsystä. Lisäksi sen edustajia on runsaasti mukana Kansainvälisen Olympiakomitean eri komiteoissa. Tanssiurheiluliiton edustus järjestössä tapahtuu World Dance Sport Federationin kautta. Seuraava linkki avautuu toisella sivustolla: https://gaisf.org/

Association of IOC Regognized International Sports Federation (lyhenne ARISF)
Kansainvälinen Olympiakomitean (lyhenne KOK) vuonna 1998 tunnustama ARISF edustaa tänä päivänä yli 200 miljoonaa urheilijaa eri kansainvälisten lajiliittojen kautta. Tanssiurheilun kansainvälinen lajiliitto World Dance Sport Federation liittyi sen jäseneksi vuonna 1998. ARISF pyrkii toiminnallaan edesauttamaan eri lajeja olympiakisoihin ja se on mukana monissa Kansainvälisen Olympiakomitean eri valiokunnissa ajaen jäsenjärjestöjensä etuja niissä. Tanssiurheiluliiton edustus järjestössä tapahtuu World Dance Sport Federationin kautta. Seuraava linkki avautuu toisella sivustolla: www.arisf.org/

International World Games Association (lyhenne IWGA)
World Games -idean keksi alun perin amerikkalainen multimiljonääri Ted Turner, joka lähti tukemaan tätä ei-olympialajien omaa joka neljäs vuosi järjestettävää maailmanlaajuista tapahtumaa. Ensimmäiset World Games -kilpailut käytiin 1981 Santa Clarassa USAssa. Kansainvälinen tanssiurheiluliitto World Dance Sport Federation (tuolloin IDSF eli International Dance Sport Federation) hyväksyttiin vuonna 1997 jäseneksi IWGA:aan, jolloin tanssiurheilu pääsi World Games -lajien joukkoon ja mukaan vuonna 1997 Lahdessa käytyihin kilpailuihin. Suomen edustus World Games -kilpailuissa tapahtuu World Dance Sport Federationin kautta. Seuraava linkki avautuu toisella sivustolla: http://www.theworldgames.org

International Master Games Association (lyhenne IMGA)
Vuonna 2010 World Dance Sport Federation liittyi jäseneksi International Master Games Associationiin (lyhenne IMGA), joka on 1970-luvulta alkaen senioriurheilua ja sen kilpailutoimintaa tuottanut järjestö. IMGA on järjestänyt neljän vuoden välein Euroopan ja Maailman Master Games -kilpailuja. Tanssiurheilu oli mukana ensimmäistä kertaa vuoden 2011 Italian kilpailuissa, jossa kilpailtiin 20 eri urheilulajissa. Seuraava linkki avautuu toisella sivustolla: http://www.imga.ch

Kotimaiset edustukset
Tanssiurheiluliitto on jäsenenä ja vaikuttaa seuraavissa suomalaisissa keskusjärjestöissä: Seuraavat linkit avautuvat toisella sivustolla: Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Lisäksi Tanssiurheiluliitto on (seuraavat linkit avautuvat toisella sivustolla) Tanssin Talo ry:n, Tanssin Tiedotuskeskus ry:n  ja Suomen Valmentajat ry:n jäsen. Liiton edustaja osallistuu järjestöjen jäsenkokouksiin ja muihin liiton etua palvelemiin tapahtumiin. Lisäksi liitto osallistuu järjestöjen toiminnassa esiin tulevien liiton edunvalvontaa koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.

Tanssiurheilun kotimaiset vaikuttajat toisissa organisaatioissa:
Piia Korpi, Tanssin Tiedotuskeskus ry:n hallituksen jäsen
Stina Koivisto, Tanssin Tiedotuskeskus ry:n hallituksen varajäsen (Piia Korpi)
Marco Bjurström, Tanssin Talo ry:n Advisory Board jäsen