Kategoria: Uutiskirje

Toimisto suljettuna pyhien ajan

JULKAISTU: 19.12.2018, KATEGORIAT: Seuratiedotteet, Uutiskirje

Tanssiurheiluliiton toimisto siirtyy pian pyhien viettoon ja on suljettuna joulun ja uudenvuoden ajan 22.12.2018 – 1.1.2019.

Tanssillista joulua ja rytmikästä uutta vuotta kaikille tanssiurheilun ystäville!

 

Jäsenrekisteri oneDancessa tehdään vuodenvaihteen huoltotöitä ja mm. ikäsarja-ajot 31.12.2018-6.1.2019. Älä käytä rekisteriä tuona aikana!

Seurojen jäsenluettelot tilanteessa 31.12.2018 (henkilön nimi ja kotipaikka) on toimitettava liittoon sääntöjen mukaisesti 15.1.2019 mennessä. Mikäli jäsenluettelo on kunnossa oneDancessa, riittää ilmoitus toimistolle jäsenten lukumäärästä ja siitä, että yhdistyslain mukainen lista on tulostettavissa sieltä suoraan. Huomioikaa oneDancen vuosihuolto, jonka aikana järjestelmää ei saa käyttää.

Vuoden 2018 kirjanpito suljetaan 10.1.2019, eli vuodelle 2018 kohdistettavat maksut (esim. myönnetyt tuet) tulee olla laskutettuna viimeistään 6.1.2019.

OneDance pois käytöstä 31.12.2018-6.1.2019

JULKAISTU: 19.12.2018, KATEGORIAT: Seuratiedotteet, Uutiskirje

OneDance ja DanceCoren käyttöönotto 7.1.2019

Vuodenvaihteessa 31.12.2018-6.1.2019 tehdään OneDancessa vuodenvaihteen ajot ja kumpikaan järjestelmä ei ole käytössä. 7.1.2019 käyttöönotetaan DanceCore.

**

Seurojen jäsenluettelot 15.1.2019 mennessä

Seurojen jäsenluettelot tilanteessa 31.12.2018 (henkilön nimi ja kotipaikka) on toimitettava liittoon sääntöjen mukaisesti 15.1.2019 mennessä. Mikäli jäsenluettelo on kunnossa oneDancessa, riittää ilmoitus toimistolle jäsenten lukumäärästä ja siitä, että yhdistyslain mukainen lista on tulostettavissa sieltä suoraan. Huomioikaa oneDancen vuosihuolto, jonka aikana järjestelmää ei saa käyttää.

Haemme projektityöntekijää

JULKAISTU: 13.12.2018, KATEGORIAT: Seuratiedotteet, Uutiskirje

Suomen Tanssiurheiluliitto ry on tanssiurheilun suomalainen kattojärjestö, jonka jäseninä on 83 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä n. 13 600 henkilöjäsentä sekä n. 1800 lisenssiurheilijaa. Tanssiurheiluliitto on Suomen Olympiakomitean jäsen sekä lisäksi kansainvälisistä lajiliitoista World DanceSport Federation:n, World Rock’n’Roll Confederation:n, Dance Sport Europe:n ja Fisaf International:n jäsen.

Lajiliittomme piiriin kuuluvat tanssilajeista vakio- ja latinalaistanssit, rock’n’swing –tanssit, disco-, street-, latino show- ja performing arts –tanssit sekä paratanssiurheilu, breaking, rivitanssi ja sports aerobics. Tanssiurheilu on saanut toistaiseksi vuonna 2018 yhteensä 39 mitalia kansainvälisistä arvokilpailuista.

Haemme toimistollemme Helsingin Pitäjänmäelle osa-aikaista projektityöntekijää 30.6.2019 saakka kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen.

Haemme Tanssiurheiluliittoon 50% työajalla (n. 20 h/vko) tanssiurheilusta kiinnostunutta, IT- ja kielitaitoista sekä huolellista henkilöä vastaamaan erityisesti liiton viestintä-, markkinointi- ja edustuskilpailuasioista. Tehtävään tulee liittymään myös ilta- ja viikonlopputöitä, joten hakijalta edellytetään joustavuutta työajan suhteen.

Hakemukset ansioluetteloineen pyydetään 21.12.2018 mennessä osoitteeseen auli.korhonen (ät) dancesport.fi. Todistuskopioita ei tarvitse lähettää, ne pyydetään haastatteluihin kutsuttavilta. Haastattelut järjestetään viikolla 2.

Tulorekisteri muuttaa yhdistysten palkkatietojen ilmoittamisen

JULKAISTU: 11.12.2018, KATEGORIAT: Seuratiedotteet, Uutiskirje

1.1.2019 jälkeen maksetut palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan tulorekisteriin. Tulorekisteri koskee kaikenlaisia yhdistyksiä (mm. yleishyödyllinen tai rekisteröimätön yhdistys tai säätiö), jotka maksavat palkkoja tai muita ansiotuloja. Tiedot tulee ilmoittaa tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa.

Katso Rantalainen Oy:n lyhyt tietopaketti tästä.

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. Tulorekisteriin ilmoitetaan maksetut päivärahat, ateriakorvaukset ja kilometrikorvaukset. Myös luontoisedut, kuten puhelinetu tai autoetu, on ilmoitettava. Verovapaita henkilökuntaetuja (kuten nettietu) ei kuitenkaan ilmoiteta tulorekisteriin. Tulorekisteri ei muuta stipendien tai apurahojen ilmoittamisen menettelyä.

Tiedot ilmoitetaan viiden päivän kuluessa maksupäivästä

Tietoja annetaan tulorekisteriin kahdella ilmoituksella:

  1. Palkkatietoilmoitus annetaan jokaisesta työntekijästä ja jokaiselta maksupäivältä erikseen. Palkkatietoilmoitus tulee antaa viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Maksupäivällä tarkoitetaan palkkapäivää eli päivää, jolloin suoritus on tulonsaajan käytettävissä. Myös nk. satunnaisena työnantajana toimivan yhdistyksen tulee antaa tiedot viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä.
  2. Työnantajan erillisilmoitus annetaan palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä. Erillisilmoituksella ilmoitetaan maksettujen työnantajan sairausvakuutusmaksujen yhteismäärä ja siitä mahdollisesti tehdyt vähennykset sekä työnantajarekisteriin kuuluvan työnantajan ”Ei palkanmaksua” -tieto. Satunnaisen työnantajan tulee antaa tulorekisteriin työnantajan erillisilmoitus vain niiltä kuukausilta, joilta se maksaa palkkaa.

Luontoisedut ilmoitetaan myös ajantasaisesti

Tulorekisteriaikana esimerkiksi puhelinetua ei voi ilmoittaa koko vuodelta yhdellä kertaa vuoden lopussa, vaan tiedot on ilmoitettava reaaliaikaisesti. Luontoisedut ovat nautintaperiaatteen mukaisesti sen kuukauden tuloa, jolloin etu on ollut tulonsaajan käytettävissä. Jos tulonsaajalle maksetaan sekä rahapalkkaa että luontoisetuja, ilmoitetaan kaikki tiedot viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Matkakustannusten korvausten ilmoittaminen tulorekisteriin

Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin. Verovapaista kustannusten korvauksista ilmoitetaan kilometrikorvaukset, päivärahat ja ateriakorvaukset. Majoittumiskorvauksia ja kuittia vastaan maksettuja matkalippuja ei ilmoiteta tulorekisteriin. Matkakustannusten korvaukset on ilmoitettava, vaikka rahapalkkaa ei maksettaisi.

Tiedot tulee antaa tulorekisteriin ilman euromääräisiä alarajoja tai ikärajoja

Tiedot annetaan tulorekisteriin ilman euromääräisiä alarajoja. Tulorekisterin tiedon käyttäjillä, kuten Verohallinnolla, työeläkevakuutusyhtiöillä ja työtapaturmavakuutusyhtiöillä, on erilaisia euromääräisiä rajoja, jotka liittyvät esimerkiksi vakuuttamisen velvollisuuksiin tai ennakonpidätyksen toimittamiseen. On kuitenkin huomattava, että tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot ilman euromääräisiä alarajoja. Jos maksat palkkaa, palkkiota, luontoisetuja, työkorvauksia tai muuta ansiotuloa, on tiedot ilmoitettava tulorekisteriin. Myös kustannusten korvaukset on ilmoitettava ilman euromääräisiä alarajoja.

Myös alaikäisille maksettu palkka tai muu ansiotulo on ilmoitettava tulorekisteriin. Vaikka alaikäistä ei tarvitsisi sosiaalivakuuttaa, on lapsen saama tulo veronalaista ja tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin kaikissa tilanteissa ilman euromääräisiä alarajoja.

PAPERILLA VOI ILMOITTAA VAIN ERITYISESTÄ SYYSTÄ

Sähköinen asiointi on tulorekisterin perusedellytys, ja tiedot voidaan jatkossa ilmoittaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Erityisenä syynä voitaisiin pitää tilanteita, joissa ei kohtuudella voitaisi edellyttää tietojen antamista sähköisesti. Näin on esimerkiksi silloin, kun luonnollisella henkilöllä, kuolinpesällä, satunnaisella työnantajalla tai ulkomaalaisella ei ole mahdollisuutta antaa tietoja sähköisesti. Tietoja ei voi ilmoittaa tulorekisteriin myöskään puhelimitse, vaan tiedot tulee ilmoittaa määrämuotoisesti.

Jos yhdistys ei vielä ole digiajassa eikä käytä sähköisiä asiointipalveluja, on nyt hyvä hetki siirtyä käyttämään sähköisiä palveluita (esim. palkka.fi).

Valtuuttaminen sähköisen asiointipalvelun käyttöön

Lähtökohtaisesti tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun valtuuttamisessa käytetään Suomi.fi-valtuuksia. Seuraavissa tapauksissa ei voi käyttää Suomi.fi-valtuuksia, vaan valtuutukseen käytetään Katso-palvelua: Kaupparekisterissä tai YTJ:ssä ei ole organisaatiolle Y-tunnusta tai tietoa sen nimenkirjoitusoikeudellisesta henkilöstä. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi kunnat, seurakunnat, oppilaitokset, yhdistykset, säätiöt, elinkeinoyhtymät, kuolinpesät ja julkiset viranomaiset.

Yhdistysten ja säätiöiden nimenkirjoitusoikeudellinen tekee tarvittavat valtuutukset tulorekisterin valtuuskoodeihin palkkatietojen ilmoittaminen ja palkkatietojen katselu. Valtuutuksen voi tehdä Katso-palvelussa.

Tärkeää

  • Tulorekisteriin ilmoitettavilla tiedoilla ei ole euromääräistä alarajaa.
  • Verovapaat kustannusten korvaukset on ilmoitettava, vaikka rahapalkkaa ei maksettaisi.
  • Tulorekisteri ei muuta apurahojen tai stipendien ilmoittamista.
  • Sähköinen asiointi on perusedellytys.
  • Tiedot on annettava viiden päivän kuluessa maksupäivästä.
  • Jos maksat ja ilmoitat itse palkat – tutustu tulorekisteriin!

Lähde ja lisätietoja: https://www.vero.fi/tulorekisteri/