Kategoria: Seuratiedotteet

Kutsu kevätkokouspäivään

JULKAISTU: 13.4.2023, KATEGORIAT: Seuratiedotteet, Yleinen
Kutsu Suomen Tanssiurheiluliiton jäsenyhdistyksille  
kevätkokouspäivään lauantaina 27.5.2023

osoitteessa: Sporttitalo, 5. krs, Valimotie 10, 00380 Helsinki

Päivään sisältyy kolme jäsenkokousta:

  • Vakio- ja latinalaistanssien kilpailusääntömuutoksia käsittelevä jäsenkokous klo 9.00

Kokouksessa käsiteltävät asiat: vakio- ja latinalaistanssien kilpailusääntömuutosesitykset

  • Rock’n’swing -tanssien kilpailusääntömuutoksia käsittelevä jäsenkokous klo 10.30

Kokouksessa käsiteltävät asiat: rock’n’swing-tanssien kilpailusääntömuutosesitykset.

  • Sääntömääräinen kevätkokous klo 13.00

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

**

Kokousmateriaalit ladataan liiton verkkosivulle https://www.dancesport.fi/tietoa-liitosta/jasenkokoukset sääntöjen mukaisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.

Liiton jäsenkokouksissa on äänivalta liiton varsinaisilla jäsenillä. Varsinaisia jäseniä voivat edustaa niiden varsinaiset henkilöjäsenet.

Kokoukset järjestetään hybridinä. Kannustamme saapumaan paikalle, mutta voitte osallistua myös etäyhteyksin. Etäyhteyksin osallistuville suosittelemme valtuuttamaan viralliseksi kokousedustajaksi henkilön, joka osaa käyttää Teams-etäkokousyhteyttä. Äänestäminen tapahtuu älypuhelimella sekä etänä että paikan päällä.

Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n sääntöjen mukaan jäsenyhdistys voi asettaa useita kokousedustajia käyttämään äänivaltaansa. Äänestysten sujuvoittamiseksi toivomme kuitenkin, että etäyhteyksin osallistuva yhdistys valtuuttaisi yhden kokousedustajan käyttämään kaikkia ääniään.

Jäsenyhdistyksen ilmoittautumista etäkokoukseen pyydetään tiistaihin 23.5.2023 klo 15 mennessä tällä verkkolomakkeella. Käytännön syistä edellytämme etänä osallistuvien kokousedustajien valtakirjan tai valtakirjojen toimittamista torstaihin 25.5.2023 klo 15 mennessä osoitteeseen toimisto@tanssiurheilu.fi.

Noin tunti ennen kunkin kokousten alkua etäkokoukseen osallistuville kokousedustajille toimitetaan Teams-kokouskutsut sekä linkki äänestysalustalle, ennakkoilmoittautumislomakkeella mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Samalla käynnistyy valtakirjojen tarkastus, joka päättyy puoli tuntia ennen kokouksen alkua. Valtakirjojen tarkastuksen jälkeen suoritetaan koeäänestys älypuhelimilla sekä läsnäolijoille että etänä äänestäville.

Tarjoiluihin varautuaksemme pyydämme myös paikan päälle saapuvilta ilmoittautumisia tällä verkkolomakkeella.

Lämpimästi tervetuloa!

 

Helsingissä, huhtikuun 13. päivänä 2023

SUOMEN TANSSIURHEILULIITTO RY
Liittohallitus

Urheiluseuroille tukea nuorten kesätyöllistämiseen

JULKAISTU: 23.3.2023, KATEGORIAT: Seuratiedotteet, Yleinen

Seuroille avustusta lasten ja nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen – haku auki!

Liikunnan aluejärjestöiltä on haettavissa Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tukea nuorten kesätyöllistämiseen.

Tuki kohdistuu erityisesti lasten ja nuorten liikuntaan, liikuttamisen ja harrastustoiminnan lisäämiseen sekä uusien seuratoimijoiden mukaan saamiseen liikunta- ja urheiluseuroissa. Lähtökohtana on nuorten kesätyöntekijöiden lyhytaikainen palkkaus ajalle 1.4.–30.9.2023. Palkkatuki on 700 euroa/nuori sisältäen sivukulut. Nuoreksi määritellään tukihaussa 15–29-vuotiaat.

Avustusta hakevalla järjestöllä tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta sen varmistamiseksi, että avustuksella palkattava työntekijä saa tehtäväänsä riittävän tuen ja ohjauksen.

Liikunta- ja urheiluseurojen kesätoiminnan avustuksen hakuajat ja myöntökriteerit vaihtelevat aluejärjestöittäin. Katso lisätiedot ja ohjeet oman alueesi aluejärjestön verkkosivuilta. Kaikkien aluejärjestöjen yhteystiedot löydät tältä sivulta.

Seurojen kesätoiminnan avustus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Rahoitus mahdollistaa myös maksuttomien koulutusten pitämisen seuroille ja työllistyville nuorille. Valtakunnallisesti nuorten kesätyöllistämiseen myönnetään avustusta tänä vuonna n. 2,5 miljoonaa euroa.

Liiton strategiatyö: Kysely jäsenseuroille

JULKAISTU: 19.1.2023, KATEGORIAT: Seuratiedotteet, Yleinen

StrategiatyöRYHMÄN KYSELY SEUROILLE

Liittohallitus on joulukuun kokouksessaan nimennyt Strategiatyöryhmän toteuttamaan liiton strategiauudistusta. Samalla kirkastetaan liiton missio, visio ja arvot.

Tähän työhön liittyen toivomme teidän vastaavan lyhyeen kyselyyn. Osallistumisenne on ensiarvoisen tärkeää.

Toivomme vastauksia yhdeltä avainhenkilöltä / jäsenseura, vstaaja voi olla esimerkiksi puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai muu keskeinen toimihenkilö. Keräämme vastaukset anonymisoituina niin henkilön kuin seurankin osalta.

Vastaathan tähän kyselyymme mahdollisimman pian, viimeistään 24.1.2023.

Seurakysely: Liikunta- ja urheiluseurojen tilannekuva

JULKAISTU: 18.1.2023, KATEGORIAT: Seuratiedotteet, Yleinen

LIIKUNTA- JA URHEILUSEUROJEN TILANNEKUVA

Suomalainen liikunta ja urheilu on kohdannut viimeisen kolmen vuoden aikana yllättäviä ja merkittäviä uusia haasteita. Koronapandemia vuosina 2020-2022, sekä tuoreimpana vuoden 2022 aikana alkanut energiakriisi ja yleinen kustannustason nousu ovat vaikuttaneet monella tavalla myös liikunta- ja urheiluseurojen toimintaan ja talouteen.  Miten seurat ovat selvinneet kriiseistä?  Kuinka haasteet ovat muuttaneet seurojen toimintaa? Miten seurajohtajat arvioivat seurojen kehitysnäkymiä vuodelle 2023?

Valtion Liikuntaneuvosto haluaa nyt selvittää kyselyllä edellä mainittujen haasteiden vaikutuksia liikunta- ja urheiluseuroihin. Kyselyn vastaajaksi toivotaan seuran toimintaa kokonaisvaltaisesti hyvin tunteva henkilö (pj, tj tai vastaava). Kyselyn vastaamiseen menee aikaa noin 15 minuuttia.

Kyselyn tavoitteena on lisätä tietoa ja luoda kokonaiskäsitys erilaisten seurojen tilanteesta haasteiden keskellä. Kysely ei liity taloudellisten tukien jakamiseen vaan se toteutetaan tilanneanalyysin ja tulevien liikuntapoliittisten toimenpiteiden tietotarpeisiin.

Kyselyn vastauksia käsitellään luottamuksellisesti ja ne raportoidaan siten, että yksittäisen vastaajan antamia tietoja ei voida erottaa kokonaisuudesta.

Syntyneet tiedot julkaistaan maaliskuussa 2023. Kyselyn toteuttaa valtion liikuntaneuvoston toimeksiannosta Pasi Mäenpää/Liikunnan ja urheilun asiantuntijapalvelut Pasi Mäenpää.

 

Tässä linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/FBC6C723C4929A02

Kyselyn vastausaika päättyy sunnuntaina 29.1.2023

Yhteistyöterveisin

Minttu Korsberg, pääsihteeri, valtion liikuntaneuvosto/opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Kyselyyn liittyvät tiedustelut: Pasi Mäenpää pasi.maenpaa@appm.fi tai 040 – 7788 993

Kyselyyn on mahdollista vastata myös ruotsiksi, lisätiedot ja linkki kyselyyn: Seurakysely ruotsiksi

 

 

Toiminnanjohtajan palsta, viikko 50

JULKAISTU: 14.12.2022, KATEGORIAT: Seuratiedotteet, Vakio- ja latinalaistanssit, Yleinen

Tämän kertaisella palstalla avaan vakio- ja latinalaistanssien tuomarityöryhmän toimintaperiaatteita ja
kokoonpanoa. Rakkaalla lapsella on monta nimeä ja kilpailusäännöissä tämä aiemmin tuomarityöryhmänä
tunnettu elin on Tukiryhmä. Muille kuin vakio- ja latinalaistanssijoille taustaksi. Kaikissa kyseisten lajien GP-,
SM- ja IKM- kilpailuiden tuomaripaneelissa täytyy sääntöjen mukaan olla ulkomaisten tuomareiden
muodostama tuomarienemmistö. Näiden tuomareiden valinnan tekee Tukiryhmä ja lopullisen päätöksen
paneelien kokoonpanosta vakio- ja latinalaistanssijaos eli VAL.

Tukiryhmän puheenjohtajana toimii liittohallituksen nimeämä vakio- ja latinalaistanssien lajipäällikkö, Toni
Tuominen. VAL järjestää avoimen haun, jonka jälkeen se päättää tukiryhmään kutsuttavat valmentajat,
joilla on laajat verkostot ja kansainvälistä tunnettavuutta WDSF-kilpailukentällä sekä WDSF-tuomareiden
keskuudessa. VAL voi tarvittaessa täydentää ja kutsua jäseniä tukiryhmään. Tukiryhmän toimikausi on 2
vuotta. Työryhmän jäsenet kaudella 2022–2023 ovat Eerik Hento, Niina Antikainen, Merje Styf ja Sergey
Belyaev.

Tukityöryhmä kokoaa tuomaripaneelit mahdollisimman tasaisesti vakio- ja latinalaistanssien kesken, lukuun
ottamatta vakio- ja latinalaistanssien SM-kilpailuja, joissa pyritään löytämään spesialisteja kuhunkin lajiin.
Samaa tuomaria käytetään maksimissaan kerran kalenterivuodessa kotimaisissa arvokilpailuissa (pois lukien
Suomessa järjestettävät WDSF-kilpailut). Sama tuomari ei saa toimia tuomarina kahdessa peräkkäisessä
SM- tai GP-kilpailussa tai kahdessa peräkkäisessä samanlaisessa SM-kilpailussa tai GP-kilpailussa. Kunkin
kilpailun osalta pyritään hankkimaan vain yksi ulkomainen tuomari kustakin maasta.

Ryhmä tutustuu kilpailujärjestäjien tuomari- ja valmennustoiveisiin ja tarkastaa esteellisyydet. Tämän
jälkeen ryhmä täydentää esityksen omilla ehdokkaillaan ja tekee päätöksen, ketä kutsutaan paneeliin.
Ryhmän sisällä tuomarivalinnat tapahtuvat keskustellen ja demokraattisesti toimien. Jokainen ryhmän jäsen
on vastuussa itse ehdottamastaan tuomarista ja tämän mahdollisesta varahenkilöstä. Ryhmän jäsen
lähestyy ensin alustavasti tuomariehdokasta ryhmän nimissä. Myönteisen vastauksen saatuaan alustavat
kutsut lähtevät vakio- ja latinalaistanssijaoksen (VAL) hyväksyttäväksi. VAL:n hyväksyttyä tuomarivalinnan
liiton toimisto lähettää virallisen kutsun tuomarille. Työryhmän sihteeri tiedottaa ja pitää seuroja ajan
tasalla paneelien muodostumisesta, VAL tuomaripäätöksien jälkeen.

Työryhmään voi ottaa yhteyttä sähköpostitse: tutor@dancesport.fi

Seuraavaa palstaa (viikko 52) varten selvittelen DanceCoreen liittyviä asioita. Jos sinulla on mielessä joku
asia, johon haluaisit selvyyttä, ole yhteydessä.

Pirjo
(050-4080 122, pirjo.koivula@dancesport.fi)

Toiminnanjohtajan palsta

JULKAISTU: 30.11.2022, KATEGORIAT: Seuratiedotteet, Yleinen

Pirjo KoivulaAulin jäätyä opintovapaalle hoidan hänen sijaisuuttaan heinäkuun loppuun vuonna 2023. Pitkään liiton toiminnassa mukana olleena ja monesta näkökulmasta toimintaa seuranneena tiedostan hyvin niitä haasteita, joita seuroilla, kilpailijoilla, valmentajilla ja harrastajilla on. Haluan, että annatte palautetta, otatte yhteyttä, kysytte ja ihmettelette asioita henkilökohtaisesti. Yhteystiedot löytyvät liiton sivuilta Tietoa liitosta –Hallinto ja toimihenkilöt. Toiminnanjohtajan palstasta on tarkoitus tulla säännöllinen tietoisku niihin asioihin jotka teitä kiinnostavat sekä siihen mitä liitossa, liiton toimistolla ja seurakentällä tapahtuu.

Olin paikalla Dance Teamin järjestämissä vakio- ja latinalaistanssien GP-kilpailuissa (26.11.-22) esittäytymässä kenttäväelle. Tavoitteena ja toiveena oli, että mahdollisimman moni kävisi moikkaamassa ja kertomassa kuulumisia, toiveita ja myös niitä havaittuja epäkohtia. Kohtaamisia tulikin päivän aikana runsaasti ja tällä ensimmäisellä palstalla teen yhteenvedon esille nousseista aiheista.

Tiedotus; avoimuus, somenäkyvyyden parantaminen, selkeä ja runsas tiedottaminen, sisällöistä mielenkiintoisempia/houkuttelevampia, läpinäkyvyyttä päätöksistä tiedottamiseen

Dance Core: käyttökoulutusta seurojen admineille, käyttöoikeuksien tarkastamista, tiedottamista kehitystyöstä ja kehitettävinä olevista asioista, paljonko budjetoitu ohjelman kehittämiseen

Tuomarityöryhmä: toiminnan läpinäkyvyys/tiedottaminen, ketä kuuluu työryhmään, millä periaatteella toimii

Ranking- järjestelmä: keskustelua määräytymisestä, onko SM ja GP saman arvoisia

Toimisto: mitä toimistolla tehdään, mitä on suunnitteilla, miten projektit etenevät

Seuraavilla palstoilla palaan kuhunkin osa-alueeseen yhteen kerrallaan. Jos lisää mieltä painavia asioita löytyy, suosittelen olemaan yhteydessä, joko puhelimitse tai sähköpostilla.

Pirjo Koivula
va. toiminnanjohtaja

Vuoden Tanssiurheiluvalmentaja 2022 on Santtu Otsamo

JULKAISTU: 3.11.2022, KATEGORIAT: Seuratiedotteet, Valmentajat, Yleinen

Kuva Santtu OtsamostaVuoden Tanssiurheiluvalmentaja 2022 -äänestyksen tulos julkistettiin Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa 23.10.

Ehdokasasettelu oli käynnissä 22.9. – 7.10.2022. Yhteensä määräajassa tuli viisi esitystä, joissa ehdotettiin neljää eri valmentajaa mukaan äänestysvaiheeseen. Ehdokkaat olivat: Carina Ahti, Tea Kantola, Santtu Otsamo, Tiina Toyoki. Äänestysaika oli 11.-20.10.2022. Ääniä annettin kaiken kaikkiaan 108. Voittaja sai yli 54 % äänistä.  Voittajaksi julistettiin Santtu Otsamo.

Santtu Otsamo on lähes kaikille tanssiurheilijoille tuttu vakiotanssien ammattivalmentaja. Hän on oman pitkän kilpauransa jälkeen työskennellyt päätoimisena valmentajana ja kansainvälisenä tuomarina. Hän toimi vuosina 2017-2021 Suomen Tanssiurheiluliiton vakio- ja latinalaistanssien lajipäällikkönä vastaten erityisesti Suomen Tanssiurheiluliiton vakio- ja latinalaistanssien maajoukkueen toiminnasta ja siihen liittyvistä vastuualueista.

Äänestäjät luonnehtivat Santtua mm. seuraavin sanoin:

”Aina ystävällinen, positiivinen ja kannustava. Hän pyrkii löytämään kunkin parin sekä yksilön vahvuudet, joita hyödyntää koreografiaa rakentaessaan ja ottaa huomioon niin toiveet kuin mahdolliset haasteetkin. ”

”Luo harjoittelulle turvallisen ympäristön, jossa kohtaa tanssijan ”samalta viivalta”. ”

”Luo uskoa tanssijan kykyihin ja mahdollisuuksiin. Hänen valmennuksessaan on helppo pyrkiä parhaimpaansa. ”

”Innostava ja ammattitaitoinen valmentaja, joka edelleen kehittää itseään erittäin paljon.”

 Äänestäneiden kesken arvottiin hotellilahjakortti, jonka voitti Pirjo Henttu.

Vuoden tanssiurheiluteko 2022 -palkinto Bolerolle

JULKAISTU: 3.11.2022, KATEGORIAT: Seuratiedotteet, Yleinen

Tanssiurheiluseura Bolero ry palkittiin Tanssiurheiluliiton syyskokouksessa sunnuntaina 23.10. Vuoden Tanssiurheiluteko 2022-tunnustuksella.

Vuoden Tanssiurheiluteko -palkinto jaetaan vuosittain henkilölle, seuralle, joukkueelle tai ryhmälle, joka erinomaisella ja merkityksellisellä tavalla edistää tanssiurheilun sekä seuratoiminnan hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, yhteishenkeä ja yhteistoimintaa. Palkittava teko on konkreettinen teko: jotain yhdessä tekemistä, jotain merkityksellisyyttä, jokin uusi innovaatio seuratoiminnassa, jonkin vanhan asian uudelleenelvyttäminen tmv. Seurat ja seurojen jäsenet saivat ehdottaa Vuoden Tanssiurheiluteko -palkinnon saajaa.

Ehdotuksia palkittavaksi tanssiurheiluteoksi tuli tänä vuonna kolme. Edellinen voittaja Mikkelin Urheilutanssijat ry teki valinnan ehdotusten perusteella.

Perustelut valinnalle:

Toukokuussa Bolero lähti bussilla Ouluun ikäkausimestaruuskilpailuihin käytännössä koko seura mukana. Reissu oli hauska ja pelkkää tanssinriemua. Perillä Bolerolaiset kannusti toisiaan ja piti hauskaa.

Pokaali                               Kiertopalkinnon laattaan on kaiverrettu kaikki voittajat: 2018 Kotkan Hyrrät Nostalgiajoukkue, 2019 Timo Pyykkönen ja Tuuli Harju, 2020 Digiloikanneet seurat (3), 2021 Mikkelin Urheilutanssijat, 2022 Bolero

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistuki vuodelle 2023 on nyt haettavissa

JULKAISTU: 3.11.2022, KATEGORIAT: Seuratiedotteet, Yleinen

Hyvät seuratoimijat

Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistuki vuodelle 2023 on nyt haettavissa.

Hakuaika alkaa 1.11. 2022 klo 9.00 ja päättyy 30.11. 2022 klo 16.15.
Huomioittehan, että hakija on vastuussa siitä, että hakemus jätetään ennen haun sulkeutumista.

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuksena.

Lukekaa huolella hakulomakkeet ja niissä olevat ohjeet. Ja niin kuin aiemminkin, seurakehittäjältämme Katriina Lahti sparraa auttaa teitä mielellään (katriina.lahti54@gmail.com, 050 595 5358). Saatte tukea ja ohjausta myös oman alueenne liikunnan aluejärjestöltä.

Muistutamme vielä että teette hakemuksenne tarpeeksi ajoissa ja koettakaa saada se matkaan hyvissä ajoin ennen viimeistä jättöpäivää, jolloin linjoilla on ruuhkaa. Myöhästynyttä hakemusta ei oteta käsittelyyn. Varmistakaa myös, että hakijalla on nimenkirjoitusoikeus ja että PRH:n tiedot on päivitetty. Tietojen tulee olla yhteneväiset hakemuksen tietojen kanssa. Valmiin hakemuksen voi lähettää vain seuran nimenkirjoitusoikeudellinen. Lue siis huolellisesti hakuohjeiden ja hakulomakkeessa oleva ohjeistus, miten tämä hoidetaan. Huolehtikaa myös siitä, että kaikki seuran aiemmat hankkeet on raportoitu/raportoidaan ministeriön antamien ohjeiden ja aikataulujen mukaan.

Tässä linkit seuratuen hakuun:

FI https://okm.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-

SV https://okm.fi/sv/-/utvecklingsstod-for-foreningsverksamhet-foreningsstod-

Pirjo Koivula toiminnanjohtajan sijaisena ajalla 10.11.2022- 31.7.2023

JULKAISTU: 1.11.2022, KATEGORIAT: Seuratiedotteet, Yleinen

Liiton toiminnanjohtaja Auli Korhonen jää opintovapaalle ja poissaolon ajan toiminnanjohtajan tehtävää hoitaa Pirjo Koivula. Yhteystiedot päivittyvät liiton verkkosivuille tehtävän alkaessa.

Pirjo Koivula tunnetaan huippu-urheiluvaliokunnan tehtävistä sekä RS-lajipäällikkönä, missä tehtävässä hän myös jatkaa sijaisuutensa ajan.

Tervetuloa taloon Pirjolle – ja menestystä opintoihin Aulille!