Kuukausi: maaliskuu 2024

Apuraha Koulutus- ja konsultointipalvelu Auli Korhonen

JULKAISTU: 14.3.2024, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Koulutus- ja konsultointipalvelu Auli Korhonen on lahjoittanut STUL ry:lle rahaston, jonka avulla voidaan erikseen mainituilla kriteereillä tukea lasten ja juniori-ikäisten (alle 17-vuotiaat) tanssiurheiluharrastusta. Tukirahaston määrä on 1.300 €. Haku on jatkuva niin kauan kuin rahastossa on avustusvaroja.

Hankkeessa hakijana tulee olla seura. Rahoituksen ehtona on, että seura hakee jäsenelleen jäsen- ja kausimaksun kattavaa rahoitusta. Tukea voi saada enintään yksi henkilö/seura. Myöntämisen kriteereinä ovat vähävaraisuus, erityisyys kuten kehitysvammaisuus ja Suomen reuna-alueilla asuminen. Hakemuksessa tulee painottaa hakijan erityisyyttä (esim. osallistuminen erityisryhmän/kehitysvammaisten ryhmän) harjoitteluun, asumista kaukana kasvukeskuksista, tanssijan perheen taloudellisia haasteita tai muuta vastaavaa seikkaa, jolla saattaa olla vaikutusta hakemuksen käsittelyyn. Etusijalla ovat Special Olympics artikla 2:n mukaiset lapset ja nuoret.

Seura lähettää hakemuksensa verkkolomakkeella tätä linkkiä käyttäen (linkki avautuu toisella sivustolla). Muuta kautta lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä. Seuran tulee täyttää verkkolomake yhteistyössä hakemuksessa mainitun hakijan huoltajan kanssa.

Lomakkeet ja niiden tiedot tulevat ainoastaan seurakehittäjä Katriina Lahden arvioitavaksi ja tarkasteltavaksi. Päätökset avustuksista tekee liittohallitus seurakehittäjän esityksestä, ja esitetyt perustelut jäävät luottamuksellisiksi.

Tähtiseura-ilosanomaa vuosi-ilmoitusraportista vuodelta 2023

JULKAISTU: 13.3.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Usein kysytään, mitä hyötyä seuralle on Tähtiseurastatuksesta. Jokainen seura määrittelee tietenkin loppupelissä itse, miten se hyödyn kokee ja näkee sekä miten se osaa ja haluaa Tähtistatustaan käyttää ja hyödyntää.

Tähtiseuraohjelma on vaativuudestaan huolimatta (tai ehkä juuri siksi) oivallinen ja hyödyllinen seuran toimintajärjestelmän selkiinnyttämisen, johtamisen ja kehittämisen työkalu. Tähtiseuraohjelma koskee laajasti ja moninäkökulmaisesti seuran kokonaistoimintaa, hallintoa, viestintää sekä operatiivista ja harrastus- ja urheilutoiminnan johtamista ja kolmiportaisella arvioinnilla jatkuvaa parantamista. Kun seura auditoinnin tuloksena täyttää kaikki tähtimerkkien määrästä riippuvat 42 – 57 kriteeriä, Tähtistatus ja Tähtimerkki ovat osoitus seuran laadukkaasta toiminnasta. Sitä on syytä hehkuttaa myös seuran markkinoinnissa ja jäsenhankinnassa. Kolmen vuoden välein tapahtuva uudelleen auditointi varmistaa, että seura edelleenkin täyttää laatustandardit ja laatutyö on jatkunut tuloksellisesti. Seuran tukena koko prosessin ovat sekä liiton että oman alueen liikuntatoimen seurakehittäjät. Tähtipolulla on myös runsaasti monenlaisia seuran arkipäivään sekä toiminnan arviointiin, ohjeukseen ja johtamiseen liittyviä työkaluja, jotka ovat polulla olevien seurojen ja Tähtiseurojen vapaassa käytössä. Ohjelmaan kuuluva tavoitetaulukko toimii hyvin kehittämistyön muistin tukena.

On helppo kuvitella, että kun näin vahvasti seuran toimintaan, johtamiseen, laadun varmistukseen ja riskien hallintaan panostetaan, seuralla ei voi mennä kuin hyvin. Tähtiseurat itse ovatkin oikeutetusti ylpeitä toiminnastaan. Vaikkakin Tähtiseurastatuksen ylläpito ja jatkuva kehittäminen on haaste sekä kolmen vuoden välein tapahtuva auditointi ja auditointiin valmistautumien iso ponnistus, Tähtiseuroissa on nähty ja koettu, että se kannattaa. Mäki maksaa velkaansa parempana toimintakykynä, toiminnan vaikuttavuutena, vähintään riittävänä jäsenmääränä ja jopa taloudellisena menestyksenä. Tälle tuntumalle on nyt myös tilastollista näyttöä.

Vertailumittareina käytettiin seurojen ja yhdistysten vuosi-ilmoituksessa kerrottuja jäsenmääriä, lasten osuutta jäsenistössä, seurakokoa, tilaresursseja, seuran käytettävissä olevia tuloja ja omaa arvioita seuran toimintakyvystä sekä luottamus- ja seuratoimijoiden määriä.

Vuosi-ilmoitusraportin analyysista kävi selkeästi ja yksiselitteisesti ilmi, että Tähtiseurat ovat yleisellä tasolla lähes kaikilla em. mittareilla keskiarvojen yläpuolella ja niiden elinvoimainen toimintakyky on keskimääräistä vahvempi verrattuna liiton kaikkiin jäsenseuroihin/yhdistyksiin.

Tulokset pähkinänkuoressa:

 • Vuosi-ilmoitukseen vastasi 65 seuraa, joista Tähtiseuroja on 17. Tähtiseurojen osuus vastanneista on 26 %.
 • Tähtiseurojen yhteenlaskettu jäsenmäärä kaikista STUL:n jäseniksi ilmoitetuista oli 39 %.
 • Alle 18-vuotiaiden osuus Tähtiseurojen jäsenmäärästä oli 27 % ja kaikkien seurojen alle 18-vuotiaiden määrästä 25 %.
 • Tähtiseurojen keskimääräinen koko on 253 jäsentä. Kaikkien seurojen keskiarvo on 168.
 • 82 % Tähtiseuroista toimii omissa tai omaan käyttöön ja hallintaan vuokratuissa tiloissa. 36 seuraa/yhdistystä ilmoitti toimivansa kuvatuissa olosuhteissa ja näistä Tähtiseurojen osuus oli 39 %.
 • Tähtiseurojen osuus tuloista/liikevaihdosta oli 46 %.
 • Toimintakyky asteikolla 1 – 5 (joista 1 on erinomainen ja 5 on heikko), Tähtiseurojen keskiarvo oli 2.5. Kaikkien seurojen ja yhdistysten keskiarvo oli 2.9.
 • Tähtiseurojen osuus kaikkien seurojen/yhdistysten vapaaehtoisten ja seuratoimijoiden määrä oli 35 %.
 • Lisäksi 17:sta Tähtiseurasta 14 kuuluu alueensa liikuntaorganisaatioon.

 

Katriina Lahti

Rock’n’swing jaoksen kokousyhteenveto 2/24

JULKAISTU: 13.3.2024, KATEGORIAT: Rock'n'swing -tanssit, Yleinen
 • Vahvistettiin SM- kilpailujen kansainväliset tuomarit ja syksyn GP- kisan tuomarivaihdos
 • Otettiin työn alle RS- lajien ranking-listojen ylläpitoprosessin uusiminen
 • PM- kilpailut Kumla/ Ruotsi. Sovittiin työnjako ilmoittautumisohjeiden ja osallistumisoikeuden tiedottamisesta seuroille
 • Keskustelimme kilpailusääntöjen tarkennuksista ja muutostarpeista
 • Otettiin työn alle RS- seurojen tiedotuskanavien selkiyttäminen
 • Lähetetään maaliskuussa seuroille infokirje ajankohtaisista asioista
 • Päätettiin vastuunjako toimintasuunnitelman osalta
 • Päivitetään tuloslaskennan laitekantaa

Huippu-urheiluvaliokunnan kokousyhteenveto 12.3.2024

JULKAISTU: 12.3.2024, KATEGORIAT: Yleinen
 • Pyörätuolitanssin lajipäällikkö vastaa liittohallituksen kysymykseen Pyörätuolitanssin B- maajoukkueen kokoonpanosta
 • Breikin lajipäällikön esitys Breikin B-maajoukkueiden täydennyksestä hyväksyttiin ja viedään liittohallitukselle vahvistettavaksi
 • Breikin lajipäällikön esitys AT Tikan väliaikaisesta maajoukkuepaikasta OQC:n varasijan johdosta hyväksyttiin, viedään liittohallituksen vahvistettavaksi
 • Rock’n’swing tanssijoiden WRT tuet vuodelle 2024 hyväksyttiin
 • Vakio- ja latinalaistanssien Kiinassa heinäkuussa pidettäviin MM-kilpailuihin tehtiin matkustuslinjausta huoltajan ja alaikäisten urheilijoiden osalta. Asiasta tiedotetaan edustusurheilijoita paikan vastaanottamiskyselyn yhteydessä.
 • FDO vuoden 2024 maajoukkuehalu on käynnistymässä.

Yhteishaussa tanssinopettajan AMK-tutkinto, Oulu

JULKAISTU: 12.3.2024, KATEGORIAT: Koulutustiedotteet

Opiskele tanssinopettajan AMK-tutkinto Oulun ammattikorkeakoulussa!

Haku yhteishaussa 13.3.2024-27.3.2024.

Syksyllä 2024 alkava koulutus on suunnattu erityisesti showtanssiin ja paritanssiin erikoistuville hakijoille joko päivä- tai monimuoto-opintoina. Mikäli haluat erikoistua tai haet koulutukseen jollain muulla tanssi- tai liikuntataustalla, opiskelet henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla monimuotoisesti. Monimuoto-opinnot edellyttävät vahvaa tanssitaustaa, itseohjautuvuutta sekä akateemisia opiskelutaitoja. Mahdollisuuksien mukaan monimuoto-opiskelijat opinnollistavat ohjatusti omaa työtään.

Lisätiedot: www.oamk.fi/tanssi

Seurojen käyttöön jäsenhakemuspohja

JULKAISTU: 11.3.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Muistattehan, että Yhdistyslain mukaan seuran hallituksen on hyväksyttävä uudet jäsenet. Pelkkä jäsenmaksun maksaminen ei ole yhtä kuin jäsenyyden hyväksyminen.

Seuroilta tulleen pyynnön johdosta, toimisto on laatinut seurojen käyttöön jäsenhakemus-lomakkeen pohjan. Lomakkeen avulla uusien jäsenten jäsenhakemukset saadaan hallituksen hyväksyttäväksi ja dokumentit taltioitua. Dokumentti löytyy polusta Tietoa liitosta –>  Hyödyllisiä materiaaleja –> Toimintaohjeita seuroille https://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2024/03/Seuran-jasenhakemus-lomakemalli.pdf

 

 

 

 

Tiedote vuoden 2023 joulukuisesta yhdistysten vuosi-ilmoituksesta

JULKAISTU: 7.3.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Suomen Tanssiurheiluliitto järjesti laajan yhdistysten vuosi-ilmoituskyselyn joulukuussa 2023, mihin
vastasi yhteensä 67 yhdistystä. Liitossa yhdistyksiä/toimijoita oli vastaushetkellä yhteensä 71.
Kyselyn tietoja otettiin käyttöön saman tien. Laajempi analysointi on nyt käynnissä. Tiedosto on
kysymyksiltään ja vastauksiltaan laaja, joten analysoinnissa ja tulosten saattamisessa luettavaan
muotoon kuluu aikaa.

Kaikki vastaukset ovat olleet tärkeitä. Kyselyn avulla on saatu merkittäviä tietoja yhdistysten
toiminnasta sekä tuen tarpeesta, mitä hyödynnetään liiton strategian jalkauttamistyössä ja eri
jaoksien kehittämistyössä. Samalla analysointityössä muodostetaan vastausten pohjalta mittareita,
joilla pystytään jatkossa mittaamaan kunkin kysymyksen vastauksia suhteessa liiton toimintaan,
tavoitteisiin ja toimintastrategiaan.

Kyselyyn liittyvät tiedot ovat liitolle ensiarvoisen tärkeitä toiminnan kehittämistyössä sekä
kehittämis- ja uudistamistyön vaikuttavuuden arvioinnissa. Siksi vuosi-ilmoituskysely toistetaan joka
vuosi aina joulukuussa. Jotta kyselyyn vastaaminen yksinkertaistuu ja helpottuu, joitakin kysymyksiä
vielä selkeytetään ja ohjeistetaan tarkemmin. Tärkeää on myös, että yhdistyksissä paneudutaan
asiaan huolellisesti ja kaikkiin kysymyksiin vastataan.
Vuosi-ilmoituskyselyn vastausten analyysit esitetään liittohallitukselle, eri jaoksille ja strategian
jalkauttamistyöryhmälle. Tiedote analyysin koonnista lähetetään sen valmistuttua jäsentiedotteessa.

Liittohallituksen päätöksiä 29.2.2024

JULKAISTU: 6.3.2024, KATEGORIAT: Seuratiedotteet
 • WRRC:n AGM:n kokousedustajiksi vahvistettiin Niklas Hagel ja Juha Martikainen
 • Käytiin keskustelua taloustilanteesta, mikä näyttää vuoden 2023 osalta toteutuvan odotusten mukaisesti
 • Merkittiin tiedoksi yleisavustus ja ansiomitalit
 • Hyväksyttiin Suomen Breikkiliiton ja STUL ry:n yhteistyösopimus
 • Hyväksyttiin muutokset kriisiviestintäsuunnitelmaan
 • Päätettiin liiton vapaakorttien myöntämisen linjauksesta
 • Päätettiin sanktiojärjestelmän rakentamisesta seuroille, mikäli kiertopalkintojen palauttamista ennen seuraava arvokilpailua ei ole hoidettu asianmukaisesti
 • Vahvistettiin Paratanssin maajoukkue osin
 • Vahvistettiin Breaking-maajoukkue
 • Vahvistettiin A. Korhosen lahjoitusrahaston hakumenettely

Toiminnanjohtajan palsta 10.24

JULKAISTU: 6.3.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Tanssiurheiluliiton toimiston tehtävänä on palvella jäseniään liiton varsinaiseen toimintaan liittyvissä asioissa. Järjestösäännöt määrittelevät varsinaiseksi toiminnaksi kilpailutoiminnan, koulutustoiminnan, huippu-urheilun ja harrastetoiminnan. Näiden lisäksi toimiston tehtäviin kuuluu tukea ja auttaa jäseniään niiden toiminnassa tanssiurheilun ja -liikunnan hyväksi, toimia niiden yhteistyöelimenä sekä avustaa uusien tanssiurheilu- ja tanssiliikuntaseurojen perustamisessa. Toimistolla Raija toimii kilpailutoiminnan ja huippu-urheilun palvelualueen vastaavana, Aija osaamisen kehittämisen sekä päivittäisen talous- ja dokumenttihallinnon palvelualueen vastaavana sekä tietosuojavastaavana. Katriinan vastuualueena on seurakehittäjän työtehtävät. Toiminnanjohtaja toimii esimiehenä ja operatiivisen toiminnan vastuuhenkilönä, jonka lisäksi työsaralla on taloushallinto, sidosryhmäyhteistyö ja kansainväliset asiat. Toimistolla työskennellään päivittäin näillä varsinaisen toiminnan osa-alueilla.

Viimeisen vuoden aikana olen toimiston esimiehenä entistä useammin kuullut henkilöstön toiveen työrauhan saamisesta. Kaikkiin sähköposteihin ja puheluihin vastataan aina mahdollisimman pian, mutta nyt on enenevässä määrin alkanut esiintyä puhelimella ja sähköposteilla ”pommittamista”. Saman asian tiimoilta lähestytään useampaa toimiston henkilöä ja näin käytetään kolmin- ja jopa nelinkertainen resurssi toimiston työajasta yhden asian selvittämiseen. Kun sähköpostin lähettää usealle toimiston henkilölle kerralla, hän jonka vastuualueelle asia kuuluu vastaa viestiin ja selvittää asian, muille asia menee tiedoksi. Jos sähköpostia lähetetään kahdelle tai kolmelle toimiston henkilölle erikseen, jokainen alkaa selvittää asiaa omalla tahollaan tai ainakin vastaa siihen. Sama koskee puheluja. Kun soitat yhdelle henkilölle, hän selvittää asiaasi niin pitkälle kuin pystyy tai kertoo sinulle, mistä haluamasi tieto tai apu löytyy. Asian varmistaminen uudella puhelulla toiselle tai kolmannelle henkilölle, vain varmuuden vuoksi, on työntekijäresurssien väärinkäyttöä.

Toinen kuormittava tekijä ovat ”turhat yhteydenotot”.  Käsillä olevan ongelman ratkaisua ei selvästikään ole itse edes yritetty löytää, vaan ensimmäisenä vaihtoehtona pidetään yhteyden ottamista toimistoon. Kun sinulta puuttuu tietoa, suosittelen ensin menemään liiton kotisivulle. Kotisivun puutteet, kuten suuri tietomäärä ja huonosti toimiva hakutoiminto, ovat tiedossa, niille emme nyt kuitenkaan tässä tiukassa taloustilanteessa voi tehdä mitään. Kotisivun hakutoiminto ei kuitenkaan ole täysin toimimaton, se toimii mikäli hoksaat hakea oikealla hakusanalla, näin ollen kannattaa kokeilla useampi kerta eri sanoilla. Myös esimerkiksi Googlen avulla hakemalla löydät näppärästi monia liiton dokumentteja. Kotisivujen kautta pääset uutispalstalle, johon jatkuvasti päivitetään uutta tietoa valmistelussa olevista tai valmiiksi saaduista asioista, erilaisia toimintaohjeita, tiedotteita jne. Kaikista työnalla olevista asioista ei tiedoteta, vaikka asiat toimistolla, jaostoissa ja työryhmissä etenevät. Uutispalsta on kaikkien luettavissa. Tärkeimmistä uutispalstalla julkaistavista asioista tehdään nostoja someen, mutta huomata kannattaa, että kaikkia uutisia ei sinne nosteta. Kotisivua kannattaa siis seurata, jos haluat pysyä ajan tasalla.

Jäsentiedote, joka on liiton virallinen tiedotuskanava jäsenistölle, lähetetään lähes viikoittain. Tiedote menee seuran ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja tiedotteen sisältämä info on tarkoitettu jaettavaksi seuran hallitukselle ja toimihenkilöille sekä seurojen jäsenille niiltä osin kuin sisältö heitä koskee. Mikäli seurasi ei saa Jäsentiedotetta, lähetä yhteyssähköpostitiedot osoitteeseen toimisto (at) tanssiurheilu.fi. Mikäli haluat henkilökohtaisesti pysyä ajan tasalla, voit tilata Jäsentiedotteen täältä https://www.dancesport.fi/toiminta/viestinta/uutiskirje/. Mikäli joku tiedotteista on jäänyt lukematta tai haluat palata tiedotteisiin, niin kaikki Jäsentiedotteet löydät täältä https://www.dancesport.fi/2022/10/12/10383/.

Toimiston väki on palveluhaluista, mutta täystyöllistetty, joten jos tarvitset tietoa liiton toimintaa liittyen, koeta selvittää asia ensin itse. Mikäli asia ei selviä, ota yhteyttä toimiston sähköpostiin toimisto(at) tanssiurheilu.fi tai yhteen henkilöön liiton toimistolla, sähköpostilla tai puhelimitse. Palvelemme mielellämme, mutta toivomme työrauhaa.

Aurinkoista alkavaa kevättä 😊

Jos mieltäsi askarruttaa joku asia, ota rohkeasti yhteyttä

(050-4080 122 tai pirjo.koivula(a)dancesport.fi)

 

Pirjo