Tiedote vuoden 2023 joulukuisesta yhdistysten vuosi-ilmoituksesta

JULKAISTU: 7.3.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Suomen Tanssiurheiluliitto järjesti laajan yhdistysten vuosi-ilmoituskyselyn joulukuussa 2023, mihin
vastasi yhteensä 67 yhdistystä. Liitossa yhdistyksiä/toimijoita oli vastaushetkellä yhteensä 71.
Kyselyn tietoja otettiin käyttöön saman tien. Laajempi analysointi on nyt käynnissä. Tiedosto on
kysymyksiltään ja vastauksiltaan laaja, joten analysoinnissa ja tulosten saattamisessa luettavaan
muotoon kuluu aikaa.

Kaikki vastaukset ovat olleet tärkeitä. Kyselyn avulla on saatu merkittäviä tietoja yhdistysten
toiminnasta sekä tuen tarpeesta, mitä hyödynnetään liiton strategian jalkauttamistyössä ja eri
jaoksien kehittämistyössä. Samalla analysointityössä muodostetaan vastausten pohjalta mittareita,
joilla pystytään jatkossa mittaamaan kunkin kysymyksen vastauksia suhteessa liiton toimintaan,
tavoitteisiin ja toimintastrategiaan.

Kyselyyn liittyvät tiedot ovat liitolle ensiarvoisen tärkeitä toiminnan kehittämistyössä sekä
kehittämis- ja uudistamistyön vaikuttavuuden arvioinnissa. Siksi vuosi-ilmoituskysely toistetaan joka
vuosi aina joulukuussa. Jotta kyselyyn vastaaminen yksinkertaistuu ja helpottuu, joitakin kysymyksiä
vielä selkeytetään ja ohjeistetaan tarkemmin. Tärkeää on myös, että yhdistyksissä paneudutaan
asiaan huolellisesti ja kaikkiin kysymyksiin vastataan.
Vuosi-ilmoituskyselyn vastausten analyysit esitetään liittohallitukselle, eri jaoksille ja strategian
jalkauttamistyöryhmälle. Tiedote analyysin koonnista lähetetään sen valmistuttua jäsentiedotteessa.