Liittohallituksen päätöksiä 29.2.2024

JULKAISTU: 6.3.2024, KATEGORIAT: Seuratiedotteet
  • WRRC:n AGM:n kokousedustajiksi vahvistettiin Niklas Hagel ja Juha Martikainen
  • Käytiin keskustelua taloustilanteesta, mikä näyttää vuoden 2023 osalta toteutuvan odotusten mukaisesti
  • Merkittiin tiedoksi yleisavustus ja ansiomitalit
  • Hyväksyttiin Suomen Breikkiliiton ja STUL ry:n yhteistyösopimus
  • Hyväksyttiin muutokset kriisiviestintäsuunnitelmaan
  • Päätettiin liiton vapaakorttien myöntämisen linjauksesta
  • Päätettiin sanktiojärjestelmän rakentamisesta seuroille, mikäli kiertopalkintojen palauttamista ennen seuraava arvokilpailua ei ole hoidettu asianmukaisesti
  • Vahvistettiin Paratanssin maajoukkue osin
  • Vahvistettiin Breaking-maajoukkue
  • Vahvistettiin A. Korhosen lahjoitusrahaston hakumenettely