Päivä: 4.3.2020

Coronavirus update to competitors, officials and event organisers

JULKAISTU: 4.3.2020, KATEGORIAT: Kilpailutiedotteet, Seuratiedotteet

Käsien pesu saippualla vähintään 20 sekunnin ajan

Finnish Dance Sport Federation monitors the development of the corona virus situation together with the Finnish Olympic Committee and the entire sport community. The corona virus situation has changed and the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) has updated its instructions on March 4th, 2020. Following link opens on another site: THL:s instructions.

Epidemic areas are defined as those where more extensiven new window). chains of infection are being seen. Currently, the epidemic area covers mainland China, Iran, South Korea and Italy. The situation is nevertheless subject to ongoing assessment. Following link opens on another site. instructions for passengers arriving from the epidemic areas.

Following link opens on another site: According to THL the virus spreads from person to person through droplet transmission.  How efficiently the virus spreads and the period of infectiousness are not yet well known. The patients’ symptoms include fever, coughing and shortness of breath. Coronavirus infections can be prevented with good hand and coughing hygiene. Following link opens on another site: Instructions: Hand washing and coughing. So far, seven mild laboratory-confirmed cases caused by the novel coronavirus (COVID-19) have been diagnosed in Finland.

Ministry of Social Affairs and Health held a press conference in the afternoon of March 4th stating, that there is no epidemic in Finland and there is no need to restrict any public events. Following link opens on another site (in Finnish only): Read the statement here.

Finnish Dance Sport Federation underlines the meaning of a proper hand and coughing hygiene in all contacts. This will protect against all virus infections, including a normal seasonal influenza. Athletes, representatives of clubs, adjudicators and other officials are recommended to avoid hand shaking during events. The Finnish Dance Sport Federation recommends each athlete to have their own water bottle and towel and not to share water bottles or towels. Competition organisers should make sure of the sufficiency of hand towels and hand disinfection bottles on site.

Following link opens on another site: The Finnish Institute of Health and Welfare keeps track on the national and international situation and gives instructions on preventing infections. The Finnish Dance Sport Federation operates according to these instructions. Finnish Dance Sport Federation follows the possible instructions and guidelines by the authorities, Finnish Olympic Committee and the World Dance Sport Federation regarding public events.

Those been in the epidemic area during the past 14 days are required to take special care of their hand and coughing hygiene and recognizing possible symptoms. It is forbidden to go to competitions or practises when feeling ill! In case of experiencing symptoms of acute respiratory infection, such as fever, cough or shortness of breath, always first contact by phone your health centre or the information number provided in your travel insurance information. You will receive instructions on how to seek treatment.

Lue tiedote suomeksi

Päivitystietoa koronaviruksesta kilpailunjärjestäjille, kilpailijoille ja toimitsijoille

JULKAISTU: 4.3.2020, KATEGORIAT: Kilpailutiedotteet, Seuratiedotteet

Käsien pesu saippualla vähintään 20 sekunnin ajan

Suomen Tanssiurheiluliitto ry seuraa tiiviisti koronavirustilanteen kehittymistä Suomen Olympiakomitean ja koko urheiluyhteisön kanssa. Koronavirustilanteen muututtua Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päivittänyt ohjeensa. Seuraava linkki avautuu toisella sivustolla: 3.3.2020 päivitetty ohje.

Epidemia-alueiksi THL on määritellyt tällä hetkellä Manner-Kiinan lisäksi Iranin, Etelä-Korean ja koko Italian. Seuraava linkki avautuu toisella sivustolla: Epidemia-alueilta tuleville THL on laatinut ohjeen.

Seuraava linkki avautuu toisella sivustolla: THL:n mukaan virus (COVID-19) tarttuu ihmisestä toiseen nykytiedon mukaan pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa. Leviämisen tehokkuutta eikä tartuttavuusaikaa vielä tunneta tarkasti. Sairastuneiden oireita ovat olleet muun muassa kuume, yskä ja hengenahdistus. Koronavirustartuntoja voidaan ehkäistä hyvällä käsihygienialla. Seuraava linkki avautuu toisella sivustolla: Ohjeita: Käsienpesu ja yskiminen. Suomessa on todettu toistaiseksi seitsemän lievää tartuntatapausta.

Sosiaali- ja terveysministeriön iltapäivällä 4.3.2020 pitämässä infotilaisuudessa on todettu, että Suomessa ei ole koronavirusepidemiaa ja yleisötilaisuuksien rajoittamiseen ei ole tarvetta. Seuraava linkki avautuu toisella sivustolla: Infotilaisuus.

Suomen Tanssiurheiluliitto korostaa huolellisen käsi- ja yskimishygienian merkitystä kaikessa kanssakäymisessä. Tämä suojaa kaikkia virustartuntoja vastaan. Liikkeellä on myös kausi-influenssaa. Urheilijoille, seurojen edustajille ja toimitsijoille suositellaan kättelyn välttämistä tapahtumien yhteydessä. Tanssiurheiluliitto suosittelee, että jokaisella harrastajalla ja urheilijalla on oma juomapullo ja pyyhe eikä yhteisiä juomapulloja ja pyyhkeitä käytetä. Kilpailunjärjestäjien tulee huolehtia riittävästä määrästä käsien desinfiointimahdollisuuksia ja käsipyyhkeitä kilpailupaikalla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa valtakunnallista ja kansainvälistä tilannetta ja antaa ohjeita tartuntojen ehkäisyssä (www.thl.fi). Suomen Tanssiurheiluliitto toimii näiden ohjeiden mukaisesti. Kilpailutapahtumien järjestämisen osalta Tanssiurheiluliitto seuraa mahdollisia viranomaisten, Suomen Olympiakomitean ja kansainvälisen lajiliiton tekemiä ohjeita ja suosituksia yleisötapahtumiin liittyen.

Epidemia-alueilla viimeisen 14 vrk sisään oleskelleilta edellytetään erityistä huolellisuutta käsi- ja yskimishygienian sekä alkavien oireiden tunnistamisen osalta. Kilpailu- tai harjoituspaikoille ei saa mennä sairaana! Jos sinulle tulee äkillisen hengitystieinfektion oireita kuten kuumetta, yskää ja hengenahdistusta, ota aina ensin puhelimitse yhteyttä paikalliseen sairaalaan tai terveyskeskuksen päivystykseen. Saat ohjeet hoitoon hakeutumiseen.

Read the bulletin in English