Kuukausi: maaliskuu 2021

Urheilijan häiriintynyt syöminen: mitä ja miksi? -webinaari 23.4.2021

JULKAISTU: 29.3.2021, KATEGORIAT: Koulutustiedotteet, Seuratiedotteet

Liian monen urheilijan syömiskäyttäytyminen häiriintyy urheilu-uran aikana tai sen jälkeen. Liian moni heistä sairastuu syömishäiriöön, jolla voi olla vakavia vaikutuksia terveyteen. Tämä on havaittu myös Syömishäiriökeskuksessa, jonka potilaita yhdistää kasvavassa määrin sama tekijä: urheilutausta. Tämän vuoksi Syömishäiriökeskus on käynnistänyt vuoden 2020 alussa Oman Elämänsä Urheilija -projektin (linkki avautuu toisella verkkosivustolla), jolla urheilijoiden häiriintynyttä syömistä pyritään ennaltaehkäisemään.

Suomen Tanssiurheiluliitto ry tekee yhteistyötä Oman Elämänsä Urheilija -projektin kanssa.

Oman Elämänsä Urheilija -projekti ja Syömishäiriökeskus järjestävät nyt kaksiosaisen webinaarin urheilijoiden häiriintyneestä syömisestä. Webinaari on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille, esimerkiksi syömishäiriö- ja terveysalan asiantuntijoille, valmentajille, vanhemmille, urheilijoille ja opiskelijoille.

Ensimmäinen osa pidetään 23.4.2021 klo 9 – 12 ja ilmoittautuminen päättyy 7.4.2021.
Toinen osa järjestetään 24.9.2021 ja tähän ilmoittaudutaan myöhemmin erikseen. Syksyn webinaarin aiheena on: Urheilijan häiriintynyt syöminen – urheilijan hoitaminen.

Lue lisää ja ilmoittaudu projektin verkkosivulta (linkki avautuu toisella verkkosivustolla) tai liitteen esitteestä.

 

Yhteistyö Tanssinopettajainliiton kanssa tiivistyy

JULKAISTU: 24.3.2021, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Sunnuntaina 21.3.2021 käydyssä Tanssiurheiluliiton ja Tanssinopettajainliiton yhteisessä kokouksessa jaettiin ajankohtaisia kuulumisia sekä sovittiin organisaatioiden välisen yhteistyön tiivistämisestä. Vajaaseen kaksituntiseen kokoukseen osallistuivat Tanssiurheiluliitosta puheenjohtaja Leena Liusvaara ja toiminnanjohtaja Auli Korhonen sekä Tanssinopettajainliitosta puheenjohtaja Helena Ahti-Hallberg, sihteeri Sami Helenius sekä Mikko Koskelainen.

Kokouksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita:

 • Tanssiurheiluliiton jäsentiedote toimitetaan myös Tanssinopettajainliiton osoitteeseen. Vastaavasti Tanssinopettajainliitto toimittaa omalta osaltaan seura- ja urheilijarajapinnasta nousseita tärkeimpiä havaintoja Tanssiurheiluliiton osoitteeseen.
 • Merkittävät tanssiurheilun ja erityisesti vakio- ja latinalaistanssien sääntö- ja kilpailusääntömuutokset toimitetaan lausuttavaksi puolin ja toisin ennen vientiä jäsenistön käsittelyyn.
 • Yhteisiä kokouksia pidetään keväisin ja syksyisin ja kokousmuistiot toimitetaan organisaatioiden hallitusten asialistoille.
 • Käytiin keskustelua valmentajalisenssistä, sen taustasta, tavoitteista ja käytännöistä.
 • Kalenteroitiin toukokuulle seuraava, hieman laajemmalla kokoonpanolla pidettävä organisaatioiden välinen palaveri, jossa kartoitetaan ja koordinoidaan seuratoiminnan käynnistämistä ja erityisesti toimenpiteitä harrastajien tavoittamiseksi koronapandemian jälkeen.
 • Sovittiin syksyn kokouksen aikataulu.

Liittohallituksen päätöksiä 21.3.2021

JULKAISTU: 23.3.2021, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Tanssiurheiluliiton liittohallitus kokoontui sunnuntaina 21.3.2021 ja käsitteli mm. seuraavia asioita:

 • Vuosikertomus hyväksyttiin esitettäväksi jäsenkokoukselle pienin muutoksin. Kirjattiin pöytäkirjaan edellisen kokouksen jälkeen sähköpostikäsittelyssä tehty päätös tasekirjaan tehdystä muutoksesta sekä tilinpäätöksen hyväksymisestä allekirjoituksille sekä tilintarkastukseen ja esitettäväksi jäsenkokoukselle.
 • Päätettiin kevätkokouksen kutsumisen aikataulusta ja kokouksen järjestämistavasta. Kokoukselle annetaan yhdistyslain mukaisesti paikka, mutta kokous pidetään etäyhteyksin.
 • Hyväksyttiin rock’n’swing -tanssien onlinekilpailutoteutuksen kokeilusäännöt ja ensimmäinen kokeilukilpailu 8.5.2021.
 • Keskusteltiin tanssiurheilun valmennus- ja tuomarointikoulutusjärjestelmästä ja sen kehittämisestä.
 • Keskusteltiin jäsenyhdistyksille kohdennettavista tukitoimista. Päätettiin seuraavaa:
  • Järjestetään 1-2 pyöreän pöydän keskustelua, joissa seurat voivat jakaa vapaamuotoisesti omia hyviä käytäntöjään ja kuvata korona-ajan ratkaisujaan, huoliaan, huomioitaan ja onnistumisiaan koko jäsenyhteisölle.
  • Tanssiurheiluliiton jäsenmaksujen maksuaikaa jatketaan. Jäsenyhdistys säilyttää äänioikeutensa jäsenkokouksessa, mikäli jäsenmaksu näkyy suoritettuna kevätkokouksen viimeiseen ilmoittautumispäivään (19.5.) mennessä. Eräpäivän muutos ei edellytä jäseniltä erityisiä toimia, eräpäivä muutetaan kaikille jäsenmaksulaskuille automaattisesti.
  • Seuroille on kalenteroitu huhti-toukokuulle webinaarisarja, jonka tavoitteena on kehittää seuratoiminnan taloushallinnon ja hallinnon osaamista.
 • Merkittiin tiedoksi samalle illalle sovittu palaveri Tanssinopettajainliiton kanssa.

Seuraava kokous 25.4.2021.

Liittohallituksen päätös rock’n’swing-kilpailujen järjestämisestä kokeilukilpailusäännöin

JULKAISTU: 12.3.2021, KATEGORIAT: Rock'n'swing -tanssit, Seuratiedotteet

Tanssiurheiluliiton liittohallitus on päättänyt sähköpostikäsittelyssään 8.-11.3.2021 seuraavaa:

Tiedotetaan jäsenseuroille kokeilukilpailusäännön puitteissa, että 31.12.2021 asti sääntöjä on mahdollisuus soveltaa niin, että ne mahdollistavat online-kilpailujen järjestämisen ja sääntöjen soveltamisen niiltä osin, joka online-kilpailuiden toteuttamiseksi on tarpeellista. Lisäksi mahdollistetaan sääntöjen soveltaminen lähitoteutuksena järjestettävissä kilpailuissa silloin, kun se on perusteltua osallistujien turvallisuuden takaamiseksi. Kokeilukilpailusääntöjä voidaan soveltaa valtakunnallisissa kilpailuissa sekä GP-, SM-, IKM-kilpailuissa. Tarkemmista poikkeuksista tiedotetaan osallistujille välittömästi, kun sääntöpoikkeamasta on tehty päätös. Sääntöjä sovellettaessa huomioidaan urheilijoiden yhdenvertainen kohtelu.

Vakio- ja latinalaistanssien kilpailuhaku vuosille 2022-2023

Vakio- ja latinalaistanssijaos käynnistää kilpailuhaun vuosille 2022-2023. Tässä haussa kalenteroidaan vuoden 2022 seura- ja valtakunnalliset kilpailut sekä vuoden 2023 SM-, GP- ja Ikäkausimestaruuskilpailut.

Haku tehdään sähköisesti ja hauissa on eri hakulomakkeet (linkit avautuvat toisella verkkosivustolla):

Kilpailuhaun ohje ja myöntämisperusteet ladattavissa tästä linkistä.