Liittohallituksen päätöksiä 21.3.2021

JULKAISTU: 23.3.2021, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Tanssiurheiluliiton liittohallitus kokoontui sunnuntaina 21.3.2021 ja käsitteli mm. seuraavia asioita:

 • Vuosikertomus hyväksyttiin esitettäväksi jäsenkokoukselle pienin muutoksin. Kirjattiin pöytäkirjaan edellisen kokouksen jälkeen sähköpostikäsittelyssä tehty päätös tasekirjaan tehdystä muutoksesta sekä tilinpäätöksen hyväksymisestä allekirjoituksille sekä tilintarkastukseen ja esitettäväksi jäsenkokoukselle.
 • Päätettiin kevätkokouksen kutsumisen aikataulusta ja kokouksen järjestämistavasta. Kokoukselle annetaan yhdistyslain mukaisesti paikka, mutta kokous pidetään etäyhteyksin.
 • Hyväksyttiin rock’n’swing -tanssien onlinekilpailutoteutuksen kokeilusäännöt ja ensimmäinen kokeilukilpailu 8.5.2021.
 • Keskusteltiin tanssiurheilun valmennus- ja tuomarointikoulutusjärjestelmästä ja sen kehittämisestä.
 • Keskusteltiin jäsenyhdistyksille kohdennettavista tukitoimista. Päätettiin seuraavaa:
  • Järjestetään 1-2 pyöreän pöydän keskustelua, joissa seurat voivat jakaa vapaamuotoisesti omia hyviä käytäntöjään ja kuvata korona-ajan ratkaisujaan, huoliaan, huomioitaan ja onnistumisiaan koko jäsenyhteisölle.
  • Tanssiurheiluliiton jäsenmaksujen maksuaikaa jatketaan. Jäsenyhdistys säilyttää äänioikeutensa jäsenkokouksessa, mikäli jäsenmaksu näkyy suoritettuna kevätkokouksen viimeiseen ilmoittautumispäivään (19.5.) mennessä. Eräpäivän muutos ei edellytä jäseniltä erityisiä toimia, eräpäivä muutetaan kaikille jäsenmaksulaskuille automaattisesti.
  • Seuroille on kalenteroitu huhti-toukokuulle webinaarisarja, jonka tavoitteena on kehittää seuratoiminnan taloushallinnon ja hallinnon osaamista.
 • Merkittiin tiedoksi samalle illalle sovittu palaveri Tanssinopettajainliiton kanssa.

Seuraava kokous 25.4.2021.