Päivä: 14.11.2018

Syyskokouspäivä 10.11.2018

JULKAISTU: 14.11.2018, KATEGORIAT: Mediatiedotteet, Seuratiedotteet

Tanssiurheiluliiton syyskokouspäivää vietettiin lauantaina 10.11.2018. Päivän mittaan järjestettiin kolme jäsenkokousta, joista kaksi liittyen kilpailusääntömuutoksiin ja yksi sääntömääräisiin syyskokousasioihin.

Päivän avasi vakio- ja latinalaistanssien kilpailusääntömuutoksia käsittelevä jäsenkokous. Suurena muutoksena kilpailusääntöihin hyväksyttiin nykyisen seura-, alue- ja valtakunnallisten kilpailuiden kolmiportaisen järjestelmän muuttaminen vuoden 2019 alusta kaksiportaiseksi seura- ja valtakunnallisten kilpailuiden järjestelmäksi. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin mm. WDSF:stä kotimaan sääntöihin siirrettävät kilpailusääntömuutokset. Uudet kilpailusäännöt ja sen liitteenä olevat pukusäännöt on jo julkaistu liiton verkkosivuilla.

Myös rock’n’swing- tanssien kilpailusääntöihin hyväksyttiin muutamia muutoksia lajin omassa jäsenkokouksessa.

Sääntömääräisessä syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019. Lisäksi liiton erovuorossa ollut puheenjohtaja, Leena Liusvaara, valittiin yksimielisesti jatkamaan liiton johdossa myös seuraavat kaksi vuotta. Liittohallitukseen valittiin Riikka Pentikäinen (vara Raili Tilli), Niklas Hagel (vara Outi Paavola), Marco Bjurström (vara Suvi Kurki) sekä Harri Harjula (vara Ville Häyrynen).

Pöytäkirjat jokaisesta kolmesta kokouksesta ladataan liiton verkkosivuille hyväksyntä- ja tarkistusmerkintöjen jälkeen.

Rock’n’Swing tanssien maajoukkuevalinnat kaudelle 2019

JULKAISTU: 14.11.2018, KATEGORIAT: Rock'n'swing -tanssit, Seuratiedotteet, Yleinen

Tulevan kauden 2019 maajoukkuevalinnat tehdään joulukuussa. Maajoukkue valitaan kaudelle 1.1.2019 – 31.12.2019.

Maajoukkuehakemukset aikuis- ja junioriparien osalta tulee olla toimitettuna viimeistään 26.11.2018 mennessä maajoukkuekoordinaattorille. Huippu-urheiluvaliokunta käsittelee maajoukkuevalintoja 27.11.2018. Liittohallitus tekee päätökset valiokunnan esityksestä  kokouksessa 2.12.2018.

Päätökset valinnoista ilmoitetaan kaikille maajoukkueeseen hakeneille henkilökohtaisesti sähköpostitse liittohallituksen kokouksen jälkeen viikolla 49.

Aikuisten ja junioreiden maajoukkueen hakuaika päättyy 26.11.2018

 Ohessa hakulomake. Täytetyn lomakkeen liitteeksi tulee lisätä harjoittelu-, valmennus- ja kilpailusuunnitelmat koko vuodelle 2019, joiden lisäksi hakemukseen voi liittää haluamansa vapaamuotoiset lisäselvitykset.

Aikuisten ja junioreiden maajoukkueisiin voivat hakea:

Aikuiset:          Aikuisten Boogie Woogie , Bugg, Lindy Hop A luokan parit ja Rock’n’Roll  A ja B  luokkien parit

Juniorit:            Junioreiden Boogie Woogie , Bugg, Lindy Hop B luokan parit ja Rock’n’Roll C  luokan parit

Aikuisten- ja junioreiden osalta hakulomake liitteineen palautetaan sähköpostilla osoitteeseen: pirjo.koivula@boogietour.com.

Huippu-urheiluvaliokunta voi rankinglistojen lisäksi käyttää harkintaa tehdessään esityksen aikuisten ja junioreiden maajoukkueiden kokoonpanoista liittohallituksen vahvistettavaksi.

Sekä junioreitten että aikuisten maajoukkueisiin valitaan hakemusten perusteella 0-4 paria per laji per joukkue. Liittohallituksella on oikeus täydentää maajoukkuetta ja käyttää harkintaa maajoukkuekokoonpanon vahvistamisessa.

Maajoukkueeseen valittava urheilija nimeään päävalmentajan ja sitoutuu täyttämään yhdessä päävalmentajan kanssa tietonsa Pulssi tietokantaan.

Halutessaan tulla nimetyksi huippuvaiheen ohjelmaan, parin tulee kuulua maajoukkueeseen ja täyttää maajoukkueen velvoitteet leirityksen, kilpailemisen ja Pulssin täyttämisen osalta.

Maajoukkuekausi 2019 RS maajoukkueen hakulomake vuodelle 2019

Maajoukkuekausi 2019