Päivä: 3.10.2018

Usein kysyttyjä: VL kilpaileminen ja tuomarointi kansainvälisellä tasolla

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin liittyen kansainväliseen vakio- ja latinalaistanssien kilpailu- ja tuomarointitoimintaan

Sisällys:
1. Maasiirrot ja edustusoikeus
2. Kilpaileminen kv-kilpailutapahtumissa
3. WDSF tuomarilisenssit

1. Kilpailijoiden maasiirrot ja edustusoikeus

Molempien parin osapuolten on edustettava Suomen Tanssiurheiluliiton jäsenseuraa, jotta parimuodostus voidaan tehdä ja pari voi edustaa Suomea. Mikäli pari muodostetaan siten, että toinen osapuoli on edustanut viimeksi jotain toista maata, tarvitaan maasiirto tämän urheilijan osalta. Maasiirrolla tarkoitetaan edustusoikeuden siirtoa kahden WDSF jäsenmaan välillä (periaatteessa sama asia kuin seurasiirto kahden seuran välillä kotimaassa). WDSF:n arvokilpailuiden osalta on huomioitava kilpailusääntö, jonka mukaan ainakin parin toisella osapuolella on oltava Suomen passi, jotta edustusoikeuden saa arvokilpailuihin.

Maasiirto tehdään WDSF kilpailijakortistossa maiden välillä liiton toimesta. Jos kyseessä on sellainen urheilija, joka ei ole vielä kilpaillut WDSF-kilpailuissa eikä hänellä ole siten myöskään olemassa MIN-numeroa, niin siirtopyyntö käsitellään sähköpostilla liittojen välillä.

Maasiirron käsittely voi kestää kuukauden; eräissä maissa siirto edellyttää lajiliiton hallituksen hyväksyntää, kun taas toisissa maissa siirto voi tulla hyväksytyksi jo saman päivän aikana, joten siirrolle on varattava reilusti aikaa.

1.1 Toisesta maasta Suomeen

Maasiirto ulkomailta Suomeen laitetaan vireille Tanssiurheiluliittoon (STUL) tulevan impulssin perusteella. Maasiirtoa pyytää vastaanottava STUL jäsenseura liiton toimistosta. Maasiirto on oltava tehty ennen kuin uuden parin voi ilmoittaa STUL parikortistoon.

Maasiirron hyväksymisen jälkeen Suomeen tulevan osapuolen tulee hankkia kilpailulisenssi, uuden seuran tulee ilmoittaa pari kotimaiseen kilpailijakortistoon ja kun kuittaus kilpailijakortistosta on tullut, voi parin ilmoittaa ensimmäiseen kilpailuunsa.

1.2 Suomesta toiseen maahan

Maasiirto Suomesta ulkomaille käynnistyy, kun vastaanottajamaan liitto pyytää siirtoa STUL taholta.

STUL toimisto tarkistaa, että liitolla tai entisellä seuralla ei ole mitään siirtoa rajoittavia maksuja tmv. rästissä ennen, kuin urheilija vapautetaan.

Mikäli prosessi tuntuu epäselvältä, niin ota yhteyttä liiton toimistoon!

 

 

2.  Kilpaileminen kansainvälisissä kilpailutapahtumissa

Kaikkien parien, jotka ovat menossa Suomen ulkopuolelle kilpailemaan, tulee olla WDSF:n kilpailijarekisterissä aktiivisena parina (ja tämä edellyttää puolestaan, että parin molemmat osapuolet ovat aktiivisina kilpailijoina).

Myös kotimaassa järjestettävät kilpailutapahtumat, joissa osallistutaan WDSF-kilpailuluokkiin, edellyttävät paritiedon olemista ajantasalla ja aktiivisena WDSF kilpailijarekisterissä.

2.1 Aktiivinen kilpailija

Jokaisella kilpailijalla tulee olla aktiivinen MIN-numero ja WDSF eCard. eCard on voimassa vuoden kerrallaan ja se tilataan suoraan WDSF:n sivuilla. (Seuraava linkki avautuu toisella sivustolla:) Tilaa eCard täältä. Kortin tilaaminen on nopeaa ja helppoa ja se maksetaan suoraan tilauksen yhteydessä. Kun korttitilaus on käsitelty, urheilijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tulee viesti, jossa on mukana koodi, jolla eCardin saa näkymään puhelimeen ladattavaan WDSF eCard-sovellukseen.

eCard tulee uusia vuosittain ja WDSF lähettää siitä automaattisesti muistutusviestin ja linkin, josta uusimisen voi tehdä, 3kk ja 1kk ennen kortin vanhenemispäivää. On hyvä seurata, milloin kortti on vanhenemassa ja käydä uusimassa se riittävän ajoissa, sillä pari ei voi ilmoittautua eikä kilpailla, mikäli parin jompikumpi osapuoli on siirtynyt rekisterissä retired-tilaan eCardin vanhenemisen takia. (Seuraava linkki avautuu toisella sivustolla:) Voimassaolotieto on tarkistettavissa myös WDSF:n verkkosivuilta. (hakukenttään urheilijan nimi, huomaa ääkköset)

Mikäli et ole saanut uusimisviestiä ja kortti on menossa kuukauden sisään vanhaksi, tai mikäli et ole saanut koodia, joka syötetään eCard -sovellukseen, otathan yhteyttä liiton toimistoon!

2.2 Aktiivinen pariyhdistelmä

Paritiedon lisäykset, päivitykset ja poistot WDSF:n kilpailijarekisteriin ilmoitetaan Tanssiurheiluliiton toimistoon. (Seuraava linkki avautuu toisella sivustolla:) Parin tiedot voi tarkistaa WDSF:n verkkosivuilta

(Hakukenttään urheilijan nimi, huomaa ääkköset).

Paria ei voi luoda ennenkuin molemmilla parin osapuolilla on aktiiviset MIN-numerot (eCardit, ks. kohta 2.1). Paria ei myöskään voi luoda, mikäli toinen osapuoli tarvitsee maasiirron (ks. kohta 1).

Mikäli prosessi tuntuu epäselvältä, niin ota yhteyttä liiton toimistoon!

 

3. Kansainväliset tuomarilisenssit

3.1 Tuomarilisenssin hakeminen

WDSF- ja WDSF PD tuomarilisenssit haetaan WDSF DanceSport Academyn ohjeiden mukaisesti toimittamalla Tanssiurheiluliittoon vaadittavat dokumentit sekä osallistumalla WDSF:n järjestämiin tuomarikongresseihin.

Uusien tuomarikokelaiden kongressi-ilmoittautuminen tapahtuu Tanssiurheiluliiton kautta käyttäen WDSF:n verkkosivuilla olevaa ilmoittautumislomaketta. (Seuraava linkki avautuu toisella sivustolla:) Ilmoittautumislomake

3.2 Tuomarilisenssin voimassaolo ja päivittäminen

Tuomarilisenssi ja sen voimassaolo on päivitettävä WDSF:n järjestämässä tuomarikongressissa kahden vuoden välein.

Alla oleva linkki avautuu toisella sivustolla:

Tuomarilisenssin voimassaoloajan voi tarkistaa WDSF:n verkkosivuilta

Aktiivisten tuomareiden kongressi-ilmoittautuminen ja maksu tapahtuu suoraan WDSF:n verkkosivuilla kongressikalenterissa oikean päivän kohdalla käyttäen tunnus-salasanaparia, joka on tuomarille lähetetty suoraan WDSF:stä.

Vanhentuneiden tuomarilisenssien aktivointi ja päivitys tapahtuu kongressissa ja ilmoittautuminen tapahtuu liiton toimiston kautta kuten uusilla tuomarikokelailla.

HUOM! Joissakin kongresseissa on rajallinen osallistujamäärä. Odotathan WDSF:stä tulevan osallistumisvahvistuksen ennen, kuin ostat lentoja tmv.

3.3 Tuomarilisenssin vuosimaksu

Vuosittainen tuomarilisenssi maksetaan WDSF:n joulukuussa lähettämän linkin kautta suoraan WDSF:n verkkosivuilla.

Mikäli et ole saanut uusimislinkkiä tai tarvitset apua esim. kongressi-ilmoittautumisen kanssa, otathan yhteyttä liiton toimistoon!

 

Vakio- ja latinalaistanssijaos tiedottaa: kilpailujärjestelmäpalautteet

Arvoisa jäsenistömme!

Olemme muutoksen pyörteissä! Tässä yhteydessä kiitän valiokunnan puolesta kaikkia seuroja, jotka ovat lähettäneet ajatuksia liittyen kilpailujärjestelmän muutokseen. Pyrimme huomioimaan toiveenne toisessa vaiheessa, kun muutos saadaan käyntiin. Mikäli muutosta ei saada tällä erää liikkeelle, siirtyy muutokset vuodella-parilla eteenpäin. Syyskokoukseen on valmisteltu liittohallituksen esitys uudesta kaksiportaisesta järjestelmästä. Vaihtoehtoisena jätetään voimaan olemassaoleva, nykyinen kolmeportainen järjestelmä.

Sääntömme mahdollistaa kokeiluja. Niiden käyttäminen ensimmäisen vaiheen muutoksessa on välttämätöntä, jotteivat kilpailuja anoneet seurat joutuisi siihen tilanteeseen, ettei kilpailua voida järjestää osanottajapulan takia. Tämä vaatii kaikilta meiltä nokkeluutta ja uutta ajattelutapaa, ettemme kangistu muutoksessa vanhoihin kaavoihin. Näemme kaikki yhteisesti, ettei nykyinen järjestelmä palvele enää lajiamme.

Meillä on tällä hetkellä todella hyviä ideoita seuraavaan vaiheeseen, edellytyksenä kuitenkin, että ensimmäinen vaihe hyväksytään tulevassa syyskokouksessa. Haluankin kiittää puolestani valiokunnassa työskenteleviä vapaaehtoisia valtavasta työmäärästä, jonka olette tehneet näiden vuosien aikana, kun muutosta on viety läpi esittelyvaiheeseen.

Toivoisin kuitenkin kiinnittämään seuroissa huomiota tärkeimpään asiaan, jottei lajimme kuihtuisi. Tällä hetkellä kilpailevista pareista vain 10,8% on lapsia ja alle 19 vuotiaita on 29,4%. Seuroissa kannattaisi aktivoitua erityisesti lapsien tuomiseen lajin pariin. Vetoankin seuroihin, valmentajiin ja tanssinopettajiin, jotta lähtisitte rohkeasti markkinoimaan lajimme puolesta.

Kilpailujärjestelmää on helpompi muuttaa lisää lajia palvelevaksi, kun saamme kokemuksia siitä, kuinka järjestelmä toimii. Erilaiset kokeilut kilpailuihin ja niiden yhteyteen ovat erittäin toivottuja.

Pyrimme katsomaan alueittain kilpailujen rakennetta sen mukaan, minkä nähdään palvelevan parhaiten alueen ja ympäristön tarpeita. Samalla meidän tulee tarkastella kriittisesti, mitä taitoluokkia alueella kulloinkin on.

Vakio- ja latinalaistanssijaoksen puolesta,

Puheenjohtaja
Marko Tolvanen