Vakio- ja latinalaistanssijaos tiedottaa: kilpailujärjestelmäpalautteet

Arvoisa jäsenistömme!

Olemme muutoksen pyörteissä! Tässä yhteydessä kiitän valiokunnan puolesta kaikkia seuroja, jotka ovat lähettäneet ajatuksia liittyen kilpailujärjestelmän muutokseen. Pyrimme huomioimaan toiveenne toisessa vaiheessa, kun muutos saadaan käyntiin. Mikäli muutosta ei saada tällä erää liikkeelle, siirtyy muutokset vuodella-parilla eteenpäin. Syyskokoukseen on valmisteltu liittohallituksen esitys uudesta kaksiportaisesta järjestelmästä. Vaihtoehtoisena jätetään voimaan olemassaoleva, nykyinen kolmeportainen järjestelmä.

Sääntömme mahdollistaa kokeiluja. Niiden käyttäminen ensimmäisen vaiheen muutoksessa on välttämätöntä, jotteivat kilpailuja anoneet seurat joutuisi siihen tilanteeseen, ettei kilpailua voida järjestää osanottajapulan takia. Tämä vaatii kaikilta meiltä nokkeluutta ja uutta ajattelutapaa, ettemme kangistu muutoksessa vanhoihin kaavoihin. Näemme kaikki yhteisesti, ettei nykyinen järjestelmä palvele enää lajiamme.

Meillä on tällä hetkellä todella hyviä ideoita seuraavaan vaiheeseen, edellytyksenä kuitenkin, että ensimmäinen vaihe hyväksytään tulevassa syyskokouksessa. Haluankin kiittää puolestani valiokunnassa työskenteleviä vapaaehtoisia valtavasta työmäärästä, jonka olette tehneet näiden vuosien aikana, kun muutosta on viety läpi esittelyvaiheeseen.

Toivoisin kuitenkin kiinnittämään seuroissa huomiota tärkeimpään asiaan, jottei lajimme kuihtuisi. Tällä hetkellä kilpailevista pareista vain 10,8% on lapsia ja alle 19 vuotiaita on 29,4%. Seuroissa kannattaisi aktivoitua erityisesti lapsien tuomiseen lajin pariin. Vetoankin seuroihin, valmentajiin ja tanssinopettajiin, jotta lähtisitte rohkeasti markkinoimaan lajimme puolesta.

Kilpailujärjestelmää on helpompi muuttaa lisää lajia palvelevaksi, kun saamme kokemuksia siitä, kuinka järjestelmä toimii. Erilaiset kokeilut kilpailuihin ja niiden yhteyteen ovat erittäin toivottuja.

Pyrimme katsomaan alueittain kilpailujen rakennetta sen mukaan, minkä nähdään palvelevan parhaiten alueen ja ympäristön tarpeita. Samalla meidän tulee tarkastella kriittisesti, mitä taitoluokkia alueella kulloinkin on.

Vakio- ja latinalaistanssijaoksen puolesta,

Puheenjohtaja
Marko Tolvanen