Avainsana: organisaatiokaavio

Toiminnanjohtajan palsta 14/24

JULKAISTU: 3.4.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Tanssiurheiluliiton toimintasuunnitelmassa määritellään yhdeksi toiminnan tavoitteeksi hyvä hallinto. Hyvän hallinnon alle kuuluu paljon erilaisia asioita, mutta tällä palstalla avaan hieman hallinto-organisaatiota ja organisaation tehokuuden parantamiseen tähtääviä toimia vuosina 2023 ja 2024. Urheilu- ja liikunta-alan järjestönä Tanssiurheiluliitto on yhdistyslain ja liiton omien järjestyssääntöjen alainen. Laki ja sääntö määrittelevät reunaehdot, joiden puitteissa organisaation toimintaa voidaan tehostaa. Olympiakomitea on antanut jäsenilleen, eli meille jäsenliitoille, malleja ja ohjeita hyvän hallinnon rakentamiseen ja ylläpitämiseen.

Vuonna 2023 aloitimme organisaatiokaavion uudistuksen. Ensimmäinen versio kaaviosta esiteltiin liittohallitukselle elokuun suunnitteluviikonlopussa, missä se sai positiivisen vastaanoton ja ohjeistusta työn jatkamiseen. Marraskuussa, liiton syyskokouksessa, uusi liittohallituksen hyväksymä organisaatiokaavio esiteltiin osana strategiatyötä. Kaavio löytyy strategian viimeiseltä sivulta osoitteesta https://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2024/01/STUL-strategia-2024-2029-tiivistelma.pdf.  Vuoden 2023 loppupuoliskolla ja vuoden 2024 alussa muotoiltiin uuden organisaatiokaavion mukainen ohjesääntö, joka hyväksyttiin helmikuun liittohallituksen kokouksessa. Nyt ohjesääntö on nähtävissä liiton Hyvän hallinnon dokumenteissa osoitteessa https://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2024/04/Suomen-Tanssiurheiluliitto-ry-Ohjesaanto-2024.pdf

Tanssiurheiluliiton organisaation ylin päättävä elin on jäsenkokous, joka järjestetään johtosäännön mukaan kaksi kertaa vuodessa. Jäsenkokous valitsee liittohallituksen ja kurinpitovaliokunnan. Liittohallitus valitsee ja palkkaa toiminnanjohtajan, jonka lähin esimies on liittohallituksen puheenjohtaja. Liittohallitus nimeää johtosäännön mukaisesti Talousvaliokunnan, johon kuuluvat liittohallituksen puheenjohtajisto ja toiminnanjohtaja. Talousvaliokunnan tehtävänä on toimia toiminnanjohtajan ja liittohallituksen tukena taloushallintoon sekä kansainväliseen toimintaan liittyvissä asioissa. Uutena osana organisaatiokaavion on tullut Johtoryhmä. Liittohallitus nimeää Johtoryhmän jäsenet ja vahvistaa varajäsenet valiokuntien ja jaosten esityksestä. Johtoryhmään kuuluu jäsen jokaisesta jaoksesta, joita on seitsemän, sekä yksi toimiston edustaja. Toiminnanjohtajan toimii Johtoryhmän puheenjohtajana ja kokousten koollekutsujana.

Johtoryhmän tehtävänä on liiton alaisen toiminnan koordinointi sekä talouden ja toiminnan hallinnointi. Johtoryhmän vastuulla on jaosten ja toimiston palvelualojen yhteistyön ja toiminnan edistäminen, käytännön toiminnan johtaminen ja toiminnan kehittäminen liiton strategian ja ko. vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman pohjalta. Johtoryhmä raportoi toiminnastaan liittohallitukselle. Kun operatiivisen toiminnan suunnittelu ja toteutus tapahtuu Johtoryhmässä, jaoksissa ja työryhmissä liittohallitukselle vapautuu aikaa strategisen toiminnan kehittämiseen ja strategiseen johtamiseen. Edelleen vastuu taloudesta, toiminnasta ja toiminnan resurssoinnista on jäsenkokouksen päätösten mukaisesti liittohallituksella. Liittohallitus myös edustaa liittoa ja tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyöt, jonka merkitys on viime aikoina kasvanut roimasti.

Jatkossakin iso osa varsinaisesta työstä, eli operatiivisesta toiminnasta, tehdään jaoksissa, joita organisaatiossa on kuusi lajijaosta ja Ammattilaisjaos. Organisaatiomuutoksen myötä jaosten itsemääräämisoikeus kasvaa, mutta kuten aina, valta ja vastuu kulkevat käsi kädessä. Jatkossakin vapaaehtoinen talkootyönä tehty jaostojen ja työryhmien jäsenten työpanos tulee olemaan kullan arvoinen liiton sujuvan toiminnan ja toiminnan kehittämisen kannalta. Yksi toiminnanjohtajan palsta ei riitä avaamaan koko organisaatiokaaviota ja ohjesääntöä. Käykää tutustumassa dokumentteihin ja minä jatkan asian avaamista jollain seuraavalla palstalla.

Jos mieltäsi askarruttaa joku asia, ota rohkeasti yhteyttä

(050-4080 122 tai pirjo.koivula(a)dancesport.fi

Pirjo