Päivä: 13.9.2023

Tiedote liittyen Urheilun oikeusturvalautakunnan päätökseen 13.9.2023

JULKAISTU: 13.9.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n liittohallitus vahvisti kokouksessaan 5.8.2023 päätöksen olla lähettämättä urheilijoita ja tuomareita arvokilpailuihin, joissa kilpailee venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita neutraalin lipun alla. Tanssiurheiluliitto julkaisi päätöstä koskevan tiedotteen kotisivuillaan 6.8.2023. Joukko Tanssiurheiluliiton urheilijoita vei asian Urheilun oikeusturvalautakuntaan 4.9.2023  vaatien päätöksen muuttamista ja urheilijoiden osallistumisen mahdollistamista neutraalien urheilijoiden rinnalla.

Kansainvälinen tanssiurheiluliitto (World Dance Sport Federation, WDSF) päätti keväällä, että se sallii kilpailuissaan venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden osallistumisen niin kutsuttuina “neutraaleina” urheilijoina. Vuosikokouksessaan kesäkuussa WDSF vahvisti päätöksensä, perusteena ettei WDSF urheilujärjestönä ota kantaa poliittisiin asioihin. (https://www.worlddancesport.org/News/WDSF/Neutral-Individuals-to-be-allowed-to-participate-in-WDSF-events.-3335 ). Päätöksen jälkeen venäläiset ja valkovenäläiset voivat urheilla kansainvälisissä kilpailuissa neutraalin lipun alla, mikäli kansainvälinen kattojärjestö on tulkinnut heidät neutraaleiksi urheilijoiksi ja kilpailunjärjestäjä heidät hyväksyy. WDSF ei ole tarkasti avannut neutraaliuden tarkastelun prosessia, eikä neutraalien urheilijoiden valintaprosessia arvokilpailuihin, joissa on rajoitettu osallistujamäärä. 

Tanssiurheiluliiton liittohallitus päätti elokuussa yksimielisesti, ettei STUL lähetä liiton maksamana tai urheilijan omalla kustannuksella urheilijoitaan arvokilpailuihin, joihin liitto ilmoittaa urheilijat, mikäli tapahtumaan on sallittu venäläisten tai valkovenäläisten urheilijoiden osallistuminen neutraalin lipun alla. Sama päätös koskee myös suomalaisia kansainvälisiä tuomareita. Tanssiurheiluliiton liittohallitus katsoi, ettei eettisistä ja moraalisista syistä johtuen ole vielä oikea aika suomalaisten urheilijoiden kilpailla samoilla tanssiparketeilla neutraalin lipun alla urheilevien venäläis- ja valkovenäläisurheilijoiden kanssa. Lisäksi STUL:n linjaus oli solidaarisuuden osoitus Ukrainaa kohtaan sekä liiton kannanotto siihen, ettei venäläis- ja valkovenäläisurheilijoita tulisi tässä vaiheessa ottaa mukaan kansainväliseen urheiluun.

WDSF:n vuosikokouksen kesäkuussa tekemän vahvistuksen jälkeen tähän asti pidetyissä kansainvälisissä arvokilpailuissa neutraaleja urheilijoita ei ole vielä ollut mukana, eikä tiedossa ole tulevia kilpailuja, joihin neutraaleja urheilijoita olisi osallistumassa. STUL:n toimisto selvittää kilpailukohtaisesti järjestäjältä etukäteen, ilmoittautumisen aikarajojen puitteissa, onko kilpailuun osallistumassa venäläisiä tai valkovenäläisiä urheilijoita neutraaleina urheilijoina, ja päättää sen jälkeen urheilijoiden lähettämisestä kilpailuun.

Suomen Olympiakomitean (OK) ja Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) linjauksen mukaan lajiliitoilla on oikeus päättää urheilijoiden lähettämisestä kansainvälisiin kilpailuihin, myös niihin joissa kilpailee urheilijoita Venäjältä tai Valko-Venäjältä neutraaleina urheilijoina. Sekä OK että OKM linjaavat, että aika venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden paluulle ei ole vielä. Asiasta on myös tuore Pohjoismaiden Olympiakomiteoiden ja urheilujärjestöjen yhteislausunto (https://www.olympiakomitea.fi/2023/09/01/pohjoismaiden-urheilujarjestojen-kanta-venalaisten-ja-valkovenalaisten-osallistumisesta-kansainvaliseen-urheiluun-ei-ole-muuttunut/ )

Urheilun oikeusturvalautakunnan päätös asiassa saatiin 13.9.2023. Lautakunta totesi päätöksessään, että Suomen Tanssiurheiluliiton liittohallituksen tekemä päätös ei ole valintakriteereiden vastainen eikä STUL ole ylittänyt sille kuulunutta harkintavaltaa. Asiassa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella muutoksenhakijoita olisi STUL:n liittohallituksen päätöksenteossa syrjitty tai että heidän elinkeinonvapauttaan olisi loukattu. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt, että muutoksenhaun kohteena olleen päätöksen taustalla olisivat vaikuttaneet muutoksenhakijoihin liittyvät epäasialliset syyt. Edellä todetuin perustein STUL:n liittohallituksen päätöksestä tehty valitus on hylätty.

UOL:n päätös on kokonaisuudessaan luettavissa Urheilun Oikeusturvalautakunnan nettisivuilta osoitteesta https://www.oikeusturvalautakunta.fi/paatokset/vuosi-2023/36-2023-tanssiurheilu-arvokilpailuv/ 

Lisätietoja: 

Leena Liusvaara

puheenjohtaja, Suomen Tanssiurheiluliitto

puh. 044 0164944

Suomen Tanssiurheiluliitto

www.dancesport.fi

tiedotus@tanssiurheilu.fi