Päivä: 9.5.2023

Urheilu ja syömishäiriöt – valmentajan verkkokurssi tarjolla

JULKAISTU: 9.5.2023, KATEGORIAT: Yleinen

 

 

 

 

 

 

Oman Elämänsä Urheilija-projekti on tuottanut Urheilu ja syömishäiriöt -valmentajan verkkokurssin.

Kurssilla käydään läpi häiriintyneen syömisen ja syömishäiriöiden riskitekijöitä, ilmenemistä sekä valmentajan roolia urheilijan tukena, niin hyvinä kuin vaikeina hetkinä. Lisäksi tarkastellaan energiavajeen lukuisia eri vaikutuksia urheilijan terveyteen sekä suorituskykyyn. Kurssilla paneudutaan tarkasti myös syömishäiriökäyttäymisen tunnistamiseen, puheeksiottamiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Kurssin käytyään valmentaja voi toimia oman seuransa tai urheiluorganisaationsa tukihenkilönä, jos urheilijoilla havaitaan syömishäiriöoireilua. Hän tietää miten otetaan asia puheeksi ja miten haetaan apua. Hän tuo myös seuran toimintaan osaamista siihen, miten syömishäiriökäyttäytymistä voidaan ehkäistä ja tunnistaa paremmin.

Kurssi maksaa 88 euroa ja voit ostaa sen Syömishäiriökeskuksen verkkokaupasta enry.fi

Kurssin käytyään valmentajalla on myös mahdollisuus liittyä Oman Elämänsä Urheilija-projektin vetämään OEU-valmentajayhteisöön, jossa tuemme ja autamme valmentajia jatkuvasti urheilijan syömishäiriöihin liittyvissä tilanteissa. OEU-yhteisön valmentajilla on suora yhteys Syömishäiriökeskuksen asiantuntijoihin, he saavat 4 uutiskirjettä vuodessa sekä mahdollisuuden osallistua 2 kertaa vuodessa etätapaamisiin, joissa käydään läpi valmentajien kokemuksia sekä tuodaan tietoa syömishäiriöistä urheilumaailmassa.

Lisätietoa: koulutus@syomishairiokeskus.fi ja https://www.syomishairiokeskus.fi/uusi/oeu2020/ajankohtaista/